Използване на екранен четец за отпечатване на презентации в PowerPoint

Използване на екранен четец за отпечатване на презентации в PowerPoint

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте PowerPoint 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да отпечатате слайдовете, изложенията и страниците с бележки на вашата презентация.

Забележки: 

В тази тема

Отпечатване на вашата презентация

Ако искате да отпечатате слайдове, изложения или страници с бележки за вашата презентация, значи сте дошли на правилното място. Използвайте стъпките по-долу, за да настроите задание за печат, което отговаря на вашите нужди:

 1. За да отидете в рамката Печат, натиснете Ctrl+P. PowerPoint поставя фокуса върху бутона Печат и чувате "Изглед Backstage, групово поле "Печат", бутон "Печат". (В "Разказвач" чувате "Печат, бутон".)

 2. За да зададете броя на копията за отпечатване, можете или да натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до полето за брояч Копия, или да натиснете Alt+P, N. Чувате "Копия двоеточие редактиране на поле за брояч" (в "Разказвач" чувате "Копия, редактиране на 1"). В контролата за брояч Копия въведете броя копия, които искате да отпечатате.

 3. За да изберете принтер, можете или да натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до контролата Принтер, или да натиснете Alt+P, I. Чувате името на избрания принтер. Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите в списъка с принтери. (В "Разказвач" чувате "Избор на име на принтер", номера на избрания принтер и общия брой налични принтери.)

 4. Ако не чуете името на принтера, който искате да използвате, натиснете стрелка надолу, за да се придвижвате между всички изброени опции за принтер. След списъка с опции за принтер ще стигнете до връзката Добавяне на принтер и опцията Печат във файл.

  • Натиснете Enter, за да отворите диалоговия прозорец Търсене на принтери, и използвайте клавиша Tab за навигиране.

  • Натиснете клавиша за интервал, за да изберете Печат във файл. Когато изберете бутона Печат, се отваря диалогов прозорец на файловия мениджър, в който можете да зададете име на файла.

 5. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до групата Настройки. Изберете желаните настройки. Списъкът по-долу предоставя връзки към повече информация за всяка опция по-нататък в темата:

  По подразбиране PowerPoint отпечатва всички слайдове в презентацията като слайдове на цяла страница (по един слайд на страница), използвайки настройките на принтера по подразбиране. За печат с текущите настройки натиснете Alt+P, P.

Настройки за печат

В групата Настройки можете да зададете настройки за няколко опции, когато отпечатвате:

Избор на слайдовете за печат

За да отпечатате текущия слайд или определен набор от слайдове, натиснете Alt+P, A, за да изберете опцията Печат на всички слайдове. Чувате "Мрежа "Печат на всички слайдове", 1 от 4" (в "Разказвач" чувате "Избран е "Печат на всички слайдове", 1 от 4"). За да изберете друга опция, използвайте стрелка нагоре или надолу, за да изберете от следните опции:

 • Печат на селекцията. Чувате "Мрежа Печат на селекцията, 2 от 4" (в разказвача чувате "Печат на селекцията, 2 от 4"). Тази опция се показва само ако вече сте избрали набор от слайдове.

 • Печат на текущия слайд. Чувате "Мрежа Печат на текущия слайд, 3 от 4" (в разказвача чувате "Печат на текущия слайд, 3 от 4"). Тази опция отпечатва само текущия слайд.

 • Диапазон по избор. PowerPoint поставя фокуса в текстовото поле Слайдове. Чувате "Мрежа Диапазон по избор", 4 от 4" (в разказвача чувате "Диапазон по избор, 4 от 4"). Въведете диапазон от слайдове за печат, например 10-12 или 1,2,5.

Съвет: Ако имате скрити слайдове, опцията Печат на скритите слайдове ще бъде активна, за да можете да ги отпечатате, ако желаете. Чувате "Меню, Печат на скритите слайдове, отметнато. За да се предвижите през елементите, натиснете стрелка нагоре или надолу, P" (в разказвача чувате "Печат на скритите слайдове").

Когато приключите с избора си, натиснете Enter, за да затворите разгъващия се списък.

Печат на няколко слайда на една страница

За да печатате по няколко слайда на страница, натиснете Alt+P, H. Чувате "Мрежа Слайдове на цяла страница, 1 от 3" (в разказвача чувате "Слайдове на цяла страница, 1 от 3").

В полето Слайдове на цяла страница натиснете Enter, за да отворите галерията. На най-горния ред е разделът Оформление за печат, последван от раздела Изложения. Използвайте стрелка наляво или надясно, за да изберете от следните опции за оформление за печат:

 • Слайдове на цяла страница. Изберете тази опция, за да отпечатате всеки слайд на собствена страница.

 • Страници с бележки. Изберете тази опция, за да отпечатате бележките за слайдовете – или за представящия, или като изложения за аудитория. Чувате "Мрежа Страници с бележки, 2 от 3" (в разказвача чувате "Страници с бележки, 2 от 3"). С тази опция ще отпечатате по един слайд на страница с бележките на представящия, отпечатани под него.

  Останалите опции под Оформление за печат и всички опции под Изложения печатат само слайдовете или съдържанието на слайдовете, без бележките на представящия.

 • Структура. Изберете тази опция за печат в структурен формат, който отпечатва само текста в слайдовете, без изображенията.

Натиснете клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до раздела Изложения, след което натиснете клавиша Tab, за да изберете оформление. Натиснете стрелка надолу отново, за да се придвижите до допълнителни опции за оформление за печат. Когато приключите с избора си, натиснете Enter.

Настройване на едностранен или двустранен печат

За да настроите едностранен или двустранен печат, натиснете Alt+P, D. Чувате "Едностранен печат, 1 от 3". В списъка "Едностранен печат" изберете желаната опция. (Тази опция е налична само ако принтерът ви поддържа двустранен печат. Ако изберете двустранен печат, чувате "Печат от двете страни".)

Задаване на комплектоване и подвързване с телбод

Ще получите достъп до опцията за комплектоване само ако принтерът ви я поддържа. За да зададете комплектоване, натиснете Alt+P, C. Натиснете клавиша със стрелка надолу или нагоре, за да изберете от Комплектовани (чувате "Комплектовани, 1 от 2") или Некомплектовани (чувате "Некомплектовани"), след което натиснете Enter. Ще получите достъп до тази опция само ако принтерът ви поддържа комплектоване.

Ще получите достъп до опцията за подвързване с телбод само ако принтерът ви я поддържа. За да зададете подвързване с телбод, натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък "Подвързване с телбод", след което натиснете стрелка надолу и нагоре, за да изберете между опциите Без телбод, Един телбод или Два телбода.

Промяна на ориентацията на страница

 1. За да промените ориентацията, натиснете Alt+P, R, за да отворите диалоговия прозорец Свойства на принтера.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не стигнете до раздела Оформление или раздела Хартия\Качество и ако е необходимо, използвайте стрелка надясно или наляво, за да се придвижите до раздела Оформление.

 3. Натиснете клавиша Tab веднъж, за да отидете на полето Ориентация, и изберете Портретна или Пейзажна.

 4. Натиснете клавиша Tab няколко пъти, за да отидете на бутона OK, след което натиснете Enter.

Печат на слайдове в черно-бяло или с нива на сивото

По подразбиране PowerPoint отпечатва и визуализира цветно, но слайдове и изложения често се отпечатват в черно-бяло или нюанси на сивото, известни още като нива на сивото. Можете да отпечатате цялата си презентация – слайдове, структура, страници с бележки и изложения за аудиторията – цветно, с нива на сивото или в черно-бяло.

За отпечатване с нива на сивото или в черно-бяло, натиснете Alt+P, O, за да отворите разгъващия се списък Цвят. Натиснете стрелка надолу или нагоре, за да изберете съответната опция, както е описано по-долу:

 • Цвят. Ако изберете опцията "Цвят", но нямате цветен принтер, разпечатката ще бъде подобна на, но не и със същото качество като разпечатка с нива на сивото.

 • Нива на сивото. Ако нямате цветен принтер или не ви трябва цветна разпечатка, изберете "Нива на сивото" и всички обекти на страницата ще се отпечатат в нюанси на сивото. При печат с нива на сивото обектите, като диаграми и таблици, ще бъдат по-отчетливи и ясни, отколкото ако изберете опцията "Цвят" при черно-бял принтер.

 • Черно-бяло. При тази опция слайдовете се отпечатват в черно и бяло. Няма нюанси на сивото. В резултат от това някои обекти в дизайнерската тема на слайда, като например релеф и падащи сенки, няма да се отпечатат. Текстът ще се отпечатва в черно дори ако сте избрали сивото като оригинален цвят на текста.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации за създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Използвайте PowerPoint за Windows Phone 10 с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да отпечатате бързо слайдове от вашия телефон.

Забележки: 

Отпечатване на вашата презентация

Отпечатвайте слайдове директно от вашия телефон с Windows на Wi-Fi принтер. За да проверите дали вашият принтер се поддържа, вижте списъка в тази статия: Поддържани принтери за Windows 10 Mobile. Също така проверете дали вашият телефон и принтерът са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

 1. В презентацията, която искате да отпечатате, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон "Файл".

 2. Докоснете двукратно екрана, за да изберете бутона. Разказвачът произнася: "Екран "Страница на Backstage", бутон "Назад".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Печат", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Ако за първи път отпечатвате презентация на PowerPoint от телефона си, се отваря диалогов прозорец с подкана да дадете разрешение за свързване с онлайн услугата, която подготвя файла за печат. Фокусът е върху бутона Разреши и разказвачът произнася: "Прозорец За да продължите, бутон Разреши. Докоснете двукратно екрана, за да продължите отпечатването.

 5. Отваря се диалоговият прозорец за принтера и "Разказвач" произнася: "Диалогов прозорец "Печат". Плъзнете надясно, за да отидете в полето за избор на принтер. Разказвачът произнася: "Принтер, разгъващ се списък, свит". Докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка с опции за печат. За да се придвижите между опциите в списъка, плъзнете надясно. Когато попаднете върху принтера, който искате да използвате, докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

 6. За достъп до допълнителни опции, като например избор на броя копия и ориентацията за печат, продължете да плъзгате надясно, докато не чуете всяка опция. Докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка с възможности за избор, плъзнете надясно, за да се придвижите между тях, и докоснете двукратно екрана за избор.

  Съвет: За да изберете размер на хартията, плъзгайте надясно, докато не чуете "Още настройки", след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не стигнете до Размер на хартията, след което докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка с възможности за избор. За да се придвижите между тях, плъзнете надясно. За да изберете опция, докоснете двукратно екрана.

 7. Когато сте готови, плъзнете надясно няколко пъти, докато "Разказвач" не произнесе: "Бутон "Печат". Докоснете двукратно екрана, за да изберете бутона и да стартирате отпечатването. Разказвачът произнася: "Диалогов прозорец Печат" и заданието за печат се изпраща на принтера.

  Когато чуете: "Прозорец на PowerPoint", презентацията ви е отпечатана и се връщате към презентацията в Изглед за четене.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Използвайте PowerPoint Online с клавиатурата и екранен четец JAWS или разказвача, вградени Windows екранен четец, за да отпечатате слайдовете.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в PowerPoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, вижте Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Печат на презентация от изглед за редактиране или (предварителен преглед)

 1. Във вашата презентация натиснете Alt + клавиша емблемата на Windows, F, P. Отваря менюто за печат .

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете печат опция и след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Диалоговия прозорец, Microsoft PowerPoint Online." Фокусът е върху връзка към печат PDF.

 3. Натиснете клавиша Enter. Отваря диалоговия прозорец на PDF файл - печат .

 4. За да преместите през опциите, натиснете клавиша Tab. За разгъване на менюта, опция, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка и да направите избор, натиснете клавиша Enter.

 5. За да отпечатате, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутона за печат" и след това натиснете клавиша Enter.

Печат на презентация от изглед за четене

 1. В презентацията натиснете Ctrl + F6, докато чуете "Редактиране на презентация."

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Печат към PDF" а след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Диалоговия прозорец, Microsoft PowerPoint Online." Фокусът е върху връзка към печат PDF.

 3. Натиснете клавиша Enter. Отваря диалоговия прозорец на PDF файл - печат .

 4. За да преместите през опциите, натиснете клавиша Tab. За разгъване на менюта, опция, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка и да направите избор, натиснете клавиша Enter.

 5. За да отпечатате, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутона за печат" и след това натиснете клавиша Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×