Използване на екранен четец за отпечатване на презентации в PowerPoint

Използване на екранен четец за отпечатване на презентации в PowerPoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте PowerPoint с клавиатурата и екранен четец за отпечатване на слайдове, изложения и страници с бележки за презентацията. Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

В тази тема

Отпечатване на вашата презентация

Ако искате да отпечатате слайдове, изложения или страници с бележки за вашата презентация, значи сте дошли на правилното място. Използвайте стъпките по-долу, за да настроите задание за печат, което отговаря на вашите нужди:

 1. За да отидете на рамката за печат , натиснете Ctrl + P. PowerPoint места фокуса върху бутона печат и чувате "бутона печат."

 2. За да зададете броя на копията за отпечатване, можете или да натиснете клавиша Tab, за да преместите в полето копия завъртане или натиснете Alt + P, N. Чувате "Копия, брояч полето" Редактиране"." (В разказвача, чуете "Копия, редактирането.") В контролата за брояч копия въведете броя на копията, които искате да отпечатате.

 3. За да изберете принтер, можете или да натиснете клавиша Tab, за да преместите контролата за принтера или натиснете Alt + P, аз. Можете да чуете името на избрания принтер. Използвайте клавишите със стрелки нагоре и надолу, за да се придвижвате през списъка с принтери. (В разказвача, чуете "Кой принтер," номер на избрания принтер и общия брой принтери достъпни.)

 4. Ако не чуете името на принтера, който искате да използвате, натиснете стрелка надолу, за да се придвижвате между всички изброени опции за принтер. След списъка с опции за принтер ще стигнете до връзката Добавяне на принтер и опцията Печат във файл.

  • Натиснете Enter, за да отворите диалоговия прозорец Търсене на принтери, и използвайте клавиша Tab за навигиране.

  • Натиснете клавиша за интервал, за да изберете Печат във файл. Когато изберете бутона Печат, се отваря диалогов прозорец на файловия мениджър, в който можете да зададете име на файла.

 5. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до групата Настройки. Изберете желаните настройки. Списъкът по-долу предоставя връзки към повече информация за всяка опция по-нататък в темата:

  По подразбиране PowerPoint отпечатва всички слайдове в презентацията като слайдове на цяла страница (по един слайд на страница), използвайки настройките на принтера по подразбиране. За печат с текущите настройки натиснете Alt+P, P.

Настройки за печат

В групата Настройки можете да зададете настройки за няколко опции, когато отпечатвате:

Избор на слайдовете за печат

За да отпечатате текущия слайд или определен набор от слайдове, натиснете Alt + P, A, за да изберете опцията за Печат на всички слайдове . Ще чуете: "Печат на всички слайдове." За да изберете друга опция, използвайте нагоре и надолу, за да изберете от следните опции:

 • Отпечатване на селекцията. Чувате "Отпечатване на селекцията." Тази опция се появява само ако вече сте избрали набор от слайдове.

 • Печат на текущия слайд. Чувате "Печат на текущия слайд." Тази опция отпечатва само текущия слайд.

 • Диапазон по избор. PowerPoint поставя фокуса в текстовото поле на слайдове . Чувате "Потребителски диапазон." Въведете диапазон от слайдовете, за да отпечатате, например, 10-12 или 1,2,5.

Съвет: Ако имате никакви скрити слайдове, ще бъде активна опцията за Печат на скритите слайдове , така че да можете да отпечатате скрити слайдове, ако искате да. Ще чуете "Отпечатване на скрити слайдове".

Когато приключите с избора си, натиснете Enter, за да затворите разгъващия се списък.

Печат на няколко слайда на една страница

За да отпечатате повече от един слайд на страница, натиснете Alt + P, ч. Чувате "слайдове на цяла страница."

В полето Слайдове на цяла страница натиснете Enter, за да отворите галерията. На най-горния ред е разделът Оформление за печат, последван от раздела Изложения. Използвайте стрелка наляво или надясно, за да изберете от следните опции за оформление за печат:

 • Слайдове на цяла страница. Изберете тази опция, за да отпечатате всеки слайд на собствена страница.

 • Страници за бележки. Изберете тази опция, за да отпечатате бележки в слайд, за докладчик или като изложения за аудиторията. Ще чуете: "Страници за бележки." Тази опция ще отпечата един слайд на страница с бележки на докладчика, отпечатан под него.

  Останалите опции под Оформление за печат и всички опции под Изложения печатат само слайдовете или съдържанието на слайдовете, без бележките на представящия.

 • Структура. Изберете тази опция за печат в структурен формат, който отпечатва само текста в слайдовете, без изображенията.

Натиснете клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до раздела Изложения, след което натиснете клавиша Tab, за да изберете оформление. Натиснете стрелка надолу отново, за да се придвижите до допълнителни опции за оформление за печат. Когато приключите с избора си, натиснете Enter.

Настройване на едностранен или двустранен печат

За да зададете едностранни или двустранен печат, натиснете Alt + P, D. Ще чуете "Двустранен печат, едно." В списъка едностранни печат изберете желаната опция. (Тази опция, само е налична, ако принтерът ви поддържа двустранен печат. Ако изберете двустранен печат, чувате "Отпечатване от двете страни.")

Задаване на комплектоване и подвързване с телбод

Ще получите опция за сортиране само ако принтерът ви го поддържа. За да зададете сравнение, натиснете Alt + P, C. Натиснете надолу и нагоре клавишите със стрелки, за да изберете от комплектовани (чуете "Комплектовани.") или Uncollated (чуете "Uncollated") и след това натиснете клавиша Enter. Ще получите тази опция, само ако принтерът ви поддържа съпоставяне.

Ще получите опцията за подвързване само ако принтерът ви го поддържа. За да зададете обединяване на клиентското, натиснете клавиша Tab, за да преминете към разгъващ се списък Stapling и натиснете надолу и стрелка нагоре за да изберете от опциите за Без скоби, Един основенили Две скоби.

Промяна на ориентацията на страница

 1. За да промените ориентацията, натиснете Alt+P, R, за да отворите диалоговия прозорец Свойства на принтера.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато стигнете до раздела оформление или Paper\Quality , ако е необходимо, използвайте клавишите със стрелки наляво или надясно да се придвижите до раздела " оформление ".

 3. Натиснете клавиша Tab веднъж, за да достигне полето ориентация и изберете портретна или пейзажна.

 4. Натиснете клавиша Tab няколко пъти, за да отидете на бутона OK, след което натиснете Enter.

Печат на слайдове в черно-бяло или с нива на сивото

По подразбиране PowerPoint отпечатва и визуализира цветно, но слайдове и изложения често се отпечатват в черно-бяло или нюанси на сивото, известни още като нива на сивото. Можете да отпечатате цялата си презентация – слайдове, структура, страници с бележки и изложения за аудиторията – цветно, с нива на сивото или в черно-бяло.

За да отпечатате в нива на сивото или черно-бяло, натиснете Alt + P, отваря О, за да отворите полето цвят на разгъващ се списък. Натиснете надолу и стрелка нагоре за да изберете подходящата опция, както е описано по-долу:

 • Цвят. Ако изберете опцията "Цвят", но нямате цветен принтер, разпечатката ще бъде подобна на, но не и със същото качество като разпечатка с нива на сивото.

 • Нива на сивото. Ако нямате цветен принтер или не ви трябва цветна разпечатка, изберете "Нива на сивото" и всички обекти на страницата ще се отпечатат в нюанси на сивото. При печат с нива на сивото обектите, като диаграми и таблици, ще бъдат по-отчетливи и ясни, отколкото ако изберете опцията "Цвят" при черно-бял принтер.

 • Черно-бяло. При тази опция слайдовете се отпечатват в черно и бяло. Няма нюанси на сивото. В резултат от това някои обекти в дизайнерската тема на слайда, като например релеф и падащи сенки, няма да се отпечатат. Текстът ще се отпечатва в черно дори ако сте избрали сивото като оригинален цвят на текста.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да бързо отпечатване на слайдове от телефона си.

Забележки: 

Отпечатване на вашата презентация

Отпечатване на слайдовете директно от вашия телефон с Android съвместим принтер. Уверете се, че вашият телефон и принтера са свързани с един и същ Wi-Fi мрежа.

Забележки: 

 • Тези инструкции важат само за принтери, поддържани от Android и Google Отпечатване в облак. За да проверите дали принтерът ви се поддържа, отидете на готов за облак принтери.

 • USB, Bluetooth и Windows мрежовият печат не се поддържат от устройство с Android. Google препоръчва настройването на отпечатване в облак на компютър, свързан с такъв принтер. Ако искате да печатате на такъв принтер директно, трябва да използвате приложение от друг разработчик.

 1. В редактиране изглед, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е проверена, обратно превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Фокусът се изгледа с миниатюри.

 2. В изгледа с миниатюри, плъзнете наляво, докато чуете "Файл, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "менюто" файл "."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Бутона за печат" и Докоснете двукратно екрана. Отваря диалоговия прозорец печат.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "падащ списък", последван от текущо избрания принтер или "Запиши като PDF." Докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка с опции за печат. За да обхождате циклично списъка, плъзнете надясно. Когато на принтера, който искате да използвате, Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 5. За достъп до допълнителни опции, като например избор на броя копия и ориентацията за печат, продължете да плъзгате надясно, докато не чуете всяка опция. Докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка с възможности за избор, плъзнете надясно, за да се придвижите между тях, и докоснете двукратно екрана за избор.

 6. Когато сте готови, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона за печат" и след това Докоснете двукратно екрана, за да започне отпечатването.

  Когато чуете "Прозорец на PowerPoint", вашата презентация е отпечатан и фокусът се връща към вашата презентация в изглед на миниатюри.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за вмъкване и редактиране на картини и таблици в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint за Windows Phone 10 с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да отпечатате бързо слайдове от вашия телефон.

Забележки: 

Отпечатване на вашата презентация

Отпечатвайте слайдове директно от вашия телефон с Windows на Wi-Fi принтер. За да проверите дали вашият принтер се поддържа, вижте списъка в тази статия: Поддържани принтери за Windows 10 Mobile. Също така проверете дали вашият телефон и принтерът са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

 1. В презентацията, която искате да отпечатате, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон "Файл".

 2. Докоснете двукратно екрана, за да изберете бутона. Разказвачът произнася: "Екран "Страница на Backstage", бутон "Назад".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Печат", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Ако за първи път отпечатвате презентация на PowerPoint от телефона си, се отваря диалогов прозорец с подкана да дадете разрешение за свързване с онлайн услугата, която подготвя файла за печат. Фокусът е върху бутона Разреши и разказвачът произнася: "Прозорец За да продължите, бутон Разреши. Докоснете двукратно екрана, за да продължите отпечатването.

 5. Отваря се диалогов прозорец за принтер и разказвач съобщавам: "Отпечатване в диалоговия прозорец." Плъзнете надясно, за да отидете в полето за избор на принтера. Разказвач обяви: "Принтер, разгъващ се списък". Докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка с опции за печат. За да обхождате циклично списъка, плъзнете надясно. Когато на принтера, който искате да използвате, Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 6. За достъп до допълнителни опции, като например избор на броя копия и ориентацията за печат, продължете да плъзгате надясно, докато не чуете всяка опция. Докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка с възможности за избор, плъзнете надясно, за да се придвижите между тях, и докоснете двукратно екрана за избор.

  Съвет: За да изберете размер на хартията, плъзгайте надясно, докато не чуете "Още настройки", след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не стигнете до Размер на хартията, след което докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка с възможности за избор. За да се придвижите между тях, плъзнете надясно. За да изберете опция, докоснете двукратно екрана.

 7. Когато сте готови, плъзнете надясно няколко пъти, докато "Разказвач" не произнесе: "Бутон "Печат". Докоснете двукратно екрана, за да изберете бутона и да стартирате отпечатването. Разказвачът произнася: "Диалогов прозорец Печат" и заданието за печат се изпраща на принтера.

  Когато чуете: "Прозорец на PowerPoint", презентацията ви е отпечатана и се връщате към презентацията в Изглед за четене.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint Online с клавиатурата и екранен четец, за да отпечатате слайдовете за вашата презентация. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Печат на презентация от изглед за редактиране или (предварителен преглед)

 1. Във вашата презентация натиснете Alt + клавиша емблемата на Windows, F, P. Отваря менюто за печат .

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете печат опция и след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Диалоговия прозорец, Microsoft PowerPoint Online." Фокусът е върху връзка към печат PDF.

 3. Натиснете клавиша Enter. Отваря диалоговия прозорец на PDF файл - печат .

 4. За да преместите през опциите, натиснете клавиша Tab. За разгъване на менюта, опция, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка и да направите избор, натиснете клавиша Enter.

 5. За да отпечатате, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутона за печат" и след това натиснете клавиша Enter.

Печат на презентация от изглед за четене

 1. В презентацията натиснете Ctrl + F6, докато чуете "Редактиране на презентация."

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Печат към PDF" а след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Диалоговия прозорец, Microsoft PowerPoint Online." Фокусът е върху връзка към печат PDF.

 3. Натиснете клавиша Enter. Отваря диалоговия прозорец на PDF файл - печат .

 4. За да преместите през опциите, натиснете клавиша Tab. За разгъване на менюта, опция, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка и да направите избор, натиснете клавиша Enter.

 5. За да отпечатате, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутона за печат" и след това натиснете клавиша Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×