Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте OneNote 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да организирате информацията в бележници, които съдържат страници, секции и групи секции. Можете да добавяте страници, секции и допълнителни бележници, когато се нуждаете от тях, и дори да ги преименувате, премествате или изтривате.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Отваряне на OneNote

За да отворите OneNote, натиснете клавиша с емблемата на Windows+Shift+N.

Създаване на бележник

 1. В OneNote натиснете Ctrl+G, за да отворите навигацията в бележници.

 2. Натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Добавяне на бележник". Натиснете интервал, за да изберете. Ще бъдете пренасочени към нов прозорец, където вече е избран разделът Създай на менюто Файл. Разказвачът обявява "Нов раздел". В този раздел можете да изберете местоположението за съхраняване и името на бележника.

 3. Натиснете веднъж стрелката надясно, за да се придвижите в раздела Създай до секцията за избор на местоположение. След това използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижвате между местоположенията. Разказвачът произнася местоположенията, докато се придвижвате. Натиснете интервал, за да изберете.

 4. След като изберете местоположение, фокусът се премества в полето Име на бележник. Въведете име за новия бележник и натиснете клавиша Enter. Бележникът е създаден и курсорът се позиционира в полето за заглавие на страницата на Нова секция 1 в бележника.

  Забележка: Ако записвате в OneDrive или на друго онлайн местоположение, можете да се наложи да влезете, ако вече не сте влезли.

Създаване на секция

 1. За да създадете нова секция в бележника, натиснете Ctrl+T.

 2. Създава се секция, курсорът се позиционира върху раздела на секцията и можете да въведете име на секцията.

 3. Когато сте готови, натиснете клавиша Enter. Секцията е именувана и курсорът се премества в полето за заглавие на страницата.

Създаване на група секции

Групите секции могат да ви помогнат да поддържате свързани секции заедно.

 1. В бележник, за да отворите навигацията в секции, натиснете Ctrl+Shift+G.

 2. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10.

 3. Натискайте стрелката надолу, докато не чуете разказвачът да произнася "Нова група секции, елемент от меню". В JAWS чувате: "Нова група секции". Натиснете интервал, за да изберете. Разказвачът произнася: "Създадена е нова страница, прозорец на OneNote, редактиране, Нова група секции".

 4. Въведете име за групата секции и натиснете клавиша Enter.

  Създава се група секции и сега можете да добавяте секции към групата.

Създаване на страница

 1. В секцията, в която искате да добавите страницата, натиснете Ctrl+N.

 2. Създава се нова страница, курсорът се позиционира в полето за заглавие на страницата и можете да въведете заглавието.

Преименуване на бележник

 1. В OneNote натиснете Ctrl+G, за да отворите навигацията в бележници.

 2. Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до бележника, който искате да преименувате.

 3. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. Разказвачът произнася "Меню".

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете: "Свойства, елемент от меню". В JAWS чувате: "Свойства". Натиснете интервал, за да изберете.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Свойства на бележник с фокус в полето Показвано име. Въведете ново име и натиснете клавиша Enter. Бележникът е преименуван.

Преименуване на секция или група секции

 1. В OneNote натиснете Ctrl+Shift+G, за да отворите навигацията на секциите.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да достигнете до секцията или групата секции, която искате да преименувате.

 3. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. Разказвачът произнася: "Преименуване, елемент от меню". В JAWS чувате: “Преименуване”.

 4. Натиснете интервал. Разказвачът произнася "Редактиране" и името на секцията. В JAWS чувате името на секцията.

 5. Въведете ново име и натиснете клавиша Enter. Секцията е преименувана.

Преименуване на страница

 1. В бележник, за да отворите навигацията в страници, натиснете Ctrl+Alt+G.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до страницата, която искате да преименувате.

 3. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. Разказвачът произнася: "Преименуване, елемент от меню". В JAWS чувате: "Преименуване.

 4. Натиснете интервал. Разказвачът произнася: "Заглавие на страницата, редактиране". В JAWS чувате: "Заглавие на страницата".

 5. Въведете ново име и натиснете клавиша Enter. Страницата е преименувана.

Преместване или копиране на секция

 1. В бележник, за да преминете към навигацията в секции, натиснете Ctrl+Shift+G.

 2. Използвайте стрелка надясно или наляво, за да достигнете до секцията, която искате да преместите или копирате. Разказвачът произнася имената на секциите, докато се придвижвате.

 3. Натиснете Shift+F10. Разказвачът произнася: "Преименуване, елемент от меню". В JAWS чувате: “Преименуване”.

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете разказвачът да произнася: "Преместване или копиране, елемент от меню". В JAWS чувате: "Преместване или копиране". Натиснете интервал, за да изберете. Отваря се диалоговият прозорец Преместване или копиране на секция.

 5. Фокусът е в полето за търсене, където можете да започнете да въвеждате името на бележника, секцията или групата секции, в които искате да преместите или копирате секцията. Резултатите от търсенето се изброяват по-долу, докато пишете. За да навигирате в резултатите, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу. Разказвачът произнася имената, докато се придвижвате.

 6. Когато сте намерили правилното местоназначение, натиснете клавиша Tab, за да отидете до бутоните в диалоговия прозорец. Първият бутон е Премести. Ако вместо това искате да копирате секцията, натиснете отново клавиша Tab, за да отидете на бутона Копирай. Натиснете интервал, за да изберете. Секцията се премества или копира.

Преместване или копиране на страница

 1. В бележник, за да отворите навигацията в страници, натиснете Ctrl+Alt+G.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до страницата, която искате да преместите или копирате. Разказвачът произнася имената на страниците, докато се придвижвате.

 3. Натиснете клавиша за интервал, за да изберете страница, след което натиснете Ctrl+Alt+M. Отваря се диалоговият прозорец Преместване или копиране на страници.

 4. Фокусът е в полето за търсене, където можете да започнете да въвеждате името на бележника, секцията или групата секции, в които искате да преместите или копирате страницата. Резултатите от търсенето се изброяват по-долу, докато пишете. За да навигирате в резултатите, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу. Разказвачът произнася имената, докато се придвижвате.

 5. Когато сте намерили правилното местоназначение, натиснете клавиша Tab, за да отидете до бутоните в диалоговия прозорец. Първият бутон е Премести. Ако вместо това искате да копирате страницата, натиснете отново клавиша Tab, за да отидете на бутона Копирай. Натиснете интервал, за да изберете. Страницата се премества или копира.

Премахване на бележник

 1. В Windows натиснете клавиша с емблемата на Windows и въведете "Файлов мениджър". Натиснете клавиша ENTER.

 2. Отваря се прозорецът Файлов мениджър. Фокусът е върху папката Работен плот. Използвайте клавишите със стрелки, за да навигирате между папките и елементите в прозореца. Разказвачът произнася елементите, докато се придвижвате. За да отворите папка, натиснете клавиша Enter.

  Съвет: На вашия компютър по подразбиране местоположението за записване на бележниците е Документи > Бележници на OneNote.

 3. Когато сте върху правилния бележник, натиснете Shift+F10, за да отворите контекстното меню. Разказвачът произнася "Kонтекстно меню".

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете: "Изтриване, елемент от меню". В JAWS чувате: "Изтриване". За да изберете, натиснете клавиша ENTER. Бележникът е премахнат.

Премахване на секция или група секции

 1. В бележник, за да преминете към навигацията в секции, натиснете Ctrl+Shift+G.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да достигнете до секцията или групата секции, която искате да премахнете.

 3. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. Разказвачът произнася: "Преименуване, елемент от меню". В JAWS чувате: “Преименуване”.

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете: "Изтриване, елемент от меню". В JAWS чувате: "Изтриване". Натиснете клавиша ENTER.

 5. Отваря се диалогов прозорец за потвърждение. Разказвачът произнася: "Диалогов прозорец на Microsoft OneNote, няма бутон". Натиснете веднъж клавиша със стрелка наляво, за да се придвижите до бутона "Да", и натиснете Enter. Секцията или групата секции е премахната.

Премахване на страница

 1. В бележник, за да отворите навигацията в страници, натиснете Ctrl+Alt+G.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до страницата, която искате да премахнете.

 3. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. Разказвачът произнася: "Преименуване, елемент от меню". В JAWS чувате: “Преименуване”.

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете: "Изтриване, елемент от меню", и натиснете клавиша Enter. Страницата е премахната.

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да организирате информацията в бележници, съдържащи страници и секции. Можете да добавяте, преименувате, премествате и премахвате страници и секции, както и да добавяте бележници.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

 • Уверете се, че сте включили TalkBack преди стартирането на OneNote за Android.

В тази тема

Създаване на бележник

 1. В списъка Бележници плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Нов бележник", след което докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да достигнете до списъка Бележници от списъците Секции или Страници или от платното на страницата, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Придвижване нагоре", и след това докоснете двукратно екрана. Повтаряйте това, докато не чуете "Влязъл като <потребителско име>. Фокусът се премества върху бутона Настройки в списъчния изглед Бележници.

 2. Въведете името на новия бележник, като използвате вашата екранна клавиатура.

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. TalkBack произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, когато сте върху него, вдигнете пръста си. В зависимост от настройките на устройството ви, може да се наложи да докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака.

 3. За да изберете местоположението, където искате да запишете бележника, плъзгайте надясно, докато не чуете "Падащ списък", последвано от текущо избраното местоположение за записване. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте надясно, докато не чуете местоположението, където искате да запишете бележника. За да изберете, докоснете двукратно екрана.

 4. За създаване на бележника плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Създай", след което докоснете двукратно екрана.

  Новият ви бележник се създава, като съдържа секцията Нова секция 1.

Създаване на секция

За да организирате съдържанието или да създадете нов блок от бележки в бележника, можете да създадете нова секция.

 1. В списъка Секции на бележника плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Нова секция", след което докоснете двукратно екрана.

  Забележка: За да достигнете до списъка Секции от списъка Страници плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Придвижване нагоре", и след това докоснете двукратно екрана. Сега фокусът е върху бутона Назад на списъчния изглед Секции.

 2. Въведете името на новата секция, като използвате вашата екранна клавиатура. След това плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Създай", и докоснете двукратно екрана.

  Новата секция се създава, като съдържа страницата Без заглавие.

Създаване на страница

Добавете нова страница за новите си идеи и започнете да създавате съдържание в бележниците си.

 1. В списъка Страници на секцията плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Нова страница за текст", и след това докоснете двукратно екрана.

  Забележка: За да достигнете до списъка Страници от платното на страницата, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Придвижване нагоре", и след това докоснете двукратно екрана. Сега фокусът е върху бутона Назад на списъчния изглед Страници.

 2. Създава се нова неозаглавена страница и фокусът се премества върху платното на страницата, където можете да въведете бележките си.

 3. За да дадете заглавие на страницата, плъзгайте надясно, докато не чуете "Заглавие на страницата, поле за редактиране", докоснете двукратно екрана и след това въведете заглавието с помощта на екранната клавиатура.

Преименуване на секция

 1. В списъка Секции плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на секцията, която искате да преименувате. TalkBack произнася секциите като: "Секция <име на секцията>". Докоснете двукратно и задръжте на екрана. Отваря се контекстното меню.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Преименуване на секция", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Преименуване и чувате: "Преименуване на секция".

 3. Въведете новото име за секцията. Когато сте готови, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Преименуване", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Секцията е преименувана и фокусът се премества върху списъка Секции.

Преименуване на страница

 1. В списъка Страници плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на страницата, която искате да преименувате. TalkBack произнася страниците като: "Страница <заглавие на страницата>". Докоснете двукратно екрана, за да отворите страницата.

 2. На страницата плъзгайте надясно, докато не чуете "Заглавие на страница, <заглавие>, поле за редактиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Въведете ново име за страницата. Когато сте готови, изберете Enter на вашата екранна клавиатура. За да изберете Enter, плъзгайте с пръст върху клавиатурата, докато не чуете "Enter", след което вдигнете пръста си (и докоснете двукратно, ако е необходимо).

Преместване или копиране на страница

 1. В списъка Страници плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на страницата, която искате да преместите или копирате. TalkBack произнася страниците като: "Страница <заглавие на страницата>". Докоснете двукратно и задръжте на екрана. Отваря се контекстното меню.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преместите страница, плъзгайте надясно, докато не чуете "Преместване на страница", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Премести стр. в секция и чувате: "Преместване на страницата в секция".

  • За да копирате страница, плъзгайте надясно, докато не чуете "Копиране на страница", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Копиране на страница в секция и чувате: "Копиране на страницата в секция".

  Отваря се списъкът със секции за текущо избрания бележник.

 3. За да преместите или копирате страницата в секция на друг бележник, плъзгайте надясно, докато не чуете името на отворения в момента бележник, след което докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка "Бележници". Плъзгайте надясно, докато не чуете името на бележника местоназначение, и след това докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка "Секции".

 4. В списъка със секции плъзгайте надясно, докато не чуете секцията, в която искате да преместите или копирате страницата, след което докоснете екрана, за да я изберете. TalkBack произнася секциите като: "Секция <име на секцията>".

 5. След като изберете секцията, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон" Премести"или"Бутон Копирай", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. Страницата се премества или копира и фокусът се премества върху списъка Секции на бележника, където е преместена страницата.

Затваряне на бележник

Можете да затворите бележник, така че да не се показва повече в списъка Бележници.

 1. В списъка Бележници плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на бележника, който искате да затворите. TalkBack произнася бележниците като: "Бележник <име на бележника>". Докоснете двукратно и задръжте на екрана. Отваря се контекстното меню.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Затваряне на бележника", след което докоснете двукратно екрана. Бележникът се премахва от списъка Бележници.

 3. За да отворите отново бележник, в списъка Бележници плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Още бележници", след което докоснете екрана. Ще чуете: "Още бележници".

  Плъзгайте надясно, докато не чуете бележника, който искате да отворите повторно, и докоснете двукратно екрана. Бележникът се отваря и се появява в списъка Бележници.

Премахване на секция

 1. В списъка Секции плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на секцията, който искате да затворите. TalkBack произнася бележниците като: "Секция <име на секцията>". Докоснете двукратно и задръжте на екрана. Отваря се контекстното меню.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтриване на секция", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорец Изтриване на секцията? и чувате: "Изтриване на секцията".

 3. За да потвърдите, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изтрий", след което докоснете двукратно екрана.

Премахване на страница

 1. В списъка Страници плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на страницата, която искате да изтриете. TalkBack произнася страниците като: "Страница <заглавие на страницата>". Докоснете двукратно и задръжте на екрана. Отваря се контекстното меню.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтриване на страница", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорец Изтриване на страницата? и чувате: "Изтриване на страницата".

 3. За да потвърдите, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изтрий", след което докоснете двукратно екрана. Страницата се изтрива и чувате" "Страницата <заглавие на страницата> е изтрита".

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Използване на екранен четец за четене на страници в OneNote

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Windows 10 с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да организирате информацията в бележници, които съдържат страници, секции и групи секции. Можете да добавяте страници, секции и допълнителни бележници, когато се нуждаете от тях, и дори да ги преименувате, премествате или изтривате.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote за Windows 10.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Отваряне на OneNote

 1. Трябва да сте влезли в своя акаунт в Microsoft от устройството си.

 2. За да отворите OneNote, натиснете клавиша с емблемата на Windows и напишете onenote. След това натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "OneNote. Надеждно приложение от Microsoft Store". След това натиснете Enter.

Създаване на бележник

 1. В OneNote натиснете Ctrl+G, за да отворите навигацията в бележници.

 2. Натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Нов бележник". Натиснете интервал, за да изберете. Разказвачът произнася: "Прозорец Нов бележник. Име на нов бележник, редактиране. " В JAWS чувате: "Изскачащ. Нов бележник“.

 3. Въведете името на бележника. След това натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Бутон Създаване на бележник". За да създадете бележника, натиснете интервал.

 4. Бележникът се създава и се отваря. Новосъздаденият бележник се състои от една секция, наречена Нова секция 1, която съдържа неозаглавена празна страница.

  Забележка: Бележниците се записват автоматично в OneDrive.

Създаване на секция

 1. За да създадете нова секция в бележника, натиснете Ctrl+G, след което натиснете Ctrl+T.

 2. Секцията е създадена. Курсорът се позиционира върху раздела на секцията и можете да въведете име на секцията.

 3. Когато сте готови, натиснете клавиша Enter. Секцията е с име.

 4. За да се върнете в режима редактиране на страница, натиснете Enter два пъти. Курсорът се позиционира в полето за заглавие на страницата на неозаглавената празна страница в новосъздадената секция.

Създаване на страница

 1. В секцията, в която искате да добавите страницата, натиснете Ctrl+N.

 2. Създава се нова неозаглавена страница.

 3. За да се върнете в режима на редактиране на страница, натиснете клавиша Esc. Курсорът се позиционира в полето за заглавие на страницата и можете да въведете заглавие.

Преименуване на секция

 1. В OneNote натиснете Ctrl+Shift+G, за да отворите навигацията на секциите. След това натискайте Tab, докато не чуете името на секция.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да достигнете до групата секции, която искате да преименувате.

 3. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. Натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Преименуване на секция".

 4. Натиснете интервал. Разказвачът обявява "Име на секция, текстово поле" и името на секцията. В JAWS чувате име на секцията и "Име на секция, текстово поле, редактиране".

 5. Въведете ново име и натиснете клавиша Enter. Секцията е преименувана.

Преименуване на страница

 1. В OneNote натиснете Ctrl+Shift+G, за да отворите навигацията на секциите. След това натискайте Tab, докато не чуете името на секция.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да достигнете до секцията, съдържаща страницата, която искате да преименувате.

 3. За да отворите навигацията в страници, натиснете Ctrl+Alt+G. Ще чуете името на страница.

 4. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до страницата, която искате да преименувате.

 5. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. Натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Преименуване на страница".

 6. Натиснете интервал. Разказвачът произнася: "Заглавие на страницата, редактиране". В JAWS чувате заглавието на страницата, последвано от "Заглавие на страница".

 7. Въведете ново име и натиснете клавиша Enter. Страницата е преименувана.

Преместване или копиране на секция

 1. В бележник, за да преминете към навигацията в секции, натиснете Ctrl+Shift+G. След това натискайте Tab, докато не чуете името на секция.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до секцията, която искате да преместите или копирате. Разказвачът произнася имената на секциите, докато се придвижвате.

 3. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. След това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Преместване наклонена черта копиране". Натиснете интервал, за да изберете. Отваря се диалоговият прозорец Преместване/копиране на секция.

 4. Натиснете Tab. Ще чуете името на отворен бележник.

 5. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до бележника, в който искате да преместите секцията. Разказвачът произнася имената на бележниците, докато се придвижвате.

 6. Когато намерите правилното местоназначение, натиснете интервал, за да изберете. След това натиснете Tab, за да отидете до бутоните в диалоговия прозорец. Първият бутон е Премести. Ако вместо това искате да копирате секцията, натиснете отново клавиша Tab, за да отидете на бутона Копирай. Натиснете интервал, за да изберете. Секцията се премества или копира.

Преместване или копиране на страница

 1. В OneNote натиснете Ctrl+Shift+G, за да отворите навигацията на секциите. След това натискайте Tab, докато не чуете името на секция.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да достигнете до секцията, съдържаща страницата, която искате да преименувате.

 3. За да отворите навигацията в страници, натиснете Ctrl+Alt+G. Ще чуете името на страница.

 4. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до страницата, която искате да преместите или копирате. Разказвачът произнася имената на страниците, докато се придвижвате.

 5. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. След това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Преместване наклонена черта копиране". Натиснете интервал, за да изберете. Отваря се диалоговият прозорец Преместване/копиране на страница.

 6. За да изберете бележника, в който искате да копирате или преместите страницата, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Назад". Натиснете интервал. Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до бележника, в който искате да преместите или копирате. За да изберете, натиснете клавиша за интервал.

  Забележка: Уверете се, че бележникът, където искате да преместите или копирате страницата, е отворен в OneNote.

 7. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до секцията, която искате да преместите или копирате. Разказвачът произнася имената на секциите, докато се придвижвате.

 8. Когато намерите правилното местоназначение, натиснете клавиша за интервал, за да изберете секцията. След това натиснете Tab, за да отидете до бутоните в диалоговия прозорец. Първият бутон е Премести. Ако вместо това искате да копирате страницата, натиснете отново клавиша Tab, за да отидете на бутона Копирай. Натиснете интервал, за да изберете. Страницата се премества или копира.

Затваряне на бележник

 1. В OneNote натиснете Ctrl+G, за да отворите навигацията в бележници.

 2. Натискайте Tab няколко пъти, докато не чуете името на бележник.

 3. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да достигнете до бележника, който искате да затворите.

 4. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. След това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Затвори този бележник".

 5. За да затворите бележника, натиснете клавиша за интервал.

Премахване на секция

 1. В бележник, за да преминете към навигацията в секции, натиснете Ctrl+Shift+G. След това натискайте Tab, докато не чуете името на секция.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да достигнете до секцията, която искате да премахнете.

 3. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. Ще чуете: "Бутон Изтриване на секция". След това натиснете клавиша за интервал.

 4. Отваря се диалогов прозорец за потвърждение. Ще чуете: "Бутон Изтриване на секция". Натиснете интервал, за да потвърдите изтриването. Секцията е премахната.

Премахване на страница

 1. В OneNote натиснете Ctrl+Shift+G, за да отворите навигацията на секциите. След това натискайте Tab, докато не чуете името на секция.

 2. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да достигнете до секцията, съдържаща страницата, която искате да премахнете.

 3. Натиснете Ctrl+Alt+G, за да отворите навигацията на страници. Ще чуете името на страница.

 4. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до страницата, която искате да премахнете.

 5. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. Ще чуете: "Бутон Изтриване на страница".

 6. Натиснете интервал. Отваря се диалогов прозорец за потвърждение. Ще чуете: "Бутон Изтриване на страница". Натиснете интервал, за да потвърдите изтриването. Страницата е премахната.

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote за Windows 10

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote Online с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да организирате информацията във вашите бележници, съдържащи страници, секции. Можете да добавяте страници, секции и допълнителни бележници, когато се нуждаете от тях.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате OneNote Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като OneNote Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за OneNote Online.

В тази тема

Отваряне на OneNote Online

 1. Използвайки уеб браузър, отидете на www.onenote.com.

 2. Натиснете клавиша Tab, за да отидете на Влизане. Ще чуете: "Влизане, връзка". За да изберете, натиснете клавиша ENTER.

 3. Ако влизате с личния си акаунт в Microsoft, натиснете клавиша Tab, за да отидете на Влизане с акаунт в Microsoft. Ако влизате с акаунт на организация, отидете на Влизане със служебен или учебен акаунт. След това натиснете клавиша ENTER.

 4. Отваря се страницата Влизане. Ще чуете: "Имейл, телефон или име в Skype, редактиране".

 5. Въведете своя имейл адрес и натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Парола, редактиране".

 6. Въведете паролата си и натиснете клавиша ENTER.

  Забележка: Ако използвате акаунт от вашата организация, възможно е стъпките за влизане да са малко по-различни. Може например да се наложи да използвате ПИН или смарт карта.

 7. OneNote Online се отваря в навигацията на бележници, като се изброяват всички свързани с вашия акаунт бележници.

Създаване на бележник

 1. В навигацията на бележници натискайте Tab, докато не чуете "Създай", след което натиснете клавиша Enter.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Създаване на нов бележник, с фокус в полето Име на бележник.

 3. Въведете името на бележника, след което натиснете клавиша Enter, за да го създадете.

 4. Новият бележник се отваря в OneNote Online и курсорът се позиционира в полето за заглавие на страница в секцията Бързи бележки. Ще чуете новото име на бележника и "Microsoft OneNote Online, текст за редактиране".

  Новосъздаденият бележник е записан в папка Документи на вашия OneDrive.

Създаване на секция

 1. За да създадете нова секция в отворен бележник, натиснете Ctrl+F6, докато не чуете името на секция.

  Забележка: Ако натискането на Ctrl+F6 не преминава през командите на OneNote Online, натискайте Tab, докато не чуете команда. След това натискайте Ctrl+F6, за да ги прегледате.

 2. Натискайте Caps Lock+бутона със стрелка наляво, докато не чуете "Бутон Нова секция", след което натиснете Caps Lock+Enter.

 3. Въведете име на секция и след това натиснете клавиша Enter.

 4. Секцията се създава, а курсорът се позиционира в полето за заглавие на страницата в новосъздадената секция.

Създаване на страница

 1. В бележник натиснете Ctrl+F6, докато не чуете име на секция.

 2. За да навигирате секциите, натиснете Tab или Shift+Tab. Имената на секциите се произнасят, докато се придвижвате. След това натиснете Enter, за да изберете секцията, в която искате да създадете нова страница.

 3. Натискайте Caps Lock+бутона със стрелка наляво, докато не чуете "Бутон Нова страница", след което натиснете Caps Lock+Enter.

 4. Създава се нова страница. Курсорът се позиционира в полето за заглавие на страницата и можете да въведете заглавието.

Преименуване на бележник

Можете да използвате OneNote Online, за да отидете директно на вашия OneDrive, където можете да преименувате бележника.

 1. В отворен в OneNote Online бележник натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Бутон Списък с услуги на Microsoft". Натискайте Tab, докато не чуете "OneDrive", след което натиснете Enter.

 2. Вашият OneDrive (onedrive.live.com) се отваря в браузъра.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижите до файла на бележника, който искате да преименувате. Докато се придвижвате, се произнасят имената на файлове.

 4. Когато сте на правилния файл, натиснете клавиша F2. Отваря се диалоговият прозорец Преименуване. Ще чуете: "Въведете новото име".

 5. Въведете ново име и натиснете клавиша Enter. Бележникът е преименуван.

 6. За да се върнете към бележника в OneNote Online, с избран преименуван бележник, натиснете клавиша Enter.

Преименуване на секция

 1. В бележник, за да отворите навигацията на секциите, натиснете Ctrl+F6. Ще чуете име на секция.

 2. Натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете секцията, която искате да преименувате.

 3. Натиснете Shift+F10. Ще чуете: "Преименуване, елемент от меню". Отваря се контекстно меню. Фокусът е върху опцията Преименуване.

 4. Натиснете клавиша ENTER. Въведете име на новата секция.

 5. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон ОК", и натиснете Enter. Фокусът се връща в списъка на секции, върху току-що преименуваната секция.

Преименуване на страница

 1. В бележник, за да отворите навигацията на секциите, натиснете Ctrl+F6. Ще чуете име на секция.

 2. Натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете секцията, съдържаща страницата, която искате да преименувате, след което натиснете клавиша Enter.

 3. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете име на страница. Натискайте Caps Lock+стрелка наляво, докато не чуете името на страницата, която искате да преименувате, след което натиснете Enter.

 4. Курсорът се премества в полето за заглавие на страницата. За да изтриете предишното заглавие, натиснете Ctrl+A и след това Backspace.

 5. Въведете новото име на страницата и натиснете клавиша Enter. Курсорът се премества в страницата и можете да въвеждате или редактирате бележките си.

  Съвет: За да преминете бързо от областта на страницата в областта за заглавие на страницата, натиснете клавиша страница нагоре.

Премахване на бележник

Ако сте сигурни, че вече нямате нужда от определен бележник, можете да го изтриете от вашия OneDrive акаунт. Ако споделяте бележника, не пропускайте да уведомите колегите си, че изтривате бележника.

 1. В отворен в OneNote Online бележник натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Бутон Списък с услуги на Microsoft". Натискайте Tab, докато не чуете: "OneDrive", след което натиснете Enter.

 2. Вашият OneDrive (onedrive.live.com) се отваря в браузъра.

 3. Използвайте клавишите със стрелка, за да се придвижите до бележника, който искате да премахнете. Докато се придвижвате, се произнасят имената на файлове.

 4. Когато сте на правилния файл, натиснете клавиша Delete. В диалоговия прозорец за потвърждение натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Изтриване", след което натиснете клавиша Enter. Бележникът се изтрива и фокусът се премества върху съседния файл.

  Съвет: Ако искате да възстановите изтрит бележник, можете да го направите в кошчето на OneDrive. За да отидете в кошчето, натискайте Shift+Tab, докато не чуете: "Група". След това използвайте клавиша със стрелка надолу, за да достигнете до Кошче.

Премахване на секция

 1. В бележник, за да отворите навигацията на секциите, натиснете Ctrl+F6. Ще чуете име на секция.

 2. Натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете секцията, която искате да премахнете.

 3. Натиснете Shift+F10. Ще чуете: "Преименуване, елемент от меню". Отваря се контекстно меню.

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Изтриване, елемент от меню", след което натиснете Enter.

 5. В диалоговия прозорец за потвърждение натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Да", след което натиснете клавиша Enter.

Премахване на страница

 1. В бележник, за да отворите навигацията на секциите, натиснете Ctrl+F6. Ще чуете име на секция.

 2. Натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете секцията, съдържаща страницата, която искате да премахнете, след което натиснете клавиша Enter.

 3. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете име на страница. Натискайте Caps Lock+стрелка наляво, докато не чуете името на страницата, която искате да премахнете.

 4. За да премахнете окончателно страница, натиснете клавиша Delete. В диалоговия прозорец за потвърждение натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Да", след което натиснете клавиша Enter.

  Ако искате да преместите страницата в Изтрити бележки, откъдето можете да по-късно я извлечете, натиснете Shift+F10. Ще чуете: "Преименуване, елемент от меню". Отваря се контекстно меню. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Изтриване, елемент от меню", след което натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote Online

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×