Използване на екранен четец за намиране и заместване на данни в Excel

Използване на екранен четец за намиране и заместване на данни в Excel

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използване на Excel с клавиатурата и екранен четец JAWS или разказвача, вградени Windows екранен четец, за търсене и заместване на текст и числа. Използвайте знака, включително заместващи символи, за да търсите листове, редове, колони или цялата работни книги.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Excel 2016 за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, вижте Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 1. Изберете произволна клетка в работни лист.

 2. В диалоговия прозорец Търсене и заместване отворете съответния раздел.

  • За да използвате раздела Търсене в диалоговия прозорец Търсене и заместване за търсене на текст или числа, натиснете Ctrl+F.

  • За да използвате раздела Заместване в диалоговия прозорец Търсене и заместване за заместване на текст или числа, натиснете Alt+E, E. Ако диалоговият прозорец Търсене и заместване вече е отворен, за да отворите раздела Заместване, натиснете Alt+P.

 3. В полето Търси въведете текста или числата, които искате да намерите. Имате няколко възможности.

  • Въведете текста или числата за търсене.

  • Използвайте заместващи знаци, като звездичка (*) или въпросителен знак (?), в критериите за търсене:

   • Използвайте звездичка, за да намерите произволен низ от знаци. Например s*d намира "sad" и "started".

   • Използвайте въпросителен знак, за да намерите единичен знак. Например s?t намира "sat" и "set".

   Съвет: Въпреки че това са заместващи знаци, можете да намирате звездички, въпросителни знаци и знаци тилда (~) в данните в работния лист, като поставите пред тях знака "тилда" в полето Търси. Например за да намерите данни, които съдържат въпросителен знак, въведете ~? като критерий за търсене.

 4. За да прецизирате търсенето, отидете с клавиша Tab до бутона Опции и натиснете Enter. Можете също да натиснете Alt+T.

  • За търсене на данни в работния лист или в цялата работна книга, отидете с клавиша Tab до разгъващия се списък В (Alt+H), натиснете клавиша със стрелка надолу и изберете Лист или Работна книга. Натиснете Enter.

  • За търсене на данни в редове или колони, отидете с клавиша Tab до разгъващия се списък Търсене (Alt+S), натиснете клавиша със стрелка надолу и изберете По редове или По колони. Натиснете Enter.

  • За търсене на данни с конкретни подробности, отидете с клавиша Tab до разгъващия се списък Търси в (Alt+L), натиснете клавиша със стрелка надолу и изберете Формули, Стойности или Коментари. Натиснете Enter.

   Съвет: Опциите за Формули, Стойности и Коментари са налични само в раздела Търсене, а само Формули са налични в раздела Заместване.

  • За търсене на данни с малки и главни букви, отидете с клавиша Tab до квадратчето за отметка С малки и главни букви (Alt+C) и натиснете интервал.

  • За търсене на клетките, които съдържат само знаците, въведени в полето Търси, отметнете квадратчето Съвпадение на съдържанието на цялата клетка (Alt+O) и натиснете интервал.

 5. Ако искате да потърсите текст или числа, които имат и конкретно форматиране, отидете с клавиша Tab до бутона Формат и натиснете Enter (Alt+M). В диалоговия прозорец Търсене на формат, който се отваря, за да се придвижите до съответния раздел (Число, Подравняване, Шрифт, Граница или Запълване), натиснете клавиша за интервал. След това изберете форматирането, което искате да включите в търсенето. С клавиша Tab отидете до бутона OK и натиснете Enter.

  Съвет: Ако искате да намерите само клетките с определен формат, можете да изтриете всички текстови или числови критерии в полето Търси и след това да изберете клетка, съдържаща това форматиране. С клавиша Tab отидете до бутона Формат и натиснете клавиша със стрелка надолу. Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да изберете Избор на формат от клетка, и след това натиснете Enter. В работния лист използвайте клавишите със стрелки, за да изберете клетката с форматирането, което искате да потърсите. За да добавите форматирането на избраната клетка към критериите за търсене в диалоговия прозорец Търсене и заместване, натиснете Enter.

 6. Стартирайте търсенето със зададените критерии за търсене.

  • За търсене на текст или числа, отидете с клавиша Tab до бутона Намери следващ (Alt+F) или Намери всички (Alt+I).

   Съвет: Ако изберете бутона Намери всички, всяко появяване, което отговаря на критериите за търсене, се показва в списъка в диалоговия прозорец и фокусът е върху този списък. За да изберете едно от появяванията в списъка, натискайте клавишите със стрелка надолу или нагоре. За да преминете от диалоговия прозорец към работния лист, натиснете Alt+Tab. Направете желаната промяна в клетката. За да се върнете в диалоговия прозорец Търсене и заместване, натиснете Alt+Tab толкова пъти, колкото е необходимо.

  • За да заместите текст или числа, въведете знаците за заместване в полето Замести с (а за да изтриете знаците, вместо да ги заместите, оставете това поле празно), след което отидете с клавиша Tab до бутона Търсене (Alt+F) или Намери всички (Alt+I). За да намерите следващото появяване в работния лист, така че да можете да решите дали да го смените, натиснете бутона Намери. За да намерите всички появявания, натиснете бутона Намери всички. За да заместите осветеното появяване или всички появявания на намерените знаци, отидете с клавиша Tab до бутона Замести (Alt+R) или Замести всички (Alt+A).

   Съвет: Ако диалоговият прозорец Замести с не е наличен, за да се придвижите до раздела Заместване в диалоговия прозорец Търсене и заместване, натиснете Alt+P.

   За да отмените текущото търсене, ако е необходимо, натиснете Esc. Диалоговият прозорец Търсене и заместване се затваря.

  Забележка: Когато зададете опции за форматиране като част от критериите за търсене, те се записват в диалоговия прозорец Търсене и заместване. Ако извършите ново търсене на данни в работния лист и не намерите знаци, за които знаете, че са там, може да се наложи да изчистите опциите за форматиране от предишното търсене. За да отворите раздела Търсене в диалоговия прозорец Търсене и заместване, натиснете Ctrl+F. Ако бутонът Формат не е наличен, отидете с клавиша Tab до бутона Опции (Alt+T) и натиснете Enter. С клавиша Tab отидете до бутона Формат и натиснете няколко пъти клавиша със стрелка надолу, за да изберете командата Изчисти формата на търсене. Натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да търсите и замествате текст или числа в работен лист.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в Excel за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Excel за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Намиране на текст или числа

Ако работният лист има повече от няколко редове и колони, използвайте бутона за търсене, за да преместите фокуса към дясна клетка бързо.

 1. В работния лист плъзнете пръст около горния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Намерете бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Ако преди това сте търсили за нещо, TalkBack чете дума за търсене, който сте използвали последния път.

 2. Използване на екранната клавиатура да въведете дума за търсене. Тя може да бъде текст или числа.

 3. Плъзнете пръст около долния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Търсене", след това Докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура затваря и фокусът се премества до първата клетка, която съответства на думата за търсене, ако има такива.

  • За да разберете колко съвпадения ли са, плъзнете надясно, докато чуете "бутон" подаване "", след което плъзнете надясно още веднъж, за да чуете брой съвпадения. Ако няма съвпадения, чувате: "Нула."

  • За да преминете към следващия или предишния съвпадение, плъзнете надясно, докато чуете "Намери следващ бутон" или "Намери предишния бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да затворите лентата за търсене, когато екранната клавиатура е затворен, плъзнете пръст около горния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Намерите бутон", а след това Докоснете двукратно екрана.

Съвети: TalkBack не чете съдържанието на клетката, когато бутонът за търсене в Excel за Android, така че ако има няколко съвпадения, направете едно от следните неща:

 • Опитайте друга дума за търсене. Например ако търсите ябълки и работният лист съдържа "Червени ябълки" и "Зелени ябълки", напишете пълния текст на клетката, която искате да намерите.

 • След затваряне на екранната клавиатура, плъзнете надясно и след това наляво, за да чуете TalkBack прочетете съдържанието на клетката и обяви му местоположение в работния лист.

Заместване на текст или числа

 1. В работния лист плъзнете пръст около горния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Намерите бутон", а след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво веднъж. Ще чуете: "повече" Опции "." Докоснете двукратно екрана, за да отворите диалоговия прозорец Намиране на настройките .

 3. Плъзнете наляво, докато чуете "не е избрано, търсене и заместване на всички радио бутона" или "не е проверена, търсене и заместване радио бутон," в зависимост от това, което искате да направите и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете наляво, докато чуете "Бутон за затваряне", Докоснете двукратно екрана, за да затворите диалоговия прозорец Намиране на настройките .

 5. Използване на екранната клавиатура да въведете дума за търсене. Тя може да бъде текст или числа.

 6. За да разберете колко съвпадения ли са, плъзнете надясно, докато чуете "бутон" подаване "", след което плъзнете надясно още веднъж, за да чуете брой съвпадения. Ако няма съвпадения, чувате: "Нула."

 7. Плъзнете надясно, докато чуете "замени... редактиране полето" и Докоснете двукратно екрана.

 8. Въведете текста или числата, които искате да заместите дума за търсене с.

 9. Плъзнете пръст около долния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Готови", след това Докоснете двукратно екрана. Затваря на екранната клавиатура.

 10. Плъзнете наляво, докато чуете "Намери следващ бутон" или "Намери предишния бутон", Докоснете двукратно екрана.

 11. Плъзнете надясно, докато чуете "Заместване бутон" или "Всички бутон," в зависимост от това, което искате да направите и докоснете екрана, за да заместите текущо избрания съответстват или всички съвпадения с нов текст или числа.

Вж. също

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

В Excel Onlineможете да използвате клавишни комбинации с вашия екранен четец, като например разказвач, вградени Windows екранен четец, за да търсите и замествате текст, включително специални знаци (като например въпросителен знак, тилди за звездички) или числа. Можете да търсите в рамките на селекция, работни листове или цялата работни книги.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Excel Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Excel Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Excel Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Excel Online.

В тази тема

Намиране на текст или числа

 1. Изберете диапазона от клетки, където искате да търсите. Ако искате да търсите в целия лист, изберете коя да е клетка.

 2. Натиснете Ctrl + F, за да отворите диалоговия прозорец " търсене ". Фокусът се търси текстовото поле, и ще чуете: "Диалоговия прозорец намиране, фокусирани върху търсене, за какво."

 3. В текстовото поле търсене въведете текст или число, което искате да намерите. Имате няколко опции:

  • Въведете текста или числата за търсене.

  • Използвайте заместващи знаци, като звездичка (*) или въпросителен знак (?), в критериите за търсене:

   • Използвайте звездичка, за да намерите всеки низ от знаци. Например s * d намира "sad" и "стъпки".

   • Използвайте въпросителен знак, за да намерите произволен единичен знак. Например s?t намира "сб" и "Настройване".

   Съвет: Въпреки че това са заместващи знаци, можете да намирате звездички, въпросителни знаци и знаци тилда (~) в данните в работния лист, като поставите пред тях знака "тилда" в полето Търси. Например за да намерите данни, които съдържат въпросителен знак, въведете ~? като критерий за търсене.

   Забележка: Търсене на двойни интервали не е възможно в Excel Online.

 4. За да търсите текст или числа в работен лист или в цялата работна книга, натиснете клавиша Tab веднъж, за да отидете в рамките на разгъващ се списък. Чувате текущо избраната опция за търсене ("Избор", "Лист" или "Работна книга"). Натиснете клавиша за интервал, след което използвайте нагоре или надолу, докато чуете желаната опция. За да изберете, натиснете клавиша за интервал.

 5. За да търсите данни за малки и главни букви, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Неотметнато, случай отметка в квадратчето съвпадение," и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете.

 6. За да търсите клетки, които съдържат само знаците, които сте въвели в полето търси , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Неотметнато, match цялата клетка съдържание на квадратче за отметка" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете.

  Съвети: 

  • Ако искате да търсите текст или числа, които имат също и конкретно форматиране, трябва да използвате настолното приложение на Excel . За да отворите приложението от режим на Преглед , преместване на фокуса от работния лист, като натиснете Ctrl + F6, докато чуете името на вашия акаунт. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Редактиране на работна книга", и след това натиснете клавиша за интервал. Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Редактиране в Excel" а след това натиснете клавиша за интервал.

  • За да научите как да търсите конкретен формат в приложението Excel , вижте използване на екранен четец за търсене и заместване на данни в Excel.

 7. За да промените търсенето посока да нагоре, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Избран радио бутона надолу" и след това натиснете клавиша със стрелка нагоре. Ще чуете: "Стаи за избран радио бутона." За да изберете, натиснете клавиша за интервал.

 8. За да започнете търсенето, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Намиране на бутона Напред" и след това натиснете клавиша за интервал. Excel намира първата съвпадение поява в областта за търсене. Вашият екранен четец чете текста в клетката и му местоположение.

 9. За да намерите следващото съвпадение, натиснете клавиша за интервал. За да отмените търсенето или Затворете диалоговия прозорец, натиснете Esc.

Търсене и заместване на текст или числа

За търсене и заместване на текст или числа в Excel Online, уверете се, че сте в режим на Редактиране . Можете да разберете дали сте в режим на Редактиране , въз основа на опции в менюто " файл ".

Забележка: За да превключите от режим на Редактиране , преместване на фокуса от работния лист, като натиснете Ctrl + F6, докато чуете името на вашия акаунт, натиснете Tab, докато чуете "Редактиране на работна книга", и след това натиснете клавиша за интервал. Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Редактиране в браузъра" а след това натиснете клавиша за интервал.

 1. Изберете диапазона от клетки, където искате да търсите. Ако искате да търсите в целия лист, изберете коя да е клетка.

 2. Натиснете Ctrl + F, за да отворите диалоговия прозорец " търсене ". Фокусът се търси текстовото поле, и ще чуете: "Диалоговия прозорец намиране, фокусирани върху търсене, за какво."

 3. В текстовото поле търсене въведете текста или числата, които искате да намерите и заместите.

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Заместване на бутона" и след това натиснете клавиша за интервал. Полето търси текст става достъпен в диалоговия прозорец " търсене ".

 5. За да намерите това, което текстовото поле, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Заместване с, редактирането." В полето Замести с текст въведете текста за заместване или номера.

 6. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Следващия бутон за търсене." Натиснете клавиша за интервал, за да намерите първата поява на текст или число, което сте въвели. Направете едно от следните неща:

  • За да заместите всяко появяване поотделно, натиснете клавиша Tab веднъж. Ще чуете: "Бутон за заместване". След това натиснете клавиша за интервал, за да заместите първото появяване и намерете следващото. След заместване фокусът се следващото появяване.

  • За да намерите и заместите всички срещания, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Замести всички бутон" и след това натиснете клавиша за интервал.

 7. За да отмените търсенето или Затворете диалоговия прозорец, натиснете Esc.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Клавишни комбинации в Excel Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×