Използване на екранен четец за мащабиране в Outlook 2016

Използване на екранен четец за мащабиране в Outlook 2016

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

За хората, които не са с помощта на екранен четец вижте текста на моя имейл съобщения е по-голям или по-малък от обичайния (Windows).

Използвайте Outlook с вашата клавиатура и екранен четец, за да увеличите, или да увеличите, текстът на имейл и да го направите по-лесен за четене. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Можете също да намалите мащаба и върнете към първоначалния размер на текста.

Забележки: 

В тази тема

Увеличаване на имейл в собствения му прозорец

Мащабиране на имейл в негов собствен прозорец. Можете само да увеличите имейл, който четете в момента. Когато преместите към друг имейл, основен текст се връща в размера на шрифта по подразбиране.

Съвети: 

 1. В списъка със съобщения отидете до имейла и натиснете Enter. Имейл съобщенията се отваря в отделен прозорец.

 2. За да увеличите за имейл, натиснете Alt + H, Q, 1. Отваря диалоговия прозорец " мащабиране ".

 3. Направете едно от следните неща:

  • Удвояване на размера на шрифта на имейл, натиснете стрелката нагоре.

  • За да въведете своя собствена стойност за мащабиране, натиснете Alt + E. Чувате "Процент", последван от текущата процент и "Може да се редактира брояча." В JAWS, чувате: "процент брояч употреба." Въведете мащабиране стойността, която искате, например 250 или 400.

 4. За да затворите диалоговия прозорец Мащабиране и да прочетете увеличения имейл, натиснете клавиша Enter

Забележка: Не се променят размера на текста на лентата. За да промените размера на текста на лентата или в Outlook навигационния екран, трябва да промените настройките на дисплея за вашия компютър.

Намаляване на имейл в собствения му прозорец

 1. В увеличени имейл натиснете Alt + H, Q, 1. Отваря диалоговия прозорец " мащабиране ".

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да намалите размера на шрифта на имейл към първоначалния размер, натиснете стрелка надолу, докато чуете: "Мащаба, избраните, 100 процента."

  • За да въведете своя собствена стойност за мащабиране, натиснете Alt + E. Чувате "Процент", последван от текущата процент и "Може да се редактира брояча." В JAWS, чувате: "процент брояч употреба." Въведете мащабиране стойността, която искате, например 75.

 3. За да затворите диалоговия прозорец Мащабиране, натиснете клавиша Enter.

Увеличаване на имейл в екрана за четене

 1. В списъка със съобщения се придвижете до имейла.

 2. За да преместите фокуса върху лентата на състоянието, натискайте F6, докато не чуете "Лента на състоянието", последвано от последно използваната опцията на лентата на състоянието.

 3. За да отидете до плъзгача за мащабиране , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Увеличаване на мащаба, бутон," и натиснете неколкократно клавиша Enter, докато стигнете до желания размер на текста.

Намаляване на имейл в екрана за четене

 1. В увеличени имейл, натиснете F6, докато чуете "Лентата на състоянието," последвани от опцията "Последно използвани" на лентата на състоянието.

 2. За да отидете на плъзгача Мащабиране, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Намаляване, бутон", и след това натискайте Enter, докато не стигнете до желания размер на текста.

Промяна на размера на текста на лентата

Можете да промените размера на текста на лентата или в Outlook навигационни екрани, като промените настройките на дисплея за вашия компютър.

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows. Чувате "Cortana, поле за търсене, редактиране".

 2. В текстовото поле Търсене въведете Показване, след което натиснете Enter. Отваря се прозорецът с настройки за Показване.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Промяна на размера на текста, приложенията и други елементи", последвано от текущата стойност.

 4. За да отворите списъка с опции, натиснете Alt+стрелка надолу.

 5. За да изберете нова стойност за размера, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната стойност, след което натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, с функцията за увеличението на вашия телефон, за да увеличите, или да увеличите, текстът на имейл и да го направите по-лесен за четене. Можете също да намалите мащаба и върнете към първоначалния размер на текста.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Включване на увеличението

Включете функцията "Увеличение" в настройките за достъпност на вашия телефон.

 1. В Настройки на вашия телефон, за да отворите менюто Достъпност, плъзгайте надясно, докато не чуете "Достъпност", и докоснете двукратно екрана.

 2. За да отворите менюто Увеличение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Увеличение изкл.", и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да включите функцията Увеличение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключи увеличението с трикратно докосване", и докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Превключвател изключване", след което докоснете двукратно екрана. Увеличение се включва, и ще чуете: "Включено".

Увеличаване на имейл

С увеличението функция на можете да използвате жестове за уголемяване на съдържанието на имейл в Outlook за Android. За да включите функцията за увеличението, вижте включване на увеличението.

В Outlook имейл, който искате да увеличите направете едно от следните неща:

 • За да увеличите екрана и да видите определена част от вашите имейли отблизо, докоснете трикратно екрана.

 • За да преместите мащабирането до друга точка, плъзнете екрана с два пръста.

 • За да се върнете към увеличението по подразбиране, докоснете трикратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използване на пощата с разказвача, вградени Windows екранен четец, с лупа функцията на вашия телефон, за да увеличите, или да увеличите, текстът на имейл и да го направите по-лесен за четене. Можете също да намалите мащаба и върнете към първоначалния размер на текста.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Включване на лупата

Включете функцията "Увеличение" в настройките за удобство на достъпа на вашия телефон.

 1. В Настройки на вашия телефон, за да отворите менюто Удобство на достъпа, плъзгайте надясно, докато не чуете "Удобство на достъпа"и докоснете двукратно екрана.

 2. За да отворите менюто Лупа, плъзгайте надясно, докато не чуете "Лупа", и докоснете двукратно екрана.

 3. За да включите Екранна лупа , плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, Екранна лупа, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Екранна лупа се включва, и ще чуете: "Включено, Екранна лупа, превключвател".

Увеличаване на имейл

С лупа функция на можете да използвате жестове за уголемяване на съдържанието на имейл в Outlook. За да включите функцията за лупа, вижте включване на лупата.

В Outlook имейл, който искате да увеличите направете едно от следните неща:

 • За да увеличите екрана и да видите определена част от вашите имейли отблизо, Докоснете двукратно екрана с два пръста.

 • За да преместите мащабирането до друга точка, плъзнете екрана с два пръста.

 • За да се върнете към увеличението по подразбиране, докоснете двукратно екрана с два пръста.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook Web App с разказвача, вградени Windows екранен четец, във вашия уеб браузър, за да увеличите, или да увеличите, текстът на имейл или календар и да го направите по-лесен за четене. Можете също да намалите мащаба и върнете към първоначалния размер на текста.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

Можете да увеличите или намалите съдържанието в Outlook Web App използване на функциите за увеличаване и намаляване на мащаба на Microsoft Edge.

 1. Когато Outlook Web App в Microsoft Edge, направете едно от следните неща:

  • За да увеличите изгледа (Увеличаване на мащаба), натиснете Ctrl + знак плюс (+). Ще чуете: "Увеличите."

  • За да свиете изглед (намаляване на мащаба), натиснете Ctrl + знак минус (+). Ще чуете: "Намалете мащаба,."

 2. Изберете Увеличаване или Намаляване няколко пъти последователно, за да получите точното увеличение, желано от вас.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×