Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Можете да използвате цифровия бележник OneNote с екранния четец "Разказвач", за да изпълнявате основни задачи за водене на бележки, като например отваряне на бележник, добавяне на страници и секции и въвеждане на текст. В процеса на работа можете също да добавяте форматиране към текста, да проверявате правописа или да отпечатвате страници.

В тази тема се предполага, че потребителите на JAWS са изключили функцията за виртуално меню на лентата.

В тази тема

Отваряне на OneNote

За да отворите OneNote, натиснете клавиша с емблемата на Windows+Shift+N.

За повече информация относно влизането в OneNote с помощта на екранен четец вж. Първи стъпки в използването на екранен четец с OneNote 2016.

Отваряне на бележник в OneNote

 1. В OneNote натиснете Ctrl+G, за да отворите навигацията в бележника.

 2. За да се придвижвате между бележниците, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу. За да изберете бележник, натиснете Enter.

  Съвет : За да създадете нов бележник, в навигацията в бележника натискайте Shift+Tab, докато не чуете: "Бутон Добавяне на бележник".

Създаване на секция

 1. За да създадете нова секция в бележника, натиснете Ctrl+T.

 2. Създава се секция, курсорът се позиционира върху раздела на секцията и можете да въведете име за секцията.

 3. Когато сте готови, натиснете Enter.

  Секцията е именувана и курсорът се премества в полето за заглавие на страницата.

Добавяне на страница

 1. Ако в бележника имате повече от една секция, натиснете Ctrl+Shift+G, за да отворите навигацията между секциите. Използвайте клавишите със стрелка, за да се придвижвате между секциите. Разказвачът произнася имената на секциите, докато се придвижвате. Натиснете Enter, за да отидете на дадена секция.

 2. За да добавите страница в края на секцията, натиснете Ctrl+N.

 3. Създава се нова страница, курсорът се позиционира в полето за заглавие на страницата и можете да въведете заглавие.

Добавяне на текст

В бележника, добавете или отворете секция или страница и започнете да въвеждате.

Съвет : За да отворите навигацията в бележника, натиснете Ctrl+G. За да отворите навигацията между секциите, натиснете Ctrl+Shift+G. За да отворите навигацията между страниците, натиснете Ctrl+Alt+G. Използвайте клавишите със стрелка, за да се придвижвате между елементите, и натиснете Enter, за да изберете.

Редактиране на текст

Форматираният текст съдържа повече информация и често е по-лесен за четене от обикновения текст. Следните задачи показват как да използвате основните опции за форматиране на текст в OneNote, как да коригирате правописните грешки в текста и кои клавишни комбинации да използвате за някои основни задачи за редактиране на текст.

Форматиране на текст

 1. В OneNote изберете частта от текста, която искате да форматирате.

 2. Натиснете Alt+H, за да отворите менюто Начало.

 3. Изберете опция за форматиране, като например:

  • FF – за шрифт

  • FS – за размер на шрифта

  • FC – за цвят на шрифта

  • P – за форматиране на абзац, като например опции за подравняване и разредка на текста

  • 1 – за получер шрифт

  • 2 – за курсив

  • 3 – за подчертаване

  • L – за стилове на абзаци или заглавия

  За да прегледате опциите, използвайте клавишите със стрелка. За да изберете опция, натиснете Enter.

Отмяна или повтаряне на действие

За да отмените действие, натиснете Ctrl+Z.

За да повторите действие, натиснете Ctrl+Y.

Копиране и поставяне на съдържание

 1. В OneNote изберете частта от съдържанието, която искате да форматирате.

 2. За да копирате, натиснете Ctrl+C.

 3. За да поставите копираното съдържание, натиснете Ctrl+V.

Поправяне на правописни грешки

 1. В OneNote натиснете Alt+R, за да отворите менюто Преглед, а след това натиснете S, за да отворите екрана Правописна проверка.

 2. В екрана Правописна проверка натискайте Shift+Tab, докато не чуете: предложение за поправка на правописа.

 3. Използвайте клавишите със стрелка, за да прегледате предложенията за правопис. Разказвачът произнася предложенията, докато се придвижвате.

 4. За да изберете опция, натиснете Enter. Грешно изписаната дума се поправя и преминавате към следващата сгрешена дума, ако има такава.

 5. Когато проверката на правописа приключи, разказвачът произнася "Диалогов прозорец на Microsoft OneNote, бутон Да", ако има още текст проверка на правописа, или "Диалогов прозорец на Microsoft OneNote, бутон OK", ако проверката на правописа е завършена. Натиснете интервал, за да изберете.

Отпечатване на страница 

 1. На страницата, която искате да отпечатате, натиснете Ctrl+P.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Печат и разказвачът произнася текущата опция за принтер. За да смените принтера, използвайте клавишите със стрелка.

  Съвет : За да промените настройките за печат, като например двустранен печат или оформление или ориентация за печат, натиснете Alt+R, за да отворите диалоговия прозорец Предпочитания за печат.

 3. За да започнете отпечатването, в диалоговия прозорец Печат натиснете Alt+P.

  Ако сте избрали принтер, страницата се отпечатва.

  Ако сте избрали печат във файл, се отваря диалоговият прозорец Запис на изхода от печата като Курсорът се позиционира в полето Име на файл.

  • Въведете име на файла за изхода от печата.

  • За да промените мястото за записване на изхода от печата, използвайте Shift+Tab и Tab, за да се придвижвате назад и напред в диалоговия прозорец.

   За да отворите папка или за да изберете местоположение или бутон в диалоговия прозорец, натиснете Enter.

  • Когато сте готови, натиснете Alt+S, за да запишете. Страницата се отпечатва във файл.

Вж. също

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Първи стъпки в използването на екранен четец с OneNote

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote 2016

Използвайте екранния четец VoiceOver, за да разучите и да работите с OneNote за iOS. Носете бележките навсякъде със себе си и записвайте на момента блестящите нови идеи, които ви хрумват.

OneNote за iOS е специално предназначен за хора, които използват екранни четци. С новия изглед и начин на работа се придвижвате по-лесно и ефективно между бележниците, секциите и страниците. За инструкции как да включите новия дизайн и функции, вж. Включване на OneNote (предварителен преглед) за Windows 10, Mac или iPad.

Забележки : 

В тази тема

Отваряне на OneNote

 1. В началния екран на телефона плъзгайте наляво или надясно с един пръст, докато не чуете: "OneNote".

 2. Докоснете двукратно екрана, за да отворите приложението. Чувате: "OneNote, бутон Настройки". Фокусът е в списъка Бележници, върху бутона Настройки.

Забележка : Ако трябва да влезете в OneNote, въведете своите идентификационни данни, когато получите подкана. За да научите повече за опциите за влизане, вж. Първи стъпки в използването на екранен четец с OneNote.

За инструкции как да отворите бележник в OneNote за iOS, вж. Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote.

Съвет : Ако искате да отворите бележника си в клиента на OneNote от OneNote Online в браузъра, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бутон Редактиране в OneNote". След това докоснете двукратно екрана и следвайте показаните инструкции.

Добавяне на страница

Добавете нова страница за идеите си и започнете да създавате съдържание в бележника.

Забележка : За да се придвижите до списъка Страници от платното на страницата, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Обратно към списъка със страници за <име на секция>, бутон Назад". След това докоснете двукратно екрана. Сега фокусът е върху бутона Назад в изгледа на списъка Страници.

Добавяне на неформатирана страница

 1. В списъка Страници на дадена секция плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Нова страница".

 2. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Нова страница, заглавие на страницата, структура, текстово поле".

 3. Докоснете двукратно екрана и въведете името на страницата.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Връщане", и докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества върху платното на страницата. Чувате: "Блок със съдържание".

Добавяне на страница със списък

 1. В списъка Страници на дадена секция плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Нова страница със списък", и след това докоснете двукратно екрана. Фокусът е в текстовото поле на първия елемент от списъка на страницата.

 2. За да именувате страницата, плъзгайте наляво, докато не чуете "Заглавие на неименуван списък" и докоснете двукратно екрана.

 3. Въведете името на страницата и плъзгайте надясно, докато не чуете: "Готово". Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на страница със снимка

 1. В списъка Страници на секцията плъзгайте надясно, докато не чуете "Нова страница с бутон Снимка, и докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът Вмъкване на картина.

 2. Направете едно от следните неща:

  Добавяне на картина от приложението "Снимки"

  1. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон От библиотека". След това докоснете двукратно екрана.

  2. В Снимки плъзгайте надясно, докато не чуете опцията за албум, която искате да изберете, и докоснете двукратно екрана.

  3. В списъка със снимки плъзгайте надясно, докато не чуете името на снимката, която искате да изберете, и докоснете двукратно екрана.

  4. Плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бутон Готово". Докоснете двукратно екрана.

  5. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Използвай". Докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества на новата страница.

  6. За да дадете име на новата страница, плъзгайте надясно, докато не чуете "Заглавие на страница", и след това докоснете двукратно екрана.

  7. Въведете името на файла, след което плъзгайте надясно, докато не чуете "Връщане", и докоснете двукратно екрана.

  Заснемане и добавяне на картина

  1. За да добавите нова картина направо от камерата на телефона си, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Снимане".

  2. Докоснете двукратно екрана. Отваря се приложението на камера.

  3. За да направите снимка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Заснемане на снимка", след което докоснете двукратно екрана.

  4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Използвай", след което докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества на новата страница.

  5. За да дадете име на новата страница, плъзгайте надясно, докато не чуете "Заглавие на страница", и докоснете двукратно екрана. Въведете името. След това плъзгайте надясно, докато не чуете "Връщане", и докоснете двукратно екрана.

Създаване на секция

За да организирате съдържанието или да създадете нов блок от бележки в бележника, можете да създадете нова секция.

 1. В списъка Секции на бележника плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Нова секция". След това докоснете двукратно екрана.

 2. Въведете името на новата секция и плъзгайте надясно, докато не чуете: "Готово". След това докоснете двукратно екрана.

Забележка : За да се придвижите до списъка Секции от списъка Страници или от платното на страницата, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Обратно към <предишния изглед на списък>, бутон Назад". След това докоснете двукратно екрана. Повтаряйте това, докато не чуете: "<Име на бележника>, обратно към списъка на бележника, бутон Назад". Сега фокусът е върху бутона Назад в изгледа на списъка Секции. За да отидете на предишния изглед на списък, можете също да изчертаете буквата Z, плъзгайки с два пръста.

Добавяне и редактиране на текст

Въведете текст или използвайте текста с предсказване, за да нахвърляте бързо бележки или да редактирате написаното.

 1. На страницата, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Блок със съдържание, структура, нов ред, текстово поле". Докоснете двукратно екрана. Сега можете да добавяте или да редактирате текст в блока със съдържание.

 2. След като приключите с въвеждането, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Скрий клавиатурата".

Форматиране на текст

За да направите текста по-лесен за четене, можете да използвате основните опции за форматиране на текст в лентата с менюта за бързи действия. Можете например да добавяте списъци с водещи символи и подредени списъци, да прилагате получерно форматиране, форматиране с курсив и с подчертаване, както и да добавяте хипервръзки и прикачени файлове.

 1. Придвижете се до блока със съдържание, в който искате да редактирате текст, и докоснете двукратно екрана. Блокът със съдържание сега е избран и се появява клавиатурата с лентата с менюта за бързи действия.

  Съвети : За да изберете текста, можете да направите едно от следните неща:

  • Докоснете двукратно екрана с два пръста. След това плъзгайте надясно, докато не чуете "Избери" или "Избери всички", и докоснете двукратно екрана с един пръст.

  • Включете ротора на VoiceOver на "Редактиране", след което плъзгайте нагоре или надолу, докато не чуете "Избери" или "Избери всички", и докоснете двукратно екрана.

 2. В блока със съдържание плъзгайте надясно, докато не чуете опцията за форматиране, която искате да изберете, например "Бутон Получер". След това докоснете двукратно екрана.

Промяна на типа или размера на шрифта по подразбиране

 1. Придвижете се до списъка Бележници, както е описано в Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote. Фокусът се премества върху бутона Настройки в изгледа на списъка Бележници.

 2. Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Настройки.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране и преглеждане", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Направете едното или и двете от следните неща:

  Промяна на типа на шрифта по подразбиране

  1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Шрифт по подразбиране <текущ тип на шрифта по подразбиране>", и след това докоснете двукратно екрана.

  2. В списъка с шрифтове плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете типа на шрифта, който искате да изберете, след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Избрано, <типа на шрифта>".

  3. За да излезете от списъка с шрифтове, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана.

  Промяна на размера на шрифта по подразбиране

  1. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Размер по подразбиране, <текущ размер по подразбиране>".

  2. За да регулирате размера, плъзгайте нагоре или надолу с един пръст.

 5. За да излезете от настройките Редактиране и преглед, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бутон Назад". Докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества върху главното меню Настройки.

 6. За да излезете от Настройки, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Затвори", след което докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества върху бутона Настройки в изгледа на списъка Бележници.

Поправяне на правописни грешки

Можете да бързо да откривате и поправяте правописни грешки в OneNote и да направите страниците готови за споделяне с други хора. Включете програмата за проверка на правописа, и вашият екранен четец ще произнася правописните грешки, докато пишете или четете блоковете със съдържание.

Включване на програмата за проверка на правописа

 1. Придвижете се до списъка Бележници, както е описано в Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote. Фокусът се премества върху бутона Настройки в изгледа на списъка Бележници.

 2. Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Настройки.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране и преглеждане", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Проверка на правописа, бутон за превключване, изключено".

  Забележка : Ако програмата за проверка на правописа вече е включена, чувате: "Проверка на правописа, бутон за превключване, включено". Можете да преминете към последната стъпка.

  Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Включено".

 5. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Затвори". Докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща върху бутона Настройки в изгледа на списъка Бележници.

Намиране и коригиране на правописни грешки

 1. Докато пишете, програмата за проверка на правописа маркира правописните грешки. Чувате: "<Въведената дума>, грешно".

  Съвет : Можете също да включите ротора на VoiceOver на Думи и да плъзгате надолу в блока със съдържание, за да намерите сгрешените думи.

 2. Докоснете двукратно екрана с два пръста. Отваря се контекстното меню.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Избор на елемент от менюто", и след това докоснете двукратно екрана с един пръст. Сгрешената дума сега е избрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Показване на още елементи", и след това докоснете двукратно екрана с един пръст.

 5. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Многоточие за заместване", и докоснете двукратно екрана с един пръст. Отваря се списък с предложения за корекция.

 6. За да прегледате списъка, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете корекцията, която искате да изберете, след което докоснете двукратно екрана с един пръст.

  Съвет : За да затворите контекстното меню, изчертайте буквата Z, плъзгайки с два пръста.

Отмяна или повтаряне на действие

Ако току-що сте форматирали текста, но размислите, просто разклатете телефона, за да отмените или да повторите действието за форматиране.

 1. Когато разклатите телефона, чувате: "Предупреждение, отмяна".

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да отмените действие, плъзгайте надясно, докато не чуете "Отмени", и след това докоснете двукратно екрана.

  • За да повторите действие, плъзгайте надясно, докато не чуете "Повтори", и след това докоснете двукратно екрана.

Копиране и поставяне на съдържание

Ако трябва да преместите текст на друго място, можете да копирате текста и да го поставите там.

Копиране и поставяне на текст

 1. В блока със съдържание, от който искате да копирате текст, докоснете двукратно екрана с два пръста. Отваря се контекстно меню.

 2. За да изберете текста, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Избери" или "Избери всички", и докоснете двукратно екрана с един пръст.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Копирай", и докоснете двукратно екрана с един пръст.

 4. Отидете до блока със съдържание, в който искате да поставите копираното съдържание, и докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Постави", и докоснете двукратно екрана с един пръст.

  Съвет : За да затворите контекстното меню, изчертайте буквата Z, плъзгайки с два пръста.

Копиране и поставяне на изображение

 1. В блока със съдържание плъзгайте наляво или надясно, докато VoiceOver не произнесе изображението.

 2. Докоснете двукратно екрана с два пръста. Отваря се контекстно меню.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Копиране", и докоснете двукратно екрана с един пръст.

 4. Отидете до блока със съдържание, в който искате да поставите копираното съдържание, и докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Постави", и докоснете двукратно екрана с един пръст.

Вж. също

Можете да използвате цифровия бележник на OneNote с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да изпълнявате основни задачи за водене на бележки, като например отваряне на бележник, добавяне на страници и секции и въвеждане на текст. В процеса на работа можете също да добавяте форматиране към текста или да отпечатвате страници.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в OneNote за Windows 10 отидете на Движения с докосване в OneNote за Windows 10.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Отваряне на OneNote

 1. Трябва да сте влезли в своя акаунт в Microsoft от устройството си.

 2. За да отворите OneNote за Windows 10, натиснете клавиша с емблемата на Windows и напишете onenote. След това натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "OneNote. Надеждно приложение от магазина на Windows". След това натиснете Enter.

Отваряне на бележник

 1. В OneNote натиснете Ctrl+G, за да отворите навигацията в бележника.

 2. За да се придвижвате между бележниците, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу. За да изберете бележник, натиснете Enter.

  Съвет : За да създадете нов бележник, в навигацията в бележника натискайте Shift+Tab, докато не чуете: "Бутон Нов бележник".

Създаване на секция

 1. За да създадете нова секция в бележник, натиснете Ctrl+G, за да отворите навигацията в бележника, и след това натиснете Ctrl+T.

 2. Секцията е създадена. Курсорът се позиционира в полето за име на новата секция. Разказвачът произнася: "Текстово поле Име на секция". В JAWS чувате: "Текстово поле Име на секция, редактиране".

 3. Въведете име за секцията.

 4. Когато сте готови, натиснете Enter. Секцията е именувана и курсорът се премества в навигацията между страниците.

Добавяне на страница

 1. Ако в бележника имате повече от една секция, натиснете Ctrl+Shift+G, за да отворите навигацията между секциите. Натискайте Tab, докато не чуете името на секция. След това използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате между секциите. Имената на секциите се произнасят, докато се придвижвате.

 2. За да добавите страница в края на секцията, натиснете Ctrl+N. Създава се нова неозаглавена страница.

 3. За да отидете в полето за заглавие на страницата и да въведете заглавие, натиснете двукратно Enter. Разказвачът произнася: "Заглавие на страницата, редактиране". В JAWS чувате заглавието на страницата, последвано от "Заглавие на страница".

Добавяне на текст

В бележника, добавете или отворете секция или страница и започнете да въвеждате.

Забележка : На страницата, заглавието се нарича "заглавие на страницата", а бележките под него се наричат "блок със съдържание".

Съвет : За да отворите навигацията в бележника, натиснете Ctrl+G. За да отворите навигацията между секциите, натиснете Ctrl+Shift+G. За да отворите навигацията между страниците, натиснете Ctrl+Alt+G. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате между елементите, и натиснете Enter, за да изберете. Можете също да използвате F6, за да се придвижвате между областите в прозореца на OneNote.

Редактиране на текст

Форматираният текст съдържа повече информация и често е по-лесен за четене от обикновения текст. Следните задачи показват как да използвате основните опции за форматиране на текст в OneNote за Windows 10 и кои клавишни комбинации да използвате за някои основни задачи за редактиране на текст.

Форматиране на текст

 1. В OneNote изберете частта от текста, която искате да форматирате. За да изберете текста, задръжте натиснат клавиша Shift и използвайте клавишите със стрелка, за да придвижите курсора.

 2. Натиснете Alt+H, за да отворите менюто Начало.

 3. За да изберете опция за форматиране, натиснете клавиша със стрелка надолу и след това използвайте клавишите със стрелка, за да намерите опциите. За да разгънете опция или да изберете, натиснете интервал.

  • Шрифт показва списъци с шрифтовете, които можете да използвате

  • Размер на шрифта показва размерите на шрифта, които можете да прилагате

   • Натиснете Ctrl+Shift+>, за да увеличите размера

   • Натиснете Ctrl+Shift+<, за да намалите размера

  • Получер – за получер текст (Ctrl+B)

  • Курсив – за курсивен текст (Ctrl+I)

  • Подчертаване – за подчертан текст (Ctrl+U)

  • Маркиране – за маркиране на текста в жълто (Ctrl+Shift+H)

  • Цвят на шрифта – за форматиране на цвета на текста

  • Форматиране на шрифт – за прилагане на формат Долен индекс, Горен индекс (Ctrl+Shift+=) или Зачеркнато

  • Форматиране на абзац – за форматиране на подравняването на абзац (Подравни отляво (Ctrl+L), Център, или Подравни отдясно (Ctrl+R))

Съвет : За да изчистите цялото форматиране на избраната част от текста, натиснете Ctrl+Shift+N.

Отменяне на действие

За да отмените действие, натиснете Ctrl+Z.

Копиране и поставяне на съдържание

 1. В OneNote изберете частта от съдържанието, която искате да форматирате.

 2. За да копирате, натиснете Ctrl+C.

 3. За да поставите копираното съдържание, натиснете Ctrl+V.

Отпечатване на страница 

 1. На страницата, която искате да отпечатате, натиснете Ctrl+P.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Печат и се произнася текущата опция за принтер. За да смените принтера, използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу.

 3. За да промените ориентацията на печат, Портретна или Пейзажна, натискайте Tab и използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу.

 4. За да започнете отпечатването, в диалоговия прозорец Печат натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Печат". След това натиснете интервал.

 5. Ако сте избрали принтер, страницата се отпечатва.

  Ако сте избрали печат във файл, се отваря диалоговият прозорец Запис на изхода от печата като Курсорът се позиционира в полето Име на файл.

  • Въведете име на файла за изхода от печата.

  • За да промените мястото за записване на изхода от печата, използвайте Shift+Tab и Tab, за да се придвижвате назад и напред в диалоговия прозорец. За да отворите папка или за да изберете местоположение или бутон в диалоговия прозорец, натиснете Enter.

  • Когато сте готови, натиснете Alt+S, за да запишете. Страницата се отпечатва във файл.

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Можете да използвате OneNote Online в уеб браузъра си, за да създавате, отваряте, редактирате и форматирате бележници на OneNote, които сте създали на сървър в облака с някое от вашите устройства. Ако вашата организация или учебно заведение има план за Office 365 или сайт на SharePoint, започнете да използвате OneNote Online, като създадете или споделите бележници в библиотеки на вашия сайт.

OneNote Online е специално предназначен за хора, които използват екранни четци. С новия изглед и начин на работа се придвижвате по-лесно и ефективно между бележниците, секциите и страниците. За инструкции как да включите новия дизайн и функции, вж. Включване на OneNote (предварителен преглед) за Windows 10, Mac или iPad.

Забележки : 

 • За списък на клавишните комбинации вж. Клавишни комбинации в OneNote Online.

 • Като пряк път до командите натиснете Alt+Q, за да отидете на търсенето с "Кажи ми", и след това въведете желаната команда (налично е само в изглед Редактиране). За да се придвижвате в списъка с резултати от търсенето, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, а за да изберете команда, натиснете Enter.

 • OneNote Online се изпълнява във вашия уеб браузър, така че клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в и излизане от командите. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузър, но не и за OneNote Online.

 • Когато използвате OneNote Online, ви препоръчваме да използвате браузъра Microsoft Edge.

В тази тема

Отваряне на OneNote

Разучете и работете с OneNote Online, за да носите бележките навсякъде със себе си и да записвате на момента блестящите нови идеи, които ви хрумват.

 1. За да отворите OneNote Online, в браузъра отидете на onenote.com.

 2. На страницата за влизане натискайте Tab, докато не чуете "Влизане", и след това натиснете Enter. Влезте със своите служебни или учебни идентификационни данни или използвайте акаунта си в Microsoft.

 3. За да влезете със своя акаунт в Microsoft, натиснете Alt+A. За да влезете със служебен или учебен акаунт, натиснете Alt+N.

За повече информация относно влизането в OneNote с помощта на екранен четец вж. Първи стъпки в използването на екранен четец с OneNote.

Отваряне на бележник

Можете бързо да отваряте последно използваните бележници, за да продължите да работите от там, докъдето сте стигнали. Можете също да търсите и отваряте лични и споделени бележници.

Когато влезете в OneNote Online, приложението се отваря в изгледа Бележници и показва списък на последно използваните бележници.

 • За да отворите последно отварян бележник, натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете името на бележника, който искате да отворите. След това натиснете Enter.

 • За да отворите споделен бележник, натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете: "Споделено с мен". След това натиснете Enter.

 • За да отворите личен бележник, натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете: "Моите бележници". След това натиснете Enter.

Съвет : За да създадете нов бележник, в изгледа Бележници натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете "Моите бележници", и след това натиснете Enter. В Моите бележници натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете: "Добавяне на нов бележник". След това натиснете Enter.

В изгледа Редактиране, за да се придвижите до изгледа Бележници, натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете "Бележници", и след това натиснете Enter.

Създаване на секция

За да организирате съдържанието или да създадете нов блок от бележки в бележника, можете да създадете нова секция.

 1. В бележника натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Бележници".

 2. Натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете: "Добавяне на нова секция". След това натиснете Enter. Чувате: "Диалогов прозорец, фокус върху Въвеждане на име на секция, редактиране".

 3. Въведете име за новата секция и след това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон OK". След това натиснете Enter.

  Секцията е именувана и курсорът е върху заглавието на новата страница. Чувате: "Компютър, област за редактиране, редактиране".

Добавяне на страница

За да нахвърляте новите си идеи или бележки, можете да добавите страница за тях.

 1. За да се придвижите до секцията, в която искате да добавите нова страница, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Бележници".

 2. Натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете името на секцията, към която искате да добавите нова страница. След това натиснете Enter.

 3. В секцията натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете "Добавяне на нова страница", и след това натиснете Enter. Създава се нова неозаглавена страница и фокусът се премества върху полето за заглавие на страницата.

 4. Въведете заглавие за новата страница.

Добавяне на текст

Докато разглеждате страниците, разказвачът обявява заглавието като "заглавие на страница", а съдържанието под него – като "блок със съдържание".

 1. За да се придвижите до страницата, в която искате да добавите текст, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Бележници".

 2. Натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво, докато не чуете името на страницата. След това натиснете Enter.

 3. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Област за редактиране, редактиране, основен ориентир", и въведете текста.

Редактиране и форматиране на текст

За да направите текста по-лесен за четене, можете да използвате основните опции за форматиране на текст в OneNote Online с помощта на клавиатурата.

 1. За да изберете текста, който искате да форматирате, натиснете и задръжте клавиша Shift и натискайте клавишите със стрелка, за да придвижите курсора.

 2. За да приложите бързо опция за форматиране, използвайте клавишните комбинации по-долу:

  • За да приложите получерно форматиране, натиснете Ctrl+B.

  • За да приложите форматиране в курсив, натиснете Ctrl+I.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, натиснете Ctrl+U.

  • За да създадете списък с водещи символи, натиснете Ctrl+точка.

  • За да създадете номериран списък, натиснете Ctrl+/ (наклонена черта) или Ctrl+Shift+O.

  • За да подравните текста отляво, натиснете Ctrl+L.

  • За да подравните текста отляво, натиснете Ctrl+R.

  • За да увеличите отстъпа на текста, натиснете Alt+Shift+стрелка надясно.

  • За да намалите отстъпа на текста, натиснете Alt+Shift+стрелка наляво.

 3. За да потърсите още опции за форматиране, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Елемент Раздел Начало". След това натиснете Enter. Отваря се разделът Начало.

  За да прегледате опциите в раздела, натискайте Cap Lock+клавишите със стрелка надясно или наляво. Разказвачът произнася опциите. За да разгънете опциите с подменюта, натиснете Alt+стрелка надолу. За да се придвижвате в подменютата на опциите, натискайте Caps Lock+стрелка надясно или наляво.

  В раздела Начало можете например да променяте типа и цвета на шрифта или да добавяте към текста предварително форматирани стилове.

Отмяна или повтаряне на действие

Лесно можете да отмените или да повторите действие с помощта на клавиатурата. Ако например току-що сте форматирали текста, но размислите, натиснете Ctrl+Z, за да отмените форматирането. За да повторите действие, натиснете Ctrl+Y.

Копиране и поставяне на съдържание

Ако трябва да преместите текст на друго място, можете да копирате текста и да го поставите там.

 1. На страницата на OneNote изберете част от съдържанието, което искате да копирате, както е описано в Редактиране и форматиране на текст.

 2. За да копирате селекцията, натиснете Ctrl+C.

 3. За да поставите копираното съдържание, натиснете Ctrl+V.

Проверка на правописа

Можете да бързо да откривате и поправяте правописни грешки и да направите страниците готови за споделяне с други хора.

 1. На страница на OneNote натиснете Alt+F7. Сгрешената дума е осветена в текста. Фокусът се премества върху контекстното меню с предложение(я) за поправка на правописа.

 2. Натискайте Tab, за да се придвижвате между предложенията. Когато чуете предложение, което искате да използвате, натиснете Enter.

  Ако не искате да променяте текущото изписване на думата, натискайте Tab, докато не чуете "Игнорирай", и след това натиснете Enter.

 3. За да преминете към следващата сгрешена дума, натиснете Alt+F7.

Отпечатване на страница 

Ако искате да имате хартиено копие на дадена страница, можете да я отпечатате. Можете също да отпечатате страница във файл и да съхраните файла на устройството си.

 1. На страницата, която искате да отпечатате, натиснете Ctrl+P.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Печат и се произнася текущата опция за принтер. За да смените принтера, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу.

 3. За да промените ориентацията на страницата на Портретна или Пейзажна, натискайте Tab, докато не чуете "Ориентация", и след това натиснете Alt+стрелка надолу.

  Натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете опцията, която искате да изберете.

 4. За да започнете отпечатването, в диалоговия прозорец Печат натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Печат". След това натиснете Enter.

  Ако сте избрали принтер, страницата се отпечатва.

  Ако сте избрали печат във файл, се отваря диалоговият прозорец Запис на изхода от печата като Курсорът се позиционира в полето Име на файл. Въведете име на файла за изхода от печата. За да промените мястото за записване на изхода от печата, натискайте Shift+Tab и Tab, за да се придвижвате назад и напред в диалоговия прозорец. За да отворите папка или за да изберете местоположение или бутон в диалоговия прозорец, натиснете Enter. Когато сте готови, натиснете Alt+S, за да запишете. Страницата се отпечатва във файл.

Вж. също

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×