Използване на екранен четец за задаване на редова разредка и отстъпи в Word

Използване на екранен четец за задаване на редова разредка и отстъпи в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да променяте разредката и отстъпите на абзаци и да придавате на документите си завършен вид.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации за Microsoft Word в Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Задаване на разредка на абзац

 1. Отворете документа, след което изберете абзаца, за който искате да зададете разредка. Ако искате да зададете разредката на абзаците за целия документ, натиснете Ctrl+A.

 2. Натиснете Alt + H, P, G. Word 2016 поставя фокуса в раздела отстъпи и разредка на диалоговия прозорец абзац . Ще чуете името на диалоговия прозорец.

 3. За да зададете разредката преди абзац, натиснете Alt+B. В полето Преди използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете стойността в пунктове, която искате, или въведете желаната стойност в пунктове (например 6 или 18). (По-малките стойности в пунктове задават по-малко място.)

  Забележка: "Разказвач" може да произнесе "Неизвестен клавиш", докато използвате стрелка нагоре или надолу за преглед на стойностите в пунктове.

 4. За да зададете разстоянието след абзаца, натиснете Alt + F. В полето след Използвайте стрелка нагоре и надолу клавишите със стрелки, докато не чувате точка селекцията или въведете точка стойност искате (например, 6 или 18).

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натиснете клавиша Tab няколко пъти, за да отидете на бутона OK, след което натиснете интервал. Фокусът се връща към документа.

Още опции за разредка

 • За да зададете разредка на абзац като настройки по подразбиране, направете следното:

  1. След като изберете разредка в раздела Отстъпи и разредка, натиснете ALT+D.

  2. В диалоговия прозорец Microsoft Word използвайте стрелка нагоре и надолу, за да изберете опцията Този документ само или Всички документи, натиснете клавиша Tab няколко пъти, за да отидете на бутона OK, след което натиснете Enter.

 • За да зададете бързо редовата разредка за избран абзац в Word, направете следното:

  1. В раздела Отстъпи и разредка натиснете Alt+N.

  2. В списъка Редова разредка използвайте стрелка нагоре или надолу, за да изберете от списък с често използвани размери за редова разредка.

Задаване на отстъпи на абзац

 1. Отворете документа, след което изберете абзаца, за който искате да зададете отстъпи. Ако искате да зададете разредката на абзаците за целия документ, натиснете Ctrl+A.

 2. Натиснете Alt+H, P+G. Word поставя фокуса в раздела Отстъпи и разредка на диалоговия прозорец Абзац.

 3. За да зададете размера на отстъпа отляво, натиснете Alt+L. За да зададете желаната стойност в полето Ляво, използвайте стрелка нагоре и надолу или въведете стойността (например 0,25 или 0,5).

 4. За да зададете размера на десния отстъп, натиснете Alt + R. В полето отдясно , за да зададете стойността, използвайте клавишите със стрелки нагоре и надолу или въведете стойност (например.25 или.5).

 5. За да излезете от диалоговия прозорец Абзац, натиснете клавиша Tab няколко пъти, за да отидете на бутона OK, след което натиснете интервал.

Още опции за задаване на отстъпи

 • За да зададете избран отстъп като настройка по подразбиране, направете следното:

  1. След като направите избора си в диалоговия прозорец Абзац, натиснете Alt+D.

  2. В диалоговия прозорец Microsoft Word използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете опцията Този документ само или Всички документи, натиснете клавиша Tab няколко пъти, за да отидете на бутона OK, след което натиснете Enter.

 • За книга-стил на печат използвайте функцията на огледални отстъп, в който наляво и надясно отстъпи помежду си, съвсем с един абзац, зададен като вътре и други отстъп, зададен като отвън. След като сте направили избора си отстъпи в раздела отстъпи и разредка , натиснете Alt + M, за да отметнете квадратчето Огледални отстъпи .

 • За да добавите бързо отстъп на първия ред само за един абзац, преместете фокуса в началото на първия ред на абзаца, след което натиснете клавиша Tab. Ако зададете отстъп на първия ред, първият ред на абзаца ще бъде по-навътре от останалите редове в този абзац.

Клавишни комбинации за задаване на разредка и отстъпи на абзац

Таблицата по-долу обобщава удобни клавишни комбинации за използване при задаването на разредка и отстъпи за абзаци.

За да направите това

Натиснете това

Отваряне на раздела "Отстъпи и разредка" на диалоговия прозорец "Абзац"

Alt+H, P+G

Задаване на разредка преди

Alt+B

Задаване на разредка след

Alt+F

Задаване на отстъп отляво

Alt+L

Задаване на отстъп отдясно

Alt+R

Задаване на избрана разредка или отстъп като настройка по подразбиране

Alt+D

Задаване на редова разредка

Alt+N

Избиране на огледални отстъпи

Alt+M

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да промените разредката на абзаците и редовете.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в Word за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Word за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Задаване на разредка на абзац

 1. Във вашия документ изберете абзаца, чиито разредка, които искате да форматирате.

 2. За да отидете на лентата, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е избрано, още опции за превключване" и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете раздела " Начало ", Докоснете двукратно екрана, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Начало на раздел" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Меню за форматиране на абзац", Докоснете двукратно екрана.

 5. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да добавите интервала преди абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Добави интервала преди абзац бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите интервал след абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Разстояние след абзаца бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да премахнете интервала преди абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Премахни разстоянието преди абзаца бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да премахнете разстоянието след абзаца, плъзнете надясно, докато чуете "Премахване на разстоянието след абзаца бутон" и Докоснете двукратно екрана.

Забележка: Можете да само превключите интервал преди и след това абзац или изключите, така че опцията за добавяне на място е налична само ако има без интервал преди или след абзац вече и опцията за премахване на място е налично само ако в момента е разстоянието преди или след абзаца.

Задаване на редова разредка

 1. Във вашия документ изберете абзаца, чиито разредка, които искате да форматирате.

 2. За да отидете на лентата, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е избрано, още опции за превключване" и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете раздела " Начало ", Докоснете двукратно екрана, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Начало на раздел" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Меню за форматиране на абзац", Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Линия разредка разгъващ се списък", Докоснете двукратно екрана.

 6. Запазване на плъзнете надясно, за да преминете през налични разредка стойности: 1.0, 1,15, 1.5, 2.0, 2.5и 3.0. Когато чуете желаната стойност, двойна докоснете екрана, за да зададете редова разредка.

Задаване на отстъпи на абзац

Задаване на отстъп само на първия ред на абзац

 1. Във вашия документ изберете абзаца, чиито разредка, които искате да форматирате.

 2. За да отидете на лентата, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е избрано, още опции за превключване" и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете раздела " Начало ", Докоснете двукратно екрана, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Начало на раздел" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Меню за форматиране на абзац", Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "специални отстъп меню", Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "първи ред, не е избрано, смяната," и Докоснете двукратно екрана.

Задаване на отстъп за всички редове на абзац с изключение на първия

 1. Във вашия документ изберете абзаца, чиито разредка, които искате да форматирате.

 2. За да отидете на лентата, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е избрано, още опции за превключване" и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете раздела " Начало ", Докоснете двукратно екрана, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Начало на раздел" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Меню за форматиране на абзац", Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "специални отстъп меню", Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "Висящ, не е избрано, смяната," и Докоснете двукратно екрана.

Увеличаване или намаляване на отстъпа на цял абзац

 1. Във вашия документ изберете абзаца, който искате да направите отстъп.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да увеличите отстъпа, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Увеличи отстъпа" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да намалите отстъпа, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Намали отстъпа" и Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да промените разредката на абзаците и редовете.

Забележки: 

В тази тема

Задаване на разредка на абзац

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, чиито разредка, който искате да зададете.

 2. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 3. Swip e надясно, докато чуете "Команда палитра, бутонът" още опции"," и Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за форматиране на абзац", Докоснете двукратно екрана.

 5. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да добавите интервала преди абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Добави интервала преди абзац бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите интервал след абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Разстояние след абзаца бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да премахнете интервала преди абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Премахни разстоянието преди абзаца бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да премахнете разстоянието след абзаца, плъзнете надясно, докато чуете "Премахване на разстоянието след абзаца бутон" и Докоснете двукратно екрана.

Забележка: Можете да само превключите интервал преди и след това абзац или изключите, така че опцията за добавяне на място е налична само ако има без интервал преди или след абзац вече и опцията за премахване на място е налично само ако в момента е разстоянието преди или след абзаца.

Задаване на редова разредка

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, чиито редова разредка, която искате да зададете.

 2. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 3. Swip e надясно, докато чуете "Команда палитра, бутонът" още опции"," и Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за форматиране на абзац", Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "бутон" редова разредка "", Докоснете двукратно екрана.

 6. Запазване на плъзнете надясно, за да преминете през налични разредка стойности: 1.0, 1,15, 1.5, 2.0, 2.5и 3.0. Когато чуете желаната стойност, двойна докоснете екрана, за да зададете редова разредка.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на клавишни комбинации с външна клавиатура в Word Mobile за Windows 10

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Online с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да промените разредката и отстъпи на абзаци и предадете документите ви завършен вид.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Абзаца и редова разредка

 1. Отворете документа и след това изберете абзаца, който искате да зададете разредка за чрез преместване на точката на вмъкване до началото на абзаца и натиснете Shift + Ctrl + стрелка надолу стрелка. Ако искате да зададете разредка на абзац за целия документ, натиснете Ctrl + A.

 2. Натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това натиснете H, P, G. онлайн Word поставя фокуса на диалоговия прозорец абзац . Можете да чуете името на диалоговия прозорец.

 3. За да зададете разстоянието преди абзаца, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Разредка преди." Използвайте стрелката нагоре и надолу, докато чуете точка стойност, или въведете точка стойността, която искате (например, 6 или 18). (По-малки точка стойности представляват по-малко пространство.)

  Забележка: Разказвачът може да глас "Неизвестен ключ", като използвате стрелките нагоре или надолу, за да прегледате точка стойности

 4. За да зададете разстоянието след абзаца, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Разредка след." Използвайте стрелката нагоре и надолу, докато чуете точка селекцията или въведете точка стойност искате (например 6 или 18).

 5. За да зададете редова разредка за избрания абзац, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Редова разредка". Използвайте стрелката нагоре и надолу, за да изберете от списък с често използвани размери на Редовата разредка.

 6. За да затворите диалоговия прозорец абзац , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" а след това натиснете клавиша за интервал. Фокусът се връща към вашия документ.

Задаване на отстъпи на абзац

 1. Отворете документа и след това изберете абзаца, който искате да зададете отстъпи за чрез преместване на точката на вмъкване до началото на абзаца и натиснете Shift + Ctrl + стрелка надолу стрелка. Ако искате да зададете отстъпът за целия документ, натиснете Ctrl + A.

 2. Натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това натиснете H, P, G. онлайн Word поставя фокуса на диалоговия прозорец абзац . Можете да чуете името на диалоговия прозорец.

 3. За да зададете размера на левия отстъп, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Отстъп преди текста". За да зададете стойността, която искате, използвайте стрелката нагоре и надолу или въведете желаната стойност (например .25 или .5).

 4. За да зададете размера на десния отстъп, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Отстъп след текста". За да зададете стойността, която искате, използвайте стрелката нагоре и надолу или въведете желаната стойност (например .25 или .5).

 5. За да излезете от диалоговия прозорец абзац , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" а след това натиснете клавиша за интервал.

 6. За да добавите отстъп на първия ред абзац, преместване на фокуса в началото на първия ред на абзаца и след това натиснете клавиша Tab. С отстъп на първия ред първият ред от абзаца са с отстъп повече от другите редове в абзаца.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×