Използване на екранен четец за задаване на редова разредка и отстъпи в Word

Използване на екранен четец за задаване на редова разредка и отстъпи в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word с клавиатурата и екранен четец, за да предадете документа завършен вид като прави абзаци, които изглеждат така, както искате. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да зададете разстоянието преди и след всеки абзац и размера на своята отстъпи и линии.

Забележки: 

В тази тема

Задаване на разредка на абзац

 1. Отворете документа, след което изберете абзаца, за който искате да зададете разредка. Ако искате да зададете разредката на абзаците за целия документ, натиснете Ctrl+A.

 2. За да зададете разстоянието преди абзаца, натиснете Alt + P, SB. Ще чуете: "Абзац, разредка преди." Използвайте нагоре и надолу клавишите със стрелки, докато чуете точка стойността, която искате, или въведете точка стойност, която искате (например 6 или 18) и след това натиснете клавиша Enter. По-малки точка стойности представляват по-малко място.

 3. За да зададете разстоянието след абзаца, натиснете Alt + P, са. Ще чуете: "Абзац, разредка след." Използвайте нагоре и надолу клавишите със стрелки, докато чуете точка стойността, която искате, или въведете точка стойност, която искате (например 6 или 18) и след това натиснете клавиша Enter.

Още опции за разредка

 • За бързо задаване Редовата разредка за избрания абзац в Word, натиснете Alt + H, k. Ще чуете: "Ред и разредка на абзац". Използвайте нагоре и надолу, за да изберете от списък с често използвани размери на Редовата разредка и натиснете Enter, за да го приложите.

 • За да зададете разредка на абзац като настройки по подразбиране, направете следното:

  1. Във вашия документ изберете някакъв текст, който има абзаците, които искате да приложите като разредка по подразбиране.

  2. За да отворите диалоговия прозорец " абзац ", натиснете Alt + H, стр.

  3. За да зададете разредка на абзац по подразбиране, натиснете Alt + D.

  4. В диалоговия прозорец Microsoft Word използвайте нагоре и надолу, за да изберете този документ само или опцията за всички документи , натиснете клавиша Tab, докато чуете "OK" а след това натиснете клавиша Enter.

  5. За да затворите диалоговия прозорец " абзац ", натиснете клавиша Tab, докато чуете "OK" а след това натиснете клавиша Enter.

Задаване на отстъпи на абзац

 1. Отворете документа и след това изберете абзаца, който искате да зададете отстъпи за. Ако искате да зададете на отстъпа на абзац за целия документ, натиснете Ctrl + A.

 2. За да зададете размера на левия отстъп, натиснете Alt + P, IL. Ще чуете: "Абзац, отстъп отляво." Използвайте нагоре и надолу, или въведете желаната стойност (например .25 или .5) и след това натиснете клавиша Enter.

 3. За да зададете размера на десния отстъп, натиснете Alt + P, IR. Ще чуете: "Абзац, отстъп отдясно." Използвайте нагоре и надолу, или въведете желаната стойност (например .25 или .5) и след това натиснете клавиша Enter.

Още опции за задаване на отстъпи

 • За да добавите бързо отстъп на първия ред само за един абзац, преместете фокуса в началото на първия ред на абзаца, след което натиснете клавиша Tab. Ако зададете отстъп на първия ред, първият ред на абзаца ще бъде по-навътре от останалите редове в този абзац.

 • За да зададете избран отстъп като настройка по подразбиране, направете следното:

  1. Във вашия документ изберете някакъв текст, който има абзац, които искате да приложите като по подразбиране тире.

  2. За да отворите диалоговия прозорец " абзац ", натиснете Alt + H, стр.

  3. За да зададете отстъпа на абзац по подразбиране, натиснете Alt + D.

  4. В диалоговия прозорец на Microsoft Word използвайте нагоре и надолу, за да изберете този документ само или опцията за всички документи , натиснете клавиша Tab, докато чуете "OK" а след това натиснете клавиша Enter.

  5. За да затворите диалоговия прозорец " абзац ", натиснете клавиша Tab, докато чуете "OK" а след това натиснете клавиша Enter.

 • За стил на книгата печат, използвайте функцията на огледални отстъп, в който отстъпа на абзаца съвсем помежду си в срещуположни страници. Ляв отстъп става вътре в отстъп и десния отстъп става извън отстъпа. За да разрешите огледални тире:

  1. Във вашия документ изберете някакъв текст, който има абзац, които искате да се отразяват върху титулните страници.

  2. За да отворите диалоговия прозорец " абзац ", натиснете Alt + H, стр.

  3. За да разрешите огледални отстъпи, натиснете Alt + M.

  4. За да затворите диалоговия прозорец " абзац ", натиснете клавиша Tab, докато чуете "OK" а след това натиснете клавиша Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да промените разредката на абзаците и редовете.

Забележки: 

В тази тема

Задаване на разредка на абзац

 1. Във вашия документ изберете абзаца, чиито разредка, които искате да форматирате.

 2. За да отидете на лентата, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е избрано, още опции за превключване" и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете раздела " Начало ", Докоснете двукратно екрана, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Начало на раздел" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Меню за форматиране на абзац", Докоснете двукратно екрана.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите интервала преди абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Добави интервала преди абзац бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите интервал след абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Разстояние след абзаца бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да премахнете интервала преди абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Премахни разстоянието преди абзаца бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да премахнете разстоянието след абзаца, плъзнете надясно, докато чуете "Премахване на разстоянието след абзаца бутон" и Докоснете двукратно екрана.

Забележка: Можете да само превключите интервал преди и след това абзац или изключите, така че опцията за добавяне на място е налична само ако има без интервал преди или след абзац вече и опцията за премахване на място е налично само ако в момента е разстоянието преди или след абзаца.

Задаване на редова разредка

 1. Във вашия документ изберете абзаца, чиито разредка, които искате да форматирате.

 2. За да отидете на лентата, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е избрано, още опции за превключване" и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете раздела " Начало ", Докоснете двукратно екрана, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Начало на раздел" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Меню за форматиране на абзац", Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Линия разредка разгъващ се списък", Докоснете двукратно екрана.

 6. Запазване на плъзнете надясно, за да преминете през налични разредка стойности: 1.0, 1,15, 1.5, 2.0, 2.5и 3.0. Когато чуете желаната стойност, двойна докоснете екрана, за да зададете редова разредка.

Задаване на отстъпи на абзац

Задаване на отстъп само на първия ред на абзац

 1. Във вашия документ изберете абзаца, чиито разредка, които искате да форматирате.

 2. За да отидете на лентата, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е избрано, още опции за превключване" и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете раздела " Начало ", Докоснете двукратно екрана, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Начало на раздел" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Меню за форматиране на абзац", Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "специални отстъп меню", Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "първи ред, не е избрано, смяната," и Докоснете двукратно екрана.

Задаване на отстъп за всички редове на абзац с изключение на първия

 1. Във вашия документ изберете абзаца, чиито разредка, които искате да форматирате.

 2. За да отидете на лентата, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е избрано, още опции за превключване" и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете раздела " Начало ", Докоснете двукратно екрана, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Начало на раздел" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Меню за форматиране на абзац", Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "специални отстъп меню", Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "Висящ, не е избрано, смяната," и Докоснете двукратно екрана.

Увеличаване или намаляване на отстъпа на цял абзац

 1. Във вашия документ изберете абзаца, който искате да направите отстъп.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да увеличите отстъпа, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Увеличи отстъпа" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да намалите отстъпа, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Намали отстъпа" и Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да промените разредката на абзаците и редовете.

Забележки: 

В тази тема

Задаване на разредка на абзац

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, чиито разредка, който искате да зададете.

 2. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 3. Swip e надясно, докато чуете "Още опции", Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на текущия раздел, а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 6. В раздела Начало плъзнете надясно, докато чуете "Форматиране на абзац" и Докоснете двукратно екрана.

 7. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите интервала преди абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Разстояние преди абзаца" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите интервал след абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Добави интервал след абзац" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да премахнете интервала преди абзац, плъзнете надясно, докато чуете "Премахни разстоянието преди абзаца" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да премахнете разстоянието след абзаца, плъзнете надясно, докато чуете "Премахване на място след абзац" и Докоснете двукратно екрана.

Забележка: Можете да само превключите интервал преди и след това абзац или изключите, така че опцията за добавяне на място е налична само ако има без интервал преди или след абзац вече и опцията за премахване на място е налично само ако в момента е разстоянието преди или след абзаца.

Задаване на редова разредка

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, чиито редова разредка, която искате да зададете.

 2. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 3. Swip e надясно, докато чуете "Още опции", Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на текущия раздел, а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 6. В раздела Начало плъзнете надясно, докато чуете "Форматиране на абзац" и Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзнете надясно, докато чуете "Редова разредка, бутонът","и Докоснете двукратно екрана.

 8. Запазете плъзнете надясно, за да преминете през налични разредка стойности. Когато чуете желаната стойност, двойна докоснете екрана, за да зададете редова разредка.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на клавишни комбинации с външна клавиатура в Word Mobile за Windows 10

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Online с екранен четец, за да предадете документа завършен вид като прави абзаци, които изглеждат така, както искате. Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да зададете разстоянието преди и след всеки абзац и размера на своята отстъпи и линии.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Абзаца и редова разредка

 1. Отворете документа и след това изберете абзаца, който искате да зададете разредка за чрез преместване на точката на вмъкване до началото на абзаца и натиснете Shift + Ctrl + стрелка надолу стрелка. Ако искате да зададете разредка на абзац за целия документ, натиснете Ctrl + A.

 2. За да зададете разстоянието преди абзаца, натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това натиснете P, SB. Ще чуете: "Разредка преди." Използвайте нагоре и надолу клавишите със стрелки, докато чуете точка стойността, която искате, или въведете точка стойност, която искате (например 6 или 18) и след това натиснете клавиша Enter. По-малки точка стойности представляват по-малко място.

 3. За да зададете разстоянието след абзаца, натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това натиснете P, са. Ще чуете: "Разредка след." Използвайте нагоре и надолу клавишите със стрелки, докато чуете точка стойността, която искате, или въведете точка стойност, която искате (например 6 или 18) и след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да зададете Редовата разредка за избрания абзац, натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това H, 02. Ще чуете: "Редова разредка". Натиснете клавиша Enter, след което използвайте нагоре и надолу, за да изберете от списък с често използвани размери на Редовата разредка и натиснете Enter, за да го приложите.

Задаване на отстъпи на абзац

 1. Отворете документа и след това изберете абзаца, който искате да зададете отстъпи за чрез преместване на точката на вмъкване до началото на абзаца и натиснете Shift + Ctrl + стрелка надолу стрелка. Ако искате да зададете отстъпът за целия документ, натиснете Ctrl + A.

 2. За да зададете размера на левия отстъп, натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, P, IL. Ще чуете: "Отстъп отляво." За да зададете стойността, която искате, използвайте нагоре и надолу, или въведете желаната стойност (например .25 или .5) и след това натиснете клавиша Enter.

 3. За да зададете размера на десния отстъп, натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, P, IL. Ще чуете: "Отстъп отдясно." За да зададете стойността, която искате, използвайте нагоре и надолу, или въведете желаната стойност (например .25 или .5) и след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да добавите отстъп на първия ред абзац, преместване на фокуса в началото на първия ред на абзаца и след това натиснете клавиша Tab. С отстъп на първия ред първият ред от абзаца са с отстъп повече от другите редове в абзаца.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×