Използване на екранен четец за добавяне на съдържание и текст към достъпна страница на SharePoint

Използване на екранен четец за добавяне на съдържание и текст към достъпна страница на SharePoint

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да вмъкнете различни уеб части за добавяне на текст, връзки и визуализатори на файлове във вашата страница на SharePoint Online. Можете дори да добавите и друго съдържание, като например карти на Bing и маркирано съдържание.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в SharePoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тъй като SharePoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Ще използвате например Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това, често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint Online.

В тази тема

Добавяне на уеб част за текст

За да добавите текст към вашата страница на SharePoint Online, започнете с добавяне на уеб част за текст и продължете с вмъкване на текста.

 1. Отидете на страницата на SharePoint, където искате да добавите уеб частта за текст.

 2. За да превключите към режим на редактиране, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Създай, свито, елемент от меню". Натиснете стрелка надясно. Чувате: "Редактиране, елемент от меню". Натиснете Enter, за да изберете.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да стигнете до мястото, където искате да добавите уеб частта. Чувате "Добавяне на нова секция или уеб част, бутон", когато можете да добавите секция или уеб част.

 4. Натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец за търсене или избор на уеб част.

 5. Натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате: "Текст". Натиснете Enter, за да изберете. Уеб частта за текст се добавя към страницата.

 6. Сега можете да започнете да въвеждате. Когато сте готови, натиснете Esc два пъти, за да затворите режима на редактиране и да се върнете към страницата на SharePoint.

 7. За да запишете страницата и да превключите към режим на преглед, натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Запиши и затвори, елемент от меню", и натиснете Enter.

Добавяне на уеб част за връзки

Като използвате уеб част за връзки, можете да добавите връзка заедно с визуализация на свързаната страница, видео или изображение.

 1. Отидете на страницата на SharePoint, където искате да добавите уеб частта за връзки.

 2. За да превключите към режим на редактиране, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Създай, свито, елемент от меню". Натиснете стрелка надясно. Чувате: "Редактиране, елемент от меню". Натиснете Enter, за да изберете.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да стигнете до мястото, където искате да добавите уеб частта. Чувате "Добавяне на нова секция или уеб част, бутон", когато можете да добавите секция или уеб част.

 4. Натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец за търсене или избор на уеб част.

 5. Въведете връзка и натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате: "Връзка Списък с актуални, използвайте стрелка надясно и наляво за придвижване в списъка". Натиснете Enter.

 6. Уеб частта за връзки се добавя към страницата. Фокусът е в полето "Връзка" и можете да поставите или въведете адреса, с който искате да се свържете.

  След като сте вмъкнали адреса, под текста на връзката се показва предварителен преглед на свързаната страница. За да чуете съдържанието на предварителния преглед, натиснете неколкократно клавиша със стрелка надолу.

 7. За да спрете с редактирането на уеб частта и да се върнете към страницата на SharePoint, натиснете Esc два пъти.

 8. За да запишете страницата и да превключите към режим на преглед, натиснете неколкократно Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Запиши и затвори, елемент от меню", и натиснете Enter.

Съвет: За да добавите хипервръзка към уеб част за текст докато въвеждате, натиснете Ctrl+K. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на връзка. Въведете или поставете адреса и натиснете неколкократно Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter. Връзката се добавя и можете да продължите да въвеждате.

Добавяне на уеб част за визуализатори на файлове

Добавяне на уеб част за визуализатори на файлове за вграждане на документи на Word, Excel, PowerPoint или Visio , във вашата страница на SharePoint Online.

 1. Отидете на страницата на SharePoint, където искате да добавите уеб частта за визуализатори на файлове.

 2. За да превключите към режим на редактиране, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Създай, свито, елемент от меню". Натиснете стрелка надясно. Чувате: "Редактиране, елемент от меню". Натиснете Enter, за да изберете.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да стигнете до мястото, където искате да добавите уеб частта. Чувате "Добавяне на нова секция или уеб част, бутон", когато можете да добавите секция или уеб част.

 4. Натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец за търсене или избор на уеб част.

 5. Въведете визуализатор на файлове, натиснете клавиша Tab и след това натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец с фокуса върху Последни документи.

 6. За да придвижване надолу в списъка с опции натискайте стрелка надолу. За да изберете опция, натиснете Enter. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Отвори", след което натиснете Enter.

 7. Уеб частта за визуализатори на файлове се добавя към вашата страница. Натиснете Esc два пъти, за да затворите режима на редактиране и да се върнете към страницата на SharePoint.

 8. За да запишете страницата и да превключите към режим на преглед, натиснете неколкократно Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Запиши и затвори, елемент от меню", и натиснете Enter.

Добавяне на уеб част за маркирано съдържание

Започнете с добавяне на уеб частта за маркирано съдържание към вашата страница на SharePoint Online и след това изберете критериите за филтриране за съдържанието, което искате да маркирате.

 1. Отидете на страницата на SharePoint, където искате да добавите уеб частта за маркирано съдържание.

 2. За да превключите към режим на редактиране, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Създай, свито, елемент от меню". Натиснете стрелка надясно. Чувате: "Редактиране, елемент от меню". Натиснете Enter, за да изберете.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да стигнете до мястото, където искате да добавите маркираното съдържание. Чувате "Добавяне на нова секция или уеб част, бутон", когато можете да добавите секция или уеб част.

 4. Натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец за търсене или избор на уеб част.

 5. Въведете маркирано съдържание, натиснете клавиша Tab и след това натиснете Enter Уеб частта се добавя към страницата.

 6. Заглавието по подразбиране е Най-нови документи. За да промените заглавието, натиснете Enter и въведете ново заглавие.

 7. Натиснете Alt+F10, за да отидете на лентата с инструменти. Чувате: "Редактиране на уеб част, бутон". Натиснете Enter.

 8. Отваря се диалоговият прозорец Маркирано съдържание. За да се придвижвате в диалоговия прозорец, натискайте клавиша Tab. За да промените избора на елемент, натиснете Enter и след това използвайте стрелка нагоре и надолу, за да преминете през опциите. Когато стигнете до опция, която искате да изберете, натиснете Enter. За да затворите диалоговия прозорец, натиснете неколкократно Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Затвори", и натиснете Enter.

 9. Уеб частта за маркирано съдържание се добавя към вашата страница. Натиснете Esc два пъти, за да затворите режима на редактиране и да се върнете към страницата на SharePoint.

 10. За да запишете страницата и да превключите към режим на преглед, натиснете неколкократно Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Запиши и затвори, елемент от меню", и натиснете Enter.

Добавяне на уеб част за библиотека с документи

Уеб частта за библиотека с документи показва документите в библиотеката с документи, която сте избрали. Потребителите с подходящите разрешения могат да преглеждат и редактират файловете директно чрез уеб частта.

 1. Отидете на страницата на SharePoint, където искате да добавите уеб частта за библиотека с документи.

 2. За да превключите към режим на редактиране, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Създай, свито, елемент от меню". Натиснете стрелка надясно. Чувате: "Редактиране, елемент от меню". Натиснете Enter, за да изберете.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да стигнете до мястото, където искате да добавите уеб частта. Чувате "Добавяне на нова секция или уеб част, бутон", когато можете да добавите секция или уеб част.

 4. Натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец за търсене или избор на уеб част.

 5. Въведете библиотека с документи, натиснете клавиша Tab и след това натиснете Enter Уеб частта се добавя към страницата.

 6. Натискайте клавиша Tab, за да отидете в списъка с библиотеки, и след това използвайте клавиша със стрелка надолу за придвижване в списъка.

 7. Когато сте в библиотеката, която искате да добавите, натиснете Enter. Натиснете Esc два пъти, за да затворите режима на редактиране и да се върнете към страницата на SharePoint.

 8. За да запишете страницата и да превключите към режим на преглед, натиснете неколкократно Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Запиши и затвори, елемент от меню", и натиснете Enter.

Добавяне на бързи връзки

Уеб частта за бързи връзки се добавя автоматично към страницата на SharePoint Online, когато създавате нова страница. Можете да добавите нови връзки към нея или заместите съществуващите.

 1. Отидете на страницата на SharePoint, където искате да добавите уеб частта за библиотека с документи.

 2. За да превключите към режим на редактиране, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Създай, свито, елемент от меню". Натиснете стрелка надясно. Чувате: "Редактиране, елемент от меню". Натиснете Enter, за да изберете.

 3. Натиснете неколкократно Tab, за да стигнете до секцията, в която е уеб частта Бързи връзки . Натиснете Enter, за да отворите секцията.

 4. Натиснете неколкократно Tab, за да стигнете до уеб частта Бързи връзки, и натиснете Enter, за да започнете да редактирате.

 5. За да добавите връзка, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Бутон Добавяне на елемент". Натиснете Enter.

 6. Отваря се диалогов прозорец с избрана група Последни. За да чуете другите опции, натиснете клавиша със стрелка надолу. За да изберете опция, натиснете Enter.

 7. За да преминете към списъка с елементи за свързване, натиснете клавиша Tab веднъж и след това използвайте клавишите със стрелки нагоре и надолу за придвижване в списъка.

 8. Когато стигнете до елемент, който искате да добавите, натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Бързи връзки.

 9. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Заглавие", и въведете заглавие за връзката.

 10. Когато сте готови, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Затвори, бутон", и натиснете Enter.

 11. Връзката се добавя към уеб частта Бързи връзки на вашата страница на SharePoint. Натиснете Esc два пъти, за да затворите режима на редактиране и да се върнете към страницата на SharePoint.

 12. За да запишете страницата и да превключите към режим на преглед, натиснете неколкократно Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Запиши и затвори, елемент от меню", и натиснете Enter.

Добавяне на уеб част за карти на Bing

С уеб част за карти на Bing можете да укажете място, което искате да се показва на карта във вашата страница на SharePoint Online.

 1. Отидете на страницата на SharePoint, където искате да добавите уеб частта за карти на Bing.

 2. За да превключите към режим на редактиране, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Създай, свито, елемент от меню". Натиснете стрелка надясно. Чувате: "Редактиране, елемент от меню". Натиснете Enter, за да изберете.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да стигнете до мястото, където искате да добавите уеб частта. Чувате "Добавяне на нова секция или уеб част, бутон", когато можете да добавите секция или уеб част.

 4. Натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец за търсене или избор на уеб част.

 5. Въведете Карти на Bing, натиснете клавиша Tab и след това натиснете Enter Уеб частта се добавя към страницата.

 6. Натиснете Enter, за да започнете да редактирате уеб частта.

 7. Фокусът е в полето за заглавие и чувате: "Добавяне на заглавие, редактиране". Въведете заглавието. Когато сте готови, натиснете клавиша Tab.

 8. Въведете адреса или местоположението, за които искате да покажете картата, като например "ул. Иван Вазов 1, София" и натиснете Enter.

 9. Отваря се диалоговият прозорец Карти на Bing. Фокусът е върху превключвателя Покажи етикета на кабърчето на картата. По подразбиране, етикетът се показва на картата. Ако не искате да показвате етикета, натиснете Enter, за да го изключите. За да редактирате текста на етикета на кабърчето, натиснете клавиша Tab веднъж и въведете друг етикет. За да излезете от диалоговия прозорец, натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Затвори, бутон", и натиснете Enter.

 10. Картата се добавя към вашата страница на SharePoint. Натиснете Esc два пъти, за да затворите режима на редактиране и да се върнете към страницата на SharePoint.

 11. За да запишете страницата и да превключите към режим на преглед, натиснете неколкократно Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Запиши и затвори, елемент от меню", и натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на екипен или комуникационен сайт в SharePoint

Използване на екранен четец за добавяне на изображения и мултимедия към страница на SharePoint

Клавишни комбинации в SharePoint Online

Първи стъпки в използването на екранен четец с модерна библиотека с документи в SharePoint Online

Функции за достъпност в SharePoint Online

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×