Използване на екранен четец за добавяне на подпис в Outlook

Използване на екранен четец за добавяне на подпис в Outlook

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

В Outlook 2016 можете да добавите подпис, като използвате клавиатурата си и екранен четец, като например JAWS или "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows. Подписът се появява автоматично в края на новите имейли, включително на вашите отговори и имейлите, които препращате.

Забележки : 

В тази тема

Създаване на нов подпис

Не е необходимо да използвате един и същ подпис за всичко. Можете да използвате различен подпис за всеки тип имейли. Бизнес подписът ви например може да включва вашето име, длъжност и информация за контакт, докато домашният ви подпис може да съдържа само псевдоним и изображение.

 1. В Outlook натиснете Alt+F, T. Отваря се прозорецът Опции за Outlook и чувате "Избрано е Общи 1 от 13".

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Поща".

 3. Натиснете Alt+N, Enter. Отваря се диалоговият прозорец Подписи и бланки и чувате: "Диалогов прозорец Подписи и бланки". Страница "Имейл подпис". В "Разказвач" чувате: "Бутон OK в прозореца Подписи и бланки".

 4. За да създадете нов подпис, натиснете Alt+N, Enter. Отваря се диалоговият прозорец Нов подпис и чувате: "Диалогов прозорец "Нов подпис". Въведете име за този подпис".

 5. Въведете име за подписа. След това натиснете клавиша Tab, за да отидете на бутона OK, и натиснете Enter.

  Съвет : Давайте на подписите описателни имена, например "завършек на служебни имейли". Доброто име може да ви помогне да намирате желания подпис в бъдеще.

 6. Фокусът се връща към диалоговия прозорец Подписи и бланки в полето Избор на подпис за редактиране.

 7. Ако използвате Outlook за няколко имейл акаунта, изберете акаунта, с който ще използвате този подпис.

  • За да преминете към полето за имейл акаунт, натиснете Alt+A. Чувате "Разгъващ се списък Имейл акаунт двоеточие" и името на избрания подпис. В разказвача чувате само името на избрания подпис.

  • Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите в списъка, докато не чуете желания от вас акаунт, след което натиснете Enter.

 8. Натиснете Alt+M, за да отидете на падащия списък Нови съобщения. Чувате: "Диалогов прозорец "Подписи и бланки". За да промените избора, използвайте клавишите със стрелка". Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите до желания подпис, след което натиснете Enter.

 9. Натиснете Alt+F, за да отидете на падащия списък Отговори/препращания. Чувате: "Диалогов прозорец "Подписи и бланки". За да промените избора, използвайте клавишите със стрелка". В "Разказвач" чувате само избрания подпис. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижите до желания подпис, след което натиснете Enter.

 10. За да отворите полето Редактиране на подпис и да добавите текста на подписа, натиснете Alt+T и клавиша Tab след това, докато не чуете: "Не е налично извън отворено съобщение". В разказвача чувате "Редактиране на подпис". Редактиране на текст". Фокусът е в полето Подпис.

 11. Въведете текста на подписа.

 12. Използвайте клавиша Tab, за да навигирате до бутона OK, след което натиснете Enter, за да затворите полето Подписи.

 13. За да затворите прозореца Опции за Outlook, използвайте клавиша Tab, за да навигирате до бутона OK, и натиснете клавиша Enter.

  Фокусът се връща към мястото, откъдето сте започнали.

Клавишни комбинации за форматиране на подписи

По-долу ще намерите някои клавишни комбинации, които можете да използвате, за да форматирате подпис за имейл:

За да направите това

Натиснете

Прилагане на форматиране с получерен шрифт

Ctrl+B

Прилагане на форматиране с подчертаване

Ctrl+U

Премахване на форматирането на текст

Ctrl+интервал

Промяна на шрифта

Alt+T

Подравняване отляво

Ctrl+L

Центриране на текста

Ctrl+C

Подравняване отдясно

Ctrl+R

Вмъкване на вашия подпис

 1. Докато съставяте съобщението си в Outlook, натиснете Alt+N, за да отидете в раздела Вмъкване, след което натиснете AS, за да отворите опцията Подпис.

 2. Ако има само един наличен подпис и искате да го добавите, натиснете Enter. Ако имате няколко подписа, натиснете стрелка надолу, за да изберете между подписите. Екранният четец обявява подписите, докато се придвижвате. Когато стигнете до този, който искате да използвате, натиснете Enter.

  Подписът се добавя към имейла и фокусът се връща в съобщението.

Настройване на подпис по подразбиране

 1. В Outlook натиснете Alt+F, T. Отваря се прозорецът Опции за Outlook.

 2. Ако е необходимо, натиснете клавиша със стрелка надолу или нагоре, докато не чуете: "Поща". Натиснете Alt+N. Екранният четец произнася: "Подписи, бутон". Натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Подписи и бланки.

 3. Ако използвате няколко имейл акаунта, натиснете Alt+A, за да отидете в списъка Имейл акаунт. Използвайте клавишите със стрелки за навигиране в списъка и натиснете Enter, когато стигнете до акаунта, за който искате да настроите подписи.

 4. За да добавите подпис по подразбиране за новите съобщения, които съставяте чрез този акаунт, натиснете Alt+M, за да отидете в списъка Нови съобщения. Чувате текущо избраната опция. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите до желания подпис, след което натиснете Enter.

 5. За да добавите подпис по подразбиране за съобщенията, на които отговаряте или които препращате, натиснете Alt+F, за да отидете в списъка Отговори/препращания. Чувате текущо избраната опция. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите до желания подпис, след което натиснете Enter.

 6. За да запишете промените си, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Диалоговият прозорец Подписи и бланки се затваря и се връщате към прозореца Опции за Outlook. За да затворите прозореца и да се върнете към папката "Входящи", натиснете Esc.

Вж. също

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

В Outlook 2016 for Mac можете да добавите подпис с помощта на клавиатурата и VoiceOver – вградения екранен четец за Mac OS. Можете да настроите подписа да се появява автоматично в края на новите имейл съобщения, отговорите и имейлите, които препращате.

Забележки : 

В тази тема

Създаване на нов подпис

Не е необходимо да използвате един и същ подпис за всичко. Можете да използвате различен подпис за всеки тип имейли. Бизнес подписът ви например може да включва вашето име, длъжност и информация за контакт, докато домашният ви подпис може да съдържа само псевдоним и изображение.

 1. В Outlook натиснете Control+Option+M, за да отидете на лентата с менюта.

 2. Натиснете веднъж клавиша със стрелка надясно. Чувате: "Outlook". Натиснете Control+Option+интервал, за да отворите менюто.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Предпочитания, многоточие". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Предпочитания за Outlook. Натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато не чуете: "Подписи, бутон". Натиснете Control+Option+интервал.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Подписи. Натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато не чуете: "Добавяне на подпис, бутон". Натиснете Control+Option+интервал.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не стигнете в полето Подпис, след което въведете текста на подписа.

 7. За да дадете описателно име на подписа, натиснете Shift+Tab няколко пъти, докато не чуете: "Неозаглавено, избрано съдържание, редактиране на текста". Намирате се в полето Име на подпис, където можете да въведете новото име.

 8. Натиснете Shift+Tab няколко пъти, докато не чуете VoiceOver да произнася вашия имейл акаунт.

  Ако използвате Outlook за няколко имейл акаунта, изберете акаунта, за който този подпис да се използва по подразбиране. За да отворите списъка с акаунти, натиснете Control+Option+интервал. Използвайте стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите в списъка, докато не чуете желания акаунт, след което натиснете Control+Option+интервал, за да го изберете.

 9. За да зададете автоматично включване на този подпис във всички нови съобщения, които съставяте и изпращате от този имейл акаунт, натиснете клавиша Tab веднъж. Фокусът е в списъка Нови съобщения. По подразбиране е избрана опцията Няма. VoiceOver произнася: "Няма, изскачащ бутон".

 10. За да отворите списъка с опции, натиснете Control+Option+интервал. Натиснете клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до подписа. Когато чуете подписа, натиснете Control+Option+интервал, за да го изберете.

 11. Ако искате да включите подписа в съобщенията, на които отговаряте и които препращате, натиснете клавиша Tab веднъж. Фокусът е в списъка Отговори/препращания. По подразбиране е избрана опцията Няма. VoiceOver произнася: "Няма, изскачащ бутон".

 12. Натиснете Control+Option+интервал, за да отворите списъка. Натиснете клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до подписа. Когато чуете подписа, натиснете Control+Option+интервал, за да го изберете.

 13. Натиснете Command+W, за да затворите диалоговия прозорец Подписи и да се върнете към мястото, откъдето сте започнали.

Вмъкване на вашия подпис

 1. Когато съставяте съобщение в Outlook, натискайте Shift+Tab, докато VoiceOver не произнесе: "Подпис, бутон за меню". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете.

 2. Отваря се подменюто за подписи. Натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, за да се придвижвате между елементите в списъка. Когато чуете подписа, който искате да използвате, натиснете Control+Option+интервал.

  Подписът се добавя в съобщението. Фокусът остава върху бутона Подпис в лентата. За да преместите фокуса в основния текст на съобщението, натиснете клавиша Tab няколко пъти.

Настройване на подпис по подразбиране

 1. В Outlook натиснете Control+Option+M, за да отидете на лентата с менюта.

 2. Натиснете веднъж клавиша със стрелка надясно. Чувате: "Outlook". Натиснете Control+Option+интервал, за да отворите менюто.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Предпочитания, многоточие". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Предпочитания за Outlook. Натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато не чуете: "Подписи, бутон". Натиснете Control+Option+интервал.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Подписи. Натискайте Shift+Tab, докато не чуете VoiceOver да произнася вашия имейл акаунт.

 6. Ако имате няколко имейл акаунта в Outlook, изберете акаунта, с който ще използвате този подпис. За да отворите списъка с акаунти, натиснете Control+Option+интервал. Използвайте стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите в списъка, докато не чуете желания акаунт, след което натиснете Control+Option+интервал, за да го изберете.

 7. За да добавите подпис по подразбиране за новите съобщения, които съставяте чрез този акаунт, натиснете клавиша Tab веднъж, за да отидете в списъка Нови съобщения. Чувате текущо избраната опция. За да отворите списъка с опции, натиснете Control+Option+интервал. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите до желания подпис, след което натиснете Control+Option+интервал, за да го изберете.

 8. За да добавите подпис по подразбиране за съобщенията, на които отговаряте или които препращате, натиснете клавиша Tab веднъж, за да отидете в списъка Отговори/препращания. Чувате текущо избраната опция. За да отворите списъка с опции, натиснете Control+Option+интервал. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите до желания подпис, след което натиснете Control+Option+интервал, за да го изберете.

 9. Натиснете Command+W, за да запишете промените си и да затворите диалоговия прозорец Подписи.

Вж. също

Клавишни комбинации за Outlook for Mac

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×