Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Форматирането на текста в презентациите на PowerPoint го прави по-лесен за четене. Можете да използвате клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да добавяте текст и да прилагате форматиране към презентация лесно. Можете също да създавате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да структурирате презентациите си по-добре, или да добавяте хипервръзки към други източници на информация.

Забележки : 

В тази тема

Отваряне на PowerPoint и влизане

Ако искате автоматично да записвате презентациите си в OneDrive, трябва да сте влезли в акаунта си в Microsoft, когато използвате PowerPoint. Когато записвате презентациите си в OneDrive, имате достъп до тях от всяко от устройствата си, в които сте влезли.

 1. За да отворите бързо PowerPoint, натиснете клавиша с емблемата на Windows, въведете "PowerPoint 2016" и натиснете Enter.

 2. За да започнете празна презентация, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Празна презентация". След това натиснете Enter. Презентацията се отваря. В разказвача ще чуете: "Изглед на редактиране в PowerPoint. Презентация 1. Слайд 1, слайд". В JAWS ще чуете: "Презентация 1 готова".

 3. За да влезете, натиснете Alt+F. В разказвача ще чуете: "Меню Файл. Презентация 1. Прозорец на PowerPoint. Избран". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage. Файл". След това натиснете D. В разказвача ще чуете: "Избран е елементът на раздел Акаунт". В JAWS ще чуете: "Раздел Акаунт".

 4. Натиснете S. В разказвача ще чуете: "Прозорец Акаунти". Въведете своя имейл адрес или телефонен номер". В JAWS ще чуете: "Акаунти. Изисква се да въведете своя имейл адрес или телефонен номер".

 5. Въведете имейла си или телефонния си номер, натиснете Enter, след което натиснете клавиша Tab. В разказвача ще чуете: "Парола, редактиране на текст". В JAWS ще чуете: "Парола, редактиране. Въведете текст".

 6. Въведете паролата си и натиснете Enter.

Забележка : Ако използвате организационен акаунт, а не акаунт в Microsoft, е възможно стъпките за влизане да са малко по-различни. Може например да се наложи да използвате ПИН код или смарт карта.

Съвет : Ако не сте излезли от PowerPoint последния път, когато сте го използвали, той ще се отвори, без да е необходимо да въвеждате данните си.

Добавяне на текст в слайд

Можете да добавите съдържание към слайд, когато сте в нормалния изглед. В нормалния изглед екранът е разделен между екрана с миниатюри, областта за редактиране на слайд и екрана "Бележки". За да научите повече за това как да работите със слайдове в различни изгледи на PowerPoint, отидете на Първи стъпки в използването на екранен четец с презентация на PowerPoint.

 1. За да отидете в нормалния изглед, натиснете Alt+W и след това L. В разказвача чувате: "Изглед на редактиране в PowerPoint". В JAWS ще чуете: "Излизане от лентата с менюта. няма избор".

 2. За да изберете слайда, в който искате да добавите текст, натиснете F6, докато сте в екрана с миниатюри на слайдове. В разказвача ще чуете "Миниатюри", следвано от номера на слайда и заглавието на слайда. В JAWS ще чуете: "Раздел миниатюри на слайдове".

 3. За да прегледате слайдовете, натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете номера и заглавието на слайда. Ако слайдовете са разположени в рамките на раздели, използвайте стрелка нагоре или надолу, за да навигирате в разделите, и натиснете стрелка надясно, за да разгънете даден раздел.

 4. За да преместите фокуса върху област за редактиране на слайд, натиснете F6. В разказвача ще чуете номера на слайд, заглавие и "Слайдове". В JAWS ще чуете: "Област на слайда".

  Забележка : В разказвача, като превключвате към областта за миниатюри, ще чуете "Миниатюри", за да се различи областта на слайда от миниатюрата.

 5. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите на контейнер за текст. В разказвача контейнерите се наричат текстови полета, така че може да чуете например: "Текстово поле на заглавие". В JAWS ще чуете: "Контейнер за заглавие".

 6. За да заместите контейнера с вашия текст, натиснете клавиша Enter, за да отидете в режим на редактиране, и изберете целия текст. След това започнете да пишете.

 7. За да преместите точката на вмъкване до следващото заглавие или контейнер за основен текст, натиснете Ctrl+Enter.

  Забележка : Можете също да натиснете Caps Lock+стрелка надясно или наляво, за да навигирате до контейнерите, и натиснете Caps Lock+Enter, за да поставите точката на вмъкване на текст в края на избраното текстово поле.

  Забележка : Ако няма повече контейнери за текст, в повечето случаи натискането на Ctrl+Enter вмъква нов слайд със същото оформление като първоначалния слайд и поставя фокуса върху първия контейнер на новия слайд. Обаче ако оригиналният слайд има оформление "Заглавен слайд", новосъздаденият слайд ще има оформление "Заглавие и съдържание".

  Забележка : Ако искате да редактирате текст, който вече сте добавили в текстово поле, натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до текстовото поле, след което натиснете клавиша F2, за да изберете целия текст и да започнете да редактирате. За да спрете редактирането и да преместите фокуса обратно в текстовото поле, натиснете F2 отново.

  Забележка : За да научите как да приложите форматиране на знаци от клавиатурата, като например получер, подчертаване, курсив, долен или горен индекс, отидете на Форматиране на текст в Използване на клавишни комбинации при създаване на презентация.

Добавяне на водещи символи или номера към текст

Можете да създадете списък с водещи символи или номериран списък с помощта на клавишни комбинации. Можете да превърнете съществуващи редове с текст в списък, да променяте стила на водещите символи или да създавате вложени списъци.

Добавяне на водещи символи или номериране към текст

 1. В контейнер за текст изберете текста, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

  Съвет : За да научите повече за това как да избирате текст в PowerPoint с помощта на клавиатурата си, отидете на Избиране и редактиране на текст и обекти в Използване на клавишни комбинации при създаване на презентация.

 2. Изберете какво искате да направите:

  • За да добавите водещи символи, натиснете Alt+H и след това U. Натискайте клавиша Tab, за да прегледате стиловете на водещите символи: запълнени кръгли водещи символи, празни кръгли водещи символи, запълнени квадратни водещи символи, празни квадратни водещи символи, водещи символи с форма на звезда, водещи символи с форма на стрелка и водещи символи с форма на отметка. Докато преглеждате, ще чувате описание на съответния стил за водещ символ. За да вмъкнете стила, натиснете Enter.

  • За да добавите номериране, натиснете Alt+H и след това N. Натиснете клавиша Tab, за да прегледате стиловете на номериране: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. и i. ii. iii. Докато преглеждате, ще чувате описание на съответния стил за номериране. За да вмъкнете стила, натиснете Enter.

 3. За да създадете допълнителни елементи на списък, поставете точката на вмъкване в края на елемент от списък и натиснете Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, поставете точката на вмъкване в края на последния елемент от списък и натиснете клавиша Enter и след това Backspace.

Създаване на списък с водещи символи, докато въвеждате

 1. В началото на нов ред въведете * (звездичка), след което натиснете интервал или Tab.

 2. Въведете желания текст. След натискане на Enter автоматично се създава водещ символ "запълнен кръг".

 3. За да създадете нов елемент от списък, натиснете клавиша Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, натиснете Enter и след това Backspace.

Създаване на номериран списък, докато въвеждате

 1. В началото на нов ред, въведете 1. (числото 1, последвано от точка), след което натиснете интервал или Tab.

 2. Въведете желания текст. След като натиснете Enter, автоматично се създава номериран водещ символ.

 3. За да създадете нов елемент от списък, натиснете клавиша Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, натиснете Enter и след това Backspace.

Добавяне на отстъп към елементи в списък

 1. Изберете елементите на списъка, за които искате да създадете отстъп.

 2. Изберете какво искате да направите:

  • За да увеличите отстъпа, натиснете Alt+H, след което A и I.

  • За да намалите отстъпа, натиснете Alt+H, след което A и O.

Добавяне на хипервръзка

Можете да добавяте хипервръзки, които отварят уеб страница, друга част от презентацията или друг файл. Можете също да добавите връзка "изпрати на", която автоматично отваря ново имейл съобщение до определен имейл адрес.

Връзка към уеб страница

 1. Поставете точката на вмъкване до мястото във вашата презентация, където искате да бъде връзката.

 2. За да добавите връзка към уеб страница, натиснете Ctrl+K. В разказвача ще чуете: ''Прозорец Вмъкване на хипервръзка''. В JAWS ще чуете: "Диалогов прозорец Вмъкване на хипервръзка''.

 3. Натискайте Ctrl+Tab, докато не чуете: “Адрес. Редактиране на текст". В JAWS ще чуете: "Колона Адрес. Комбинация за редактиране". Въведете адреса на уеб страницата.

 4. За да добавите текст, който се показва вместо адреса, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Текст за показване. Редактиране на текст". Въведете текста.

 5. За да добавите връзката, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон OK". След това натиснете Enter.

Свързване към съществуващ файл

 1. Поставете точката на вмъкване до мястото във вашата презентация, където искате да бъде връзката.

 2. За да добавите връзка към файл, натиснете Ctrl+K. В разказвача ще чуете: ''Прозорец Вмъкване на хипервръзка''. В JAWS ще чуете: "Диалогов прозорец Вмъкване на хипервръзка''.

 3. Натискайте Ctrl+Tab, докато не чуете: “Адрес. Редактиране на текст". В JAWS ще чуете: "Колона Адрес. Комбинация за редактиране". След това натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Преглед за файла". За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да отидете до файла, натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на папка, например "Този компютър", "Локален диск" или "Настолен компютър". Натиснете стрелка нагоре или надолу, за да прегледате папките, и стрелка надясно, за да покажете подпапките. Докато преглеждате, ще чувате имената на папките.

 5. Когато намерите желаната папка, натиснете клавиша Enter и след това Tab. Ще чуете името на файл в папката.

 6. За да прегледате файловете, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на файла, който искате.

 7. За да добавите връзката, натиснете двукратно Enter.

Вмъкване на връзка към слайд в презентацията

 1. Поставете точката на вмъкване до мястото, където искате да бъде връзката.

 2. За да добавите връзка към слайд в презентацията, натиснете Ctrl+K. В разказвача ще чуете: ''Прозорец Вмъкване на хипервръзка''. В JAWS ще чуете: "Диалогов прозорец Вмъкване на хипервръзка''.

 3. Натискайте Ctrl+Tab, докато не чуете: "Изберете място в този документ".

 4. За да изберете слайда, към който искате да добавите връзка, натискайте стрелка надолу, докато не чуете името на слайда.

 5. За да добавите връзката, натиснете Enter.

Добавяне на връзка към имейл адрес

 1. Поставете точката на вмъкване там, където искате да бъде връзката.

 2. За да добавите имейл адрес, натиснете Ctrl+K. В разказвача ще чуете: ''Прозорец Вмъкване на хипервръзка''. В JAWS ще чуете: "Диалогов прозорец Вмъкване на хипервръзка''.

 3. Натискайте Ctrl+Tab, докато не чуете: "Имейл адрес. Редактиране на текст".

 4. Въведете имейл адреса.

 5. За да добавите текст, който се показва вместо адреса, който сте въвели, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Текст за показване. Редактиране на текст". След това въведете текста.

 6. За да добавите връзката, натиснете Enter.

Промяна на цвета на текста

Можете да промените цвета на определени части от текста във вашата презентация.

 1. Изберете текста, който искате да оцветите.

 2. За да промените цвета, натиснете Alt+H и след това F и C. Разказвачът съобщава: "Меню". В JAWS ще чуете: "Цветове на тема".

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете цвета и нюанса, който искате.

 4. За да изберете цвета, натиснете клавиша Enter.

Промяна на цвета на текста на хипервръзка

Цветът на текста на хипервръзка може да бъде променен за цялата презентация, като приложите промените в образеца на слайд.

 1. За да отворите образеца на слайд, натиснете Alt+W и след това M.

 2. За да промените цветовата схема на образеца на слайд, натиснете Alt+M и след това T и C.

 3. За да промените цвета на текста на хипервръзка, в цветовата схема на образеца на слайд натиснете C. След това натиснете клавиша със стрелка за нагоре два пъти. В разказвача ще чуете: "Хипервръзка свито". В JAWS ще чуете: "Подменю Хипервръзка".

 4. За да изберете нов цвят, натиснете клавиша Enter. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете цвета и нюанса, който искате. След това натиснете Enter.

 5. За да запишете промените, натиснете Alt+S.

 6. За да излезете от изгледа на образец на слайд и да се върнете към нормалния изглед, натиснете Alt+W и след това L.

Акцентиране върху текст

Можете да акцентирате върху важни части от презентацията с осветяване. Акцентираните части ще привличат вниманието на аудиторията ви. Можете също да осветите текст в PowerPoint чрез Инструмент за осветяване.

Осветяване на текст

 1. Изберете текста, който искате да осветите.

 2. За да изберете Цвят на осветяване на текст, натиснете Alt+H, T и след това C. След това използвайте клавишите със стрелки, за да навигирате из опциите за цвят.

 3. За да изберете, натиснете Enter.

Акцентиране върху текст с помощта на текстови ефекти

 1. Ако не разполагате с функцията за осветяване на текст, можете да използвате Инструмент за осветяване, за да осветите текста.

  Забележка : Ако не сте абонат на Office 365, е възможно да нямате опцията Цвят на осветяване на текст във вашата версия на PowerPoint 2016.

 2. За да изберете текстов ефект, натиснете Alt+J, след което D.

 3. За да приложите Инструмент за осветяване за даден текст, натиснете T и след това X. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Блясък". След това натиснете Enter.

 4. За да изберете желания цвят и вариация на осветяване, натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания цвят и размер на блясък в пунктове. След това натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Съвместна работа в облака с помощта на екранен четец в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентация

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Като използвате клавиатурата и екранния четец VoiceOver, можете да добавяте и форматирате текст във вашите слайдове на PowerPoint 2016 for Mac и така да предоставите на аудиторията си добре структурирана и лесна за следване презентация със съответните връзки към повече информация.

В тази тема

Отваряне на PowerPoint и влизане

Ако искате автоматично да записвате презентациите си в OneDrive, трябва да сте влезли в акаунта си в акаунт в Microsoft, когато използвате PowerPoint 2016 for Mac. Когато записвате презентациите си в OneDrive, имате достъп до тях от всяко от устройствата си, в които сте влезли.

 1. На вашия Mac натиснете Command+Shift+A, за да отворите изгледа Приложения във Finder.

 2. Натиснете Control+Option+Shift+стрелка надолу, за да влезете в групата Приложения, и след това използвайте клавишите със стрелки, за да разгледате приложенията.

 3. Когато VoiceOver обяви "Приложение на Microsoft PowerPoint", натиснете Control+Option+интервал, за да отворите PowerPoint.

 4. За да влезете, натиснете Shift+Tab няколко пъти, за да отидете в бутона за менюто Влизане. Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Влизане. Фокусът е върху текстово поле. Въведете имейл адреса или телефонния номер, свързани с вашия акаунт в Microsoft. Когато сте готови, натиснете клавиша Tab.

 6. Фокусът е върху бутона Напред. VoiceOver произнася: "Връзка, Напред". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона.

 7. Отваря се диалоговият прозорец Въведете парола. Фокусът е върху текстово поле. Въведете паролата си за акаунт в Microsoft и натиснете клавиша Tab.

 8. Фокусът е върху бутона Влизане. VoiceOver произнася: "Бутон за влизане". Натиснете Control+Option+интервал, за да влезете.

Сега сте влезли и фокусът е върху бутона за менюто "Настройки на акаунт" в основния екран на PowerPoint. За да преминете към други елементи в изгледа, натиснете клавиша Tab.

Съвет : PowerPoint ви оставя влезли, така че да няма нужда да влизате следващия път, освен ако не излезете сами.

Добавяне на текст в слайд

Когато отворите PowerPoint за първи път, той се отваря в нормален изглед. В нормалния изглед екранът е разделен между екрана с миниатюри отляво, областта за редактиране на слайд в средата и екрана "Бележки" долу, под областта за редактиране.

 1. В нормалния изглед натиснете F6 няколко пъти, докато не стигнете екрана с миниатюри. VoiceOver произнася: "Екран с миниатюри, списък, 1 избран елемент".

 2. Натиснете Control+Option+Shift+клавиша със стрелка надолу, за да влезете в екрана.

 3. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу стрелка, за да преглеждате слайдовете.

 4. Когато сте в слайда, към който искате да добавите текст, натискайте клавиша Tab, докато VoiceOver не обяви: "В момента сте в текстова област, в текстово поле". Ако слайдът има текстовото поле на заглавие, сте в него.

 5. За да добавите текст, натиснете Control+Option+Shift+клавиша със стрелка надолу и започнете да пишете. Ако текстовата област съдържа текст в контейнер, може да се наложи първо да го премахнете. Когато сте готови, натиснете Esc.

 6. За да се придвижите към следващото текстово поле в слайда, натиснете клавиша Tab.

 7. За да добавите текст, започнете да въвеждате. Когато сте готови, натиснете Esc.

Добавяне на водещи символи или номера към текста

Можете да създадете списък с водещи символи или номериран списък с помощта на екранен четец. Можете да превърнете съществуващи части от текст в списък или да създавате списъци, докато въвеждате.

 1. Изберете частта от текста, която искате да форматирате като списък.

 2. За да отидете на лентата с менюта, натиснете Control+Option+M. Натискайте няколко пъти клавиша със стрелка надясно, докато VoiceOver не произнесе: "Форматиране". Натиснете Control+Option+интервал, за да отворите менюто.

 3. Натиснете клавиша със стрелка надолу три пъти. VoiceOver произнася: "Водещи символи и номериране, елипса". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Водещи символи и номериране с избран раздел Водещи символи. За да отидете в раздела Номериране, натиснете клавиша със стрелка надясно веднъж, след което натиснете Control+Option+Spacebar, за да го отворите.

 5. За да прегледате опциите, използвайте клавиша Tab. VoiceOver произнася опциите, докато се придвижвате.

 6. Когато сте върху опция, която искате да използвате, натиснете Control+Option+интервал и след това натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато VoiceOver не обяви: "OK, по подразбиране, бутон".

 7. За да вмъкнете водещите символи или номера, натиснете Control+Option+интервал. Избраният текст се превръща в списък и фокусът остава върху списъка.

Създаване на списък с водещи символи, докато въвеждате

 1. Поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете клавиша интервал.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да добавите нов елемент от списъка.

  PowerPoint започва автоматично списък с водещи символи.

Създаване на номериран списък, докато въвеждате

 1. Поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (цифрата едно и точка) и натиснете клавиша за интервал. PowerPoint започва автоматично подреден списък.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да добавите нов елемент от списъка.

Добавяне на хипервръзка

Можете да добавяте хипервръзки, които отварят уеб страница, друга част от презентацията или друг файл. Можете също да добавите връзка "изпрати на", която използва имейл акаунта на вашия Mac, за да създаде ново имейл съобщение с попълнен автоматично имейл адрес.

Връзка към уеб страница

 1. В PowerPoint изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката, и натиснете Command+K.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на хипервръзка с фокус върху полето за адрес. Ако VoiceOver не е обявил "Връзка към съществуващ файл или уеб страница", натиснете Shift+Tab веднъж и след това натиснете клавиша със стрелка наляво, докато не чуете VoiceOver да обявява раздела Уеб страница или файл. Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете раздела.

 3. Въведете или поставете адреса на уеб страницата, към която искате да поставите връзка.

 4. Натискайте Tab неколкократно, докато VoiceOver не произнесе: "OK, по подразбиране, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона.

Диалоговият прозорец се затваря и хипервръзката се вмъква. Фокусът е върху текста с хипервръзка в слайда.

Свързване към файл

 1. В PowerPoint изберете текста, към който искате да добавите връзката, и натиснете Command+K.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на хипервръзка с фокус върху полето за адрес. Ако VoiceOver не е обявил "Връзка към съществуващ файл или уеб страница", натиснете Shift+Tab веднъж и след това натиснете клавиша със стрелка наляво, докато не чуете VoiceOver да обявява раздела Уеб страница или файл. Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете раздела.

 3. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до бутона Избери, и натиснете Control+Option+интервал, за да изберете.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Избор на файл за свързване. Използвайте клавиша Tab, за да прегледате разделите в диалоговия прозорец. За да влезете в даден раздел, натиснете Control+Option+Shift+стрелка надолу.

 5. Когато сте върху файла, към който искате да добавите връзка, натиснете Control+Option+интервал, за да го изберете.

 6. Натискайте Tab неколкократно, докато VoiceOver не обяви: "OK, по подразбиране, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона.

Диалоговият прозорец се затваря и хипервръзката се вмъква. Фокусът е върху текста с хипервръзка в слайда.

Вмъкване на връзка към друг слайд в презентацията

 1. В PowerPoint изберете текста, към който искате да добавите връзката, и натиснете Command+K.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на хипервръзка с фокус върху полето за адрес. Ако VoiceOver не е обявил "Изберете място в този документ", натиснете Shift+Tab веднъж и след това натискайте стрелка наляво или надясно, докато не чуете VoiceOver да обявява раздела Този документ. Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете раздела.

 3. Натиснете Shift+стрелка надолу, за да се преместите до таблицата, в която са изброени слайдовете. Натискайте Shift+стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате между слайдовете. VoiceOver произнася слайдовете, докато се придвижвате.

 4. Когато сте в слайда, към който искате да добавите връзка, натискайте клавиша Tab неколкократно, докато VoiceOver не обяви: "OK, по подразбиране, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона.

Диалоговият прозорец се затваря и връзката се вмъква. Фокусът е върху текста с хипервръзка в слайда.

Добавяне на връзка към имейл адрес

 1. В PowerPoint изберете текста, към който искате да добавите връзката, и натиснете Command+K.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на хипервръзка с фокус върху полето за адрес. Ако VoiceOver не е обявил "Имейл адрес", натиснете Shift+Tab веднъж и след това натиснете клавиша със стрелка надясно, докато не чуете VoiceOver да обявява раздела Имейл адрес. Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете раздела.

 3. Въведете адреса. Ако искате да определите тема за имейла, натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до полето Тема и въведете темата.

 4. Натискайте Tab неколкократно, докато VoiceOver не произнесе: "OK, по подразбиране, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона.

Диалоговият прозорец се затваря и връзката се вмъква. Фокусът е върху текста с хипервръзка в слайда.

Промяна на цвета на хипервръзките

Можете да промените цвета на всички хипервръзки в цялата ви презентация, като приложите промените в образеца на слайд.

 1. За да отворите образеца на слайд, натиснете Option+Command+1.

 2. Натискайте F6 неколкократно, докато VoiceOver не обяви: "Образец на слайд, избрано, раздел". Натиснете клавиша със стрелка надолу, за да влезете в лентата. VoiceOver произнася: "Област за превъртане".

 3. За да започнете навигацията из елементите на лентата, натиснете Control+Option+Shift+стрелка надолу.

 4. Натискайте няколко пъти клавиша със стрелка надясно, докато VoiceOver не произнесе: "Цветове, бутон за меню". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона.

 5. Натиснете стрелка надолу веднъж. VoiceOver произнася: "Персонализиране на цветове". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете опцията.

 6. Отваря се диалоговият прозорец Създаване на цветове на тема. VoiceOver започва да чете елементите.

  В диалоговия прозорец цветовете са изброени от лявата страна, а елементите, използващи определен цвят, са изброени до тях от дясната страна.

 7. За да влезете в списъка, натиснете клавиша Tab. VoiceOver произнася цвета. За да чуете за какво се използва цветът, натиснете стрелка надясно. За да прегледате списъка, натиснете неколкократно клавиша със стрелка надясно.

 8. Преглеждайте, докато VoiceOver не произнесе: "Хипервръзка". Натиснете стрелка наляво веднъж, за да се върнете към цвета. VoiceOver произнася “<цвета>, кръг на цветовете. В момента сте върху кръга на цветовете".

 9. Натиснете Control+Option+интервал, за да отворите избора на цвят. По подразбиране той се отваря в кръга на цветовете. За да отидете вместо това на цветовата палитра, натиснете клавиша Tab неколкократно, докато VoiceOver не обяви: "Цветови палитри, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона.

 10. За да навигирате из цветовете, натиснете клавиша Tab неколкократно, докато не стигнете до текущо избрания цвят. VoiceOver обявява, например: "Синьо, избрано". След това натиснете стрелка нагоре или надолу, докато VoiceOver не обяви цвета, който искате да използвате. Сега вече цветът е избран и можете да натиснете Esc, за да затворите инструмента за избор на цвят.

 11. Намирате се обратно в диалоговия прозорец Създаване на цветове на тема. Натискайте клавиша Tab, докато VoiceOver не произнесе: "Запиши, по подразбиране, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона.

 12. За да излезете от образеца на слайд, натискайте стрелка надясно, докато VoiceOver не обяви: "Затвори образеца, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона. VoiceOver произнася: "Натиснато е Затвори образеца, бутон".

Сега изгледът на образец на слайд е затворен, цветът на хипервръзката е променен, а вие сте отново в нормалния изглед.

Акцентиране върху текст с помощта на текстови ефекти

Можете да привлечете вниманието към важни идеи в презентацията си, като осветите текст в PowerPoint 2016 for Mac с помощта на текстови ефекти, като например сянка, отражение или блясък.

 1. Изберете текста, който искате да осветите.

 2. Натиснете Command+Shift+1, за да отворите екрана Форматиране на фигура.

 3. Натискайте Tab неколкократно, докато VoiceOver не обяви: "Опции за фигури". Натиснете клавиша със стрелка надясно, за да се придвижите до Опции за текст, и натиснете Control+Option+интервал.

 4. Натиснете клавиша Tab веднъж, след което стрелка надясно веднъж. VoiceOver произнася: "Текстови ефекти, раздел". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете раздела.

 5. Натискайте стрелка надясно, докато VoiceOver не обяви: "Област за превъртане". Натиснете Control+Option+Shift+стрелка надолу, за да влезете в екрана.

 6. Можете да прегледате опциите в менюто с помощта на клавишите със стрелки. VoiceOver произнася елементите, докато се придвижвате.

 7. Когато сте върху опция, която искате да използвате, натиснете Control+Option+интервал.

  Текстовият ефект се прилага към частта от текста, която сте избрали.

 8. За да затворите екрана Форматиране на фигура и да се върнете към презентацията, натиснете Control+Option+Shift+стрелка нагоре веднъж и след това натиснете Shift+Tab неколкократно, докато VoiceOver не обяви: "Затвори Форматиране на фигура, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете.

Вж. също

Можете да използвате екранния четец VoiceOver, за да добавяте и форматирате текст във вашите слайдове на PowerPoint 2016 for Mac, за да предоставите на аудиторията си добре структурирана и лесна за следване презентация със съответните връзки към повече информация.

Забележки : 

 • Тази тема предполага, че използвате вградения в iOS екранен четец – VoiceOver. За да научите повече за работата с VoiceOver, вижте Ръководство за първи стъпки с VoiceOver.

 • Тази тема предполага, че използвате iPhone. Възможно е част от навигацията и някои жестове да са различни за iPad.

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

Когато отворите за първи път PowerPoint, екранът е разделен между екрана с миниатюри от лявата страна (ако държите телефона в пейзажна ориентация) или в дъното (ако държите телефона си в портретна ориентация), областта за редактиране на слайд в средата и полето Бележки под областта за редактиране.

 1. В презентацията изберете слайда, към който искате да добавите текст. За да изберете даден слайд, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Слайд <номер на слайда> от <общия брой слайдове>", след което плъзнете наляво или надясно, докато не чуете слайда, който искате да изберете. Слайдовете се произнасят, докато се придвижвате. След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Избрано".

 2. Когато сте в слайда, към който искате да добавите текст, плъзнете надясно или наляво, докато не чуете типа на текстово поле и "Текстово поле, текстово поле". Ако полето вече съдържа текст, VoiceOver ще прочете и него. За да изберете текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 3. За да добавите текст, докоснете отново екрана. След това въведете текста с помощта на екранната клавиатура. За да отидете на клавиатурата, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Q". За да затворите клавиатурата, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Скрий клавиатурата". Докоснете двукратно екрана.

 4. За да преминете към следващото текстово поле, плъзгайте наляво, докато не чуете текстовото поле.

Добавяне на водещи символи или номера към текст

Можете да създадете списък с водещи символи или номериран списък с помощта на екранен четец.

 1. Отидете на слайда, където искате да започва списъкът.

 2. За да отидете на лентата, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Показване на лентата". Докоснете двукратно екрана.

 3. За да отидете в раздела Начало на лентата, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на раздел от лентата и "Раздел". Докоснете двукратно екрана. За да отидете до екрана Начало, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Раздел Начало". За да изберете, докоснете двукратно екрана.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете списък с водещи символи, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Водещи символи, бутон". Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Водещи символи.

  • За да създадете номериран списък, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Номериране, бутон". Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Номериране.

 5. За да прегледате опциите в менюто Водещи символи и Номериране, плъзнете надясно. VoiceOver произнася опциите, докато се придвижвате. Когато сте върху опция, която искате да използвате, докоснете двукратно екрана, за да я изберете. Водещите символи или номерата се вмъкват.

 6. За да затворите лентата, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Скрий лентата, бутон". Докоснете двукратно екрана.

 7. Лентата се затваря и фокусът се премества върху списъка. Появява се екранната клавиатура и можете да въведете текста.

Създаване на списък с водещи символи, докато въвеждате

 1. Изберете текстовото поле, в което искате да започва списъкът.

 2. Навигирайте до * (звездичка) на екранната клавиатура. Докоснете двукратно екрана, за да го изберете. След това навигирайте до интервал и докоснете двукратно екрана.

 3. На екранната клавиатура въведете текста на елемента от списъка. Когато сте готови, навигирайте до клавиша return и докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

  PowerPoint започва автоматично списък с водещи символи.

Създаване на номериран списък, докато въвеждате

 1. Изберете текстовото поле, в което искате да започва списъкът.

 2. На екранната клавиатура въведете 1. (номер едно и точка). След това навигирайте до интервал и докоснете двукратно екрана.

 3. На екранната клавиатура въведете текста на елемента от списъка. Когато сте готови, навигирайте до клавиша return и докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

  PowerPoint започва автоматично номериран списък.

Добавяне или редактиране на хипервръзка

Можете да добавяте хипервръзки, които се отварят в уеб страница. Можете също да добавите връзка "изпрати на", която използва имейл акаунта на вашия iPhone, за да създаде ново имейл съобщение с попълнен автоматично имейл адрес.

Връзка към уеб страница

 1. Отидете на слайда, в който искате да добавите връзката.

 2. Въведете уеб адреса, като използвате екранната клавиатура, и след това отидете до клавиша интервал или return. Докоснете двукратно екрана, за да натиснете клавиша. PowerPoint автоматично ще създаде хипервръзката.

Добавяне на връзка към ново имейл съобщение

 1. Отидете на слайда, в който искате да добавите връзката.

 2. Въведете имейл адреса, като използвате екранната клавиатура, и след това отидете до клавиша интервал или return. Докоснете двукратно екрана, за да натиснете клавиша. PowerPoint автоматично ще създаде връзката.

Редактиране на хипервръзка

 1. За да редактирате хипервръзка, поставете курсора в нея и докоснете двукратно екрана с два пръста. Чувате адреса на хипервръзката.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Редактиране, бутон". Отваря се менюто Редактиране на връзка.

 3. За да промените текста за показване на хипервръзката, придвижете се до текстовото поле Показване. Плъзгайте надясно, докато не чуете текущия адрес и "Показване". Докоснете двукратно екрана. След това използвайте екранната клавиатура, за да редактирате текста за показване.

  Съвет : Можете бързо да изчистите текущия текст за показване, без да се налага да използвате клавиатурата. За да изтриете текущия текст за показване, в текстовото поле Показване плъзнете надясно. Чувате: "Бутон за изчистване на текст". След това докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 4. След като въведете текста за показване, който искате, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бутон Готово". Докоснете двукратно екрана.

 5. Показваният текст се променя и фокусът се премества на вашата презентация.

Вж. също

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавяте текст и хипервръзки към презентация. Можете също да създавате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да структурирате презентациите си по-добре.

Забележки : 

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

 1. Когато имате отворена презентация в PowerPoint и фокусът е върху някой слайд, докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Редактиране". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите текст. Докоснете двукратно екрана, за да отворите текстовото поле за редактиране.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране на текста", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете текста си.

 5. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

  Курсорът остава в текстовото поле. Плъзнете отново надолу и наляво, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на водещи символи или номера към текст

Можете да добавите списък с водещи символи или номериран списък към всяко текстово поле във вашата презентация.

 1. Когато имате отворена презентация в PowerPoint и фокусът е върху някой слайд, докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Редактиране". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите водещи символи или номера. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 3. За да добавите водещи символи или номериране:

  • За да добавите елемент на списък с водещи символи, плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, водещи символи, бутон, превключване, докоснете двукратно, за да превключите", и след това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите елемент на номериран списък, плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, номера, бутон, превключване, докоснете двукратно, за да включите", и след това докоснете двукратно екрана.

  Забележка : Текстовото поле може вече да съдържа списък в шаблона на PowerPoint, който използвате. В този случай ще чуете "Отметнато" вместо "Не е отметнато".

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете елемента на списъка.

 5. За да добавите друг елемент към списъка, плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Въведи". Вдигнете пръста си, за да вмъкнете нов елемент към списъка, и използвайте клавиатурата, за да го въведете.

 6. Когато списъкът е готов, плъзнете надолу и наляво, за да затворите клавиатурата.

  Курсорът остава в текстовото поле. Плъзнете отново надолу и наляво, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на хипервръзка

 1. Когато имате отворена презентация в PowerPoint и фокусът е върху някой слайд, докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Редактиране". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите хипервръзка. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключване", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню Раздел, включено".

 4. Докоснете двукратно екрана, след което плъзгайте надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Връзка, докоснете двукратно за активиране", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Прозорец Връзка, адрес, редактиране".

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Вмъкване на връзка", след което докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Поле за редактиране за адрес", и след това докоснете двукратно екрана.

 8. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете адреса на хипервръзката.

 9. Плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Готово". Вдигнете пръста си, за да вмъкнете връзката.

  Менюто Още опции се затваря. Плъзнете надолу и наляво, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Вж. също

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Можете да използвате PowerPoint Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте текст и хипервръзки към презентация. Можете също да създавате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да структурирате презентациите си по-добре.

Забележки : 

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

 1. Докато преглеждате слайд в PowerPoint, докоснете двукратно екрана с два пръста. Чувате: "По избор".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Слайд, екран".

 3. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите текст. Докоснете двукратно екрана, за да отворите текстовото поле за редактиране.

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете текста си.

 5. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

  Фокусът остава върху бутона "Назад". Докоснете екрана двукратно отново, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на водещи символи или номера към текст

Можете да добавите списък с водещи символи или номериран списък към всяко текстово поле във вашата презентация.

 1. Докато преглеждате слайд в PowerPoint, докоснете двукратно екрана с два пръста. Чувате: "По избор".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Слайд, екран".

 3. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите водещи символи или номера. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 4. За да добавите водещи символи или номериране:

  • За да добавите елемент към списък с водещи символи, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, водещи символи, бутон", и след това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите елемент към номериран списък, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, номериране, бутон", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете елемента на списъка.

 6. За да добавите друг елемент към списъка, плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Въведете". Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете нов елемент към списъка, и използвайте клавиатурата, за да го въведете.

 7. За да завършите списъка си, плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

  Фокусът остава върху бутона Назад. Докоснете екрана двукратно отново, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на хипервръзка

 1. Докато преглеждате слайд в PowerPoint, докоснете двукратно екрана с два пръста. Чувате: "По избор".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Слайд, екран".

 3. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите хипервръзка. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Още опции, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Начало, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Вмъкване, 2 от 9", след което докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Връзка", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Прозорец Връзка, адрес, редактиране".

 8. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете адреса на хипервръзката.

 9. Плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Въведете". Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете връзката.

  Фокусът се връща върху слайда и менюто Още опции се затваря.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Отпечатване на презентации с помощта на екранен четец в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Можете да използвате клавиатурата си и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте текст и хипервръзки към своята презентация на PowerPoint Online.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в PowerPoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например, за влизане и излизане от команди се използва Ctrl+F6 вместо F6. Освен това, често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

 1. В Изглед за редактиране в PowerPoint Online натискайте Ctrl+F6, докато не стигнете до екрана с миниатюри. Когато стигнете до екрана с миниатюри, разказвачът произнася номера и заглавието на текущия слайд.

  Съвет : Когато отворите презентация в PowerPoint Online, тя се отваря в Изглед за четене. За да промените на Изглед за редактиране, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Редактиране на презентация". Натиснете Enter, за да отворите менюто. След това натиснете клавиша със стрелка надолу веднъж. Чувате: "Редактиране в браузъра". Натиснете Enter, за да отворите презентацията в Изглед за редактиране.

 2. За да прегледате слайдовете, натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете номера и заглавието на слайда, който искате да редактирате.

 3. Натиснете Ctrl+F6. Разказвачът произнася: "Панел със слайдове".

 4. За да преместите фокуса върху първия контейнер, натиснете клавиша Tab. Разказвачът обявява контейнера.

 5. За да заместите контейнера с вашия текст, натиснете клавиша Enter и започнете да въвеждате. Когато сте готови, натиснете F2. Разказвачът произнася: "Панел със слайдове".

 6. За да преминете към следващия контейнер, натиснете клавиша Tab. Разказвачът обявява контейнера. За да започнете да въвеждате текст, натиснете Enter и пишете. Когато сте готови, натиснете F2.

Добавяне на хипервръзка

 1. На слайда изберете частта от текста, към която искате да добавите връзка, и натиснете Shift+F10.

 2. Натиснете клавиша със стрелка надолу двукратно. Разказвачът произнася: "Връзка, елемент на меню". За да изберете, натиснете Enter.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Връзка. Въведете адреса на връзката и натиснете Enter.

  Диалоговият прозорец се затваря и връзката се добавя към слайда ви.

Вж. също

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×