Използване на екранен четец за добавяне и актуализиране на подробните данни за задачи в Планировчик

Използване на екранен четец за добавяне и актуализиране на подробните данни за задачи в Планировчик

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Microsoft Planner с клавиатурата и екранен четец, за да добавяте и актуализирате подробни данни за задачата. Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да добавяте коментари или списък с отметки, маркиране с флаг задачи или актуализиране на хода на изпълнение.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате Planner, ви препоръчваме да използвате Microsoft Edge като вашия уеб браузър. Тъй като Planner се изпълнява във вашия уеб браузър, клавишните комбинации, които работят в браузъра си също работят в Planner.

В тази тема

Добавяне на коментар

Добавяне на коментар към задача, за да започнете разговор с човек, работещ по задачата.

 1. Намерете и Отворете задачата, към който искате да добавите коментари.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Нов коментар." Фокусът е в полето коментари текст.

 3. Въведете своя коментар.

 4. След като сте готови, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Изпрати", и след това натиснете клавиша Enter.

Флаг на задача с етикети

Можете да използвате етикети, за да обозначите, организирате или групиране на задачи.

 1. Намерете и Отворете задачата, която искате да маркирате с флаг с етикети.

 2. Натиснете Shift + Tab, докато чуете първия анонимен етикет, например "Етикет две, редактирането."

  Съвет: Ако вече имате наименувани етикети в задачата, преминете към стъпка 4.

 3. Въведете името на етикета.

 4. Натиснете клавиша Tab веднъж. Можете да чуете "Неотметнато", последвано от името на етикета.

 5. За да изберете и добавете етикет, натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Отметнато".

Задаване и актуализиране на напредъка по задача

 1. Намерете и Отворете задачата, чието напредъка, който искате да актуализирате.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато не чувате "Напредък", последван от текущото състояние на задачата.

 3. За да разгънете менюто за състояние, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка.

 4. Натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка, докато чуете състоянието, които искате и след това натиснете клавиша Enter. Можете да чуете новото състояние.

Добавяне на контролен списък към задача

За да следите вашите задания, добавете контролен списък към задача.

 1. Намерете и Отворете задачата, към който искате да добавите на контролен списък.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Добавяне на елемент от списък с отметки."

 3. Въведете текста за първия елемент от вашия списък с отметки и след това натиснете клавиша Enter.

 4. Се създава нов елемент контролен списък за празен ред. Въведете текста за следния елемент и натиснете клавиша Enter. Повторете тази стъпка, докато добавите всички елементи към списък.

 5. За да проверите елементи от вашия списък с отметки, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Неотметнато", последван от елемента и след това натиснете клавиша за интервал.

Вж. също

Използването на екранен четец, за да добавите планиране на задачи към календар

Използването на екранен четец, за да сортирате и за задачи на табло в Планировчик

Клавишни комбинации в Microsoft Планировчик

Научете как да навигирате в Microsoft Planner с помощта на функциите за достъпност

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използвайте Planner за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, да добавяте и актуализирате подробни данни за задачата. Ще научите как да добавяте коментари или списък с отметки, маркиране с флаг задачи или актуализиране на хода на изпълнение.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Добавяне на коментар

Добавяне на коментар към задача, за да започнете разговор с човек, работещ по задачата.

 1. Намерете и Отворете задачата, към който искате да добавите коментари.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Добави коментар" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете своя коментар.

 4. Когато сте готови, плъзнете надясно, докато чуете "Изпрати коментар" и след това Докоснете двукратно екрана.

Флаг на задача с етикети

Можете да използвате етикети, за да обозначите, организирате или групиране на задачи.

 1. Намерете и Отворете задачата, която искате да маркирате с флаг с етикети.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "етикети, етикети за поле" и след това Докоснете двукратно екрана.

  Съвет: Ако вече имате етикети, добавени към вашата задача, ще чуете: "Етикети на поле", последвано от броя на определени етикети. Можете да преминете към стъпка 5.

 3. За да дадете име етикет, плъзнете надясно, докато чуете "Дайте име на етикет, полето за редактиране" а след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Използване на екранната клавиатура да въведете име за етикета. След като сте готови, плъзнете един пръст в долната част на екрана, докато чуете "Готови" а след това Докоснете двукратно екрана.

 5. За да добавите етикет към вашата задача, плъзнете наляво или надясно, докато чуете етикета, който искате. След това плъзнете наляво веднъж. Ще чуете: "Не е избрано, квадратчето за отметка." Докоснете двукратно екрана, за да изберете и добавяне на етикет към задачата.

 6. За да се върнете към изгледа на задачи, плъзнете надолу тогава наляво.

Задаване и актуализиране на напредъка по задача

 1. Намерете и Отворете задачата, чието напредъка, който искате да модифицирате.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Състояние на поле", последвано от текущото състояние.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто за състояние.

 4. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете състоянието, което искате и след това Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на контролен списък към задача

За да следите вашите задания, добавете контролен списък към задача.

 1. Намерете и Отворете задачата, към който искате да добавите на контролен списък.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Контролен списък на полета, Добавяне на списък с отметки," и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Добави елемент" а след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Използване на екранната клавиатура да въведете текста за първия елемент на списък с отметки. След като сте готови, плъзнете един пръст в долната част на екрана, докато чуете "Готови" а след това Докоснете двукратно екрана.

  Първия елемент се добавя към списък с отметки и фокусът се нов празен списък с отметки елемент. Повторете тази стъпка, докато добавите всички елементи от списък с отметки.

 5. За да се върнете към изгледа на задачи, плъзнете надолу тогава наляво.

 6. За да проверите завършени елемент от вашия списък с отметки, плъзнете надясно, докато чуете "Контролен списък за поле", последвано от броя на елементите, завършени. Докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато чуете елемента, който искате. След това плъзнете наляво веднъж. Ще чуете: "Не е избрано, квадратчето за отметка." Докоснете двукратно екрана, за да маркирате елемента като завършена.

Вж. също

Използването на екранен четец, за да добавите планиране на задачи към календар

Използването на екранен четец, за да сортирате и за задачи на табло в Планировчик

Научете как да навигирате в Microsoft Planner с помощта на функциите за достъпност

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×