Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в Word

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите таблица към вашия документ, като зададете размерите й или изберете измежду многото предварително проектирани формати на таблица.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации за Microsoft Word 2016 за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Вмъкване на таблица чрез задаване на размери

Можете да зададете размерите на таблицата, като например броя на колоните и редовете и техните височина и ширина. Word ще Вмъкни основни тип на мрежата за употреба.

Забележка: За да направите таблицата по-достъпен и да го направите достъпен за екранните четци за идентифициране на колони на таблица правилно, дайте таблицата заглавен ред.

 1. Изберете мястото в документа, на което искате да вмъкнете новата таблица.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на таблица , натиснете Alt + N, T и след това.

 3. За да зададете броя колони в таблицата, натиснете Alt+C и въведете желания брой колони.

 4. За да зададете броя редове, натиснете Alt+R и въведете желания брой редове.

 5. Ако искате да използвате тези размери в бъдеще, натиснете Alt+S, за да изберете опцията Запомни размерите за нови таблици.

 6. За да затворите диалоговия прозорец Вмъкване на таблица , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" а след това натиснете клавиша Enter. Word добавя таблицата във вашия документ.

 7. За да зададете заглавен ред, отидете в таблицата във вашия документ и преминаване към коя да е клетка. Натиснете Alt + J, T, за да отворите раздела проектиране на Инструменти за таблица. Ще чуете името на раздела.

 8. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Неотметнато, заглавен ред, квадратчето за отметка" и натиснете клавиша за интервал, за да го изберете.

 9. Натиснете клавиша Esc, за да се върнете към основния текст на документа.

 10. Преместване в таблицата и въведете вашата информация в клетките. Ще чуете коя колона и ред в момента е избрано, и клетките, които са заглавните клетки. Натиснете клавиша със стрелка за преместване в таблицата.

Вмъкване на таблица чрез избор от вградените формати

Ако искате да позволите Word форматиране вместо вас, изберете една от неговите девет вградените формати за таблици.

 1. Изберете мястото в документа, на което искате да вмъкнете новата таблица.

 2. За да изберете от вградените формати за таблици, натиснете Alt + N, T и след това T, за да отворите менюто Бързи таблици .

 3. Използвайте надолу или стрелка, за да се придвижвате през списъка с формати на таблица нагоре.

 4. За да изберете желания формат на таблица, натиснете клавиша Enter. Word вмъква избраната таблица във вашия документ и поставя фокуса в началото на вмъкнатата таблица.

 5. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижвате през клетките и въведете вашата информация.

Изтриване на таблица

Ако таблицата вече не ви е необходима, можете да я изтриете от документа.

 1. Отворете документа и отидете до таблицата, която искате да изтриете. Когато фокусът е в таблицата, чувате потвърждение, като например "В таблица 1". Когато фокусът се премести извън таблицата, чувате, че сте излезли от таблицата.

 2. За да отидете в раздела " Инструменти за таблица – оформление ", натиснете Alt + J, л.

 3. За да изтриете цялата таблица, натиснете D, T. Таблицата се изтрива и фокусът се връща към документа.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Използване на екранен четец за създаване на диаграми в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word за iOS с дикторски текст, вградени iOS екранен четец, за да добавите таблица към вашия документ. Можете също да разширите вашата таблица чрез добавяне на нови редове или колони и форматиране на таблица с вградени таблицата стилове.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в Word за iOS отидете на Ръководство за работата с докосване в Word за iPhone

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на iOS, VoiceOver. За да научите повече за използването на VoiceOver, посетете Достъпност на Apple.

 • Тази тема предполага, че използвате iPhone. Някои придвижвания и жестове може да са различни за iPad.

 • Препоръчваме да четете и редактирате документите в изглед "Оформление за печат". VoiceOver може да не работи надеждно в режим на друг изглед.

В тази тема

Вмъкване на таблица

Забележка: За да направите таблицата по-достъпен и да го направите достъпен за екранните четци за идентифициране на колони на таблица правилно, настройте заглавен ред.

 1. Преместване на място в документа там, където искате да вмъкнете новата таблица и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Един пръст слайд в горната част на екрана, докато чуете "Показване на лентата, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Чувате текущо избрания раздел, например "" Начало "."

 3. Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто раздели.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Таблица", след което докоснете двукратно екрана.

  По подразбиране таблица с 3 реда и 3 колони се вмъква в документа. Фокусът е вътре в новата таблица.

 6. За да зададете заглавен ред, плъзнете един пръст в дъното половината от екрана докато чуете "Опции за бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Плъзнете един пръст в долната част половина на екрана, докато не чувате "Неизбран, заглавен ред, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

  Ако VoiceOver обяви, че е избрана опцията Заглавен ред , можете да продължите да редактирате таблицата.

 7. За да затворите менюто разделите, плъзнете един пръст в десния край на екрана, докато чуете "Скриване на лентата" и след това Докоснете двукратно екрана. Екранна клавиатура отваря.

 8. За да преместите фокуса в новата таблица, плъзнете един пръст през екрана, докато VoiceOver съобщавам клетка в таблицата.

 9. След като фокусът е вътре в таблицата, плъзнете наляво или надясно, за да отидете в таблицата. За да добавите текст или числа в клетка, Докоснете двукратно екрана и след това използвайте екранната клавиатура за въвеждане на вашето съдържание.

Добавяне на колони или редове в таблица

Можете бързо да разширите таблицата, като добавите още редове или колони.

 1. В документа плъзнете един пръст по екрана, докато чуете "Влезе в таблица," последвани от подробни данни за таблица и клетка.

 2. За да въведете режим на редактиране, Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната от вас опция, например "Вмъкни отдясно, бутон" или "Вмъкни отдолу, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Изтриване на таблица

Ако таблицата вече не ви е необходима, можете да я изтриете от документа.

 1. Във вашия документ плъзнете един пръст по екрана, докато чуете "Влезе в таблица," последвани от подробни данни за таблица и клетка.

 2. За да въведете режим на редактиране, Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Изтрий от бутона" и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. За да изтриете цялата таблица, слайд, един пръст в долната част половина на екрана, докато не чувате "Изтрий таблицата, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да добавите таблица към вашия документ. Можете също да разширите вашата таблица чрез добавяне на нови редове или колони и форматиране на таблица с вградени таблицата стилове. Чрез добавяне на алтернативен текст към вашите таблици, можете да направите вашето съдържание достъпен за по-голяма аудитория.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в Word за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Word за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Вмъкване на таблица

Забележка: За да направите таблицата по-достъпен и да го направите достъпен за екранните четци за идентифициране на колони на таблица правилно, настройте заглавен ред.

 1. Преминаване към местоположение във вашия документ, където искате да вмъкнете новата таблица.

 2. Плъзнете един пръст в долния десен ъгъл на екрана, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Раздела меню", последван от текущо избрания раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто раздели.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Таблица", след което докоснете двукратно екрана.

  По подразбиране таблица с 3 реда и 3 колони се вмъква в документа. Фокусът е върху раздела на таблицата .

 6. За да зададете заглавен ред, плъзнете надясно, докато чуете "Меню с опции за стил" и след това Докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато чуете "Горен ред, непокътнати, смяната," и след това Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

  Ако TalkBack обяви, че опцията Заглавен ред вече е отметнато, можете да продължите да редактирате таблицата.

 7. За да преместите фокуса в новата таблица, плъзнете един пръст по екрана, докато TalkBack съобщавам клетка в таблицата.

 8. След като фокусът е вътре в таблицата, плъзнете наляво или надясно, за да отидете в таблицата. За да добавите текст или числа в клетка, Докоснете двукратно екрана и след това използвайте екранната клавиатура за въвеждане на вашето съдържание.

Добавяне на колони или редове в таблица

Можете бързо да разширите таблицата, като добавите още редове или колони.

 1. В документа един пръст слайд на екрана, докато чуете "Въвеждане на таблицата," последвани от подробни данни за таблица и клетка.

 2. Плъзнете един пръст в долната част на екрана, докато не чувате опцията, която искате, например, "Вмъкване надясно, бутон" или "Вмъкни под бутона" а след това Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на алтернативен текст в таблица

За да направите таблица достъпен за по-широка аудитория, Добавяне на алтернативен текст към него.

 1. Преместване в таблицата, към която искате да добавите алтернативен текст.

 2. Плъзнете един пръст в долния десен ъгъл на екрана, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "избрано в раздела менюто, таблица,."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "алтернативен текст меню" а след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Редактиране в полето за заглавие" и след това Докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура се отваря в долната част на екрана.

 5. Въведете описателно заглавие текст.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "Редактиране в полето за описание" и след това Докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура се отваря в долната част на екрана.

 7. Въведете описание на таблицата.

 8. След като сте готови, плъзнете надолу тогава-наляво, за да затворите екранна клавиатура.

 9. За да върнете към раздела меню на таблицата, плъзнете надолу тогава наляво.

Изтриване на таблица

Ако таблицата вече не ви е необходима, можете да я изтриете от документа.

 1. В документа един пръст слайд на екрана, докато чуете "Въвеждане на таблицата," последвани от подробни данни за таблица и клетка.

 2. За да изтриете цялата таблица, плъзнете един пръст в долната част на екрана, докато чуете "Изтриване меню" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий таблицата, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да добавите таблица към вашия документ. Можете също да разширите вашата таблица чрез добавяне на нови редове или колони и форматиране на таблица с вградени таблицата стилове. Чрез добавяне на алтернативен текст към вашите таблици, можете да направите вашето съдържание достъпен за по-голяма аудитория.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в Word за Windows Phone 10 отидете на Ръководство за работата с докосване в Word Mobile за Windows 10

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Добавяне на таблица

Забележка: За да направите таблицата по-достъпен и да го направите достъпен за екранните четци за идентифициране на колони на таблица правилно, настройте заглавен ред.

 1. Преместване до местоположението, където искате да вмъкнете таблица и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Таблица", бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  Се създава таблица с 3 реда и 3 колони по подразбиране. Фокусът е вътре в новата таблица.

 3. За да зададете заглавен ред, плъзнете надясно, докато чуете "повече" Опции ", свити," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Кажи ми бутон." Плъзнете надясно, докато чуете "стил" Опции ", свити," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Разстояние, горен ред бутон." Докоснете двукратно екрана, за да добавите заглавен ред.

  Ако разказвача обяви, че опцията Заглавен ред е вече на, можете да продължите да редактирате таблицата.

 4. За да затворите лентата, плъзнете наляво, докато чуете "повече" Опции ", '', като" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете името на документа, последвано от "Редактиране". Се появи екранната клавиатура в долната част на екрана. Фокусът е в таблицата.

 5. Използване на екранната клавиатура за въвеждане на вашето съдържание в таблицата.

Добавяне на колони или редове в таблица

 1. Във вашия документ, плъзнете надясно или наляво, докато чуете таблицата, която искате да добавите колони или редове, за да и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте с един пръст в долния край на екрана, докато не чуете желаната от вас опция, например "Вмъкни отдясно, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне на алтернативен текст в таблица

За да направите таблица достъпен за по-широка аудитория, Добавяне на алтернативен текст към него.

 1. Във вашия документ, плъзнете надясно или наляво, докато чуете таблицата, която искате да добавите текст към и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "повече" Опции ", свити," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Кажи ми бутон." Плъзнете надясно, докато чуете "бутон за алтернативен текст, свити," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Заглавие, редактирането." Се появи екранната клавиатура в долната част на екрана.

 3. Докоснете двукратно екрана и след това въведете описателно заглавие за алтернативен текст.

 4. Плъзнете надясно. Ще чуете: "Описание, редактируем текст."

 5. Докоснете двукратно екрана и след това въведете описание за алтернативен текст.

 6. След като сте готови, плъзнете един пръст в горния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Готови, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

Изтриване на таблица

 1. В документа слайд един пръст през екрана, докато не чувате таблицата искате да изтриете и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Изтриване на таблица" и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа в документ на Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Online с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да добавите таблица към вашия документ. Можете също да разширите вашата таблица чрез добавяне на нови редове или колони и форматиране на таблица с вградени таблицата стилове. Чрез добавяне на алтернативен текст към вашите таблици, можете да направите вашето съдържание достъпен за по-голяма аудитория.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Вмъкване на таблица

Забележка: За да направите таблицата по-достъпен и да го направите достъпен за екранните четци за идентифициране на колони на таблица правилно, настройте заглавен ред.

 1. Преминаване към местоположение във вашия документ, където искате да вмъкнете новата таблица.

 2. За да отворите меню на таблицата , натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, T.

 3. За да зададете и изберете желания брой колони и редове в таблицата, натиснете Shift + клавишите със стрелки. Можете да чуете броя на избраните редове и колони.

 4. За да вмъкнете таблица с избрани размери, натиснете клавиша Enter.

 5. За да зададете заглавен ред, отидете в някоя клетка в таблицата. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + J, т. Отваря се раздела проектиране на Инструменти за таблица . Ще чуете името на раздела натиснете клавиша Tab, докато чуете "таблица с опции за стил, разстояние, заглавен ред, бутон," и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да го изберете.

  Ако разказвача обяви, че опцията Заглавен ред е вече на, можете да продължите да редактирате вашата таблица.

 6. Фокусът се новата таблица. Натиснете клавиша със стрелка за преместване в тялото на таблицата.

 7. Въведете вашата информация в клетките. Ще чуете коя колона и ред в момента е избрано, и клетките, които са заглавните клетки.

Добавяне на колони или редове в таблица

Можете бързо да разширите таблицата, като добавите още редове или колони.

 1. Преместване в таблицата и след това използвайте клавишите със стрелки за навигация в таблицата, за да намерите мястото, където искате да добавите нов ред или колона.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + J, л. Отваря се раздела " оформление " в Инструменти за таблица .

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над текущия ред, натиснете A.

  • За да добавите ред под текущия ред, натиснете B, E.

  • За да добавите колона отляво на текущата колона, натиснете л.

  • За да добавите колона отдясно на текущата колона, натиснете R.

  Фокусът се към тялото на документа, в таблицата.

Форматиране на таблица с помощта на стил на вградените таблица

Ако искате да позволите Word Online таблицата, за форматиране за вас, изберете един от неговите вградени стилове за таблици.

 1. Преминаване към всяка клетка в таблицата, която искате да форматирате.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + J, T, за да отворите проектиране на листовете в Инструменти за таблица. Можете да чуете името на раздела.

 3. За да отидете и разгънете менюто Стилове на таблици , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Още стилове, бутон, свити," и след това натиснете клавиша за интервал.

 4. Натиснете клавиша Tab, за да прегледате стилове. Разказвач обяви подробности за всеки стил.

 5. За да изберете и приложите стил на вградените таблица, натиснете клавиша Enter. Фокусът се към тялото на документа, в таблицата.

Добавяне на алтернативен текст в таблица

За да направите таблица достъпен за по-широка аудитория, Добавяне на алтернативен текст към него.

 1. Преминаване към всяка клетка в таблицата, към която искате да добавите алтернативен текст.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + J, L и след това E. Отваря диалоговия прозорец " Алтернативен текст ". Фокусът е в полето за текст на заглавие .

 3. Въведете описателно заглавие за таблицата.

 4. Натиснете клавиша Tab. Фокусът се текстовото поле Описание .

 5. Въведете описание на таблицата.

 6. След като сте готови, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" а след това натиснете клавиша Enter.

Изтриване на таблица

Ако таблицата вече не ви е необходима, можете да я изтриете от документа.

 1. Преминаване към всяка клетка в таблицата, която искате да изтриете.

 2. За да изтриете цялата таблица, натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + J, L и след това D, T. Таблицата се изтрива и фокусът се връща в тялото на документа.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×