Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в Word 2016

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в Word 2016

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите таблица към вашия документ, като зададете размерите й или изберете измежду многото предварително проектирани формати на таблица.

Забележки : 

В тази тема

Вмъкване на таблица чрез задаване на размери

Можете да зададете размерите на таблицата, като например броя колони и редове и тяхната височина и ширина. Word вмъква основен тип таблица с мрежа, която да използвате.

Забележка : За да направите таблицата колкото е възможно по-достъпна, е важно да зададете заглавен ред.

 1. Изберете мястото в документа, на което искате да вмъкнете новата таблица.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на таблица, натиснете Alt+N, T и след това I.

 3. За да зададете броя колони в таблицата, натиснете Alt+C и въведете желания брой колони.

 4. За да зададете броя редове, натиснете Alt+R и въведете желания брой редове.

 5. Ако искате да използвате тези размери в бъдеще, натиснете Alt+S, за да изберете опцията Запомни размерите за нови таблици.

 6. За да затворите диалоговия прозорец Вмъкване на таблица, натискайте клавиша Tab, за да отидете до бутона OK, и след това натиснете Enter. Word добавя таблицата към документа.

  Забележка : За да направите таблицата по-достъпна и екранните четци да разпознават правилно колоните на таблицата, трябва да зададете заглавен ред.

 7. За да зададете заглавен ред, отидете в таблицата в документа и преминете към произволна клетка. Натиснете Alt+JT, за да отворите раздела Проектиране на Инструменти за таблица. Ще чуете името на раздела.

 8. Натиснете клавиша Tab, за да отидете на квадратчето за отметка "Заглавен ред", и го отметнете.

 9. Натиснете клавиша ESC, за да се върнете в основния текст на документа. Натискайте стрелката надолу, за да се придвижвате в основната част на таблицата.

 10. Отидете в таблицата и въведете вашата информация в клетките. Ще чуете коя колона и кой ред са избрани в момента, а също и клетките, които са заглавни.

Вмъкване на таблица чрез избор от вградените формати

Ако искате Word да извърши форматирането вместо вас, изберете един от деветте вградени формата за таблици.

 1. Изберете мястото в документа, на което искате да вмъкнете новата таблица.

 2. За да изберете от вградените формати на таблица, натиснете Alt+N, T и след това T, за да отворите менюто Бързи таблици. Можете да прегледате списъка с деветте вградени формата на таблица.

 3. Използвайте стрелка надолу и нагоре, за да се придвижвате в списъка с формати на таблица.

 4. За да изберете желания формат на таблица, натиснете Enter. Word вмъква избраната таблица в документа и поставя фокуса в горния край на таблицата.

 5. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате между клетките и да въведете вашата информация.

Изтриване на таблица

Ако таблицата вече не ви е необходима, можете да я изтриете от документа.

 1. Отворете документа и отидете до таблицата, която искате да изтриете. Когато фокусът е в таблицата, чувате потвърждение, като например "В таблица 1". Когато фокусът се премести извън таблицата, чувате, че сте излезли от таблицата.

 2. За да отидете на раздела Инструменти за таблица – Оформление, натиснете Alt и след това натиснете J, L.

 3. За да изтриете цялата таблица, натиснете D, T. Таблицата се изтрива и фокусът се връща към документа.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word 2016 за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word for Mac с клавиатурата и VoiceOver – вградения екранен четец на Mac OS, за да добавите таблица към вашия документ, като зададете размерите й или изберете измежду многото предварително проектирани формати на таблица. Можете също да конвертирате съществуващ текст в таблица.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word for Mac.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Mac OS, VoiceOver. За да научите повече за използването на VoiceOver, отидете на Ръководство за запознаване с VoiceOver.

 • Препоръчваме да четете и редактирате документите в изглед "Оформление за печат". VoiceOver може да не работи надеждно в други режими на преглед.

В тази тема

Вмъкване на таблица

Можете да зададете размерите на таблицата, като укажете броя на колоните и редовете. След това Word 2016 for Mac вмъква основен тип таблица с мрежа, която да използвате. Ако искате Word 2016 for Mac да извърши форматирането вместо вас, изберете един от вградените формати на таблица.

Забележка : За да направите таблицата по-достъпна и екранните четци да разпознават правилно колоните на таблицата, трябва да зададете заглавен ред.

Задаване на размери на таблицата

 1. Поставете курсора в документа на мястото, където искате да вмъкнете новата таблица.

 2. Натискайте F6, докато не чуете: "Раздел Начало, избран".

 3. Натиснете веднъж клавиша със стрелка надясно, за да се придвижите до раздела Вмъкване, и след това натиснете Control+Option+интервал.

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон от меню Таблица", и след това натиснете Control+Option+интервал.

 5. За да зададете броя колони в таблицата, натиснете Control+Option+Shift+стрелка надолу и след това натискайте стрелка надясно, докато не чуете желания брой.

 6. За да зададете броя редове, натискайте стрелка надолу, докато не чуете желания брой.

 7. За да вмъкнете таблицата с текущо избрания размер, натиснете Control+Option+интервал.

  Word 2016 for Mac добавя таблицата към документа и премества фокуса върху най-горната клетка вляво. Също така Word автоматично избира раздела Проектиране на таблица от лентата с инструменти.

 8. За да проверите дали е ден зададен заглавен ред, натискайте F6, докато не чуете: "Раздел Проектиране на таблица, избран". След това натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Квадратче за отметка Заглавен ред, отметнато". Ако Заглавен ред не е отметнато, натиснете Control+Option+интервал.

 9. Натиснете F6, за да се върнете към документа.

 10. Въведете информацията в клетките. Натиснете Tab, за да се придвижите до следващата клетка, или Shift+Tab, за да се придвижите към предишната. Ако натиснете Tab в последната клетка, се създава нов ред в таблицата.

  Съвет : Можете също да се придвижвате между клетките в таблицата с натискане на Control+Option+стрелка в посоката, в която искате да се придвижите.

Форматиране на таблица с помощта на вграден формат

 1. Създайте таблица, както е описано в Задаване на размери на таблицата, и се уверете, че фокусът е някъде в таблицата.

 2. След като сте вмъкнали таблицата, натискайте F6, докато не чуете "Раздел Проектиране на таблица, избран", и след това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Мрежа в таблица, избран".

 3. За да изберете от вградените формати на таблица, натискайте стрелка надясно, докато не чуете желания формат, и след това натиснете Control+Option+интервал, за да го приложите.

 4. За да се върнете към таблицата, натиснете F6.

Добавяне на колони или редове в таблица

Можете бързо да разширите таблицата, като добавите още редове или колони.

 1. Уверете се, че фокусът е някъде в таблицата, и след това използвайте Control+Option+клавишите със стрелки за придвижване в таблицата, докато не намерите мястото, където искате да добавите нов ред или колона.

 2. Натискайте F6, докато не чуете "Раздел Проектиране на таблица, избран", и след това натискайте стрелка надясно, докато не чуете: "Раздел Оформление".

 3. Натиснете Control+Option+интервал, за да отворите раздела Оформление.

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете едно от следните неща:

  • "Бутон Вмъкни отгоре" – добавя ред над текущия ред.

  • "Бутон Вмъкни отдолу" – добавя ред под текущия ред.

  • "Бутон Вмъкни отляво" – добавя колона отляво на текущата колона.

  • "Бутон Вмъкни отдясно" – добавя колона отдясно на текущата колона.

 5. Натиснете Control+Option+интервал, за да вмъкнете избрания елемент в таблицата.

Изтриване на таблица

Ако таблицата вече не ви е необходима, можете да я изтриете от документа.

 1. Уверете се, че фокусът е някъде в таблицата, която искате да изтриете.

 2. Натискайте F6, докато не чуете "Раздел Проектиране на таблица, избран" или "Раздел Оформление, избран".

  Word запомня кой раздел сте използвали последно, когато сте работили с таблици. Ако сте в раздела Структура на таблица, натиснете веднъж клавиша със стрелка надясно и след това натиснете Control+Option+интервал, за да отворите раздела Оформление.

 3. В раздела Оформление натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон от меню Изтриване", и след това натиснете Control+Option+интервал.

 4. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Изтрий таблицата", и след това натиснете Control+Option+интервал.

Редактиране на свойствата на таблицата

Освен да използвате вградените формати, можете да променяте отделни свойства на таблицата. Можете например да зададете подравняването на текста, височината на реда или ширината на колоната, както и да напишете алтернативен текст, за да направите таблицата по-достъпна за екранните четци.

 1. Уверете се, че фокусът е някъде в таблицата, която искате да редактирате.

 2. Натискайте F6, докато не чуете "Раздел Проектиране на таблица, избран" или "Раздел Оформление, избран".

  Word запомня кой раздел сте използвали последно, когато сте работили с таблици. Ако сте в раздела Структура на таблица, натиснете веднъж клавиша със стрелка надясно и след това натиснете Control+Option+интервал, за да отворите раздела Оформление.

 3. В раздела Оформление натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Свойства", и след това натиснете Control+Option+интервал.

 4. Менюто Свойства на таблицата има пет раздела:

  • Таблица

  • Ред

  • Колона

  • Клетка

  • Алтернативен текст

  Използвайте клавишите със стрелка надясно и наляво, за да намерите желания раздел, и натиснете Control+Option+интервал, за да отворите раздела.

 5. Натискайте Tab, за да преминете през опциите в избрания раздел. VoiceOver ви казва как да стигнете до всяка опция. Например в раздела Таблица можете да зададете подравняване на текста за цялата таблица.

 6. За да превключите към друг раздел, натискайте клавиша Tab, докато не чуете отново името на текущия раздел, после използвайте клавишите със стрелка надясно и наляво, за да намерите желания раздел, и натиснете Control+Option+интервал.

 7. За да затворите менюто Свойства на таблицата, натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK, по подразбиране", и след това натиснете Control+Option+интервал. Ако не се променяли никакви настройки или не желаете да запишете промените, натиснете Esc, за да излезете от менюто.

  Фокусът се връща върху бутона Свойства.

 8. За да се върнете към таблицата, натиснете F6.

Конвертиране на текст в таблица

Можете да създадете таблица, като конвертирате обикновен текст в таблица. Може например да имате текст, който е бил таблица в друга програма, но е загубил форматирането си, когато е копиран в Word 2016 for Mac.

 1. Изберете текста, който искате да конвертирате.

  Забележка : За най-добри резултати в текста трябва да има колони, разделени с табулатори, и редове, разделени с Enter.

 2. Натискайте F6, докато не чуете: "Раздел Начало, избран".

 3. Натиснете веднъж клавиша със стрелка надясно, за да се придвижите до раздела Вмъкване, и след това натиснете Control+Option+интервал.

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон от меню Таблица", и след това натиснете Control+Option+интервал.

 5. Натискайте стрелката надолу, докато не чуете "Конвертиране на текст в таблица", и след това натиснете Control+Option+интервал.

  Отваря се менюто Конвертиране на текст в таблица.

 6. Използвайте клавишите със стрелка надясно и наляво, за да преминете през опциите в менюто. Word ви предлага броя колони и редове, който подхожда най-много на избрания текст, но можете да промените отделни стойности. VoiceOver ви казва как да стигнете до всяка опция.

 7. За да затворите менюто Конвертиране на текст в таблица, натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK, по подразбиране", и след това натиснете Control+Option+интервал. Ако не се променяли никакви настройки или не желаете да запишете промените, натиснете Esc, за да излезете от менюто.

  Фокусът се връща върху лентата с инструменти.

 8. За да се върнете в документа, натиснете F6.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Клавишни комбинации в Word for Mac

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×