Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Excel 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да организирате данните в таблица за по-бърз анализ.

Можете бързо да вмъкнете таблица в стила на таблица по подразбиране или да форматирате данните като таблица в стил по ваш избор. Можете да сортирате и филтрирате данни и да опростявате изчисленията, като използвате изчисляеми колони и сумиращи редове.

Забележки : 

В тази тема

Създаване на таблица

 1. В работен лист изберете клетките, които искате да включите в таблицата. Клетките могат да бъдат празни или да съдържат данни.

 2. Натиснете Ctrl+T (или Ctrl+L). Отваря се диалоговият прозорец Създаване на таблица и чувате "Диалогов прозорец Създаване на таблица". (Ако сте в разказвача, ще чуете "Прозорец Създаване на таблица".)

 3. С клавиша Tab отидете до квадратчето за отметка Моята таблица има заглавки.

  Важно : Заглавките на таблиците са от голямо значение за целите на достъпността. Екранните четци използват информацията в заглавките за навигация, а смислените заглавия на колоните могат да помогнат на читателите да разберат данните по-добре.

  • Ако избраният диапазон от клетки съдържа данни, които искате да се показват като заглавки на таблицата, поставете отметка в квадратчето.

  • Ако искате да използвате имената по подразбиране, предоставени от Excel (например Колона 1, Колона 2 и т.н.), не поставяйте отметка в квадратчето.

  • За да промените имената по подразбиране, изберете текста в дадена заглавка на колона и въведете името, което искате.

 4. За да затворите диалоговия прозорец Създаване на таблица и да се върнете в работния лист, с клавиша Tab отидете до бутона OK и натиснете клавиша Enter.

Клавишни комбинации за таблици

Следва удобна справка за клавишните комбинации, които се отнасят до таблиците в Excel 2016.

За да направите това

Натиснете

Създадете таблица в стила по подразбиране

Ctrl+T или Ctrl+L

Форматирате данни като таблица Вмъкнете ред под

Alt+H, T

Вмъкнете ред под

Alt+H+I, A

Вмъкнете нова колона отляво

Alt+H+I, L

Изтриете ред или редове

Alt+H+D, L

Изтриете колона или колони

Alt+H+D, M

Отворите раздела "Проектиране"

F10, J+T

Изчистите или поставите отметка в квадратчето за заглавки на таблицата

F10, J+T и след това O

Отворите контекстното меню

Shift+F10 или клавиша за контекст на Windows

Добавяне на ред или колона в таблица

 1. Изберете реда, над който искате да вмъкнете един или повече празни редове, или изберете колоната, отляво на която искате да вмъкнете една или повече празни колони.

 2. Натиснете Alt+H+I. Отваря се менюто Вмъкване и чувате "Меню, Вмъкване на клетки". (Ако сте разказвача, чувате "Прозорец на Excel, Вмъкване на клетки".)

  • За да вмъкнете ред над селекцията, натиснете A.

  • За да вмъкнете колона отляво на селекцията, натиснете L.

Изтриване на ред или колона от таблица

 1. Изберете редовете или колоните, които искате да изтриете.

 2. Натиснете Alt+H+D. Отваря се менюто Изтриване и чувате "Меню, Изтриване на клетки". (Ако сте в разказвача, чувате "Изтриване на елементи, Елемент от менюто, Меню".)

  • За да изтриете избраните редове, натиснете L.

  • За да изтриете избраните колони, натиснете M.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на работна книга в Excel 2016

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Excel за Android с TalkBack, вградения екранен четец на Android, за да вмъкнете и модифицирате таблица във вашата работна книга. Направете таблиците си по-достъпни, като добавите заглавия или осветите части от таблиците с различни цветове. Можете да разширите таблиците с нови редове и колони, а можете също и да показвате данните като диаграма.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в Excel за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Excel за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Навигиране до менюто с раздели

За да използвате опциите за редактиране на работния лист, навигирайте до менюто с раздели.

 1. За да излезете извън селекция в работния лист и да отидете до първия елемент на екрана, първо плъзнете нагоре, след което – надолу. Чувате заглавието на работната книга.

  Съвет : Ако контекстното меню се отвори върху работния лист, за да се преместите извън това меню, докоснете с два пръста където и да е по екрана.

 2. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции". След това докоснете двукратно екрана с един пръст. Чувате: "Меню с раздели, избрано е Начало". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Избран е разделът Начало".

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете раздела, който искате да изберете, например: "Раздел Вмъкване". След това докоснете двукратно екрана. Отваря се лентата Вмъкване.

  Забележка : Разделите Таблица, Картина, Фигура, Диаграма стават достъпни само когато обектът е избран в работния лист.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете опцията, която искате да изберете, след което докоснете двукратно екрана.

Навигиране до таблица в работния лист

 1. Плъзгайте наляво или надясно с един пръст, докато не чуете: "Влизане в таблицата, <подробности за таблицата и местоположение на фокуса>".

 2. Плъзгайте наляво с един пръст, докато не чуете желаното местоположение в таблицата. След това докоснете двукратно екрана. Отваря се разделът "Таблица".

  Съвет : Можете също да навигирате до раздела "Таблица", както е указано в Навигиране до менюто с раздели.

Вмъкване на таблица

Можете да добавите таблица, за да представите данните си по ефективен и систематичен начин. Можете да вмъкнете таблица в празен работен лист и да попълните данните си. Като алтернатива можете бързо да създадете таблица, като използвате данни във вече съществуващ набор от клетки.

 1. В работния лист на Excel за Android плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Лист <име на листа>". След това докоснете двукратно екрана. Можете да чуете текущия фокус в листа, описан в колони и редове.

 2. За да се преместите до клетката, където искате да вмъкнете таблица, плъзнете един пръст по екрана. Чувате текущото местоположение. След това докоснете двукратно екрана.

  Съвет : За да разширите селекцията от една клетка на няколко клетки и да вмъкнете по-голяма таблица, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете с плъзгане в посоката, в която искате да разширите селекцията. Можете да чуете избраната област от първата клетка горе вляво до последната клетка долу вдясно.

 3. Навигирайте до раздела "Вмъкване", както е указано в Навигиране до менюто с раздели.

 4. В раздела "Вмъкване" плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Таблица". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Не е отметнато, Таблицата има заглавки, квадратче за отметка". Ако таблицата ви има заглавки, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Не е отметнато, Таблицата има заглавки, квадратче за отметка". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Отметнато".

 5. За да се преместите извън квадратчето за отметка, докоснете къде да е по екрана с два пръста.

Добавяне на заглавие на алтернативен текст към таблица

За да направите таблиците си в Excel за Android достъпни за всички читатели, можете да добавите кратко и описателно заглавие на таблицата и дори да напишете по-изчерпателен текст, описващ подробно таблицата.

 1. Навигирайте до таблицата в работния лист, както е указано в Навигиране до таблица в работния лист. Фокусът може да бъде където и да е в таблицата.

 2. В раздела Таблица плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Меню Алтернативен текст". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Алтернативен текст".

 3. В менюто Алтернативен текст плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Поле за редактиране за заглавие." След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Показва се клавиатура на <език на клавиатурата>". Въведете кратко заглавие за вашата таблица.

 4. За да напишете описание на таблицата, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Поле за редактиране за описание". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Показва се клавиатура на <език на клавиатурата>".

 5. За да се върнете към активния лист, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Лист <номер на листа, подробности за листа>, избран." За да активирате листа, докоснете двукратно екрана.

Добавяне на ред или колона в таблица

Лесно можете да разширите таблицата си, като добавите редове над или под текущата селекция в таблица, както и колони отляво или отдясно на нея.

 1. Навигирайте до таблицата в работния лист, както е указано в Навигиране до таблица в работния лист.

 2. В раздела Таблица добавете редове или колони:

  • За да вмъкнете ред над текущата селекция, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бутон Вмъкване над". След това докоснете двукратно екрана.

  • За да вмъкнете ред под текущата селекция, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бутон Вмъкване под". След това докоснете двукратно екрана.

  • За да вмъкнете колона отляво на текущата селекция, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бутон Вмъкване отляво". След това докоснете двукратно екрана.

  • За да вмъкнете колона отдясно на текущата селекция, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бутон Вмъкване отдясно". След това докоснете двукратно екрана.

Изтриване на ред или колона от таблица

Можете бързо да изтриете цели ненужни редове или колони от вашата таблица.

 1. Навигирайте до таблицата в работния лист, както е указано в Навигиране до таблица в работния лист.

 2. В раздела Таблица направете едно от следните неща:

  • За да изтриете редове, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Изтриване на редове". След това докоснете двукратно екрана.

  • За да изтриете колони, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Изтриване на колони". След това докоснете двукратно екрана.

Осветяване на данни в таблица

За да акцентирате върху определени данни в таблицата, можете да добавите цвят на редуващи се редове или колони или пък можете да маркирате само първата или само последната колона. Можете също бързо да разкрасите таблиците си, като добавите предварително зададени стилове.

 1. Навигирайте до таблицата в работния лист, както е указано в Навигиране до таблица в работния лист.

 2. В раздела Таблица направете едно от следните неща за редуващи се редове или колони:

  • За да добавите цвят на редуващи се редове, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Превключвател за редове на ленти, без отметка". След това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите цвят на редуващи се колони, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Превключвател за колони на ленти, без отметка". След това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите или промените предварително зададен стил на ред или колона на ленти, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Меню Стилове на таблици". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Стилове на таблици". В списъка плъзнете наляво или надясно. Ще чуете описание на стила. За да изберете стил, докоснете двукратно екрана.

 3. В раздела Таблица направете едно от следните неща за първия или последния ред:

  • За да добавите цвят на първата колона, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Първа колона, без отметка." След това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите цвят на последната колона, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Последна колона, без отметка." След това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите или промените предварително зададен стил на първата или последната колона в таблицата, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Меню Стилове на таблици". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Стилове на таблици". В списъка плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Средно" или "Тъмно". В списъка със стилове "Средно" плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Светлосиво, стил на таблица средно, осми елемент от списъка". Този и следващите 13 стила могат да бъдат приложени към първия ред/последните колони. В списъка със стилове "Тъмно" плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Тъмносиво, стил на таблица тъмно, един елемент от списъка." Този и следващите шест стила могат да бъдат приложени към първата или последните колони. За да изберете един приложим стил, докоснете двукратно екрана.

Показване на данните в диаграма

Можете да покажете данните във вашата таблица във формат на диаграма.

 1. Навигирайте до таблицата в работния лист, както е указано в Навигиране до таблица в работния лист.

 2. За да изберете клетките от таблицата, които искате да използвате за диаграмата, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете с плъзгане, докато не чуете избора, който искате.

 3. Навигирайте до раздела Вмъкване, както е указано в Навигиране до менюто с раздели.

 4. В лентата Вмъкване плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Меню Диаграма". Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Диаграма".

 5. В менюто Диаграма плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете типа диаграма, който искате да изберете, например: "Меню Кръгова". Докоснете двукратно екрана. Можете да чуете името на избрания тип диаграма, например: "Кръгова". Отваря се списъкът с типове на диаграма.

 6. В списъка за тип на диаграма плъзгайте наляво или надясно, за да прегледате списъка. Можете да чуете имената на елементите от списъка, например: "3D кръгова, елемент от списък". За да изберете тип на диаграма, докоснете двукратно екрана. Диаграмата се генерира в работния лист.

Вж. също

Използването на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица на Excel

Основни задачи с помощта на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×