Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Използвайте OneNote 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите различни видове съдържание към своите бележки, като например работни книги на Excel и други файлове, таблици, снимки и записи.

Забележки : 

В тази тема

Отваряне на OneNote

За да отворите OneNote 2016, натиснете клавиша с емблемата на Windows+Shift+N.

За повече информация относно влизането в OneNote с помощта на екранен четец вж. Първи стъпки в използването на екранен четец с OneNote.

Вмъкване на файл

Вмъкването на файл (като например документ на Microsoft Word) към страница в OneNote поставя копие на този файл в бележките ви. Файлът се показва като икона, която можете да изберете и да отворите, за да редактирате съдържанието на файла.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете файл.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете F, за да отворите опцията Прикачен файл.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Изберете файл или набор от файлове за вмъкване:

  • Фокусът е в полето Име на файл. Можете да въведете името на файла или да използвате клавишите Tab и Shift+Tab, за да се придвижвате между секциите в диалоговия прозорец. Използвайте стрелките за придвижване в дадена секция. За да отворите папка, натиснете клавиша Enter.

  • Когато сте във файла, който искате да прикачите, натиснете Enter.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на файл. Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите в диалоговия прозорец. Опциите в диалоговия прозорец може да са различни според типа на файла, който прикачвате. Разказвачът произнася опциите, докато се придвижвате.

 5. За да вмъкнете файла, натиснете Enter.

Прикачените файлове се съхраняват като част от техните свързани бележници. Ако преместите бележника в друго местоположение, всички вмъкнати файлове се преместват с бележника.

Вмъкване на таблица

Таблиците може да улеснят намирането и прочитането на информация. Добавянето на основна таблица в OneNote е бързо и лесно.

 1. В OneNote поставете курсора на произволно място на страницата, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете T, за да отворите опцията Таблици.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете размера на таблицата. Разказвачът произнася текущо избрания размер на таблицата, докато се придвижвате. Когато чуете размера, който искате, натиснете клавиша Enter.

  Таблицата се вмъква и фокусът е в първата клетка на таблицата. Разказвачът произнася: "Блокиране на съдържание, редактиране".

Вмъкване на етикети

Етикетите са начин за категоризиране и определяне на приоритет на бележки в OneNote 2016. Можете да маркирате с етикети всичко – от един ред текст до цял абзац.

 1. Поставете курсора в началото на реда с текста, който искате да маркирате с етикет.

 2. Натиснете Alt+H, за да отворите раздела Начало. Натиснете T, за да отворите опцията Етикети.

 3. Използвайте бутоните със стрелка надолу и нагоре, за да се придвижвате между опциите. Разказвачът произнася опциите, докато се придвижвате.

 4. За да изберете, натиснете Enter.

Съвет : Можете да извършите търсене за бележки с етикети по ключова дума и категория. За да извършите търсене, натиснете Alt+H и след това G. Отваря се екранът Резюме на етикетите и фокусът е в полето Групиране на етикетите по. Натиснете стрелка надолу, за да отворите списъка с опции, и натискайте стрелка надолу няколко пъти, за да се придвижвате между опциите. За да изберете, натиснете Enter. За да се придвижите до списъка с етикети, натискайте клавиша Tab няколко пъти, докато не чуете разказвачът да произнася текста, маркиран с етикет. Натиснете клавиша Esc, за да се върнете към текста на маркираната бележка в бележника.

Вмъкване на списъци

Използвайте форматиране с водещи символи за създаване на списък, в който не е необходимо елементите да бъдат в някакъв определен ред.

 1. Поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично списък с водещи символи.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

Използвайте форматиране с номера за създаване на подреден списък, който трябва да бъде следван последователно.

 1. Поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (номер едно и точка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично подреден списък.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

Вмъкване на картина от файл

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите картината.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете P, за да отворите опцията Картини. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картина.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина използвайте клавишите със стрелки и клавиша Tab, за да отидете до картината, която искате да вмъкнете. За да отворите папка, натиснете клавиша Enter.

 4. Натиснете клавиша Enter, за да вмъкнете картината.

Вграждане на работна книга на Excel

Тази опция създава копие на вашата работна книга и добавя статично изображение на работната книга във вашите бележки. Над изображението има икона, която представлява връзка до напълно функционална версия на вашата работна книга в Excel.

 1. Поставете курсора там, където искате да вградите работната книга на Excel.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете X, за да отворите опцията Електронна таблица. Опцията Съществуваща електронна таблица на Excel е избрана. Натиснете Enter.

  Съвет : Можете също да създадете нова електронна таблица. За да създадете и вградите нова, натиснете стрелка надолу и след това Enter.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Изберете документ за вмъкване. Фокусът е в полето Име на файл. За да се придвижвате между секциите на диалоговия прозорец, използвайте клавишите Tab и Shift+Tab. За да се придвижвате в дадена секция, използвайте клавишите със стрелки. Натиснете Enter, за да отворите папки. Когато сте върху даден файл, натиснете клавиша Enter, за да го изберете.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на файл. Натиснете стрелка надолу веднъж, за да се придвижите до опцията Вмъкване на електронна таблица. Натиснете Enter, за да вградите работната книга на Excel. Разказвачът произнася името на вградената работна книга, а курсорът застава на страницата под вградената работна книга.

Вграждане на онлайн видео

 1. Копирайте адреса на вашия източник на видео.

  Забележка : Не се поддържат всички сайтове за видео. За поддържаните в момента сайтове вижте Вмъквайте на онлайн видеоклипове в OneNote 2016 за Windows.

 2. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете видеото.

 3. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете J, за да отворите опцията Онлайн видео. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на онлайн видео. Фокусът е в полето Адрес на видеото, а разказвачът произнася съдържанието на полето (https://).

 4. Натиснете Ctrl+V, за да поставите връзката към видеото. Можете също да въведете адреса.

 5. Натиснете клавиша Tab двукратно, за да отидете на бутона OK, и натиснете клавиша Enter.

  Връзка към видеото и вградения видеоплейър се добавя към страницата във вашия бележник.

Вмъкване на аудио- и видеозаписи

В някои случаи записването на аудио или видео може да бъде по-бързо и по-лесно от въвеждането на бележки. Ако решите да си водите бележки, докато записвате, те са свързани към записа. Преди записване на аудио или видео се уверете, че компютърът ви има микрофон и уеб камера и че и двете са настроени и работят. Уверете се, че всички заинтересовани страни са наясно за записа и че имате разрешение да записвате.

 1. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете записа.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване.

 3. За да запишете аудио:

  • Натиснете A. Записването започва.

  • За да направите пауза на записа, натиснете Alt+J и след това U.

  • За да спрете записа, натиснете Alt+J и след това S.

  За да запишете видео:

  • Натиснете V. Записването започва.

  • За да спрете записа, натиснете Alt+F4.

 4. За да възпроизведете записа, се придвижете до записа на страницата на бележника си. Екранните четци произнасят файла, когато стигнете до него. Натиснете Ctrl+Alt+P, за да стартирате възпроизвеждането.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote 2016

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote 2016 за Windows

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте клавиатурата и VoiceOver – вградения екранен четец за Mac OS, за да добавяте различни видове съдържание към своите бележки в OneNote for Mac, като например файлове, таблици, снимки, видеоклипове и аудиозаписи.

Забележки : 

В тази тема

Отваряне на OneNote

 1. На своя компютър Mac натиснете Command+F, за да отворите Finder.

  Съвет : Можете също да натиснете Command+интервал, за да отворите Най-актуални, но ако използвате клавиатурна подредба за повече от един език, клавишната комбинация променя клавиатурната подредба, вместо да отвори Най-актуални.

 2. Фокусът е върху полето за търсене. Въведете OneNote.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато VoiceOver не произнесе: "Microsoft OneNote, приложение". Натиснете Control+Option+интервал, за да отворите приложението.

Вмъкване на файл

Вмъкването на файл (като например работна книга на Microsoft Excel) към страница в OneNote поставя копие на този файл в бележките ви. Файлът се показва като икона, която можете да изберете и да отворите, за да редактирате съдържанието на файла.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете файл.

 2. Натискайте F6 няколко пъти, докато не стигнете до раздел. VoiceOver произнася името на раздела. Ако не отидете на раздела Вмъкване, натискайте стрелка наляво или надясно, докато VoiceOver не произнесе: "Вмъкване, раздел, 2 от 4". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете раздела.

 3. Натискайте Tab неколкократно, докато VoiceOver не произнесе: "Прикачен файл, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете.

 4. Отваря се диалогов прозорец за избор на файл. Използвайте клавишите със стрелка, за да се прегледате секциите в диалоговия прозорец. За да влезете в секция, натиснете Control+Option+Shift+стрелка надолу. Използвайте клавишите със стрелка, за да се придвижвате между елементите в дадена секция.

 5. Когато намерите файла, който искате, натиснете Enter, за да го вмъкнете.

Прикачените файлове се съхраняват като част от техните свързани бележници. Ако преместите бележника в друго местоположение, всички вмъкнати файлове се преместват с бележника.

Вмъкване на таблица

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Натискайте F6 няколко пъти, докато не стигнете до раздел. VoiceOver произнася името на раздела. Ако не отидете на раздела Вмъкване, натискайте стрелка наляво или надясно, докато VoiceOver не произнесе: "Вмъкване, раздел, 2 от 4". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете раздела.

 3. Натискайте Tab неколкократно, докато VoiceOver не произнесе: "Таблица, бутон на меню". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете.

 4. За да зададете размера на таблицата, натискайте клавишите със стрелки надясно и надолу. VoiceOver произнася текущия размер, докато се придвижвате, например: "Таблица с 3 колони, 3 реда, бутон".

 5. Когато чуете желания размер, натиснете Control+Option+интервал. Таблицата се добавя към страницата в бележника ви.

Вмъкване на етикет

Етикетите са начин за категоризиране и определяне на приоритет на бележки в OneNote. Можете да маркирате с етикети всичко – от един ред текст до цял абзац.

 1. В OneNote изберете частта от текста, която искате да маркирате с етикет.

 2. Натискайте F6 няколко пъти, докато не стигнете до раздел. VoiceOver произнася името на раздела. Ако не отидете на раздела Начало, натискайте стрелка наляво, докато VoiceOver не произнесе: "Начало, раздел, 1 от 4". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете раздела.

 3. Натискайте Tab неколкократно, докато VoiceOver не произнесе: "Етикет за задача, бутон". Задача е първият етикет в групата. За да прегледате другите етикети, използвайте клавишите със стрелка.

 4. Когато сте на етикета, който искате да използвате, натиснете Control+Option+интервал. Етикетът се добавя към вашата бележка.

Вмъкване на списъци

Създайте номериран списък, ако не е необходимо елементите в списъка да бъдат в някакъв определен ред.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично списък с водещи символи.

 3. Въведете елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

  Съвет : За да завършите списъка, натиснете два пъти Enter.

Използвайте форматиране с номера, за да създадете подреден списък и да подредите елементите последователно.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (номер едно и точка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично номериран списък.

 3. Въведете елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да добавите нов елемент от списъка.

  Съвет : За да завършите списъка, натиснете два пъти Enter.

Вмъкване на картина от файл

 1. В OneNote поставете курсора там, където искате да добавите картината.

 2. Натискайте F6 няколко пъти, докато не стигнете до раздел. VoiceOver произнася името на раздела. Ако не отидете на раздела Вмъкване, натискайте стрелка наляво или надясно, докато VoiceOver не произнесе: "Вмъкване, раздел, 2 от 4". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете раздела.

 3. Натискайте Tab неколкократно, докато VoiceOver не произнесе: "Картина, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете.

 4. Отваря се диалогов прозорец за избор на файл на картина. Използвайте клавишите със стрелка, за да се прегледате секциите в диалоговия прозорец. За да влезете в секция, натиснете Control+Option+Shift+стрелка надолу. Използвайте клавишите със стрелка, за да се придвижвате между елементите в дадена секция.

 5. Когато намерите файла, който искате, натиснете Enter, за да го вмъкнете.

Вграждане на онлайн видео

Можете лесно да добавите вграден видеоплейър във вашия бележник.

Забележка : Не се поддържат всички сайтове за видео. За поддържаните в момента сайтове вижте Вмъквайте на онлайн видеоклипове в OneNote 2016 за Windows.

 1. Копирайте адреса на вашия източник на видео.

 2. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете видеоплейъра.

 3. Натиснете Command+V, за да поставите адреса в бележника. VoiceOver произнася: "Поставянето завърши".

  Връзка към уеб страницата, заедно с вграден видеоплейър, се добавят към вашия бележник.

Вмъкване на аудиозапис

Преди да запишете аудио, се уверете, че всички заинтересовани страни са наясно за записа и че имате разрешение да записвате.

 1. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете записа.

 2. Натискайте F6 няколко пъти, докато не стигнете до раздел. VoiceOver произнася името на раздела. Ако не отидете на раздела Вмъкване, натискайте стрелка наляво или надясно, докато VoiceOver не произнесе: "Вмъкване, раздел, 2 от 4". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете раздела.

 3. Натискайте Tab неколкократно, докато VoiceOver не произнесе: "Записване на аудио, бутон". За да започнете записа, натиснете Control+Option+интервал.

 4. За да спрете записа, натискайте F6 няколко пъти, докато VoiceOver не произнесе: "Аудио, избран, раздел". Натискайте Tab неколкократно, докато VoiceOver не произнесе: "Спри, бутон". Натиснете Control+Option+интервал, за да изберете бутона и да спрете записа.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote 2016

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote 2016 for Mac

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Windows 10 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите различни видове съдържание към своите бележки, като например работни книги на Excel и други файлове, таблици, снимки и връзки.

Забележки : 

В тази тема

Отваряне на OneNote

 1. За да отворите OneNote за Windows 10, натиснете клавиша с емблемата на Windows и напишете "OneNote". Натискайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате между опциите. Когато екранният четец произнесе "OneNote, надеждно приложение от магазина на Windows", натиснете клавиша Enter.

 2. Влезте в своя акаунт в Microsoft, ако все още не сте влезли.

Вмъкване на таблица

Таблиците може да улеснят намирането и прочитането на информация. Добавянето на основна таблица в OneNote е бързо и лесно.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете стрелка надолу веднъж, за да се придвижите до менюто Таблица. Екранният четец произнася: "Бутон Таблица".

 3. Натиснете Enter, за да добавите таблица.

  Вмъква се таблица с един ред и две колони. Фокусът е в първата клетка. Разказвачът произнася: "Вмъкната е таблица". JAWS произнася: "Влизане в таблица с две колони и един ред".

 4. Попълнете таблицата. За да добавите друга колона към таблицата, във втората колона натиснете клавиша Tab.

  За да добавите друг ред, в края на реда натиснете клавиша Enter.

  За да излезете от таблицата, натиснете стрелка надолу.

Вмъкване на файл

Вмъкването на файл (като например работна книга на Microsoft Excel) към страница в OneNote поставя копие на този файл в бележките ви. Файлът се показва като икона, която можете да изберете и да отворите, за да редактирате съдържанието на файла.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете файл.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете стрелка надолу веднъж и след това стрелка надясно, за да изберете менюто Файл. Натиснете Enter, за да отворите менюто.

 3. В менюто е избран елементът Вмъкване като прикачен файл. Натиснете Enter. Ако искате да вмъкнете PDF разпечатка на файл вместо това, натиснете стрелка надолу и след това Enter.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Отвори. Използвайте клавишите Shift+Tab и Tab, за да се придвижвате между секциите на диалоговия прозорец, и клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижвате в дадена секция в диалоговия прозорец.

 5. За да вмъкнете файла, натиснете Enter.

Прикачените файлове се съхраняват като част от техните свързани бележници. Ако преместите бележника в друго местоположение, всички вмъкнати файлове се преместват с бележника.

Вмъкване на списъци

Създайте номериран списък, ако не е необходимо елементите в списъка да бъдат в някакъв определен ред.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично списък с водещи символи.

 3. Въведете елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

  Съвет : За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Използвайте форматиране с номера за създаване на подреден списък, който трябва да бъде следван последователно.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (номер едно и точка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично номериран списък.

 3. Въведете елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

  Съвет : За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Вмъкване на картина от камерата

Направете снимка с камерата на устройството си, докато пишете бележките, и прикачете снимката към своите бележки.

 1. В OneNote отворете бележката, към която искате да добавите снимката.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете стрелка надолу веднъж и след това стрелка надясно два пъти. Екранният четец произнася: "Бутон Камера".

 3. Натиснете интервал. Камерата се отваря с фокус върху визьора.

 4. Натискайте Tab няколко пъти, докато не чуете, че екранният четец произнася: "Бутон Снимане".

 5. За да направите снимка, натиснете интервал.

 6. Натискайте Tab няколко пъти, докато екранният четец не произнесе: Бутон "Вмъкни всички". Натиснете интервал, за да вмъкнете снимката.

Вмъкване на картина от файл

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да добавите снимката.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете стрелка надолу веднъж и след това стрелка надясно три пъти. Екранният четец произнася: "Бутон Картина".

 3. Натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Отвори. Фокусът е в полето Име на файл. Можете да въведете името на файла или да използвате клавишите Tab и Shift+Tab, за да се придвижвате между секциите в диалоговия прозорец. Използвайте стрелките за придвижване в дадена секция.

 4. Натиснете интервал, за да изберете файл. Натиснете Alt+O, за да вмъкнете картината.

Вмъкване на връзка

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да добавите връзката.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете стрелка надолу веднъж и след това стрелка надясно четири пъти. Екранният четец произнася: "Бутон Връзка".

 3. Натиснете Enter. Отваря се прозорец за връзката за въвеждане на подробностите за връзката.

 4. Фокусът е в полето Адрес. Въведете или поставете адреса.

 5. Ако искате да използвате друг текст за връзката, натиснете Shift+Tab веднъж, за да се придвижите до полето Текст за показване. Въведете текста на връзката и натиснете клавиша Enter. Връзката се вмъква на страницата ви.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote 2016 за Windows

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote 2016

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote Online с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите различни видове съдържание към своите бележки, като например файлове, таблици, снимки, видеоклипове и записи.

Забележки : 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote 2016 за Windows.

 • This topic assumes that you are using the built-in Windows screen reader, Narrator. To learn more about using Narrator, go to Get started with Narrator.

 • This topic assumes you are using this app with a PC. Some navigation and gestures might be different for a Windows phone or tablet.

 • Когато използвате OneNote Online, ви препоръчваме да използвате xxMicrosoft Edge като уеб браузър. Тъй като OneNote Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това, често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за OneNote Online. 

В тази тема

Отваряне на OneNote и влизане

Влезте в OneNote Online с вашия акаунт в Microsoft, за да имате достъп до вашите бележки на всички ваши устройства и да ги поддържате синхронизирани в облака.

 1. В Microsoft Edge отидете на OneNote Online.

 2. Натиснете клавиша Tab, за да отидете на бутона Влизане, и натиснете Enter.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате между елементите в прозореца на браузъра. Има бутони за влизане с вашия акаунт в Microsoft и за влизане със служебен или учебен акаунт. На бутона Влизане с акаунт в Microsoft натиснете клавиша Enter.

 4. Отваря се прозорецът за влизане Въведете имейл адреса или телефонния номер в първото поле и натиснете Tab.

 5. Стигате до бутона Напред. Натиснете Enter.

 6. Във второто поле въведете паролата си и натиснете Tab.

 7. Използвайте квадратчето за отметка Искам да остана влязъл. Ако искате да останете влезли в OneNote, така че да не се налага да влизате следващия път, натиснете интервал, за да изберете квадратчето за отметка.

 8. Натиснете Tab два пъти, за да продължите към бутона Влизане. Натиснете Enter, за да влезете и отворите OneNote.

Вмъкване на таблица

Таблиците може да улеснят намирането и прочитането на информация. Добавянето на основна таблица в OneNote е бързо и лесно.

 1. В OneNote поставете курсора на произволно място на страницата, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете T, за да отворите опцията Таблица.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете размер за таблицата. Разказвачът произнася текущо избрания размер, докато се придвижвате. Когато чуете размера, който искате, натиснете клавиша Enter.

  Таблицата се вмъква и фокусът е в първата клетка на таблицата. Разказвачът произнася: "Таблица, област за редактиране, редактиране".

 4. Въведете съдържанието на клетката. За да преминете към следващата клетка, натиснете стрелка надясно или Tab. За да започнете нов ред, натиснете клавиша Tab или Enter в края на реда.

Вмъкване на файл

Вмъкването на файл (като например документ на Microsoft Word) като прикачен файл в OneNote поставя копие на този файл в бележките ви. Файлът се показва като икона, която можете да изберете, изтеглите и отворите, за да редактирате съдържанието на файла.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете файла.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете F, за да отворите опцията Прикачен файл.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Отвори. Фокусът е в полето Име на файл. Можете да въведете името на файла или да използвате клавишите Tab и Shift+Tab, за да се придвижвате между секциите в диалоговия прозорец. За да се придвижвате в дадена секция, използвайте клавишите със стрелки. За да отворите папка, натиснете клавиша Enter.

 4. Когато сте във файла, който искате да прикачите, натиснете Enter.

Вмъкване на етикет

Етикетите са начин за категоризиране и определяне на приоритет на бележки в OneNote. Можете да маркирате с етикети всичко – от един ред текст до цял абзац.

 1. Поставете курсора в началото на реда с текста, който искате да маркирате с етикет.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това H, за да отворите раздела Начало. Натиснете T, за да отворите опцията Етикет.

 3. Използвайте бутоните със стрелка надолу и нагоре, за да се придвижвате между опциите. Разказвачът произнася опциите, докато се придвижвате.

 4. Когато сте на етикета, който искате да използвате, натиснете клавиша Enter. Етикетът се добавя.

Вмъкване на списъци

Използвайте списък с водещи символи за изброяване на елементи, които не е необходимо да бъдат в някакъв определен ред.

 1. В OneNote поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете интервал. Автоматично се създава списък с водещи символи.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. За да добавите друг елемент от списъка, натиснете Enter.

  Съвет : За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Използвайте номериран списък, за да изредите елементи, които трябва да бъдат следвани последователно.

 1. В OneNote поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (номер едно и точка) и натиснете интервал. Автоматично се създава номериран списък.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. За да добавите друг елемент от списъка, натиснете Enter.

  Съвет : За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Вмъкване на снимка от камерата

Направете снимка с устройството си и го прикачете към своите бележки. Преди да започнете, се уверете, че камерата е свързана с вашия компютър.

 1. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да добавите снимката.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете P, за да отворите опцията Картина.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Отвори и фокусът е в полето Име на файл. Ако това е първият път, когато отваряте камера от OneNote, трябва да отидете до приложението за камера. Натиснете Shift+Tab два пъти, за да се придвижите до секцията вляво. След това натискайте стрелка надолу, докато разказвачът не произнесе: "Камера". Натиснете Enter, за да отворите.

 4. Камерата се отваря с фокус върху визьора. За да се придвижите до бутона за снимка, натискайте Tab. Разказвачът произнася: "Бутон Снимане". Натиснете Enter, за да направите снимката.

 5. Натискайте Tab няколко пъти, докато разказвачът не произнесе: "Бутон Отвори". Натиснете Enter, за да вмъкнете снимката във бележката.

Вмъкване на картина от файл

 1. В OneNote поставете курсора там, където искате да добавите картината.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете P, за да отворите опцията Картина.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Отвори. Фокусът е в полето Име на файл. Можете да въведете името на файла или да използвате клавишите Tab и Shift+Tab, за да се придвижвате между секциите в диалоговия прозорец. За да се придвижвате в дадена секция, използвайте клавишите със стрелки.

 4. Натиснете Enter, за да вмъкнете картината.

Вграждане на онлайн видео

Можете лесно да добавите вграден видеоплейър във вашия бележник.

Забележка : Не се поддържат всички сайтове за видео. За поддържаните в момента сайтове вижте Вмъквайте на онлайн видеоклипове в OneNote 2016 за Windows.

 1. Копирайте адреса на вашия източник на видео.

 2. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете видеоплейъра.

 3. Натиснете CTRL+V, за да поставите адреса в бележника, и след това натиснете клавиша Enter.

  Връзка към видеото и вграденият видеоплейър се добавят към вашия бележник. Фокусът е върху видеоплейъра.

Вмъкване на аудиозапис

Преди да запишете аудио, се уверете, че всички заинтересовани страни са наясно за записа и че имате разрешение да записвате.

 1. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете записа.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете A, за да отворите опцията Записване на аудио.

 3. Ако браузърът поиска разрешение да използва микрофона, трябва да преместите фокуса върху браузъра, за да приемете. Изберете Shift+F6 за преместване на фокуса върху браузъра и натискайте Shift+Tab няколко пъти, докато не чуете, че разказвачът произнася: "Бутон Да". За да изберете, натиснете Enter.

 4. Записването започва. Ако сте преместили фокуса към браузъра в предишната стъпка, натиснете Shift+F6 за преместване на фокуса обратно към OneNote.

 5. За да спрете записа, натискайте Ctrl+F6, докато разказвачът не произнесе: "Избран, елемент на раздела "Аудио". След това натиснете JA, S.

  Съвет : За да възпроизведете записа, придвижете се до записа на страницата на бележника си. Разказвачът произнася файла, като стигнете до него. Натиснете Ctrl+F6, след това JA и P, за да стартирате възпроизвеждането.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote 2016 за Windows

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote 2016

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×