Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте OneNote 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите различни видове съдържание към своите бележки, като например работни книги на Excel и други файлове, таблици, снимки и записи.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Отваряне на OneNote

За да отворите OneNote 2016, натиснете клавиша с емблемата на Windows+Shift+N.

За повече информация относно влизането в OneNote с помощта на екранен четец вж. Първи стъпки в използването на екранен четец с OneNote.

Вмъкване на файл

Вмъкването на файл (като например документ на Microsoft Word) към страница в OneNote поставя копие на този файл в бележките ви. Файлът се показва като икона, която можете да изберете и да отворите, за да редактирате съдържанието на файла.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете файл.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете F, за да отворите опцията Прикачен файл.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Изберете файл или набор от файлове за вмъкване:

  • Фокусът е в полето Име на файл. Можете да въведете името на файла или да използвате клавишите Tab и Shift+Tab, за да се придвижвате между секциите в диалоговия прозорец. Използвайте стрелките за придвижване в дадена секция. За да отворите папка, натиснете клавиша Enter.

  • Когато сте във файла, който искате да прикачите, натиснете Enter.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на файл. Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите в диалоговия прозорец. Опциите в диалоговия прозорец може да са различни според типа на файла, който прикачвате. Разказвачът произнася опциите, докато се придвижвате.

 5. За да вмъкнете файла, натиснете Enter.

Прикачените файлове се съхраняват като част от техните свързани бележници. Ако преместите бележника в друго местоположение, всички вмъкнати файлове се преместват с бележника.

Вмъкване на таблица

Таблиците може да улеснят намирането и прочитането на информация. Добавянето на основна таблица в OneNote е бързо и лесно.

 1. В OneNote поставете курсора на произволно място на страницата, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете T, за да отворите опцията Таблици.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете размера на таблицата. Разказвачът произнася текущо избрания размер на таблицата, докато се придвижвате. Когато чуете размера, който искате, натиснете клавиша Enter.

  Таблицата се вмъква и фокусът е в първата клетка на таблицата. Разказвачът произнася: "Блокиране на съдържание, редактиране".

Вмъкване на етикети

Етикетите са начин за категоризиране и определяне на приоритет на бележки в OneNote 2016. Можете да маркирате с етикети всичко – от един ред текст до цял абзац.

 1. Поставете курсора в началото на реда с текста, който искате да маркирате с етикет.

 2. Натиснете Alt+H, за да отворите раздела Начало. Натиснете T, за да отворите опцията Етикети.

 3. Използвайте бутоните със стрелка надолу и нагоре, за да се придвижвате между опциите. Разказвачът произнася опциите, докато се придвижвате.

 4. За да изберете, натиснете Enter.

Съвет : Можете да извършите търсене за бележки с етикети по ключова дума и категория. За да извършите търсене, натиснете Alt+H и след това G. Отваря се екранът Резюме на етикетите и фокусът е в полето Групиране на етикетите по. Натиснете стрелка надолу, за да отворите списъка с опции, и натискайте стрелка надолу няколко пъти, за да се придвижвате между опциите. За да изберете, натиснете Enter. За да се придвижите до списъка с етикети, натискайте клавиша Tab няколко пъти, докато не чуете разказвачът да произнася текста, маркиран с етикет. Натиснете клавиша Esc, за да се върнете към текста на маркираната бележка в бележника.

Вмъкване на списъци

Използвайте форматиране с водещи символи за създаване на списък, в който не е необходимо елементите да бъдат в някакъв определен ред.

 1. Поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично списък с водещи символи.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

Използвайте форматиране с номера за създаване на подреден списък, който трябва да бъде следван последователно.

 1. Поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (номер едно и точка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично подреден списък.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

Вмъкване на картина от файл

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите картината.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете P, за да отворите опцията Картини. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картина.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина използвайте клавишите със стрелки и клавиша Tab, за да отидете до картината, която искате да вмъкнете. За да отворите папка, натиснете клавиша Enter.

 4. Натиснете клавиша Enter, за да вмъкнете картината.

Вграждане на работна книга на Excel

Тази опция създава копие на вашата работна книга и добавя статично изображение на работната книга във вашите бележки. Над изображението има икона, която представлява връзка до напълно функционална версия на вашата работна книга в Excel.

 1. Поставете курсора там, където искате да вградите работната книга на Excel.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете X, за да отворите опцията Електронна таблица. Опцията Съществуваща електронна таблица на Excel е избрана. Натиснете Enter.

  Съвет : Можете също да създадете нова електронна таблица. За да създадете и вградите нова, натиснете стрелка надолу и след това Enter.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Изберете документ за вмъкване. Фокусът е в полето Име на файл. За да се придвижвате между секциите на диалоговия прозорец, използвайте клавишите Tab и Shift+Tab. За да се придвижвате в дадена секция, използвайте клавишите със стрелки. Натиснете Enter, за да отворите папки. Когато сте върху даден файл, натиснете клавиша Enter, за да го изберете.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на файл. Натиснете стрелка надолу веднъж, за да се придвижите до опцията Вмъкване на електронна таблица. Натиснете Enter, за да вградите работната книга на Excel. Разказвачът произнася името на вградената работна книга, а курсорът застава на страницата под вградената работна книга.

Вграждане на онлайн видео

 1. Копирайте адреса на вашия източник на видео.

  Забележка : Не се поддържат всички сайтове за видео. За поддържаните в момента сайтове вижте Вмъквайте на онлайн видеоклипове в OneNote 2016 за Windows.

 2. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете видеото.

 3. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете J, за да отворите опцията Онлайн видео. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на онлайн видео. Фокусът е в полето Адрес на видеото, а разказвачът произнася съдържанието на полето (https://).

 4. Натиснете Ctrl+V, за да поставите връзката към видеото. Можете също да въведете адреса.

 5. Натиснете клавиша Tab двукратно, за да отидете на бутона OK, и натиснете клавиша Enter.

  Връзка към видеото и вградения видеоплейър се добавя към страницата във вашия бележник.

Вмъкване на аудио- и видеозаписи

В някои случаи записването на аудио или видео може да бъде по-бързо и по-лесно от въвеждането на бележки. Ако решите да си водите бележки, докато записвате, те са свързани към записа. Преди записване на аудио или видео се уверете, че компютърът ви има микрофон и уеб камера и че и двете са настроени и работят. Уверете се, че всички заинтересовани страни са наясно за записа и че имате разрешение да записвате.

 1. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете записа.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване.

 3. За да запишете аудио:

  • Натиснете A. Записването започва.

  • За да направите пауза на записа, натиснете Alt+J и след това U.

  • За да спрете записа, натиснете Alt+J и след това S.

  За да запишете видео:

  • Натиснете V. Записването започва.

  • За да спрете записа, натиснете Alt+F4.

 4. За да възпроизведете записа, се придвижете до записа на страницата на бележника си. Екранните четци произнасят файла, когато стигнете до него. Натиснете Ctrl+Alt+P, за да стартирате възпроизвеждането.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote за Windows

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Windows 10 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите различни видове съдържание към своите бележки, като например работни книги на Excel и други файлове, таблици, снимки и връзки.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote за Windows 10.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Отваряне на OneNote

 1. За да отворите OneNote за Windows 10, натиснете клавиша с емблемата на Windows и въведете "OneNote." За да навигирате опциите, натиснете клавишите със стрелки. Когато екранен четец съобщава "OneNote, надеждни Магазин на Microsoft приложение," натиснете клавиша Enter.

 2. Влезте в своя акаунт в Microsoft, ако все още не сте влезли.

Вмъкване на таблица

Таблиците може да улеснят намирането и прочитането на информация. Добавянето на основна таблица в OneNote е бързо и лесно.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете стрелка надолу веднъж, за да се придвижите до менюто Таблица. Екранният четец произнася: "Бутон Таблица".

 3. Натиснете Enter, за да добавите таблица.

  Вмъква се таблица с един ред и две колони. Фокусът е в първата клетка. Разказвачът произнася: "Вмъкната е таблица". JAWS произнася: "Влизане в таблица с две колони и един ред".

 4. Попълнете таблицата. За да добавите друга колона към таблицата, във втората колона натиснете клавиша Tab.

  За да добавите друг ред, в края на реда натиснете клавиша Enter.

  За да излезете от таблицата, натиснете стрелка надолу.

Вмъкване на файл

Вмъкването на файл (като например работна книга на Microsoft Excel) към страница в OneNote поставя копие на този файл в бележките ви. Файлът се показва като икона, която можете да изберете и да отворите, за да редактирате съдържанието на файла.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете файл.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете стрелка надолу веднъж и след това стрелка надясно, за да изберете менюто Файл. Натиснете Enter, за да отворите менюто.

 3. В менюто е избран елементът Вмъкване като прикачен файл. Натиснете Enter. Ако искате да вмъкнете PDF разпечатка на файл вместо това, натиснете стрелка надолу и след това Enter.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Отвори. Използвайте клавишите Shift+Tab и Tab, за да се придвижвате между секциите на диалоговия прозорец, и клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижвате в дадена секция в диалоговия прозорец.

 5. За да вмъкнете файла, натиснете Enter.

Прикачените файлове се съхраняват като част от техните свързани бележници. Ако преместите бележника в друго местоположение, всички вмъкнати файлове се преместват с бележника.

Вмъкване на списъци

Създайте номериран списък, ако не е необходимо елементите в списъка да бъдат в някакъв определен ред.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично списък с водещи символи.

 3. Въведете елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

  Съвет : За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Използвайте форматиране с номера за създаване на подреден списък, който трябва да бъде следван последователно.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (номер едно и точка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично номериран списък.

 3. Въведете елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

  Съвет : За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Вмъкване на картина от камерата

Направете снимка с камерата на устройството си, докато пишете бележките, и прикачете снимката към своите бележки.

 1. В OneNote отворете бележката, към която искате да добавите снимката.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете стрелка надолу веднъж и след това стрелка надясно два пъти. Екранният четец произнася: "Бутон Камера".

 3. Натиснете интервал. Камерата се отваря с фокус върху визьора.

 4. Натискайте Tab няколко пъти, докато не чуете, че екранният четец произнася: "Бутон Снимане".

 5. За да направите снимка, натиснете интервал.

 6. Натискайте Tab няколко пъти, докато екранният четец не произнесе: Бутон "Вмъкни всички". Натиснете интервал, за да вмъкнете снимката.

Вмъкване на картина от файл

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да добавите снимката.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете стрелка надолу веднъж и след това стрелка надясно три пъти. Екранният четец произнася: "Бутон Картина".

 3. Натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Отвори. Фокусът е в полето Име на файл. Можете да въведете името на файла или да използвате клавишите Tab и Shift+Tab, за да се придвижвате между секциите в диалоговия прозорец. Използвайте стрелките за придвижване в дадена секция.

 4. Натиснете интервал, за да изберете файл. Натиснете Alt+O, за да вмъкнете картината.

Вмъкване на връзка

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да добавите връзката.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете стрелка надолу веднъж и след това стрелка надясно четири пъти. Екранният четец произнася: "Бутон Връзка".

 3. Натиснете Enter. Отваря се прозорец за връзката за въвеждане на подробностите за връзката.

 4. Фокусът е в полето Адрес. Въведете или поставете адреса.

 5. Ако искате да използвате друг текст за връзката, натиснете Shift+Tab веднъж, за да се придвижите до полето Текст за показване. Въведете текста на връзката и натиснете клавиша Enter. Връзката се вмъква на страницата ви.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote за Windows 10

Основни задачи с помощта на екранен четец с OneNote

Научете как да навигирате в OneNote чрез достъпни функции

Използвайте OneNote Online с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите различни видове съдържание към своите бележки, като например файлове, таблици, снимки, видеоклипове и записи.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате OneNote Online, ви препоръчваме да използвате xxMicrosoft Edge като вашия уеб браузър. Тъй като OneNote Online се изпълнява във вашия уеб браузър, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl + F6 вместо F6 за прескачане и излизане командите. Също така, често използвани клавишни комбинации като F1 (помощ) и Ctrl + O (отваряне) се прилагат към уеб браузър – не OneNote Online.

В тази тема

Отваряне на OneNote и влизане

Влезте в OneNote Online с вашия акаунт в Microsoft, за да имате достъп до вашите бележки на всички ваши устройства и да ги поддържате синхронизирани в облака.

 1. В Microsoft Edge отидете на OneNote Online.

 2. Натиснете клавиша Tab, за да отидете на бутона Влизане, и натиснете Enter.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате между елементите в прозореца на браузъра. Има бутони за влизане с вашия акаунт в Microsoft и за влизане със служебен или учебен акаунт. На бутона Влизане с акаунт в Microsoft натиснете клавиша Enter.

 4. Отваря се прозорецът за влизане Въведете имейл адреса или телефонния номер в първото поле и натиснете Tab.

 5. Стигате до бутона Напред. Натиснете Enter.

 6. Във второто поле въведете паролата си и натиснете Tab.

 7. Използвайте квадратчето за отметка Искам да остана влязъл. Ако искате да останете влезли в OneNote, така че да не се налага да влизате следващия път, натиснете интервал, за да изберете квадратчето за отметка.

 8. Натиснете Tab два пъти, за да продължите към бутона Влизане. Натиснете Enter, за да влезете и отворите OneNote.

Вмъкване на таблица

Таблиците може да улеснят намирането и прочитането на информация. Добавянето на основна таблица в OneNote е бързо и лесно.

 1. В OneNote поставете курсора на произволно място на страницата, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете T, за да отворите опцията Таблица.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете размер за таблицата. Разказвачът произнася текущо избрания размер, докато се придвижвате. Когато чуете размера, който искате, натиснете клавиша Enter.

  Таблицата се вмъква и фокусът е в първата клетка на таблицата. Разказвачът произнася: "Таблица, област за редактиране, редактиране".

 4. Въведете съдържанието на клетката. За да преминете към следващата клетка, натиснете стрелка надясно или Tab. За да започнете нов ред, натиснете клавиша Tab или Enter в края на реда.

Вмъкване на файл

Вмъкването на файл (като например документ на Microsoft Word) като прикачен файл в OneNote поставя копие на този файл в бележките ви. Файлът се показва като икона, която можете да изберете, изтеглите и отворите, за да редактирате съдържанието на файла.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете файла.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете F, за да отворите опцията Прикачен файл.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Отвори. Фокусът е в полето Име на файл. Можете да въведете името на файла или да използвате клавишите Tab и Shift+Tab, за да се придвижвате между секциите в диалоговия прозорец. За да се придвижвате в дадена секция, използвайте клавишите със стрелки. За да отворите папка, натиснете клавиша Enter.

 4. Когато сте във файла, който искате да прикачите, натиснете Enter.

Вмъкване на етикет

Етикетите са начин за категоризиране и определяне на приоритет на бележки в OneNote. Можете да маркирате с етикети всичко – от един ред текст до цял абзац.

 1. Поставете курсора в началото на реда с текста, който искате да маркирате с етикет.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това H, за да отворите раздела Начало. Натиснете T, за да отворите опцията Етикет.

 3. Използвайте бутоните със стрелка надолу и нагоре, за да се придвижвате между опциите. Разказвачът произнася опциите, докато се придвижвате.

 4. Когато сте на етикета, който искате да използвате, натиснете клавиша Enter. Етикетът се добавя.

Вмъкване на списъци

Използвайте списък с водещи символи за изброяване на елементи, които не е необходимо да бъдат в някакъв определен ред.

 1. В OneNote поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете интервал. Автоматично се създава списък с водещи символи.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. За да добавите друг елемент от списъка, натиснете Enter.

  Съвет : За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Използвайте номериран списък, за да изредите елементи, които трябва да бъдат следвани последователно.

 1. В OneNote поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (номер едно и точка) и натиснете интервал. Автоматично се създава номериран списък.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. За да добавите друг елемент от списъка, натиснете Enter.

  Съвет : За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Вмъкване на снимка от камерата

Направете снимка с устройството си и го прикачете към своите бележки. Преди да започнете, се уверете, че камерата е свързана с вашия компютър.

 1. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да добавите снимката.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете P, за да отворите опцията Картина.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Отвори и фокусът е в полето Име на файл. Ако това е първият път, когато отваряте камера от OneNote, трябва да отидете до приложението за камера. Натиснете Shift+Tab два пъти, за да се придвижите до секцията вляво. След това натискайте стрелка надолу, докато разказвачът не произнесе: "Камера". Натиснете Enter, за да отворите.

 4. Камерата се отваря с фокус върху визьора. За да се придвижите до бутона за снимка, натискайте Tab. Разказвачът произнася: "Бутон Снимане". Натиснете Enter, за да направите снимката.

 5. Натискайте Tab няколко пъти, докато разказвачът не произнесе: "Бутон Отвори". Натиснете Enter, за да вмъкнете снимката във бележката.

Вмъкване на картина от файл

 1. В OneNote поставете курсора там, където искате да добавите картината.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете P, за да отворите опцията Картина.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Отвори. Фокусът е в полето Име на файл. Можете да въведете името на файла или да използвате клавишите Tab и Shift+Tab, за да се придвижвате между секциите в диалоговия прозорец. За да се придвижвате в дадена секция, използвайте клавишите със стрелки.

 4. Натиснете Enter, за да вмъкнете картината.

Вграждане на онлайн видео

Можете лесно да добавите вграден видеоплейър във вашия бележник.

Забележка : Не се поддържат всички сайтове за видео. За поддържаните в момента сайтове вижте Вмъквайте на онлайн видеоклипове в OneNote 2016 за Windows.

 1. Копирайте адреса на вашия източник на видео.

 2. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете видеоплейъра.

 3. Натиснете CTRL+V, за да поставите адреса в бележника, и след това натиснете клавиша Enter.

  Връзка към видеото и вграденият видеоплейър се добавят към вашия бележник. Фокусът е върху видеоплейъра.

Вмъкване на аудиозапис

Преди да запишете аудио, се уверете, че всички заинтересовани страни са наясно за записа и че имате разрешение да записвате.

 1. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете записа.

 2. Натиснете Ctrl+F6 и след това N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете A, за да отворите опцията Записване на аудио.

 3. Ако браузърът поиска разрешение да използва микрофона, трябва да преместите фокуса върху браузъра, за да приемете. Изберете Shift+F6 за преместване на фокуса върху браузъра и натискайте Shift+Tab няколко пъти, докато не чуете, че разказвачът произнася: "Бутон Да". За да изберете, натиснете Enter.

 4. Записването започва. Ако сте преместили фокуса към браузъра в предишната стъпка, натиснете Shift+F6 за преместване на фокуса обратно към OneNote.

 5. За да спрете записа, натискайте Ctrl+F6, докато разказвачът не произнесе: "Избран, елемент на раздела "Аудио". След това натиснете JA, S.

  Съвет : За да възпроизведете записа, придвижете се до записа на страницата на бележника си. Разказвачът произнася файла, като стигнете до него. Натиснете Ctrl+F6, след това JA и P, за да стартирате възпроизвеждането.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote Online

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote 2016

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×