Използване на екранен четец за вмъкване на картина в Word 2016

Използване на екранен четец за вмъкване на картина в Word 2016

Можете да вмъкнете картина или изображение с помощта на екранния четец и клавишните комбинации в Word 2016. Можете също да добавите алтернативен текст, за да направите картината по-достъпна.

Забележка : Процедурите в тази тема са документирани с помощта на разказвача и JAWS. За информация за работата с определен екранен четец се свържете с производителя на вашата технология за хора с увреждания.

Забележка : В тази тема се предполага, че JAWS потребителите са изключили функцията за виртуално меню на лентата.

В тази тема

Вмъкване на изображение или картина от компютъра

 1. Изберете мястото в документа, на което искате да вмъкнете изображението.

 2. Отворете диалоговия прозорец Вмъкване на картина, като натиснете Alt+N, P.

 3. Отидете до местоположението на картината на компютъра, изберете картината и натиснете Enter. Оригиналната картина се вгражда в документа.

  Важно : За да се чете правилно от екранния четец, картината трябва да е вградена в текста.

 4. По подразбиране Word 2016 вмъква картината вградена в текста. При другите версии обаче, например мобилната или Word 2016 for Mac, не става така.

  За да сте сигурни, че картината е вградена в текста на документа, изберете картината и натиснете Alt+JP, за да отворите лентата Формат на картината.

 5. Натиснете PO и след това Enter. При това се появява бутонът Позиция и се избира Вътре в текста.

  Съвети : 

  • Ако картината е с голям размер на файла и прави документа твърде голям, можете да намалите размера на документа, като го свържете с картината, вместо да я вграждате.

  • В диалоговия прозорец Вмъкване на картина отидете с клавиша с Tab до бутона Вмъкване, натиснете клавиша със стрелка надолу, за да отворите падащото меню, и след това изберете Връзка към файл.

Вмъкване на изображение от онлайн източник

Можете да вмъкнете картина от местоположение в уеб

 1. Изберете мястото в документа, на което искате да вмъкнете изображението.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на картини и да потърсите изображения онлайн, натиснете Alt+N, F, за да отворите полето за търсене на изображения с Bing

 3. В полето за търсене с Bing, което вече е избрано, въведете дума или фраза, която описва търсената картина, и натиснете Enter.

 4. Натискайте Alt+стрелка надясно или Alt+стрелка наляво за придвижване в резултатите от търсенето. (В разказвача просто натискайте клавишите със стрелки). Word 2016 описва всяко изображение, когато бъде избрано

 5. За да вмъкнете избраното изображение, натиснете Alt+Enter. (В разказвача просто натиснете Enter). Word 2016 изтегля и вмъква изображението в документа.

  Съвет : За повече източници на онлайн изображения, от диалоговия прозорец Вмъкване на картини влезте, за да прегледате личните си акаунти, като например за OneDrive, Facebook или Flickr.

Добавяне на алтернативен текст към изображение

След като вмъкнете картината в документа, можете да добавите алтернативен текст, за да направите документа колкото е възможно по-достъпен.

 1. В документа изберете картината, към която искате да добавите алтернативен текст.

 2. За да отворите раздела Формат в Инструменти за картини, натиснете Alt+JP, след което натискайте клавиша Tab, докато стигнете до бутона Форматиране на обект. Натиснете Enter, за да отворите екрана Форматиране на картина. Ще чуете "Сянка" – първата опция. Разказвачът не изговаря името на екрана.

  Забележка : Ако не чуете "Сянка", е възможно навигацията с клавиатурата да е поставила фокуса в друга област. Натискайте F6, докато не чуете "Сянка".

 3. На екрана Форматиране на картина (след като чуете "Сянка"), натиснете Shift+Tab, за да отидете в менюто с опции на инструмента. Ще чуете името на една от тези опции, произнесено на глас:

  • Ефекти

  • Оформление и свойства

  • Картина

  • Запълване и линия

 4. За да се придвижите до бутона Оформление и свойства, натискайте стрелката надясно, докато не чуете името на бутона. След това натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до Текстово поле – първата опция в менюто.

 5. За да се придвижите до опцията Алтернативен текст, натиснете отново клавиша Tab и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до полето Заглавие.

 6. Въведете заглавието на алтернативния текст за изображението. Алтернативният текст трябва да описва действието или предназначението на изображението, а не вида му.

 7. Натиснете отново клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до полето Описание, и въведете описание.

 8. Когато приключите с въвеждането на заглавието и описанието, натиснете ESC, за да се върнете към основния текст на документа.

Вижте също

Получаване на помощ за използването на екранен четец с Word 2016

Клавишни комбинации за Microsoft Word 2016 за Windows

Използвайте Word 2016 for Mac с клавиатурата и VoiceOver – вграденият екранен четец на Mac OS, за да вмъкнете картина или изображение. Можете също да добавите алтернативен текст, за да направите картината по-достъпна.

Забележки : 

В тази тема

Вмъкване на изображение или картина от компютъра

 1. В Word 2016 for Mac поставете курсора там, където искате да вмъкнете картина.

 2. Отидете на лентата с менюта и натиснете Control+Option+M. Ще чуете: "Лента с менюта, Apple".

 3. Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете: "Вмъкване". След това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Картини, подменю". За да разгънете подменюто Pictures (Картини), натиснете Control+Option+интервал.

 4. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Картина от файл". За да изберете, натиснете интервал.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Picture from File (Картина от файл). За да отидете до местоположението, където е записана картината, натискайте Tab, докато не чуете: "Странична лента, таблица".

  Забележка : За да отворите Sidebar (Странична лента), натискайте Tab, докато не чуете "Покажи бутона на страничната лента", след което натиснете интервал.

  Фокусът се премества в списъка на предпочитаните местоположения, като например All My Files (Всички мои файлове) или Documents (Документи). VoiceOver произнася местоположенията, докато се придвижвате.

 6. Когато сте на правилното място, натиснете Tab. След това използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да отидете до желаната подпапка или файл. За да въведете подпапка, натиснете клавиша със стрелка надясно.

 7. Когато е избран правилният файл, за да вмъкнете картината, натиснете Enter или Control+Option+интервал. Картината се вмъква в документа.

Вмъкване на изображение от онлайн източник

Търсенето и вмъкването на графична колекция или картини от други онлайн източници директно в Word 2016 for Mac в момента не се поддържа от Word 2016 for Mac. Можете обаче да добавите онлайн картина в документа, като потърсите картината онлайн, запишете локално нейно копие и след това вмъкнете локалното копие в документа.

 1. В уеб браузъра отидете на www.bing.com. Фокусът се премества на полето за търсене с Bing.

 2. В полето Search (Търсене) въведете ключова дума за типа на търсеното изображение, и натиснете Enter.

 3. За да филтрирате резултатите от търсенето само до изображенията, в резултатите от търсенето с Bing натиснете Option+Tab, за да отидете до раздела Images (Изображения). За да изберете, натиснете Enter.

  Забележка : С филтъра License (Лиценз) можете да филтрирате резултатите от търсенето само до All Creative Commons (Всички с лиценз Creative Commons) (научете повече тук) или можете да изберете да видите всички изображения. Ако изберете All (Всички), резултатите от търсенето ще се разгънат, за да се покажат всички изображения от Bing. Вие сте отговорни за спазването на чуждите права на собственост, включително авторското право. За да разберете по-добре опциите за лицензиране, вижте Филтриране на изображения по тип лиценз. За да изберете опция за лиценз, използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, след което натиснете Enter, за да изберете.

 4. Натиснете Option+Tab, за да отидете до резултатите с изображения. Чувате: "Връзка, търсене".

 5. За да отворите изображението в пълен размер, натиснете Enter.

 6. За да изтеглите изображението, натискайте Option+Tab, докато не чуете "Връзка", последвано от името и разширението на файла. За да изберете, натиснете Enter. След това натиснете Command+S.

 7. Отваря се диалоговият прозорец Експортирай като. Курсорът се позиционира в полето за име на файла. За да изберете местоположение за записване, натискайте клавиша Tab, за да достигнете до изскачащия бутон Where (Къде), след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете местоположение. За да запишете, натиснете Command+S.

  Съвет : Запишете изображенията във вашите Documents (Документи), за да ги направите по-лесни за вмъкване в документи на Word.

 8. В Word 2016 for Mac поставете курсора там, където искате да вмъкнете картина. След това, като използвате менюто Insert (Вмъкване) в лентата с менюта, вмъкнете картината, която току-що записахте. За да научите повече за вмъкването на локално записано изображение, вижте Вмъкване на изображение или картина от компютъра.

Добавяне на алтернативен текст към изображение

След като вмъкнете картината в документа, можете да добавите алтернативен текст, за да направите документа колкото е възможно по-достъпен.

 1. В документа изберете картината, към която искате да добавите алтернативен текст. За да изберете картина в Word, поставете курсора пред изображението, задръжте натиснат клавиша Shift и натиснете клавиша със стрелка надясно. Чувате: "Изображение, елемент на оформление".

 2. За да отворите екрана Форматиране на картина, Shift+Command+1. Чувате: "Форматиране на картина, прозорец на задачите".

 3. За да отворите раздела Оформление и свойства, натискайте Tab, докато не чуете името на раздел и "В момента сте в раздел, в областта на превъртане". След това натискайте клавишите със стрелки наляво или надясно, докато не чуете: "Оформление и свойства, избран раздел". За да изберете раздела, натиснете интервал.

 4. За да отидете на опцията Алтернативен текст, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Алтернативен текст, свит". За да разгънете опцията Алтернативен текст, натиснете интервал.

 5. За да отидете на полето Заглавие, натиснете Tab. Чувате: "Заглавие". Въведете заглавието на алтернативния текст за изображението. Алтернативният текст трябва да описва действието или предназначението на изображението, а не вида му.

 6. За да отидете на полето Описание, натиснете Tab. Чувате: "Редактиране на текст". След това въведете описание.

 7. Когато приключите с въвеждането на заглавието и описанието, за да преместите фокуса обратно на изображението в документа, натискайте F6, докато не чуете заглавието на картината и "елемент на оформление".

Вижте също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Клавишни комбинации в Word for Mac

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×