Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word с клавиатурата и разказвача – вградения екранен четец за Windows, за да добавите или промените текст в документ. Можете да промените шрифтовете, да приложите стилове на форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите потока на текста.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации за Microsoft Word в Windows.

В тази тема

Добавяне на текст към документ на Word

Можете да създадете нов документ от самото начало или да добавите текст към съществуващ документ.

Създаване на нов документ

 1. Когато отворите Word, фокусът е върху шаблона за нов, празен документ. Натиснете Enter, за да създадете документа. Чувате: "<Името по подразбиране за документа>, редактиране".

  Фокусът е върху областта за редактиране в тялото на документа в Изглед на оформление за печат.

 2. Въведете текст в документа. За да приключите ред или абзац и да започнете нов, натиснете клавиша Enter.

 3. Когато приключите, натиснете Ctrl+S. Чувате: "Избрано, раздел Запиши като".

 4. За да изберете местоположението за записване, натиснете клавиша Tab и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаното местоположение.

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Въведете името на файла тук", и въведете желаното име.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter.

Добавяне на текст към съществуващ документ

 1. За да отворите съществуващ документ, в изгледа Оформление за печат натиснете Alt+F, O.

 2. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до списъка с местоположения на файлове, като например OneDrive или вашия компютър.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаното местоположение, и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете файла, който искате. Ако вашият документ е в папка в избраното местоположение, натиснете клавиша Enter, за да отворите папката.

 4. За да отворите документа, натиснете клавиша Enter. Чувате: "<Името на документа>, редактиране". Фокусът е върху областта за редактиране в тялото на документа.

 5. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете мястото, където искате да добавите текст, и започнете да въвеждате.

 6. Когато сте готови, натиснете CTRL+S, за да запишете промените.

Избиране на текст

Можете бързо да изберете целия текст в документа или само определена част от текста.

 • За да изберете целия текст, натиснете Ctrl+A.

 • За да изберете част от текста, се придвижете до текста, който искате да изберете, и след това натиснете и задръжте натиснат клавиша Shift и клавишите със стрелки, за да местите курсора, докато не бъде избран текстът.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, е важно да ги създавате с помощта на вградените заглавни стилове в Word. Това дава възможност вашият екранен четец и Word да обменят правилната информация.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите стил Заглавие 1, натиснете Ctrl+Alt+1.

  • За да приложите стил Заглавие 2, натиснете Ctrl+Alt+2.

  • За да приложите стил Заглавие 3, натиснете Ctrl+Alt+3.

  • За да приложите стил Нормален, натиснете Ctrl+Shift+N.

  Съвет: За да намерите още стилове на заглавия, натиснете Alt+H, L. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания стил, и след това натиснете клавиша Enter.

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

Използването на форматиране на знаци може да подобри четливостта на документа ви.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите форматиране с получер текст, натиснете Ctrl+B.

  • За да приложите форматиране с курсив, натиснете Ctrl+I.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, натиснете Ctrl+U.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Натиснете Alt+H, F, F. Чувате: "Шрифт, <текущ шрифт>".

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

  Съвет: За да отидете направо на шрифта, който вече сте решили да използвате, започнете да въвеждате името на шрифта. Например въведете ti, за да намерите Times New Roman.

Промяна на размера на шрифта

 1. Изберете текста, който искате да преоразмерите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да увеличите текста с 1 пункт, натиснете Ctrl+[ (лява квадратна скоба).

  • За да намалите текста с 1 пункт, натиснете Ctrl + ] (дясна квадратна скоба).

  • За постъпково увеличаване на размера на текста според размерите в бутона Увеличи размера на шрифта натискайте Ctrl+Shift+> (знак "по-голямо").

  • За постъпково намаляване на размера на текста според размерите в бутона Намали размера на шрифта натискайте Ctrl+Shift+< (знак "по-малко").

  • За да изберете конкретен размер, натиснете Alt+H, F, S. Чувате текущия размер на шрифта. Въведете желания размер в пунктове и след това натиснете клавиша Enter.

Промяна на няколко свойства на шрифта наведнъж

Можете да преглеждате свойствата на шрифта и да промените няколко наведнъж в диалоговия прозорец Шрифт.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Шрифт, натиснете Alt+H, F, N.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да отидете на и да промените:

   • Шрифт, натиснете Alt+F и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт.

   • Стил на шрифт, натиснете Alt+Y и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания стил на шрифта.

   • Размер на шрифта, натиснете Alt+S и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания размер на шрифта.

   • Цвят на шрифта, натиснете Alt+C. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете желания цвят на шрифта, след което натиснете Enter.

   • Стил за подчертаване, натиснете Alt+U. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания стил за подчертаване, след което натиснете Enter.

   • Цвят на подчертаване, натиснете Alt+I. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете желания цвят на подчертаване, след което натиснете Enter.

  • За да отидете на и да изберете:

   • Зачеркнато, натиснете Alt+K.

   • Двойно зачеркнато, натиснете Alt+L.

   • Горен индекс, натиснете Alt+P.

   • Долен индекс, натиснете Alt+B.

   • Умалени главни, натиснете Alt+M.

   • Само главни, натиснете Alt+A.

   • Скрит, натиснете Alt+H.

   • Задай по подразбиране, натиснете Alt+D и след това натиснете клавиша Enter.

   • Текстови ефекти, натиснете Alt+E и след това натиснете клавиша Enter.

   • раздел Разширени, натиснете Alt+V.

   • раздел Шрифт, натиснете Alt+N.

 4. За да приложите промените, натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter.

  За да излезете от диалоговия прозорец Шрифт, без да прилагате промените, натиснете Esc.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ с помощта на двойка шрифтове, които са създадени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за тяло на текста.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, трябва да приложите заглавен стил на Word към текста на заглавията. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. Във вашия документ натиснете Alt+G, T, F.

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

 3. За да чуете описание на шрифтовете, приложени от темата, натиснете Caps Lock+0. В JAWS натиснете Insert+F.

Вж. също

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавите или промените текст в документ. Можете да промените шрифтовете, да приложите стилове на форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите потока на текста.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

 • За сензорните възможности в Word за Android отидете на Използване на жестове с TalkBack.

В тази тема

Добавяне на текст към документ на Word

Можете да създадете нов документ от самото начало или да добавите текст към съществуващ документ.

Създаване на нов документ

 1. Отворете Word за Android и след това плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Създай", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Отваря се прозорецът Създай. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Празен документ", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Новият празен документ се отваря в изгледа Оформление за печат. Фокусът е върху тялото на документа и екранната клавиатура се показва.

 4. Плъзнете един пръст в долната половина на екрана, докато не чуете желания знак, след което вдигнете пръста си. В зависимост от настройките на устройството ви може да се наложи да докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака.

  Ако на вашето устройство е активиран текст с предсказване, можете да добавяте думи по същия начин.

 5. Когато сте готови, за да затворите клавиатурата, плъзнете надолу, а след това наляво.

 6. Ако сте влезли, Word за Android автоматично записва вашия документ в OneDrive, като използва името по подразбиране, по време на работа.

Записване на документ на вашето устройство

Можете да запишете документ локално на вашето устройство.

 1. За да запишете своя документ на устройството си, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Файл", а след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню "Файл", отваряне".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши като", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Запиши като", меню "Файл" затворено, въведете име на файла".

 3. Докоснете двукратно екрана и след това въведете името, с които искате да запишете файла си.

 4. Когато сте готови, плъзгайте наляво, докато не чуете "Това устройство, "Документи", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно до желаната папка, а след това докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана. Файлът се записва и фокусът се връща към тялото на документа.

Добавяне на текст към съществуващ документ

 1. За да отворите съществуващ документ, в изгледа Оформление за печат плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон "Файл", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню "Файл", отваряне".

 2. За да отворите диалоговия прозорец Отвори, докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте надясно, докато не чуете списъка с местоположения на файлове, като например OneDrive или устройството си.

 3. За да отворите местоположението, докоснете двукратно екрана. Придвижете се до документа, който искате, и след това докоснете двукратно екрана. Документът се отваря и фокусът е върху тялото на документа.

 4. За да отворите екранната клавиатура, докоснете двукратно екрана и след това започнете да въвеждате.

 5. Когато сте готови, затворете клавиатурата и ако е необходимо, запишете документа си, както е указано в Създаване на нов документ.

Избиране на текст

Можете да изберете определена част от текста или целия текст в документа си.

Избиране на част от текста

 1. За да изберете част от текста, когато фокусът е в областта за редактиране на документа, се придвижете до текста, който искате да изберете.

 2. Докоснете двукратно и задръжте на екрана. Чувате избрания елемент.

 3. За да разширите селекцията, раздалечете с плъзгане два пръста върху екрана. TalkBack произнася селекцията, докато движите пръстите си.

Избиране на целия текст

 1. За да изберете целия текст в документа, плъзнете нагоре, а след това – надясно. Чувате: "Локално контекстно меню, TalkBack, показване на елементи от едно до три от три".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Управление на курсора", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Избери всички", и след това докоснете двукратно екрана.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, е важно да ги създавате с помощта на вградените заглавни стилове в Word. Това дава възможност вашият екранен четец и Word да обменят правилната информация.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "раздел "Начало", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. В раздела Начало плъзгайте надясно, докато не чуете: "Меню "Стилове". Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Стилове.

 5. В менюто Стилове плъзгайте надясно, докато не чуете желаното заглавие, след което докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща на раздела Начало, чувате: "Меню на раздел, "Начало" е избрано".

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

Използването на форматиране на знаци може да подобри четливостта на документа ви.

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да приложите получерно форматиране, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Не е отметнато, получер, превключвател", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите форматиране с курсив, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Не е отметнато, курсив, превключвател", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Не е отметнато, подчертано, превключвател", след което докоснете двукратно екрана.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "раздел "Начало", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "разгъващ се списък "Шрифтове", <текущ шрифт>, избран", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желания шрифт, и след това докоснете двукратно екрана.

Промяна на размера на шрифта

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "раздел "Начало", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Разгъващ се списък "Размер на шрифта", <текущ размер>, избран", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желания размер на шрифта, и след това докоснете двукратно екрана.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ с помощта на двойка шрифтове, които са създадени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за тяло на текста.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, трябва да приложите заглавен стил на Word към текста на заглавията. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате текущия раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "раздел "Начало", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "разгъващ се списък "Шрифтове", <текущ шрифт>, избран", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Шрифтове на тема". Плъзгайте надясно, за да чуете наличните шрифтове на тема. За да изберете, докоснете двукратно екрана.

  Списъкът с шрифтовете на тема свършва, когато чуете: "Всички шрифтове".

Вж. също

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите или промените текст в документ. Можете да промените шрифтовете, да приложите стилове на форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите потока на текста.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на текст към документ на Word

Можете да създадете нов документ от самото начало или да добавите текст към съществуващ документ.

Създаване на нов документ

 1. Отворете Word Mobile и след това плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Създай", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Отваря се прозорецът Създай, а фокусът е върху нов, празен документ. За да създадете документа, докоснете двукратно екрана.

 3. Новият документ се отваря в изгледа Оформление за печат. Фокусът е върху тялото на документа и екранната клавиатура се показва.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете желания знак на клавиатурата, след което докоснете двукратно екрана. Знакът се добавя в документа.

  Ако на вашето устройство е активиран текст с предсказване, можете да добавяте думи по същия начин както знаци.

 5. Ако сте влезли, Word Mobile автоматично записва вашия документ в OneDrive, като използва името по подразбиране, по време на работа.

Записване на документ на вашето устройство

Можете да запишете документ локално на вашето устройство.

 1. За да запишете своя документ на устройството си, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Команди за бърз достъп, бутон Файл", а след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Страница на Backstage, бутон Назад".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Записване на копие на този файл", и докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изберете приложение". Отваря се списък с местоположения за записване, фокусът е върху първия елемент в списъка.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Това устройство", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно до желаната папка, а след това докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Напред на лента на приложението", и след това докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Име на файла", и след това докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура се отваря.

 8. Въведете името, с което искате да запишете документа, и след това плъзгайте надясно, докато не чуете "Записване на копие, бутон на лента на приложението", и след това докоснете двукратно екрана. Документът сега е записан на вашето устройство. Фокусът се връща към тялото на документа.

Добавяне на текст към съществуващ документ

 1. За да отворите съществуващ документ, в изгледа Оформление за печат плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Команди за бърз достъп, бутон Файл", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Страница на Backstage, бутон Назад".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отвори", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Преглед", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изберете приложение". Отваря се списък с местоположения за записване, фокусът е върху първия елемент в списъка.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана.

 5. Отидете до документа, който искате, и след това докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Отвори документа, бутон на лента на приложението", и след това докоснете двукратно екрана. Документът се отваря в изглед Оформление за печат.

 7. За да отворите екранната клавиатура, докоснете двукратно екрана и започнете да въвеждате.

 8. Когато сте готови, затворете клавиатурата и ако е необходимо, запишете документа си, както е указано в Създаване на нов документ.

Избиране на текст

Можете да изберете определена част от текста или целия текст в документа си.

Избиране на част от текста

 1. Плъзнете нагоре или надолу, за да изберете настройката за навигация, която искате да използвате за избиране. Например ако изберете абзаци, можете да навигирате и да избирате по-големи части от текста.

 2. Във вашия документ се придвижете до частта от текста, която искате да изберете, и след това докоснете трикратно екрана.

Избиране на целия текст

 1. Във вашия документ докоснете двукратно екрана с два пръста. Отваря се контекстното меню.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Избери всички", а след това докоснете двукратно екрана.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, е важно да ги създавате с помощта на вградените заглавни стилове в Word. Това дава възможност вашият екранен четец и Word да обменят правилната информация.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на текущия раздел, а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. В раздела "Начало" плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Стилове". Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Стилове.

 6. В менюто Стилове плъзгайте надясно, докато не чуете желаното заглавие, след което докоснете двукратно екрана. Заглавният стил се прилага към документа и фокусът се връща към менюто за документа.

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да приложите получерно форматиране, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Изключен, бутон Получер", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите форматиране с курсив, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Изключен, бутон Курсив", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Изключен, бутон Подчертано", след което докоснете двукратно екрана.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на текущия раздел, а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Шрифт", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желания шрифт, и след това докоснете двукратно екрана.

Промяна на размера на шрифта

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на текущия раздел, а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Размер на шрифта", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желания размер на шрифта, и след това докоснете двукратно екрана.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ с помощта на двойка шрифтове, които са създадени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за тяло на текста.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, трябва да приложите заглавен стил на Word към текста на заглавията. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате текущия раздел.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на текущия раздел, а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Шрифт", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Шрифтове на тема". Плъзгайте надясно, за да чуете наличните шрифтове на тема. За да изберете, докоснете двукратно екрана.

  Списъкът с шрифтовете на тема свършва, когато чуете: "Всички шрифтове".

Вж. също

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Online с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows – и клавиатурата си, за да добавите или промените текст в документ. Можете да промените шрифтовете, да приложите стилове на форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите потока на текста.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Ще използвате например Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това, често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Добавяне на текст към документ на Word

Можете да създадете нов документ от самото начало или да добавите текст към съществуващ документ.

Създаване на нов документ

 1. Когато отворите Word Online, фокусът е върху шаблона за нов, празен документ. За да прегледате шаблоните, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab. За да създадете документ, когато сте в шаблона, който искате, натиснете клавиша Enter. Чувате: "<Името по подразбиране за документа>, документ .docx".

  Фокусът се премества върху областта за редактиране в тялото на документа в Изглед на оформление за печат.

 2. Въведете текст в документа. За да приключите ред или абзац и да започнете нов, натиснете клавиша Enter.

 3. Когато сте готови, за да отидете на лентата, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows. Чувате текущо избрания раздел.

 4. За да отворите менюто Файл, натиснете F. След това, за да отворите менюто Запиши като, натиснете A.

 5. За да преименувате файла, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Преименуване. Преименуване на този файл", след което натиснете клавиша Enter. Въведете ново име за документа. Когато сте готови, натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter.

 6. Word Online автоматично записва вашия документ в папката Документи в OneDrive. Ако искате да изберете друго местоположение за записване, в менюто Запиши като натискайте клавиша Tab. Чувате "Запиши като". Записване на копие в OneDrive". Натиснете клавиша Enter и използвайте клавишите със стрелки, за да изберете местоположението за записване. Когато сте готови, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter.

Добавяне на текст към съществуващ документ

 1. За да отворите съществуващ документ, в изгледа Оформление за печат натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows и след това F и O. Отваря се менюто Отвори, в което са изредени вашите последни документи.

 2. За преглед на последните документи натискайте клавиша Tab. Докато се придвижвате, разказвачът произнася документите като "<име на файл>, <местоположение>". За да отворите документ, натиснете клавиша Enter.

 3. Ако искате да отворите документ, който не е сред вашите последни документи, в менюто Отвори натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Още в OneDrive", и натиснете Enter. OneDrive се отваря в нов прозорец и можете да преглеждате документите. За преглед на документите и папките използвайте клавишите със стрелки. За да отворите папка или документ, натиснете клавиша Enter.

 4. Когато се отвори документ, фокусът е върху областта за редактиране в тялото на документа.

 5. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете мястото, където искате да добавите текст, и започнете да въвеждате. Промените се записват автоматично.

Избиране на текст

Можете бързо да изберете целия текст в документа или само определена част от текста.

 • За да изберете целия текст, натиснете Ctrl+A.

 • За да изберете част от текста, се придвижете до текста, който искате да изберете, и след това натиснете и задръжте натиснат клавиша Shift и клавишите със стрелки, за да местите курсора, докато не бъде избран текстът.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, е важно да ги създавате с помощта на вградените заглавни стилове в Word. Това дава възможност вашият екранен четец и Word да обменят правилната информация.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите стил Заглавие 1, натиснете Ctrl+Alt+1.

  • За да приложите стил Заглавие 2, натиснете Ctrl+Alt+2.

  • За да приложите стил Заглавие 3, натиснете Ctrl+Alt+3.

  • За да приложите стил Нормален, натиснете Ctrl+Shift+N.

  Съвет: За да намерите още стилове на заглавия, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, а след това H и L. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания стил, и след това натиснете клавиша Enter, за да изберете.

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

Използването на форматиране на знаци може да подобри четливостта на документа ви.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите форматиране с получер текст, натиснете Ctrl+B.

  • За да приложите форматиране с курсив, натиснете Ctrl+I.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, натиснете Ctrl+U.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows и след това H, F и F. Чувате: "Име на шрифта, разгъващ се списък, който може да се редактира".

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

  Съвет: За да отидете направо на шрифта, който вече сте решили да използвате, започнете да въвеждате името на шрифта. Например въведете ti, за да намерите Times New Roman.

Промяна на размера на шрифта

 1. Изберете текста, който искате да преоразмерите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да увеличите текста с 1 пункт, натиснете Ctrl+] (дясна квадратна скоба).

  • За да намалите текста с 1 пункт, натиснете Ctrl+[ (лява квадратна скоба).

  • За постъпково увеличаване на размера на текста според размерите в бутона Увеличи размера на шрифта натискайте Ctrl+Shift+> (знак "по-голямо").

  • За постъпково намаляване на размера на текста според размерите в бутона Намали размера на шрифта натискайте Ctrl+Shift+< (знак "по-малко").

  • За да изберете определен размер, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows и след това H, F и F. Чувате: "Размер на шрифта, разгъващ се списък, който може да се редактира". Въведете желания размер в пунктове и след това натиснете клавиша Enter.

Промяна на няколко свойства на шрифта

Можете да преглеждате свойствата на шрифта и да ги променяте, като използвате опциите в групата прозорец Шрифт на раздела Начало.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. За да отидете на раздела Начало, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows и след това H.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да отидете на и да промените:

   • Шрифт, натиснете F и след това F, а след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

   • Стил на шрифт, натиснете F и след това Y. Натиснете клавиша Tab, а след това използвайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желания стил на шрифт, след което натиснете Enter.

   • Размер на шрифта, натиснете F и след това S, а след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания размер на шрифт, след което натиснете Enter.

   • Цвят на шрифта, натиснете F и след това C. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания цвят на шрифт, след което натиснете Enter.

   • Цвят на осветяване на текст, натиснете I. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания цвят на осветяване, след което натиснете Enter.

  • За да отидете на и да изберете:

   • Зачеркнато, натиснете 4.

   • Горен индекс, натиснете 6.

   • Долен индекс, натиснете 5.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ с помощта на двойка шрифтове, които са създадени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за тяло на текста.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, трябва да приложите заглавен стил на Word към текста на заглавията. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. Във вашия документ натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows и след това H, F и F. Чувате: "Име на шрифта, разгъващ се списък, който може да се редактира".

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter. Разказвачът произнася "<име на шрифт>, заглавия" за заглавията и "<име на шрифт>, тяло" за текста на тялото.

Вж. също

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Клавишни комбинации в Word Online

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×