Използване на групови правила за управление на настройките на клиента за синхронизиране на OneDrive

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия е за ИТ администратори, управление на нов клиент за синхронизиране на OneDrive в Windows Server корпоративна среда, която използва Домейнови услуги на Active Directory (AD DS).

Забележка: Ако не сте ИТ администратор, вижте Синхронизиране на файлове с клиент за синхронизиране на OneDrive в Windows за информация относно настройките за синхронизиране на OneDrive .

Управление на OneDrive, като използвате групови правила

 1. Инсталирайте най-новата Клиент за синхронизиране на OneDrive на компютър с Windows 10. Това изтегля .adml и .admx файлове.

 2. Намерете %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\, подпапка за вашия език колкото е необходимо.

  (Където BuildNumber е число показваната синхронизирани клиент настройките за раздела).

  ADM папка в директорията OneDrive инсталация

 3. Копиране на .adml и .admx файлове и да ги поставите в централно хранилище за вашия домейн, \\домейн\sysvol\domain\Policies\PolicyDefinition, (където домейн е името на домейна, например corp.contoso.com), в папката за съответния език.

 4. Конфигуриране на настройки от домейновия контролер или на компютър с Windows, като изпълните Инструменти за администриране на отдалечен сървър.

 5. Връзка групови правила обекти към контейнер на Active Directory (сайт, домейн или организационна единица). За информация вижте връзката групови правила обекти към контейнери на Active Directory.

 6. Използвайте филтриране да стесните обхвата на правилата за защита. По подразбиране правилата се прилага към всички обекти на потребителя и компютъра в контейнер, към който е свързано, но можете да използвате филтриране на защитата, за да стесните обхвата на прилагането на правилата за подмножество на потребители или компютри. За информация вижте филтриране на обхвата на GPO.

Обекти с групови правила OneDrive работят чрез настройка на системния регистър на компютри във вашия домейн.

 • Когато разрешите или забраните правила, съответните ключ от системния регистър се актуализира на компютри във вашия домейн. Ако по-късно зададете правилата обратно към не е конфигуриран, съответните ключ от системния регистър не се променя и настройката на ефективни правилата не се променя. И така след като конфигурирате правила, използвайте настройките на разрешен и забранен за тази политика отсега нататък.

 • Местоположението, където са дадени ключове на системния регистър е актуализирано. Когато използвате най-новите файлове, може да изтриете ключове от системния регистър, които сте задали преди това.

Правилата за конфигурация на компютъра

Правилата за конфигурация на компютъра могат да бъдат намерени под компютър Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Правилата за конфигурация на компютъра в управлението на редактора на групови правила

Налични са следните правила за конфигурация на компютъра:

Пускане са следните правила за известни преместване на папка. Ако все още не ги виждате, трябва да скоро.

Забележка: "Локален SharePoint URL адрес на сървъра" и "SharePoint приоритета настройката за хибридни клиенти, които използват SharePoint Online (SPO) и SharePoint локален сървър" са включени в .adml файла и скоро да е в предварителния преглед.

Позволяване на синхронизирането на OneDrive акаунти за само определени организации   

Тези правила ви дава възможност да позволите на потребителите да синхронизирате OneDrive акаунтите за само някои организации чрез задаване на списък с разрешени клиент идентификатори. Ако разрешите тази настройка, потребителите ще получите съобщение за грешка, ако се опитат да добавите акаунт от организация не е в списъка. Ако потребителят вече има акаунт, файловете ще спрете синхронизирането.

В полето Опции щракнете върху Показване , за да въведете ИД на клиент.

Тези правила задават следния ключ от системния регистър.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333 4444"

(където "1111-2222-3333 4444" е ИД на клиента)

За да блокирате конкретни организации вместо това, използвайте "Блок синхронизирането OneDrive акаунти за конкретни организации."

Тази настройка ще са с приоритет пред политиката "Блок синхронизирането OneDrive акаунти за конкретни организации." Не разрешавайте двете политики в същото време.

Синхронизиране на OneDrive акаунти за конкретни организации блок   

Тази правила ви позволява да блокирате потребители от качването на файлове в друга организация чрез задаване на списък с блокирани клиент идентификатори. Ако разрешите тази настройка, потребителите ще получите съобщение за грешка, ако се опитат да добавите акаунт от организация, която е блокиран. Ако потребителят вече е добавен акаунта, файловете ще спрете синхронизирането.

В полето Опции щракнете върху Показване , за да въведете ИД на клиент.

Тези правила задават следния ключ от системния регистър.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333 4444"

(където "1111-2222-3333 4444" е ИД на клиента)

За да зададете списък с разрешени организации вместо това, използвайте "Разреши синхронизирането OneDrive акаунти за само определени организации."

Тази настройка няма да работи, ако имате правилата "Позволи синхронизиране OneDrive акаунти за само определени организации." разрешени. Не разрешавайте двете политики в същото време.

Разреши OneDrive файлове при поискване   

Тези правила ви позволява да контролирате дали OneDrive файловете при поискване е разрешен за вашата организация. Файлове при поискване ви помага да запазите място за съхранение на вашите потребители компютри и минимизиране на последствията от на синхронизиране. Функция е налична за потребители, работещи с Windows 10 есен създателите актуализиране. Научете повече за OneDrive файлове при поискване.

Ако разрешите тази настройка, нови потребители, което е настроило клиента за синхронизиране ще изтеглите само онлайн по подразбиране. Ако забраните тази настройка, Windows 10 потребители ще имат същото поведение синхронизиране като потребители на предишни версии на Windows и няма да можете да включите OneDrive файлове при поискване. Ако не конфигурирате тази настройка, може да бъде включен OneDrive файлове при поискване или изключване от потребителите. разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "FilesOnDemandEnabled"="dword:00000001"

Мигриране на съществуващи екипни сайтове с OneDrive файлове при поискване   

Тези правила ви дава възможност да конвертирате синхронизирана SharePoint файлове в само онлайн, когато разрешите OneDrive файлове при поискване. Разрешаването на тези правила ви помага да намалите мрежовия трафик и локално съхранение на употребата, ако имате много компютри, синхронизирането на един и същ екипен сайт.

Ако разрешите тези правила, файлове в в момента синхронизирате екипни сайтове ще бъде променен само онлайн по подразбиране. Файлове по-късно добавени или актуализиран в екипния сайт също ще се изтеглят като само онлайн. Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DehydrateSyncedTeamSites"="dword:00000001"

Предотвратяване на OneDrive от генериране на мрежовия трафик, докато потребителят влезе в OneDrive   

Това правило позволява да се предотврати Клиент за синхронизиране на OneDrive (OneDrive.exe) от генериране на мрежовия трафик (проверка за актуализации и т.н.), докато потребителят знаци в към OneDrive или започва да синхронизира файлове в локалния компютър.

Ако разрешите тази настройка, потребителите трябва да влезете в Клиент за синхронизиране на OneDrive на локалния компютър, или изберете да синхронизирате файлове OneDrive или SharePoint на компютъра, за клиента за синхронизиране, за да се стартира автоматично.

Ако тази настройка не е разрешена, Клиент за синхронизиране на OneDrive ще стартира автоматично, когато потребителите влезете в Windows. Ако разрешите или забраните тази настройка, не връща настройката да не е конфигуриран. Това няма да се промени конфигурацията и Последна конфигурирана настройка ще остане в сила. Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "PreventNetworkTrafficPreUserSignIn"="dword:00000001"

Задаване на максималния процент на качване пропускателна способност, която използва OneDrive.exe   

Тези правила ви позволява да конфигурирате максималния процент на компютъра налични качване пропускателна способност, която Клиент за синхронизиране на OneDrive могат да качите. (OneDrive само използва тази пропускателна способност, когато синхронизирате файлове.) Скорост на компютър се променя непрекъснато, така че да дефинирате процент позволява да отговори на увеличения клиента за синхронизиране и намалява в наличната пропускателна способност по време на синхронизиране във фонов режим.

Ако разрешите тази настройка, като се се качи файл, Клиент за синхронизиране на OneDrive мерки колко съдържание е се качва и колко време отнема за период от 60 секунди, за да идентифицирате максималното качване пропускателна способност на услугата за в този момент. Максимално качване пропускателна способност се базира на връх наблюдавани пропускателна способност стойност по време на измерване интервал.

Качване на изчисление пропускателна способност

Забележка: Стойността на получените максимална производителност понякога може да бъде по-високо или по-малко от очакваното поради различни трафик ограничаване механизми, които може да използвате вашия интернет доставчик (ISP).

Тази изчислена стойност след това се умножават по процент, изберете в полето на пропускателната способност (от 10-99) и се използва като пропускателна способност връх следващите 10 минути. След 10 минути клиента за синхронизиране ще изпълните друго 60 секунди измерване и предложи актуализиране въз основа на резултатите от новата стойност на максималното качване пропускателна способност за измерване указания период. Качване на пропускателна способност не е ограничено по време на 60 секунди измерване интервал и позволява файлове да се качи в максималния наличен пропускателна способност. Това позволява две ключови сценарии. Първо много малка ще се качи файл бързо, защото тя може да се побере в интервала, където клиента за синхронизиране е измерване максималната възможна скорост. Второ при всяко качване на дългата, синхронизирането ще запази оптимизиране на скоростта на качване за процент стойност, зададени от тази настройка.

По-ниска процента, който сте задали, колкото по-дълго ще отнеме клиента за синхронизиране за качване на файлове. Препоръчваме 50 % или по-висока стойност. По подразбиране максималният процент е 99 %. Ако разрешите тази настройка, потребителите няма да могат да променят качване чрез отваряне на настройките за синхронизиране на клиент и щракнете върху раздела мрежа.

Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на номер от 10 до 99. Например:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage"="dword:000000 32"

По-горе ключ от системния регистър задава качване пропускателна способност процента до 50 %, чрез шестнадесетичната стойност за 50, което е 00000032.

За информация за оценка на използването на пропускателна способност на мрежата за клиента за синхронизиране и контролиране синхронизиране пропускателна способност, вижте използване на мрежата, планиране за клиента за синхронизиране на OneDrive.

Тихо конфигуриране на OneDrive с идентификационни данни на Windows 10 или домейн   

Важно: ЛОТАРИНГИЯ е активиран автоматично когато използвате тези правила или ключа от системния регистър, така че не е нужно да изтеглите и да я разрешите отделно.

Тези правила ви позволява да конфигурирате Клиент за синхронизиране на OneDrive тихо чрез първичен акаунт на Windows в Windows 10 и идентификационни данни за домейна на Windows 7 и по-късно.

Ако разрешите тази настройка, OneDrive.exe ще се опита да влезете в служебен или учебен акаунт, като използвате тези идентификационни данни. Тя ще провери свободно дисково пространство, преди да синхронизирате, и ако е голям, OneDrive ще бърз на потребителя да избере своите папки. Праг, за които потребителят се подсеща може да бъде конфигуриран чрез DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive ще се опитам да вляза в на всеки акаунт на компютъра и веднъж успешно, този акаунт вече не ще се опита тихо конфигурация.

Ако разрешите тази настройка и потребителят използва предишната OneDrive за бизнеса на клиента за синхронизиране, на нов клиент за синхронизиране ще се опита да поеме синхронизирането. На нов клиент за синхронизиране ще се опита да импортирате настройките за синхронизиране на потребителя от предишния клиента за синхронизиране.

Ако забраните тази настройка, OneDrive няма да се опитва да влизате автоматично в потребители. Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "SilentAccountConfig"="dword:00000001"

Тези правила могат да бъдат използвани с DiskSpaceCheckThresholdMB, както и DefaultRootDir.

Пишете ни ако имате обратна информация за тази функция или срещнете проблеми. Щракнете с десния бутон на иконата на OneDrive в областта за уведомяване и щракнете върху "Съобщаване за проблем." Моля маркер обратна връзка с "SilentConfig", така че вашата обратна връзка ще бъдат изпратени директно до инженерни работи по тази функция.

Конфигуриране на максималния размер на OneDrive за автоматично изтегляне на всички файлове   

Тази настройка се използва заедно с SilentAccountConfig. Всеки потребител, който има OneDrive , която е по-голям от прага на зададения (в МБ) ще получите подкана да изберете папките, които биха искали да синхронизирате преди Клиент за синхронизиране на OneDrive (OneDrive.exe) изтеглянето на файлове.

В полето Опции щракнете върху Показване , за да въведете ИД на клиент и максималния размер в МБ (от 0 до 4294967295).

Разрешаването на тези правила задава следния ключ от системния регистър.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB] "1111-2222-3333 4444" = dword:0005000

(където "1111-2222-3333 4444" е ИД на клиент и 0005000 определя праг от 5000 MB)

Подканвай потребителите да преместите Windows известни папки в OneDrive   

Тази настройка показва прозореца "Настройване на защитата на важни папки", който пита потребителите да преместите своите документи, картини и настолни папки в OneDrive.

OneDrive папка защита Старт панел

Ако разрешите тази настройка и да предоставите вашия ИД на клиент, потребителите, които са синхронизирането им OneDrive ще видите прозореца "Настройване на защитата на важни папки", когато те сте влезли в. Ако те затворите прозореца, напомнянето ще се показва уведомяване в центъра на дейността, докато те се движат всички три известни папки. Ако потребителят вече има пренасочени им известни папки към друг акаунт в OneDrive, те ще бъдете подканени да насочите папките в акаунта за вашата организация (оставяйки съществуващи файлове зад).

Ако забраните или не конфигурирате тази настройка на "Настройване на защитата на важни папки" няма да се появи прозорецът автоматично за вашите потребители.

Разрешаването на тези правила задава следния ключ от системния регистър:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMOptInWithWizard" = "1111-2222-3333 4444"

(където "1111-2222-3333 4444" е ИД на клиента)

Тихо пренасочва Windows известни папки в OneDrive   

Тази настройка можете да пренасочва потребителите ви документи, снимки и папки на работния плот към OneDrive без взаимодействие с потребителя. Това правило работи, когато всички известни папки са празни и в папки пренасочени към различни OneDrive акаунт. Препоръчваме да използвате тези правила заедно с "Подканвай потребителите да преместите Windows известни папки, за да OneDrive."

Когато разрешите тези правила, бъдещите издания няма да проверява за празни известни папки. Вместо това ще бъдете пренасочени известни папки и съдържание в тях ще бъдат преместени.

Ако разрешите тази настройка и да предоставите вашия ИД на клиент, можете да изберете дали да се показва уведомяване на потребителите, след като техните папки са пренасочени.

Съобщение за защита на Onedrive

Ако забраните или не конфигурирате тази настройка, вашите потребители известни папки ще не се извежда пренасочва към OneDrive.

Разрешаването на тези правила определя следните ключове от системния регистър:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMSilentOptIn" = "1111-2222-3333 4444"

(където "1111-2222-3333 4444" е ИД на клиента)

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMSilentOptInWithNotification

Задаване на тази стойност на 1 показва уведомяване след успешно пренасочване.

Предпазване на потребителите от пренасочване на прозорците си известни папки, за да си компютър   

Тази настройка принуждава потребителите да запазите своите документи, картини и настолни папки пренасочени към OneDrive.

Ако разрешите тази настройка, ще бъде забранен бутона "Прекратяване на защитата" в прозореца "Настройка на защитата на важни папки, описана и потребителите ще получат съобщение за грешка, ако се опитат да спрете синхронизирането на известните папка.

Ако забраните или не конфигурирате тази настройка, потребителите могат да изберете да пренасочите своите известни папки обратно към Компютъра си.

Разрешаването на тези правила задава следния ключ от системния регистър:

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMBlockOptOut"="dword:00000001"

Предпазване на потребителите от преместване на прозорците си известни папки в OneDrive   

Тази настройка не позволява на потребителите да преместване на своите документи, снимки и папки за настолни за всеки акаунт за OneDrive за бизнеса.

Забележка: Преместване на известните папки с лични OneDrive акаунти вече е блокирано на домейна компютри.

Ако разрешите тази настройка, потребителите няма да бъдат подканени с прозореца "Настройване на защитата на важни папки" и "Стартиране на защита" командата ще бъдат забранени. Ако потребителят вече е преместен им известни папки, файловете в тези папки ще остане в OneDrive. Тези правила ще нямат ефект, ако сте активирали "Подканвай потребителите да преместите Windows известни папки, за да OneDrive"или "Тихо пренасочване Windows известни папки, за да OneDrive."

Ако забраните или не конфигурирате тази настройка, потребителите могат да изберете да преместите своите известни папки.

Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "KFMBlockOptIn"="dword:00000001"

Правила за потребителски конфигурация

Правила за потребителски конфигурация могат да бъдат намерени под потребител Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Настройки на OneDrive в управление на групови правила

Налични са следните правила за конфигурация на потребител:

Задаване на местоположение по подразбиране за OneDrive папка   

Тези правила ви позволява да зададете определен път местоположение по подразбиране на папката OneDrive когато потребителите минават през добре дошли в съветника за OneDrive да настроите клиента за синхронизиране. По подразбиране пътят е под % потребителски_профил %.

Ако разрешите тази настройка, местоположението на локална папка на OneDrive – < име на клиента > ще бъде по подразбиране пътя, който сте задали. Трябва да щракнете върху Показване в полето Опции за да зададете ИД на клиент и пътя.

Тези правила задава следния ключ от системния регистър низ, който указва Пътят на файла.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "1111-2222 3333 4444"="{потребител path}"

(където "1111-2222-3333 4444" е ИД на клиента)

Ако забраните тази настройка, местоположението на локалния OneDrive – < име на клиента > папка по подразбиране ще до % потребителски_профил %.

Забележка: % Logonuser % среда променлива няма да работят през груповите правила. Ние препоръчваме да използвате % username % вместо това.

Предпазване на потребителите да променят местоположението на папката си за OneDrive   

Тези правила ви дава възможност да попречите на потребителите да променяте местоположението на папката OneDrive на компютъра си.

За да използвате тези правила, трябва да въведете своя ИД на клиент в редактора на групата. В полето Опции щракнете върху Показване , за да въведете ИД на клиент и въведете 1, за да разрешите на правилата или 0, за да го изключите.

Ако разрешите тази настройка, потребителите не може да промените местоположението на техните "OneDrive – {име на клиент}" папка по време на добре дошли в съветника за OneDrive . Това принуждава потребители да използват или местоположението по подразбиране или, ако сте настроили Задаване на местоположение по подразбиране за папката OneDrive настройка, гарантира, че всички потребители имат местни OneDrive папка в местоположение, които сте задали.

Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "1111-2222 3333 4444"="dword:00000001"

(където "1111-2222-3333 4444" е ИД на клиента)

Ако забраните тази настройка, потребителите могат да променят местоположението на папката си за синхронизиране по време на добре дошли в съветника за OneDrive .

За повече информация за използването на тези правила като част от пренасочване на Windows известни папки (например папката "документи"), за да OneDriveвижте пренасочване известни папки в OneDrive за бизнеса.

Предпазване на потребителите от синхронизирането лични акаунти за OneDrive   

Тази правила ви позволява да блокирате потребителите да синхронизират лични файлове към OneDrive съхранение пространство, те се с акаунт в Microsoft . По подразбиране потребителите могат да се синхронизират лични OneDrive акаунти. Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync"="dword:00000001"

Ако разрешите тази настройка, потребителите ще бъде възпрепятстван настройването на синхронизирана връзка за своя акаунт в лични OneDrive . Ако те преди това са синхронизира лични OneDrive акаунт, те са показани грешка, когато те да започнат на клиент за синхронизиране, но файловете си остават на компютъра.

Ако забраните тази настройка, потребителите могат да синхронизират лични OneDrive акаунти.

Задаване на максимален качване пропускателна способност, която използва OneDrive.exe   

Тези правила ви позволява да зададете максималното качване пропускателна процент в килобайти (КБ) / sec за компютри, изпълняващи Клиент за синхронизиране на OneDrive. Минималната ставка е 50 KB/sec и максималния размер е 100000 KB/sec. По-ниска качване пропускателна процент, които можете да конфигурирате, по-дълги компютри, изпълняващи OneDrive.exe ще отнеме за качване на файлове.

По подразбиране размер за качване на пропускателната способност е неограничено и могат да бъдат конфигурирани от потребителя директно в клиента за синхронизиране. Ако разрешите тази настройка, компютри, засегнати от тези правила ще използва максималното качване пропускателна процент, който сте задали и потребителите няма да можете да промените качване оценяване синхронизирани клиент настройки за себе си. Забележете, че OneDrive.exe трябва да бъде рестартирана на устройства на потребителите да приложите настройките тази настройка. Ако забраните тази настройка, потребителите могат да конфигурират максималния качване ставка за компютъра си чрез отваряне на настройките за синхронизиране на клиент и щракнете върху раздела мрежа.

Препоръчваме да използвате тази настройка, се използва само в случаите, когато строго трафик ограничения са необходими, например когато първоначално разположи на клиент за синхронизиране във вашата организация. Ние не препоръчваме да използвате тази настройка в процеса на работа, тъй като това ще намаляване на производителността на клиент за синхронизиране и въздействат на потребителския интерфейс.

Когато разрешите тези правила, трябва да въведете пропускателна способност (от 1 до 100000) в полето на пропускателната способност .

Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър число от 50 чрез 100,000. Например:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit"="dword:000000 32"

По-горе ключ от системния регистър, определя качване пропускателна способност ставка 50KB/sec, чрез шестнадесетичната стойност за 50, което е 00000032.

За информация за оценка на използването на пропускателна способност на мрежата за клиента за синхронизиране и контролиране синхронизиране пропускателна способност, вижте използване на мрежата, планиране за клиента за синхронизиране на OneDrive.

Съавторство и в приложението за споделяне на файлове на Office   

Това правило позволява на потребителите за съвместна работа по документи в реално време и споделянето им от настолните приложения на Office 2016 и Office 2103. Разрешаването на тези правила определя следната стойност на ключ на системния регистър на 1:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients"="dword:00000001"

Ако разрешите тази настройка, той показва раздела Office в настройките за синхронизиране на OneDrive и избира "Използвай Office 2016 за синхронизиране Office файлове, които I отвори" по подразбиране.

Екранна снимка на раздела "Office" в "Настройки" за новия клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Ако забраните тази настройка, раздела Office е скрита в клиента за синхронизиране и съавторството и в приложението за споделяне за Office файлове е забранена. Потребителите може да изберете как да се обработват файлове на Office в конфликт настройка ще действа като забранена и в случай на файлови конфликти, ще се съхраняват и двете копия. За повече информация за настройките в клиента за синхронизиране вижте използване на Office 2016 да синхронизирате файлове на Office, която отваря.

Забавяне актуализиране OneDrive.exe до втората вълна издание   

Ние предоставят актуализации за OneDrive.exe в две пръстени. Първата звъни, "Производството," е по подразбиране. Обикновено са необходими една до две седмици, за да внедрите напълно този път. След като завърши разгръщане върху производството звъни, ние съобщение за втората позвъняване, "Enterprise." Избиране на корпоративна позвъняване ви дава до 60 дни, за да подготвите за актуализации и да управлявате тяхното разполагане във вашата организация. Разрешаването на тези правила определя следната стойност на ключ на системния регистър на 1:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate"="dword:00000001"

Ако разрешите тази настройка, ще бъдат актуализирани OneDrive синхронизиране клиенти във вашия домейн (включително тези, използвани за синхронизиране на лични акаунти) по време на втората позвъняване.

Ако забраните тази настройка, ще бъдат актуализирани OneDrive синхронизиране клиенти, веднага щом са налични актуализации по време на първото позвъняване.

За повече информация за актуализацията пръстени и как клиента за синхронизиране проверява за актуализации вижте актуализиране на процеса на клиента за синхронизиране на OneDrive.

Потребителите могат да изберете как да се обработват файлове на Office в конфликт   

Тези правила определя какво се случва, когато има конфликт между Office 2016 версии на файл по време на синхронизация. По подразбиране потребителите може да решат дали искат да обедините промени или запазване на двете копия. Потребителите също да конфигурирате клиента за синхронизиране винаги да броят на файла и запазване на двете копия. (Тази опция е достъпна само за Office 2016. С по-стари версии на Officeвинаги е разцепен файла и двете копия се съхраняват.) Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile"="dword:00000001"

Ако разрешите тази настройка, потребителите могат да решат дали искат да обедините промени или запазване на двете копия. Потребителите също да конфигурирате клиента за синхронизиране винаги да броят на файла и запазване на двете копия, както е показано по-долу.

В диалоговия прозорец Office раздела на настройките за синхронизиране

Ако забраните тази настройка, след което файла е винаги разцепен и двете копия се съхраняват в случай на конфликт при синхронизиране. Настройка на конфигурацията в клиента за синхронизиране се забранява.

Трябва да разрешите на "съавторство и в приложението споделя за файлове на Office" правилата, за да разрешите тези правила. За повече информация за настройките в клиента за синхронизиране вижте използване на Office 2016 да синхронизирате файлове на Office, която отваря.

Позволите на потребителите да използват функцията за извличане на отдалечен файл за достъп до файлове на компютъра   

Тези правила ви позволява да блокирате потребители чрез функцията за извличане, когато те са влезли със своя акаунт в Microsoft към OneDrive.exe. Извличане функция позволява на потребителите да отидете в OneDrive.com, изберете компютър с Windows, който е в момента онлайн и изпълнява Клиент за синхронизиране на OneDriveи достъп до личните си файлове от този компютър. По подразбиране потребителите могат да използват функцията за извличане.

Има две настройки – един за 32-битови компютри и един за 64-битови компютри. Разрешаването на тези настройки се задават следните системния регистър ключови стойности на 1.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\Remote достъп] "GPOEnabled"="dword:00000001"

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote достъп] "GPOEnabled"="dword:00000001"

Ако разрешите тази настройка, потребителите ще бъде позволено да използвате функцията за извличане.

Ако забраните тази настройка, потребителите могат да използват функцията за извличане.

Задаване на максимален изтегляне пропускателна способност, която използва OneDrive.exe   

Тези правила ви позволява да зададете максимален изтегляне пропускателна процент в килобайти (КБ) / sec за компютри, изпълняващи Клиент за синхронизиране на OneDrive. Минималната ставка е 50 KB/sec и максималния размер е 100000 KB/sec. По-ниска изтегляне пропускателна процент, които можете да конфигурирате, по-дълги компютри, изпълняващи OneDrive.exe ще отнеме за изтегляне на файлове.

По подразбиране изтегляне пропускателна процент е неограничено и могат да бъдат конфигурирани от потребителя директно в клиента за синхронизиране. Ако разрешите тази настройка, компютри, засегнати от тези правила ще използва максималната изтегляне пропускателна процент, който сте задали и потребителите няма да можете да промените изтеглянето оценяване синхронизирани клиент настройки за себе си. Обърнете внимание, че OneDrive.exe трябва да бъде рестартирана на устройства на потребителите да приложите настройките тази настройка. Ако забраните тази настройка, потребителите могат да конфигурират максималния изтегляне процент за компютъра си чрез отваряне на настройките за синхронизиране на клиент и щракнете върху раздела мрежа.

Препоръчваме да използвате тази настройка в случаите, когато не е разрешена файлове при поискване и където строго трафик ограничения са необходими, например когато първоначално разполагане на клиент за синхронизиране във вашата организация или разрешаване на синхронизирането на екипни сайтове. Ние не препоръчваме да използвате тази настройка в процеса на работа, тъй като това ще намаляване на производителността на клиент за синхронизиране и въздействат на потребителския интерфейс.

Когато разрешите тези правила, трябва да въведете пропускателна способност (от 1 до 100000) в полето на пропускателната способност .

Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър число от 50 чрез 100,000. Например:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit"="dword:000000 32"

По-горе ключ от системния регистър, определя изтегляне пропускателна способност ставка 50KB/sec, чрез шестнадесетичната стойност за 50, което е 00000032.

За информация за оценка на използването на пропускателна способност на мрежата за клиента за синхронизиране и контролиране синхронизиране пропускателна способност, вижте използване на мрежата, планиране за клиента за синхронизиране на OneDrive.

Предпазване на потребителите да виждат урок в OneDrive за влизане   

Тази настройка можете да попречите на потребителите да стартира уеб базирана урок в края на OneDrive опит за първи път. Ако разрешите тази настройка, потребителите няма да виждате ръководството, когато те завършите настройването на своя акаунт. Ако забраните или не конфигурирате тази настройка, ще се появи ръководството.

Разрешаването на тези правила задава следната стойност на ключ на системния регистър на 1.

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DisableTutorial"="dword:00000001"

Вж. също

Разполагане на нов клиент за синхронизиране на OneDrive в корпоративна среда

Забраняване на потребителите от инсталирането на клиент за синхронизиране

Позволи синхронизиране само на компютри, които са се присъединили към определени домейни

Блокиране на синхронизирането на определени типове файлове

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×