Използване на външни данни в работни книги в SharePoint Online

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележка :  Информацията в тази статия важи само за SharePoint Online (част от Office 365). Ако търсите информация за SharePoint Server 2013 (локален), вж. Работа с външни данни в Excel Services (SharePoint Server).

Да предположим, че искате да споделите работна книга, в която има данни, които се намират някъде другаде, като например на сървър. Искате да можете да преглеждате и обновявате данните в работната книга в прозорец на браузър и искате други хора също да могат да правят това. Можете лесно да създавате и споделяте работни книги, които хората да могат да преглеждат и обновяват в прозорец на браузър. Просто работната книга трябва да съдържа модел на данни, който използва източници на данни, поддържани от SharePoint Online.

Използване на източници на данни, които се поддържат в SharePoint Online

Някои, но не всички източници на данни, които можете да използвате в Excel, се поддържат в SharePoint Online. Когато даден източник на данни се поддържа, това означава, че обикновено можете да обновите данните в работната книга в прозорец на браузъра. Можете да използвате следните типове източници на данни в работни книги в SharePoint Online:

  • Таблици на SQL база данни на Microsoft Azure

  • Списъци на SharePoint, които са достъпни като канали на OData

  • Данни в пазара на Microsoft Azure

  • Външни данни, които са достъпни чрез услугите за бизнес свързване с услугата за защитено хранилище (свържете се с администратор, за да ви съдейства по въпроса)

  • Данни на SQL Server, които са достъпни в центъра за администриране на Power BI (изисква се абонамент за Power BI за Office 365 и администратор, който да конфигурира връзката)

Работа с модел на данни

В Excel можете да се свържете с външен източник на данни и да използвате тази връзка за данни, за да създавате диаграми, таблици и изгледи. Използването на външни данни в модел на данни е по ваш избор. Ако обаче искате да споделите работната книга с други хора в Office 365, не забравяйте да добавите данните към модел на данни в Excel. По този начин ще имате ефективна работна книга, съдържаща източник на данни, който можете да използвате за създаване на всички видове изгледи, включително листове на Power View. За повече информация вж. Създаване на модел на данни в Excel.

Получаване на повече информация

По-подробна документация е налична в TechNet. Вижте статия в TechNet: източници на данни, поддържани за работни книги в SharePoint Online

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×