Диаграми

Използване на блещукащи линии за показване на тенденции на данните

Използване на блещукащи линии за показване на тенденции на данните

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Новото в Excel 2010блещукаща линия е миниатюрна диаграма в клетка на работен лист, която предоставя визуално представяне на данни. Използване на блещукащи линии за показване на тенденции в серия от стойности, като например сезонен се увеличава или намалява, икономически цикли, или да осветите максимални и минимални стойности. Позиционирайте блещукаща линия в близост до данните си за оказване на максимално въздействие.

"Блещукащи линии позволяват да създавате визуално пресъздаване на данни с едно щракване. Го прави по-лесно да се разбере данни и това помага на нашите главен анализиране на тенденции на място."
Матов Стъки, ИТ ръководител на Levick стратегически комуникации

В тази статия

Какво представляват блещукащите линии?

Защо да използвате блещукащи линии?

Създаване на блещукаща линия

Персонализиране на блещукаща линия

Какво представляват блещукащите линии?

За разлика от диаграмите в работен лист на Excel , блещукащите линии са не обекти – блещукаща линия е всъщност миниатюрна диаграма във фона на клетка. Следващата картина показва колона блещукаща линия в клетка F2 и блещукаща линия в F3. И двете от тези блещукащи линии получаване на техните данни от клетките от A2 до E2 и да покажете диаграма в клетка, която показва производителността на наличност. Диаграми показват стойностите по тримесечие, осветете високата стойност (3/31/08) и ниска стойност (12/31/08), да показвате всички точки от данни и да показват тенденцията за година.

Блещукаща линия в Excel пример

Блещукащата линия в клетка F6 показва 5-годишната работа за същата борсова акция, но визуализира стълбовидна диаграма "Печалба/загуба", която показва само дали за годината има печалба (както през годините от 2004 до 2007), или загуба (2008). Тази блещукаща линия използва стойностите от клетки A6 до E6.

Понеже блещукащата линия е миниатюрна диаграма, която е вградена в клетка, можете да въвеждате текст в клетката и да използвате блещукаща линия като неин фон, както е показано на следващата картина.

Пример за блещукаща линия в клетка заедно с текст
Фигура 1: В тази блещукаща линия, стартиране на висока стойност е зелен и стартиране на ниска стойност е оранжев. Всички други маркери са показани в черно.

Можете да приложите цветова схема към блещукащите линии, като изберете вграден формат от галерията на стиловете (раздел Проектиране, който става достъпен, когато изберете клетка, съдържаща блещукаща линия). Можете да използвате командите Цвят на блещукащата линия или Цвят на маркера, за да изберете цвят за висока, ниска, първа и последна стойност (например зелен за високи и оранжев за ниски).

Най-горе на страницата

Защо да използвате блещукащи линии?

Представените в ред или колона данни са полезни, но може да е трудно веднага да се определи характерът им. За тези числа може да се осигури контекст чрез вмъкване на блещукащи линии до данните. Заемайки малко място, блещукащата линия може да покаже тенденция, която е базирана на съседни данни, в ясно и компактно графично представяне. Макар и да не е задължително клетката с блещукащата линия да е непосредствено до съответните й данни, това е добра практика.

Можете бързо да видите зависимостта между блещукаща линия и съответните й данни, а когато данните се променят, можете да видите промените незабавно в блещукащата линия. Освен да създавате единична блещукаща линия за ред или колона от данни, можете да създадете няколко блещукащи линии едновременно, като изберете няколко клетки, които съответстват на подразбиращите се данни, както е показано на следващата картина.

Можете също да създавате блещукащи линии за редове от данни, които добавяте по-късно, като използвате черното квадратно поле в съседна клетка, която съдържа блещукаща линия.

Група блещукащи линии и техните данни

1. Диапазонът от данни, използван от група блещукащи линии

2. Група блещукащи линии

Едно от предимствата на използването на блещукащи линии се състои в това, че за разлика от диаграмите, блещукащите линии се отпечатват при отпечатване на работния лист, който ги съдържа.

Най-горе на страницата

Създаване на блещукаща линия

 1. Изберете празна клетка или група от празни клетки, в които искате да вмъкнете една или повече блещукащи линии.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Блещукащи линии щракнете върху типа блещукаща линия, която искате да създадете: Линия, Колона или Печалба/загуба.

  Групата "Блещукащи линии" в раздела "Вмъкване"

 3. В полето Данни въведете диапазона от клетките, които съдържат данните, на които искате да базирате блещукащите линии.

  Бележка    Можете да щракнете върху Изображение на бутон да свиете временно диалоговия прозорец, изберете диапазона от клетки, които искате в работния лист и след това щракнете върху Изображение на бутон да възстановите нормален размер на диалоговия прозорец.

Когато са избрани една или повече блещукащи линии, се появяват Инструменти за блещукащи линии, показвайки раздела Проектиране. В раздела Проектиране можете да изберете една или повече от няколкото команди измежду следните групи: Блещукаща линия, Тип, Покажи/скрий, Стил и Група. Използвайте тези команди, за да създадете нова блещукаща линия, да смените типа й, да я форматирате, да покажете или скриете точки на данните в блещукаща линия или да форматирате вертикалната ос в група блещукащи линии. Тези опции са описани подробно в следващия раздел.

Най-горе на страницата

Персонализиране на блещукаща линия

След като създадете блещукащи линии, можете да контролирате кои точки за стойност се показват (като например висока, ниска, първа, последна или всякакви отрицателни стойности), да променяте типа на блещукащата линия ("Линия", "Колона или "Печалба/загуба"), да прилагате стилове от галерия или да задавате отделни опции за форматиране, да задавате опции за вертикалната ос и да управлявате начина, по който се показват празните или нулеви стойности в блещукащата линия.

Определяне кои стойности на точките да се показват

Можете да подчертаете отделни маркери за данни (стойности) в блещукаща линия "Линия", като направите някои или всички маркери видими.

Пример за блещукаща линия в клетка заедно с текст

В тази блещукаща линия маркерът за висока стойност е зелен, а маркерът за ниска стойност е оранжев. Всички други маркери са показани в черно.

 • За да покажете всички стойности, поставете отметка в квадратчето Маркери.

 • За да покажете отрицателни стойности, поставете отметка в квадратчето Отрицателни точки.

 • За да покажете най-високата или най-ниската стойност, поставете отметка в квадратчетата Висока точка или Ниска точка.

 • За да покажете първата или последната стойност, поставете отметка в квадратчетата Първа точка или Последна точка.

Промяна на стила на или форматиране на блещукащи линии

Използвайте галерията на стиловете в раздела Проектиране, който става достъпен, когато изберете клетка, която съдържа блещукаща линия.

 1. Изберете отделна блещукаща линия или група блещукащи линии.

 2. За да приложите предварително зададен стил, в раздела Проектиране, в групата Стил щракнете върху стил или щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на полето, за да видите допълнителни стилове.

  Галерия със стилове за блещукащи линии

 3. За да приложите конкретно форматиране към блещукаща линия, използвайте командите Цвят на блещукащата линия или Цвят на маркера.

Показване или скриване на маркери за данни

В блещукаща линия, която има стила "Линия", можете да покажете маркери за данни, така че да подчертаете отделни стойности.

 1. Изберете блещукаща линия.

 2. В групата Покажи/скрий на раздела Проектиране поставете отметка в някои от квадратчетата, за да покажете отделни маркери (като например висока, ниска, отрицателна, първа или последна), или поставете отметка в квадратчето Маркери, за да покажете всички маркери.

  Изчистването на дадено квадратче за отметка скрива указаните маркер или маркери.

Показване и персонализиране на настройките на осите

Можете да изберете Тип за ос на данните (в групата Група щракнете върху Ос), за да форматирате формата на диаграмата в блещукаща линия така, че да отразява произволни нестандартни периоди от време в данните, на които се базира.

Тип за ос на данните за блещукащи линии

В блещукаща линия "Ред" прилагането на "Тип за ос на данните" може да промени наклона на начертаната линия и позицията една спрямо друга на точките от данни.

В блещукаща линия "Колона" прилагането на "Тип за ос на данните" може да промени ширината на колоните или да увеличи или намали разстоянието между колоните, както е показано на изображението по-долу.

Блещукащи линии ''Колона'' с тип за обща ос и с тип за ос на данните

В показания тук пример има две блещукащи линии ''Колона'', които използват данни от един и същ диапазон. Блещукащата линия с етикета "Тенденция'' използва типа за обща ос, а тази с етикета "Тенденция (Тип за ос на данните)" използва типа за ос на данните. Във всяка блещукаща линия първите две точки от данни са разделени през два месеца, а втората и третата – през седем. Като приложите типа за ос на данните, разстоянието между трите колони се променя пропорционално така, че да отрази нестандартните интервали от време.

Можете също да използвате опциите на осите, за да зададете минимални и максимални стойности за вертикалната ос на блещукаща линия или група блещукащи линии. Явното задаване на тези стойности ви помага да управлявате мащаба, така че зависимостта между стойностите се показва по по-смислен начин.

 1. При избрана блещукаща линия или група блещукащи линии в групата Група щракнете върху Ос.

 2. Под вертикален минималната стойност или Опции за Вертикална ос максималната стойност опции щракнете върху Стойност по избор.

 3. Задайте минималните или максималните стойности, които смятате, че най-добре подчертават стойностите в блещукащите линии.

Можете да увеличите височината на реда, който съдържа блещукащата линия, за да подчертаете по-добре разликата в стойностите на данните, ако някои са много малки, а други – много големи.

Можете също да използвате опцията Чертане на данните отдясно наляво, за да промените посоката, в която се чертаят данните в блещукаща линия или група блещукащи линии.

Чертане на данните отдясно наляво

Ако сред данните ви има отрицателни стойности, можете да подчертаете това, като покажете хоризонтална ос в блещукащата линия.

 1. При избрана блещукаща линия или група блещукащи линии в групата Група щракнете върху Ос.

 2. Под Опции за хоризонтална ос щракнете върху Покажи оста.
  Всички блещукащи линии, които съдържат отрицателни данни, ще се покажат с хоризонтална ос в 0.

  Блещукаща линия с хоризонтална ос

Манипулиране на празни или нулеви стойности

Можете да управлявате начина, по който блещукащата линия третира празни клетки в диапазон (и следователно как се визуализира блещукащата линия), като използвате диалоговия прозорец Настройки за скрити или празни клетки.

Диалогов прозорец "Настройки за скрити или празни клетки"

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×