Използване на "Автодовършване на формули"

Можете да използвате "Автодовършване на формули", за да създавате и редактирате формули по-лесно и да ограничите грешките при въвеждане и синтактичните грешки. След като въведете = (знак равно) и началната буква или букви на функция в лентата за формули, виждате списък с функции, имена и текстови низове. Има и текст, който ви помага да изберете подходящата функция.

Списък на "Автодовършване на формули"

Ето някои неща, които можете да правите, като използвате "Автодовършване на формули".

Показване на елементи в списъка на "Автодовършване на формули"

Следващата таблица показва как да управлявате показването на елементи в списъка на "Автодовършване на формули".

За да покажете

Въведете това

Имена на функции на Excel Online и на дефинирани от потребителя функции

Могат да бъдат въведени буква или начални букви на функцията.

Пример: Su

Аргументи на функцията

Въведете ( -- отваряща скоба

Въведете аргумента, като например число или препратка към клетка, или използвайте превключвател за показване, като например началните букви или [ (отваряща квадратна скоба).

Пример: SUM(5, A2, [

За всеки следващ аргумент въвеждайте запетая и след това аргумента или друг превключвател за показване.

Забележка: Следните функции притежават аргументи с изброими константи, които се показват автоматично в падащия списък: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL и VLOOKUP.

Дефинирани имена и имена на таблици

Могат да бъдат въведени буква или начални букви на името.

Пример: ГодишниПродажби

Спецификатори на колони на таблици и спецификатори на специални елементи ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Едно или повече от следните:

 • [ (отваряща квадратна скоба) непосредствено след името на таблица.

  Пример: ГодишноРезюме[

 • , (запетая) непосредствено след специалния елемент.

  Пример: =ГодишноРезюме[#All],

 • : (двоеточие) непосредствено след името на колона.

  Пример: ГодишноРезюме[Продажби:

Забележка: Ако клетката е в таблица, името на таблицата не е задължително. Например следващите формули биха били еднакви:

=[Продажби]/[Разходи]

=ГодишноРезюме[Продажби]/ГодишноРезюме[Разходи]

Имена на връзки във функции за куб

" (отваряща кавичка) непосредствено след отварящата кръгла скоба на името на функцията за куб.

Пример: CUBEMEMBER("

Забележка: Изброяват се само съхранените в текущата работна книга OLAP връзки.

Текстови низове на многомерни изрази (MDX) във функции за куб

Едно или повече от следните:

 • " (отваряща кавичка) непосредствено след запетаята за аргумент.

  Пример: CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","

 • . (точка) непосредствено след затварящата скоба.

  Пример: CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","[Клиенти].

  Пример: CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","[Клиенти].[Мексико].

 • ( (отваряща кръгла скоба) непосредствено след отварящата кавичка за текстовия низ на MDX, за да посочи началото на кортеж (низ, който съдържа разделени със запетая стойности).

  Пример: CUBEVALUE("ДанниНаКубаЗаПродажби","(

 • ,  (запетая) непосредствено след затварящата скоба в текстов низ на MDX, за да посочи втората част на кортежа.

  Пример: CUBEVALUE("ДанниНаКубаЗаПродажби","([Клиенти].[Мексико],

 • { (отваряща фигурна скоба) непосредствено след отварящата кавичка на текстов низ на MDX, за да посочи началото на израз за множество.

  Пример: CUBEVALUE("ДанниНаКубаЗаПродажби","{

  Забележки: 

  • Трябва да имате връзка с OLAP източник на данни, за да въведете текстов низ на MDX с помощта на "Автодовършване на формули".

  • Ако е дефиниран надпис, той се показва в екранно пояснение, за да помогне при потвърждаването на избора.

  • Ако текстовият низ на MDX е двусмислен, остава въведено уникално име на член, но вие трябва да решите дали да коригирате въведеното. Например, ако има две стойности за следния текстов низ на:

   CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","[Клиенти].[Мексико].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Би била въведена една от следните стойности:

   [Клиенти].[Име].&[54342]

   [Клиенти].[Име].&[34297]

   Ако тази, която е въведена, не е тази която искате, трябва да я изтриете и след това да изберете другата.

  • Имената на функции на "Услуги за анализ на Microsoft SQL сървър", като например "Children", "Parent" или "Crossjoin" не се показват в падащия списък, но вие можете все пак да ги въвеждате.

Забележки: 

 • По всяко време можете да въведете каквото поискате, за да завършите формулата, докато използвате "Автодовършване на формули".

 • Можете да използвате "Автодовършване на формули" по средата на съществуваща вложена функция или формула. Текстът непосредствено преди точката на вмъкване се използва за показване на стойности в падащия списък, а целият текст след точката на вмъкване остава непроменен.

 • Дефинираните имена, които създавате за изброими константи, като например тези, които се използват във функцията SUBTOTAL, и връзките на функции за куб, не се показват в падащия списък на "Автодовършване на формули", но вие все пак можете да ги въвеждате.

Преминаване през списъка на "Автодовършване на формули" чрез клавиатура

Следната таблица показва клавишите, които можете да използвате, за да използвате списъка на "Автодовършване на формули".

За да извършите

Натиснете

Преместите точката на вмъкване с един знак наляво.

Стрелка наляво

Преместите точката на вмъкване с един знак надясно.

Стрелка надясно

Преместите селекцията с един елемент нагоре.

Стрелка нагоре

Преместите селекцията с един елемент надолу.

Стрелка надолу

Изберете последния елемент.

End

Изберете първия елемент.

Начало

Преместите една страница надолу и да изберете нов елемент.

Страница надолу

Преместите една страница нагоре и да изберете нов елемент.

Страница нагоре

Затворите падащия списък.

Esc (или щракнете върху друга клетка)

Вмъкване на елемент от списъка

Важно: Докато въвеждате формула, не забравяйте да въведете затварящата кръгла скоба за функция, затварящата квадратна скоба за препратка към таблица или затварящата кавичка за MDX текстов низ.

 • За да вмъкнете избрания елемент във формулата и да поставите точката на вмъкване точно след него, натиснете клавиша TAB или щракнете двукратно върху елемента.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×