Използване на "Автодовършване на формули"

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използвайте "Автодовършване на формули", за да създавате и редактирате формули по-лесно и да минимизирате грешките при въвеждане и синтактичните грешки. След като въведете = (знак за равенство) и началните букви или превключвател за показване, Microsoft Excel показва под клетката динамичен падащ списък на валидните функции, имена и текстови низове, които съответстват на буквите или превключвателя за показване. След това можете да вмъкнете елемент от падащия списък във формулата, като използвате превключвател за вмъкване.

автодовършване на формули

1. Въведете = (знак за равенство) и началните букви или превключвател за вмъкване, за да стартирате "Автодовършване на формули".

2. Докато въвеждате, се показва превъртащ се списък от валидни елементи с осветени най-близки съвпадения.

3. иконите представляват типа на запис, като например функция (в този пример, ТЪРСЕНЕ, ВТОРО... НАКЛОН), препратка към таблица (SalesSummary) или дефинирано име (SalesTax).

4. Подробни екранни пояснения ви помагат да направите най-добрия избор.

Какво искате да направите?

Управление на падащия списък с помощта на превключватели за показване

Обхождане на падащия списък на "Автодовършване на формули" с помощта на клавиши

Въвеждане на елемент от падащия списък с помощта на превключвател за вмъкване

Включване или изключване на "Автодовършване на формули"

Управление на падащия списък с помощта на превключватели за показване

Следващата таблица обобщава начините за динамично управление на показването на елементи в падащия списък на "Автодовършване на формули".

За да покажете

Въведете това

Имена на функции на Excel и на дефинирани от потребителя функции

Могат да бъдат въведени буква или начални букви на функцията.

Пример: Su

Аргументи на функцията

(Няма превключвател за показване).

Въведете аргумента, като например число или препратка към клетка, или използвайте превключвател за показване, като например началните букви или [ (отваряща квадратна скоба).

Пример: SUM(5, A2, [

За всеки следващ аргумент въвеждайте запетая и след това аргумента или друг превключвател за показване.

Забележка: Следните функции притежават аргументи с изброими константи, които се показват автоматично в падащия списък: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL и VLOOKUP.

Дефинирани имена и имена на таблици

Могат да бъдат въведени буква или начални букви на името.

Пример: Ann

Спецификатори на колони на таблици и спецификатори на специални елементи ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Едно или повече от следните:

 • [ (отваряща квадратна скоба) непосредствено след името на таблица.

  Пример: ГодишноРезюме[

 • , (запетая) непосредствено след специалния елемент.

  Пример: =ГодишноРезюме[#All],

 • : (двоеточие) непосредствено след името на колона.

  Пример: ГодишноРезюме[Продажби:

Забележка: Ако клетката е в таблица, името на таблицата не е задължително. Например следващите формули биха били еднакви:

=[Продажби]/[Разходи]

=ГодишноРезюме[Продажби]/ГодишноРезюме[Разходи]

Имена на връзки в куб функции

" (отваряща кавичка) непосредствено след отварящата кръгла скоба на името на куб функцията.

Пример: CUBEMEMBER("

Забележка: Изброяват се само съхранените в текущата работна книга OLAP връзки.

Текстови низове на многомерни изрази (MDX) в куб функции

Едно или повече от следните:

 • " (отваряща кавичка) непосредствено след запетаята за аргумент.

  Пример: CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","

 • . (точка) непосредствено след затварящата скоба.

  Пример: CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","[Клиенти].

  Пример: CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","[Клиенти].[Мексико].

 • ( (отваряща кръгла скоба) непосредствено след отварящата кавичка за текстовия низ на MDX, за да посочи началото на кортеж (низ, който съдържа разделени със запетая стойности).

  Пример: CUBEVALUE("ДанниНаКубаЗаПродажби","(

 • ,  (запетая) непосредствено след затварящата скоба в текстов низ на MDX, за да посочи втората част на кортежа.

  Пример: CUBEVALUE("ДанниНаКубаЗаПродажби","([Клиенти].[Мексико],

 • { (отваряща фигурна скоба) непосредствено след отварящата кавичка на текстов низ на MDX, за да посочи началото на израз за множество.

  Пример: CUBEVALUE("ДанниНаКубаЗаПродажби","{

  Забележки: 

  • Трябва да имате връзка с OLAP източник на данни, за да въведете текстов низ на MDX с помощта на "Автодовършване на формули".

  • Ако е дефиниран надпис, той се показва в екранно пояснение, за да помогне при потвърждаването на избора.

  • Ако текстовият низ на MDX е двусмислен, остава въведено уникално име на член, но вие трябва да решите дали да коригирате въведеното. Например ако има две стойности за следния текстов низ на:

   CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","[Клиенти].[Мексико].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Би била въведена една от следните стойности:

   [Клиенти].[Име].&[54342]

   [Клиенти].[Име].&[34297]

   Ако тази, която е въведена, не е тази която искате, трябва да я изтриете и след това да изберете другата.

  • Имената на функции на "Услуги за анализ на Microsoft SQL сървър", като например "Children", "Parent" или "Crossjoin" не се показват в падащия списък, но вие можете все пак да ги въвеждате.

Забележки: 

 • По всяко време можете да въведете каквото поискате, за да завършите формулата, докато използвате "Автодовършване на формули".

 • Можете да използвате "Автодовършване на формули" по средата на съществуваща вложена функция или формула. Текстът непосредствено преди точката на вмъкване се използва за показване на стойности в падащия списък, а целият текст след точката на вмъкване остава непроменен.

 • Дефинираните имена, които създавате за изброими константи, като например тези, които се използват във функцията SUBTOTAL и връзките на куб функции, не се показват в падащия списък на "Автодовършване на формули", но вие все пак можете да ги въвеждате.

Най-горе на страницата

Обхождане на списъка на "Автодовършване на формули" с помощта на клавиши

Следващата таблица обобщава клавишите, които можете да използвате, за да обхождате падащия списък на "Автодовършване на формули".

За да

Натиснете

Преместите точката на вмъкване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместите точката на вмъкване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместите селекцията с един елемент нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместите селекцията с един елемент надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Изберете последния елемент.

END

Изберете първия елемент.

HOME

Преместите една страница надолу и да изберете нов елемент.

СТРАНИЦА НАДОЛУ

Преместите една страница нагоре и да изберете нов елемент.

СТРАНИЦА НАГОРЕ

Затворите падащия списък.

ESCAPE (или щракнете върху друга клетка)

Включите или изключите "Автодовършване на формули".

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Най-горе на страницата

Въвеждане на елемент от падащия списък с помощта на превключвател за вмъкване

Важно: Докато въвеждате формула, дори след използване на превключвател за вмъкване, не забравяйте да въведете затварящата кръгла скоба за функция, затварящата квадратна скоба за препратка към таблица или затварящата кавичка за MDX текстов низ.

 • За да вмъкнете избрания елемент във формулата и да поставите точката на вмъкване точно след него, натиснете клавиша TAB или щракнете двукратно върху елемента.

Най-горе на страницата

Включване или изключване на "Автодовършване на формули"

 1. Щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции, а след това щракнете върху категорията Формули.

 2. Отметнете или изчистете Автодовършване на формули под Работа с формули.

Съвет: Можете също да натиснете ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, докато въвеждате формула, за да превключите "Автодовършване на формули".

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×