Използване и конфигуриране на уеб компонент на връзки към резюме или контрола на поле на връзки към резюме

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

уеб част на връзки към резюме, както и контролата на поле на връзки към резюме, предоставят лесен начин да се построи страница от връзки към различни ресурси както вътре, така и извън сайта ви. Можете да управлявате изгледа, организацията и представянето на връзките, които добавяте към уеб компонент или контролата на поле на връзки към резюме.

Какво искате да направите?

Създаване на уеб страница, която има уеб компонент на връзки или контрола на поле

Конфигуриране на уеб компонент на връзки или контрола на поле

Използване на уеб компонент на връзки или контрола на поле

Създаване на уеб страница, която има уеб компонент или контрола на поле на връзки към резюме

Когато създавате страница, можете да изберете тя да има връзки към резюме, като изберете подходящото оформление на страница.

Две оформления на страница вече съдържат контрола на поле на връзки към резюме, когато ги използвате, за да създадете страница:

 • Страница на статия с връзки към резюме

 • Начална страница с връзки към резюме

 • Начална стартираща страница

Можете да използвате контрола на поле на връзка за съдържание, както бихте използвали уеб компонент на връзка за съдържание, с изключение на това, че не можете да добавяте контрола на поле към страница. Контролите на поле трябва да се добавят към оформлението на страница, преди оформлението да си използва за създаване на уеб страница.

Добавяне на уеб компонент на връзки към резюме към страница

Уеб компоненти на връзки към резюме могат да се добавят към страница само ако оформлението на страницата поддържа уеб компоненти. Можете да добавите уеб компонента на връзки към резюме към страница, която използва всяко от следните оформления на начална страница:

 • Разширено търсене

 • Начало на интранет

 • Начална страница с дискусионни групи

 • Страница с резултати от търсене на хора

 • Страница за търсене

 • Резултати от търсенето

 • Начална страница на каталога на сайтове

 • Начална страница със съдържание

 • Преминете към страницата, към която искате да добавите уеб компонента на връзки към резюме.

 • В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 • Изберете зона за уеб компонента и после щракнете върху Добавяне на уеб компонент в тази зона. Отваря се диалоговият прозорец на уеб страница Добавяне на уеб компоненти.

 • В диалоговия прозорец Добавяне на уеб компоненти, под Всички уеб компоненти, в секцията По подразбиране отметнете квадратчето Уеб компонент на връзки към резюме и после щракнете върху Добави.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на уеб компонент или контрола на поле на връзки към резюме

Има два набора от опции за конфигуриране на уеб компонент на връзки към резюме: стандартни опции за конфигуриране на уеб компонент и опции за конфигуриране на връзки към резюме. Опциите за конфигуриране на връзки към резюме са също налични и за контролите на поле на връзки към резюме.

За да изберете стандартните опции за конфигурация на уеб част, щракнете върху стрелката в горния десен ъгъл на уеб частта и след това щракнете върху Промяна на споделена уеб част. За повече информация относно тези опции за конфигурация вижте статията Персонализиране на уеб части.

Ако вече редактирате страницата, стрелката в горния десен ъгъл на уеб компонента е с етикет редактиране.

За да изберете опциите за конфигурация на връзки към резюме, направете следното:

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходима, ако вече редактирате страницата.

 2. В уеб елемента или в контролата на поле на връзки към резюме щракнете върху Конфигуриране на стилове и оформление. Появява се диалоговият прозорец на уеб страница Конфигуриране на стилове и оформление.

 3. Можете да изберете следните опции:

  • Стил по подразбиране за нови връзки      Изберете стила на показване за новите връзки. Стилът, който изберете, се прилага към всяка връзка, която добавяте към уеб компонента на връзки към резюме.

  • Промени съществуващите връзки да използват този стил      Отметнете квадратчето и след това изберете стил на показване, който да се приложи към всички съществуващи връзки в уеб компонента на връзки към резюме.

  • Задайте заглавките на група да използват този стил      Ако сте отделили връзките си в групи, можете да използвате тази опция, за да зададете стила на показване на заглавките на групи.

  • Брой колони за групи      Ако отделите връзките си в групи, можете да използвате тази настройка, за да зададете броя колони, които ще бъдат показани. Уеб компонент или контрола на поле на връзки към резюме могат да имат до пет колони. Ако използвате пет или по-малко групи, можете да накарате всяка група да се появява в своя собствена колона, като използвате опцията Брой колони за групи, за да зададете броя, който съответства на броя групи, които имате. Ако зададете брой колони, който е по-малък от броя на групите, групите се разпределят равномерно по наличните колони и отдолу на уеб компонента се добавя нов ред, съдържащ допълнителните групи.

Най-горе на страницата

Използване на уеб компонент или контрола на поле на връзки към резюме

Можете да използвате уеб компоненти или контроли на полета на връзки към резюме, за да създадете групи, които можете да използвате, за да организирате връзки, да добавяте нови връзки и да сортирате връзките и заглавките на групи, които са в уеб компонента.

Ако планирате да организирате връзките, като използвате групи, то е добра идея да създадете групите, преди да добавите нови връзки. Това ви позволява да поставите всяка нова връзка в група, когато добавяте връзката. Ако изберете да не създавате първо групи, но по-късно решите, че искате да използвате групи, можете да редактирате всяка връзка, за да я добавите към група, или можете да плъзнете всяка връзка в групата, към която искате да принадлежи.

Какво искате да направите?

Добавяне на група към уеб компонент на връзки или контрола на поле

Добавяне на връзка към уеб компонент на връзки или контрола на поле

Сортиране на връзки към Резюме и заглавките на групи в раздел '' или контрола на поле

Редактиране на съществуваща връзка или заглавка на група

Добавяне на група към уеб компонент или контрола на поле на връзки към резюме

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходима, ако вече редактирате страницата.

 2. В уеб компонента на връзки към резюме или в контролата на поле щракнете върху Нова група. Появява се диалоговият прозорец на уеб страница Нова група.

 3. В полето Име на заглавка на група въведете име за групата. Това име се появява най-горе на списъка от връзки, които добавяте към групата.

  Забележка: Когато създавате първата група за определен уеб компонент или контрола на поле на връзки към резюме, всички съществуващи връзки в уеб компонента или контролата на поле се добавят към тази група. Допълнителните групи, които създавате, първоначално са празни.

Премахване на група

Можете също да премахнете група от уеб компонент или контрола на поле на връзки към резюме.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходима, ако вече редактирате страницата.

 2. В уеб компонента или контролата на поле на връзките към резюме щракнете върху менюто до групата, която искате да премахнете, а после щракнете върху Изтрий.

  Забележка: Когато премахвате група, която съдържа връзки, тези връзки се преместват към първата група, която остава. Ако премахнете единствената група, връзките остават и вече не са в група.

Добавяне на връзка към уеб компонент или контрола на поле на връзки към резюме

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходима, ако вече редактирате страницата.

 2. В уеб компонента или контролата на поле на връзки към резюме щракнете върху Нова връзка. Появява се диалоговият прозорец на уеб страница Нова връзка.

 3. В диалоговия прозорец Нова връзка изберете дали връзката сочи към лице, или към елемент.

  Забележка: Връзка за резюме към лице е налична само за сайтове, които имат конфигуриран доставчик на споделени услуги (SSP). Ако сайтът ви няма конфигуриран SSP, опцията Лице не е налична.

  Ако изберете връзка към лице, се появява нова опция Лице в диалоговия прозорец Нова връзка. Можете да зададете към кое лице сочи връзката, като го въведете в полето Лице или като щракнете върху Преглед, а после изберете лицето от диалоговия прозорец на уеб страница Добавяне на лице. Опцията Лице не се появява, ако изберете да се свържете към елемент.

 4. Добавете заглавие и описание за връзката, като ги въведете в полетата Заглавие и Описание. Трябва да дадете заглавие, но описанието е по желание. Ако добавите описание, можете да проверите правописа на текста на описанието, като щракнете върху бутона Проверка на правопис до полето Описание.

 5. Можете да зададете адрес (URL) на връзката, като го въведете в полето URL адрес на връзка. Ако връзката сочи към лице, адресът ще бъде вече попълнен. Ако връзката сочи към елемент, който е в сайта ви, можете да щракнете върху бутона Преглед, за да намерите елемента и полето URL адрес на връзка да се попълни автоматично. За да проверите адреса на връзката си, щракнете върху Щракнете тук за проверка.

 6. Изберете опцията Отвори връзката в нов прозорец, за да накарате връзката да се отваря в нов прозорец на браузъра.

 7. Можете да добавите пояснение към връзката, като го въведете в полето Пояснение. Пояснението се появява над връзката, когато потребителят на страницата задържи показалеца върху връзката.

 8. Можете да свържете изображение с връзката, като въведете адреса му в полето URL адрес на изображение. Ако изображението е в сайта ви, можете да щракнете върху бутона Преглед, за да намерите изображението и полето URL адрес на изображение да се попълни автоматично. Ако свържете изображение с връзка, изображението се появява отстрани на връзката и потребителите могат да щракнат или върху изображението, или върху връзката, за да преминат към целта на връзката. За да проверите адреса на изображението, щракнете върху Щракнете тук за проверка.

 9. Ако зададете към връзката да се свърже изображение, можете също да зададете алтернативен текст за изображението, като го въведете в полето Описание на изображението. Алтернативният текст се чете на глас от софтуера за четене на страници, когато потребител на страницата, който използва софтуер за четене на страници, я посети. Този текст също се показва вместо изображението, ако по някаква причина браузърът на потребителя не показва изображението.

 10. Ако вече имате добавени групи към уеб компонент на връзки или контрола на поле, можете да зададете коя група принадлежи връзката, като използвате Група падащия списък. Когато редактирате връзка, можете да използвате Група падащия списък, за да добавите връзката към група или да промените връзката принадлежи към групата.

 11. Можете да зададете стил на показване за връзката, като изберете опция в полето Стил. Забележете, че някои стилове не показват изображения, така че, ако имате изображение, свързано с връзката ви, внимавайте да изберете стил, който показва изображения.

Премахване на връзка

Можете също да премахнете връзка от уеб компонент или контрола на поле на връзки към резюме.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходима, ако вече редактирате страницата.

 2. В уеб компонента или контролата на поле на връзките към резюме щракнете върху менюто до връзката, която искате да премахнете, а после щракнете върху Изтрий.

Сортиране на връзките към резюме и заглавките на групи в уеб компонент или контрола на поле на връзки към резюме

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходима, ако вече редактирате страницата.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В уеб компонента или контролата на поле на връзки към резюме плъзнете връзката или заглавката на група така, че да промените положението й спрямо другите връзки или заглавки на групи. Там, където ще се премести връзката или заглавката на група, се появява червена лента.

  • Използване на бутоните Премести нагоре и Премести надолу:

   1. В уеб компонента или контролата на поле на връзки към резюме щракнете върху Пренареждане. Появява се диалоговият прозорец на уеб страница Пренареждане на връзки.

   2. Щракнете върху заглавката на група или връзка, която искате да преместите и после щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

    Забележка: Ако местите връзка нагоре или надолу, връзката може да бъде преместена в различна група. Ако връзката е най-горе в групата и над нея има друга група, когато щракнете върху Премести нагоре, връзката се премества в групата над нея. Ако връзката е в дъното на групата и под нея има друга група, когато изберете връзката и щракнете върху Премести надолу, връзката се премества в групата под нея.

Редактиране на съществуваща връзка или заглавка на група

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

  Забележка: Тази стъпка не е необходима, ако вече редактирате страницата.

 2. В режим на редактиране всяка връзка към резюме и заглавка на група има меню, разположено отляво на връзката или заглавката. Щракнете върху менюто, а после щракнете върху Редактиране. В зависимост от това, дали сте щракнали върху менюто за връзка или заглавка на група, се появява диалоговият прозорец на уеб страница Редактиране на връзка или Редактиране на група.

 3. Същите опции, които са налични, когато добавите връзка или Добавяне на група също са налични, когато редактирате група или връзка.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×