Използването на екранен четец, за да планирате срещи или събрания в Outlook

Използването на екранен четец, за да планирате срещи или събрания в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Outlook 2016 с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да планирате срещи и да планирате събрания с други хора. Провери кога хората, които каните са налични, се събрания се повтаря, задаване на напомняния за събрания и отговори на искания от хората, които каните в Outlook 2016.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации за Outlook.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Планиране на среща

Създаване на нова среща

 1. В Outlook натиснете Ctrl+2, за да отворите календара. Чувате името на текущия изглед, например "Изглед Работна седмица", последвано от броя на събитията в изгледа.

 2. Натиснете Alt+H и след това натиснете N, за да отворите прозорец с празна среща. С JAWS трябва да натиснете 1 след натискането на N. Фокусът е в полето Тема.

 3. Въведете темата на срещата и след това натискайте клавиша Tab, за да преместите фокуса върху полето Местоположение.

 4. Въведете местоположение на срещата и след това натискайте клавиша Tab, за да преместите фокуса върху полето Начална дата.

 5. За да промените началната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начален час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Крайна дата". За да промените крайната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да преместите датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Краен час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

 7. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Съобщение, редактиране ", и след това използвайте клавиатурата, за да напишете желаната информация за срещата. С JAWS чувате "Бележки, редактиране".

 8. За да запишете срещата си, натиснете Alt+H, A и след това V. Прозорецът на срещата се затваря и фокусът се връща в календара.

Уведомяване на хората за наличността ви

Можете да добавите индикатор за състояние към срещата, за да позволите на други хора да знаят вашата наличност. Ако някой се опитва да планира събрание с вас, той ще знае дали сте свободни, или заети.

 1. Когато имате отворена среща, натиснете Alt+H, B, за да отворите менюто Показвай като.

 2. Натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате опциите за наличност:

  • Свободен

  • Работа другаде

  • Под въпрос

  • Зает

  • Извън офиса

  Натиснете Enter, за да изберете опция и да затворите менюто Показвай като.

 3. За да запишете промените си, натиснете Alt+H, натиснете A и след това V. Прозорецът на срещата се затваря и фокусът се връща в календара.

Планиране на събрание и поканване на потребители

 1. За да създадете покана за събрание от произволно място в Outlook 2016 (например от имейл, календар или задачи), натиснете Ctrl+Shift+Q. Отваря се прозорец Събрание, фокусът се премества в текстовото поле До в поканата и чувате: "До, Редактиране". В JAWS чувате: "До, редактиране".

 2. За да поканите хора на събранието, въведете името на човека и – ако го знаете – имейл адреса му.

  Outlook автоматично търси вашата адресна книга съвпадения. За да навигирате предложенията, използвайте стрелка надолу. Чувате имената и адресите като ви преместване.

  Съвет: За да потвърдите имейл адресите, можете да използвате диалоговия прозорец Проверка на имената за търсене. За да отворите диалоговия прозорец Проверка на имената, натиснете Alt+H, за да отидете в раздела Събрание, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Проверка на имената", и след това натиснете Enter. Фокусът се премества върху първото име от резултатите от търсенето и чувате името. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате в списъка, и след това натиснете Enter, за да изберете име и адрес.

 3. За да прегледате предложените имена, използвайте стрелка надолу. Натиснете Enter, за да изберете име.

 4. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до текстовото поле Тема. Чувате: "Тема, редактиране". В JAWS чувате: "Тема, редактиране". След това въведете темата на събранието.

 5. Натиснете клавиша Tab отново, за да се придвижите до текстовото поле Местоположение. Чувате: "Местоположението може да се редактира, редактиране". В JAWS чувате: "Местоположение, редактиране на разгъващ се списък". След това въведете местоположението.

  Съвети: Ако използвате акаунт за Microsoft Exchange, можете да използвате диалоговия прозорец Избор на стаи: Всички стаи, за да проверите наличността и да запазите стаи.

  • За да се придвижите до бутона Стаи... , когато фокусът е в полето Местоположение, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Бутон Стаи...".

  • За да отворите диалоговия прозорец Избор на стаи, натиснете клавиша Enter. Фокусът се придвижва в полето Търсене и чувате "Избор на стаи, Всички стаи, Търсене, Редактиране". В JAWS чувате: "Търсене в колона, редактиране".

  • За да намерите свободна стая в списъка, натиснете клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до списъка. Ще чуете името на избраната стая, както и подробности, като наличността на стаята и телефонния номер.

  • Използвайте бутоните със стрелка надолу и нагоре, за да навигирате в списъка със стаи. За да запазите текущо избраната стая за събранието, натиснете клавиша Enter.

  • Натиснете Enter отново, за да върнете фокуса върху поканата. Чувате темата на събранието, последвана от "Бутон Стаи...".

 6. За да зададете продължителността на събранието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начална дата, редактиране". В JAWS чувате: "Начална дата, редактиране". По подразбиране това поле включва деня и датата на създаване на поканата за събрание.

  Съвет: Можете да проверите кога са на линия хората, които каните, преди да запишете или изпратите поканата за събрание. За повече информация вижте Проверяване дали хората, които каните, са на линия.

  В зависимост от продължителността на събранието използвайте един от следните два метода:

  • Ако събранието ще продължи цял ден, въведете датата на събранието и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Неотметнато, квадратче Целодневно събитие". В JAWS чувате: "Квадратче Целодневно събитие, не е отметнато". За да поставите отметка в квадратчето, натиснете клавиша за интервал. Чувате: "Отметнато".

  • Ако събранието трае по-малко от един пълен ден, въведете датата на събранието и натиснете Enter. Чувате: "Начален час". Въведете началния час на събранието и след това натиснете клавиша Enter.

   Фокусът се придвижва до текстовото поле Краен час и чувате "Краен час".

 7. За да зададете крайния час на събранието, въведете крайния час и след това натиснете клавиша Enter.

 8. За да изпратите поканата за събрание, натиснете Alt+S. Фокусът се придвижва върху текущо активния прозорец.

Проверяване дали хората, които каните, са на линия

След като въведете имена в покана за събрание, можете да проверите дали хората са на линия.

 1. В прозореца Събрание натиснете Alt+H и след това натиснете U, за да отворите Помощник за планиране. Чувате: "Списъчно поле Всички участници". В JAWS чувате: "Списъчно поле, Всички участници".

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Опции", след което натиснете Enter, за да отворите падащото меню Опции. Чувате: "Меню". Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да преминете през елементите, докато не чуете: "Автоизбиране, свито, елемент от менюто". В JAWS чувате: "Автоизбиране, подменю". След това натиснете клавиша Enter, за да отворите подменюто.

 3. За да навигирате в подменюто, използвайте стрелка надолу. Докато се придвижвате, ще чувате опциите, като например "Всички хора и ресурси" или "Всички хора и един ресурс". За да изберете опция, когато чуете желаната опция, натиснете клавиша Enter.

 4. Автоизбиране избира следващия подходящ час, отговарящ на избраната от вас опция. В разказвача чувате предложената дата и час и името на всеки участник и дали е на линия, например "Мила Николова, свободна". В JAWS, за да чуете за всеки участник дали е на линия, прегледайте списъчното поле на участниците.

 5. Изберете една от тези опции:

  • За да приемете часа и да изпратите поканата за събрание, натиснете Alt+S.

  • За да приемете часа и да се върнете към формуляра за покана, натиснете Alt+H, P, P. Ако искате да редактирате поканата, използвайте клавиша Tab, за да се придвижите между полетата за покана.

  • За да се върнете към Автоизбиране, за да намерите друга опция, повторете предишните стъпки. Обърнете внимание, че в повечето случаи фокусът остава върху бутона Опции и можете да натиснете клавиша Enter. В противен случай натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Опции".

Направите повтарящо се събрание

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. В прозореца за покана Събрание натиснете Alt+H и след това натиснете E, за да се преместите, за да отворите диалоговия прозорец Повторение на среща. В "Разказвач" чувате: "Повторение на среща. Начало, редактиране". В JAWS чувате: "Повторение на среща. Колона начало". Чувате също началния час на събранието.

 2. За да преместите фокуса върху груповото поле Схема на повторение, в диалоговия прозорец Повторение на среща натискайте клавиша Tab, докато не чуете текущо избраната схема ("Ежедневно", "Ежеседмично", "Ежемесечно" или "Годишно").

 3. За да се придвижвате между различните схеми на повторение и да ги избирате, използвайте клавишите със стрелки. Можете да изберете една от следните опции:

  • Опции за ден

   За да изберете опцията Ежедневно, натиснете Alt+D. В "Разказвач" чувате: "Ежедневно". В JAWS чувате: "Схема на повторение, ежедневно".

   • Всеки работен ден от седмицата

    Натиснете клавиша Tab и след това, за да преместите фокуса върху опцията Всеки работен ден и да я изберете, натиснете Alt+K. Чувате: "Всеки работен ден".

   • Всеки няколко дни

    За да преместите фокуса върху бутона Всеки, натиснете Alt+V. Чувате: “Всеки”. За да преместите фокуса върху текстовото поле с дни, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Всеки, редактируем текст". Въведете броя дни (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки два дни, въведете 2) и след това натиснете клавиша Enter.

  • Опции за седмица

   • Ежеседмично

    За да изберете опцията Ежеседмично, натиснете Alt+W. В "Разказвач" чувате: "Ежеседмично". В JAWS чувате: "Схема на повторение, ежеседмично".

   • На всеки няколко седмици

    Изберете опцията Ежеседмично. За да преместите фокуса върху текстовото поле Повторение на всеки, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Повторение на всеки, редактируем текст, седмица". Въведете броя седмици (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки три седмици, въведете 3).

  • Опции за месец

   • Ежемесечно

    За да изберете опцията Ежемесечно, натиснете Alt+M. В "Разказвач" чувате: "Ежемесечно". В JAWS чувате: "Схема на повторение, ежемесечно".

   • На всеки няколко месеца

    Изберете опцията Ежемесечно. За да зададете повтарянето на събранията, натиснете клавиша Tab три пъти. Чувате: "Ден, редактируем текст, на всеки, редактируем текст, месец". Въведете броя месеци (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки три месеца, въведете 3).

  • Ежегодно

   За да изберете опцията Ежегодно, натиснете Alt+Y. В "Разказвач" чувате: "Ежегодно". В JAWS чувате: "Схема на повторение, ежегодно".

  След като изберете опциите за повтаряне, за да затворите диалоговия прозорец Повторение на среща, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", а след това натиснете клавиша Enter.

Трансформиране на събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн Skype събрание.

 1. В прозореца на събранието за да изберете опцията Събрание на Skype и създаване на Skype Конферентна връзка, натиснете Alt + H, O, M.

 2. Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в събранието полето за съобщение.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Използвайте Outlook за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да планирате срещи или събрания с други хора.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Добавяне на ново събитие", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът Ново събитие, фокусът е върху текстовото поле Заглавие, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Въведете име за събитието.

 3. За да зададете начална и крайна дата и час за събитието, плъзгайте наляво, докато не чуете стойностите по подразбиране. За да промените стойностите, докоснете двукратно екрана, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаната опция, и след това докоснете двукратно екрана. За да потвърдите избора, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон OK", и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да създадете целодневно събитие, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Целодневно събитие", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. За да зададете местоположение за събранието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Местоположение", и след това докоснете двукратно екрана. За да въведете името на местоположението, което искате да използвате, докоснете двукратно екрана и започнете да въвеждате. Списъкът с предложени местоположения се актуализира, докато въвеждате. За да изберете местоположение, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана.

 5. Ако използвате няколко календара, можете да зададете към кой календар добавяте новото събитие. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Календар, <акаунт на текущия календар>", и след това докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желания календар, след което докоснете двукратно екрана.

 6. За да зададете известяване време за събитието, плъзнете надясно, докато чуете "Известие", последван от текущата стойност на предупреждение и след това Докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато чуете опцията, която искате и след това Докоснете двукратно екрана.

 7. За да добавите повече информация за събитието, например дневен ред на събранието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Описание", и след това докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура е показана в долната половина на екрана. Въведете подробностите и когато сте готови, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

 8. Когато сте готови с добавянето на подробности за събитието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана.

Поканете други хора да направите събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, в прозореца Редактиране на събитие или Ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "Хора", и след това докоснете двукратно екрана.

  Забележка: За да научите как да отворите и редактирате събития в календара, вижте отваряне, четете и редактиране на събития в календара.

  Отваря се прозорецът Добавяне на хора, фокусът е върху редактируемо текстово поле, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Започнете да въвеждате името на контакт. Списъкът с предложените контакти се актуализира, докато пишете. За да изберете контакт, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното име, след което докоснете двукратно екрана. Повторете това за всички контакти, които искате да поканите.

 3. Когато сте готови, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

Направите повтарящо се събрание

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. Когато създавате събитие, в прозорец на Ново събитие , плъзнете надясно, докато чуете "Се повтаря, никога," и след това Докоснете двукратно екрана. Повторете меню се отваря.

 2. За да изберете желаната честота на повторение на събранието, плъзнете надясно, докато чуете "Честотата никога," Докоснете двукратно екрана и след това плъзнете надясно, докато чуете честотата, в която искате събранието да се провежда. За да изберете, Докоснете двукратно екрана.

 3. За да запишете промените, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Запиши" и след това Докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща към прозореца за Ново събитие .

Трансформиране на събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн Skype събрание.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, в прозореца Редактиране на събитие или Ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "Skype", "Събрание на Skype" или "превключвател, изкл.", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. За да запишете промените, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана.

  Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в полето Описание.

 3. За да се присъедините към събрание на Skype , Отворете събитието и след това плъзнете надясно, докато чуете описанието и след това Skype събрание URL адрес и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Използвайте Календар на Outlook с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да планирате срещи или събрания с други хора.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. В произволен изглед плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете "Елементи", след което плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон "Създай", и докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът за ново събитие.

 2. За да дадете име на събитието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Име на събитието", докоснете двукратно екрана и след това въведете име за събитието с помощта на екранната клавиатура.

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. Разказвачът произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 3. За да зададете местоположение за събранието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Местоположение, редактируем текст", докоснете двукратно екрана и след това въведете местоположението с помощта на екранната клавиатура.

 4. За да зададете начална и крайна дата и час за събитието, плъзгайте наляво, докато не чуете датата и часа по подразбиране. За да промените стойностите, докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете желаната дата и час, след което докоснете двукратно екрана, за да изберете стойност.

  Съвет: За да създадете целодневно събитие, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Неотметнато квадратче "Целодневно", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. За да добавите повече информация за събитието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Описание на събитието, редактируем текст", и след това докоснете двукратно екрана. След това въведете допълнителната информация, като използвате екранната клавиатура.

 6. Ако създавате събрание, за да поканите хора, плъзгайте надясно, докато не чуете "Поканване на някого, редактируем текст", и след това докоснете двукратно екрана. За да добавите контакт, въведете контакта с помощта на екранната клавиатура, след което плъзгайте надясно, докато не чуете "Въведете", и докоснете двукратно екрана.

 7. За да зададете време за известяване за събитието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Свит бутон "Още опции", след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Напомняне", докоснете двукратно екрана и след това плъзнете надясно или наляво, докато не чуете желаната опция. Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 8. Когато сте приключили с добавянето на подробности за събитието, направете едно от следните неща:

  • Ако създавате среща, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши и затвори", и след това докоснете двукратно екрана.

  • Ако създавате събрание, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изпрати", и след това докоснете двукратно екрана.

 9. Прозорецът за ново събитие се затваря и фокусът се връща към изгледа на календар.

Уведомяване на хората за наличността ви

Покажете на другите вашата наличност по време на събитието.

 1. В прозореца на събитието плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Още опции свит", и докоснете екрана двукратно. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Показвай като", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Показвай като.

 2. За да изберете наличността, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете наличността, която искате да покажете. За да изберете, докоснете двукратно екрана.

Поканете други хора да направите събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. Когато сте редактиране или създаване на събитие, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Изпращане на покана, редактируем текст" и след това Докоснете двукратно екрана.

  Забележка: За да научите как да отворите и редактирате събития в календара, вижте отваряне, четете и редактиране на събития в календара.

 2. За да добавите контакт, въведете контакта с помощта на екранната клавиатура, след което плъзгайте надясно, докато не чуете "Въведете", и докоснете двукратно екрана. Ако искате да добавите още контакти, повторете за другите поканени.

 3. За да изпратите поканата, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Изпрати", и след това докоснете двукратно екрана.

Направите повтарящо се събрание

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. В прозореца на събитието плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Свит бутон "Още опции", и докоснете екрана двукратно. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключен, бутон Повторение", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се нов раздел, където можете да изберете опциите за повтарящото се събитие.

 2. За да изберете желаната честота на повторение на събранието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Схема на повторение всяка седмица". Ако искате честота, различна от Ежеседмично, докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете честотата, с която искате да се повтаря събранието. За да изберете, докоснете двукратно екрана.

 3. За да прегледате други опции, плъзгайте наляво или надясно. Разказвачът произнася опциите, докато се придвижвате.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Използвайте Outlook Web App с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да планирате срещи или събрания с други хора в " Календар".

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

В тази тема

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. В Outlookнатиснете Ctrl + Shift + 2, за да отворите календара. Чувате "Заредени", последван от броя на събития и "Събития в един избрания календар."

 2. За да създадете ново събитие натиснете Ctrl + N. Отваря се прозорецът подробни данни или да настроите дадена среща с акцент върху събитието заглавие текстово поле. Ще чуете: "Добави заглавие за събитието."

 3. За да прегледате опциите за събитието, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab.

  • За да дадете име на събитието, въведете име в текстово поле за заглавие на събитието.

  • Ако създавате събрание, натискайте клавиша Tab. Чувате: "Добавяне на хора, редактиране". За да добавите контакт, въведете контакта и натиснете клавиша Enter.

  • За да зададете местоположение за събранието, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Добавяне на място, или стаята, редактиране," и след това въведете желаното от вас.

  • За да зададете начална и крайна дата и час за събитието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете стойностите по подразбиране. За да промените датата, когато сте на началната или крайната дата, натиснете интервал, за да отворите падащото меню за календара, след което използвайте клавишите със стрелки, за да прегледате падащото меню за календара, и натиснете Enter, за да изберете. За да промените часовете, въведете новите стойности.

  • За да добавите повече информация за събитието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Основен текст на събитието, редактиране", и след това въведете данните, които искате.

 4. Когато сте готови, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Изпрати" (за събрание) или "Бутон Запиши" (за среща), и след това натиснете клавиша интервал.

 5. Прозорецът за ново събитие се затваря и фокусът се връща към Календар.

Поканете други хора да направите събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. В прозореца за подробни данни или да настроите дадена среща , натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете: "Добавяне на хора, за редактиране".

 2. За да добавите контакт, въведете или поставете имейл адреса на участник и след това натиснете клавиша Enter. Повторете за другите участници.

Проверяване дали хората, които каните, са на линия

След като въведете имена в покана за събрание, Outlook може да ви помогне да изберете време, когато всеки поканен е свободен.

 1. В прозореца за подробни данни или да настроите дадена среща , натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете събрание предложение, под графикза време. Разказвач обяви предложените на събранието.

 2. За преглед на още предложени часове, натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете предложението за желания времеви интервал. Разказвачът произнася предложените часове, докато се придвижвате. За да изберете час, натиснете интервал.

 3. Ако не можете да намерите всички налични време за този ден, можете да проверите поканен наличност за друг ден. За преглед за други дни, под график, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете "избор на отворени месец, бутон свити," и след това натиснете клавиша за интервал. Натиснете Shift + Tab, докато чуете текущо избрания ден а след това използвайте клавишите със стрелки, за да прегледайте дните. За да изберете един ден, натиснете клавиша Enter.

Направите повтарящо се събрание

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. В прозореца за подробни данни или да настроите дадена среща , натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете "повторение", "само за готови за разгъващ се списък."

 2. За да изберете желаната честота на повторение на събранието, натиснете клавиша за интервал и след това използвайте стрелка надолу, докато чуете честотата, в която искате събранието да се провежда. За да изберете, натиснете клавиша за интервал.

Трансформиране на събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн Skype събрание.

Забележка: Ако не сте Office 365 абонати, е възможно да нямате опцията във вашия Outlook Web App.

 1. В прозореца за подробни данни или да настроите дадена среща , натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете "Изпрати бутон."

 2. Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете: "Бутон Добавяне на събрание в Skype". За да създадете събрание на Skype, натиснете интервал.

 3. Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в основния текст на събитието след изпращането на поканата.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×