Използването на екранен четец, за да планирате срещи или събрания в Outlook

Използването на екранен четец, за да планирате срещи или събрания в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Outlook с клавиатурата и екранен четец, за да планирате срещи и да планирате събрания с други хора. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да се провери кога хората, които каните са налични, се събрания се повтаря, задаване на напомняния за събрания и отговори на искания от хората, които каните в Outlook.

Забележки: 

В тази тема

Планиране на среща

Създаване на нова среща

 1. В Outlook натиснете Ctrl+2, за да отворите календара. Чувате името на текущия изглед, например "Изглед Работна седмица", последвано от броя на събитията в изгледа.

 2. С помощта на разказвача натиснете Alt + H, N, за да отворите празен среща прозорец. С JAWS натиснете Alt + H, N, 1. Фокусът е в полето тема .

 3. Въведете темата на срещата и след това натискайте клавиша Tab, за да преместите фокуса върху полето Местоположение.

 4. Въведете местоположение на срещата и след това натискайте клавиша Tab, за да преместите фокуса върху полето Начална дата.

 5. За да промените началната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начален час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Крайна дата". За да промените крайната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да преместите датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Краен час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

 7. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Съобщение, редактиране ", и след това използвайте клавиатурата, за да напишете желаната информация за срещата. С JAWS чувате "Бележки, редактиране".

 8. За да запишете срещата си, натиснете Alt+H, A и след това V. Прозорецът на срещата се затваря и фокусът се връща в календара.

Уведомяване на хората за наличността ви

Можете да добавите към срещата индикатор за състояние, за да позволите на други хора да знаят вашата наличност. Ако някой се опитва да планира събрание с вас, той ще знае дали сте свободни, или заети.

 1. Когато имате отворена среща, натиснете Alt+H, B, за да отворите менюто Показвай като.

 2. Натиснете стрелката нагоре или стрелка надолу, докато не чувате опцията достъп, която искате.

 3. За да изберете опция, натиснете Enter. Покажи като меню затваря.

 4. За да запишете промените си, натиснете Alt + H, A, V. Затваря се прозорецът на среща и фокусът се връща в календара.

Планиране на събрание и поканване на потребители

 1. За да създадете покана за събрание от всяко място в Outlook (като например имейл, календар и задачи), натиснете Ctrl + Shift + Q. Отваря се прозорец Събрание, фокусът се премества в текстовото поле До в поканата и чувате: "До, Редактиране".

 2. За да поканите хора на събранието, въведете името на човека и – ако го знаете – имейл адреса му.

  Outlook автоматично търси вашата адресна книга съвпадения. За да навигирате между предложенията, използвайте стрелка надолу. Докато се придвижвате, чувате различните имена и адреси.

  Съвет: За да потвърдите имейл адреси, можете да използвате диалоговия прозорец Проверка на имената , за да търсите. За да отворите диалоговия прозорец Проверка на имената , натиснете Alt + H, за да отидете в раздел " събрание ", натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон за проверка на имената" и след това натиснете клавиша Enter. Фокусът се премества върху първото име от резултатите от търсенето и чувате името. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате в списъка, и след това натиснете Enter, за да изберете име и адрес.

 3. За да прегледате предложените имена, използвайте стрелка надолу. Натиснете Enter, за да изберете име.

 4. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до текстовото поле Тема. Чувате: "Тема, редактиране". След това въведете темата на събранието.

 5. Натиснете клавиша Tab отново, за да се придвижите до текстовото поле Местоположение. Чувате: "Местоположението може да се редактира, редактиране". След това въведете местоположението.

  Съвети: Ако използвате акаунт за Microsoft Exchange, можете да използвате диалоговия прозорец Избор на стаи: Всички стаи, за да проверите наличността и да запазите стаи.

  1. За да се придвижите до бутона Стаи... , когато фокусът е в полето Местоположение, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Бутон Стаи...".

  2. За да отворите диалоговия прозорец " Избор на стаи ", натиснете клавиша Enter. Фокусът се придвижва в полето Търсене и чувате "Избор на стаи, Всички стаи, Търсене, Редактиране".

  3. За да намерите свободна стая в списъка, натиснете клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до списъка. Ще чуете името на избраната стая, както и подробности, като наличността на стаята и телефонния номер.

  4. Използвайте бутоните със стрелка надолу и нагоре, за да навигирате в списъка със стаи. За да запазите текущо избраната стая за събранието, натиснете клавиша Enter.

  5. Натиснете клавиша Enter отново, за да върнете фокуса към поканата. Чувате темата на събранието, последван от "Стаи за... бутон за".

 6. За да зададете продължителността на събранието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начална дата, редактиране". По подразбиране това поле включва деня и датата на създаване на поканата за събрание.

  Съвет: Можете да проверите кога са на линия хората, които каните, преди да запишете или изпратите поканата за събрание. За повече информация вижте Проверяване дали хората, които каните, са на линия.

  В зависимост от продължителността на събранието използвайте един от следните два метода:

  • Ако събранието ще продължи цял ден, въведете датата на събранието и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Неотметнато, квадратче Целодневно събитие". За да поставите отметка в квадратчето, натиснете клавиша за интервал. Чувате: "Отметнато".

  • Ако събранието трае по-малко от един пълен ден, въведете датата на събранието и натиснете Enter. Чувате: "Начален час". Въведете началния час на събранието и след това натиснете клавиша Enter.

   Фокусът се придвижва до текстовото поле Краен час и чувате "Краен час".

 7. За да зададете крайния час на събранието, въведете крайния час и след това натиснете клавиша Enter.

 8. За да изпратите поканата за събрание, натиснете Alt+S. Фокусът се придвижва върху текущо активния прозорец.

Проверяване дали хората, които каните, са на линия

След като въведете имена в покана за събрание, можете да проверите дали хората са на линия.

 1. От прозореца на събранието , натиснете Alt + H, и след това можете да отворите помощник за планиране.. Ще чуете: "всички участници списъчно поле."

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Опции", след което натиснете Enter, за да отворите падащото меню Опции. Чувате: "Меню". Натиснете стрелка надолу, за да преминете през елементи, докато чуете: "Автоизбор." След това натиснете клавиша Enter, за да отворите подменюто.

 3. За да навигирате в подменюто, използвайте стрелка надолу. Докато се придвижвате, ще чувате опциите, като например "Всички хора и ресурси" или "Всички хора и един ресурс". За да изберете опция, натиснете Enter.

 4. Автоизбиране избира следващия подходящ час, отговарящ на избраната от вас опция. С помощта на разказвача чувате предложените дата и час и всеки участник име и достъпност състояние, като например "Илияна Lidman, свободна." С JAWS за да чуете всеки участник, използвайте нагоре и надолу, за да прегледате списъчното поле на участниците.

 5. Изберете една от следните опции:

  • За да приемете часа и да изпратите поканата за събрание, натиснете Alt+S.

  • За да приемете часа и да се върнете към формуляра за покана, натиснете Alt+H, P, P. Ако искате да редактирате поканата, използвайте клавиша Tab, за да се придвижите между полетата за покана.

  • За да се върнете към Автоизбиране, за да намерите друга опция, повторете предишните стъпки. Обърнете внимание, че в повечето случаи фокусът остава върху бутона Опции и можете да натиснете клавиша Enter. В противен случай натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Опции".

Направите повтарящо се събрание

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. В събрание прозореца за покана, натиснете Alt + H и след това натиснете E да преместите да отворите диалоговия прозорец Повторение на среща . Ще чуете: "повторение на среща. Начало, редактиране". Чувате също началния час на събранието.

 2. За да преместите фокуса върху Схемата на повторение групово поле, в диалоговия прозорец Повторение на среща , натиснете клавиша Tab, докато чуете текущо избрания модел ("Дневни", "седмица," "Месечна" или "Годишна").

 3. За да се придвижвате между различните схеми на повторение и да ги избирате, използвайте клавишите със стрелки. Можете да изберете една от следните опции:

  • Опции за ден

   За да изберете опцията Ежедневно, натиснете Alt+D. Ще чуете: "Ежедневно."

   • Всеки работен ден от седмицата

    Натиснете клавиша Tab и след това, за да преместите фокуса върху опцията Всеки работен ден и да я изберете, натиснете Alt+K. Чувате: "Всеки работен ден".

   • Всеки няколко дни

    За да преместите фокуса върху бутона Всеки, натиснете Alt+V. Чувате: “Всеки”. За да преместите фокуса върху текстовото поле с дни, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Всеки, редактируем текст". Въведете броя дни (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки два дни, въведете 2) и след това натиснете клавиша Enter.

  • Опции за седмица

   • Ежеседмично

    За да изберете опцията Ежеседмично, натиснете Alt+W. Ще чуете: "Седмичен."

   • На всеки няколко седмици

    Изберете опцията Ежеседмично. За да преместите фокуса върху текстовото поле Повторение на всеки, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Повторение на всеки, редактируем текст, седмица". Въведете броя седмици (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки три седмици, въведете 3).

  • Опции за месец

   • Ежемесечно

    За да изберете опцията Ежемесечно, натиснете Alt+M. Ще чуете: "Месечен."

   • На всеки няколко месеца

    Изберете опцията Ежемесечно. За да зададете повтарянето на събранията, натиснете клавиша Tab три пъти. Чувате: "Ден, редактируем текст, на всеки, редактируем текст, месец". Въведете броя месеци (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки три месеца, въведете 3).

  • Ежегодно

   За да изберете опцията Ежегодно, натиснете Alt+Y. Ще чуете: "Годишен."

  След като изберете опциите за повторяемост, за да затворите диалоговия прозорец Повторение на среща , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" а след това натиснете клавиша Enter.

Трансформиране на събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн Skype събрание.

 1. В прозореца на събранието за да изберете опцията Събрание на Skype и създаване на Skype Конферентна връзка, натиснете Alt + H, O, M.

 2. Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в събранието полето за съобщение.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Използвайте Outlook за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да планирате срещи или събрания с други хора.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Добавяне на ново събитие", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът Ново събитие, фокусът е върху текстовото поле Заглавие, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Въведете име за събитието.

 3. За да зададете начална и крайна дата и час за събитието, плъзгайте наляво, докато не чуете стойностите по подразбиране. За да промените стойностите, докоснете двукратно екрана, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаната опция, и след това докоснете двукратно екрана. За да потвърдите избора, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон OK", и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да създадете целодневно събитие, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Целодневно събитие", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. За да зададете местоположение за събранието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Местоположение", и след това докоснете двукратно екрана. За да въведете името на местоположението, което искате да използвате, докоснете двукратно екрана и започнете да въвеждате. Списъкът с предложени местоположения се актуализира, докато въвеждате. За да изберете местоположение, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана.

 5. Ако използвате няколко календара, можете да зададете към кой календар добавяте новото събитие. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Календар, <акаунт на текущия календар>", и след това докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желания календар, след което докоснете двукратно екрана.

 6. За да зададете известяване време за събитието, плъзнете надясно, докато чуете "Известие", последван от текущата стойност на предупреждение и след това Докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато не чуете желаната опция, след което натиснете двукратно екрана.

 7. За да добавите повече информация за събитието, например дневен ред на събранието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Описание", и след това докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура е показана в долната половина на екрана. Въведете подробностите и когато сте готови, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

 8. Когато сте готови с добавянето на подробности за събитието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана.

Поканете други хора да направите събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, в прозореца Редактиране на събитие или Ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "Хора", и след това докоснете двукратно екрана.

  Забележка: За да научите как да отворите и редактирате събития в календара, вижте отваряне, четете и редактиране на събития в календара.

  Отваря се прозорецът Добавяне на хора, фокусът е върху редактируемо текстово поле, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Започнете да въвеждате името на контакт. Списъкът с предложените контакти се актуализира, докато пишете. За да изберете контакт, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното име, след което докоснете двукратно екрана. Повторете това за всички контакти, които искате да поканите.

 3. Когато сте готови, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

Направите повтарящо се събрание

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. Когато създавате събитие, в прозорец на Ново събитие , плъзнете надясно, докато чуете "Се повтаря, никога," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Повторение.

 2. За да изберете желаната честота на повторение на събранието, плъзнете надясно, докато чуете "Честотата никога," Докоснете двукратно екрана и след това плъзнете надясно, докато чуете честотата, в която искате събранието да се провежда. За избор натиснете двукратно екрана.

 3. За да запишете промените, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща към прозореца за Ново събитие .

Трансформиране на събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн Skype събрание.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, в прозореца Редактиране на събитие или Ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "Skype", "Събрание на Skype" или "превключвател, изкл.", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. За да запишете промените, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана.

  Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в полето Описание.

 3. За да се присъедините към събрание на Skype , Отворете събитието и след това плъзнете надясно, докато чуете описанието и след това Skype събрание URL адрес и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Използвайте Outlook Web App с клавиатурата и екранен четец, за да планирате срещи или събрания с други хора в " Календар". Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

 • В момента актуализираме Outlook.office.com (Outlook в уеб). Някои хора вече използват новия Outlook, а за други класическата версия ще бъде средата по подразбиране, докато не завършим актуализирането. За повече информация отидете на: Получаване на помощ за новия Outlook в уеб. Тъй като инструкциите в тази тема се отнасят за новата среда за работа, ви препоръчваме да превключите от класическия изглед към новия Outlook. За да превключите към новия Outlook, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Команда, Изпробвайте новия Outlook", и след това натиснете Enter. Ако чуете "Лента с инструменти за управление" вместо "Команда, Изпробвайте новия Outlook" вече използвате новия Outlook.

В тази тема

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. В Outlookнатиснете Ctrl + Shift + 2, за да отворите календара. Можете да чуете "Заредени", последван от броя на събития и броя на календари на текущо избрания.

 2. За да създадете ново събитие натиснете Ctrl + N. Отваря се прозорецът за подробни данни за събитие с фокус върху събитието заглавие текстово поле. Ще чуете: "Добавете подробности за събитието. Добавяне на заглавие."

 3. За да прегледате опциите за събитие, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab.

  • За име на събитието, въведете име в полето Добавяне на заглавие .

  • Ако създавате събрание, натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Поканете участниците,." За да добавите контакт, въведете контакта и натиснете клавиша Enter.

  • За да зададете началната и крайната дата и час за събитието, натиснете клавиша Tab, докато чуете стойностите по подразбиране. За да промените датата, когато на начална или крайна дата, натиснете клавиша SR ключови + дясна стрелка веднъж, натиснете Enter, за да отворите падащото меню календар и след това използвайте клавишите със стрелки, за да разглеждате календара на падащото меню и натиснете Enter, за да изберете. За да промените часа, въведете новите стойности.

  • За да зададете местоположение за събранието, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Търсене на стая или местоположение" а след това въведете желаното от вас.

  • За да добавите повече информация за събитието, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Добавяне на описание или да прикачите документи" а след това въведете данните, които искате.

 4. Когато сте готови, натиснете Shift + Tab, докато чуете "Изпращане на бутона" (за събрание) или "Бутон" Запиши"" (за среща), и след това натиснете клавиша за интервал.

 5. Затваря се прозорецът на ново събитие и фокусът се премества към календара.

Поканете други хора да направите събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. В прозореца за подробности за събитието, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете: "Поканете участниците,."

 2. За да добавите контакт, въведете или поставете имейл адреса на участник и след това натиснете клавиша Enter. Повторете за други участници.

Проверяване дали хората, които каните, са на линия

След като въведете имената в покана за събрание, Outlook може да ви помогне да изберете време, когато всеки поканен е налична.

 1. В прозореца за подробности за събитието, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете събрание предложение, под графикза време. Разказвач обяви предложените на събранието.

 2. За да потърсите повече предлагани часове, натиснете стрелката нагоре или стрелка надолу, докато не чувате предложен времеви интервал, който искате. Разказвач съобщавам предложените пъти, докато се движат. За да изберете час, натиснете клавиша за интервал.

 3. Ако не можете да намерите всички налични време за този ден, можете да проверите поканен наличност за друг ден. За преглед за други дни, под график, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете "избор на отворени месец, бутон свити," и след това натиснете клавиша за интервал. Натиснете Shift + Tab, докато чуете текущо избрания ден а след това използвайте клавишите със стрелки, за да прегледайте дните. За да изберете един ден, натиснете клавиша Enter.

Направите повтарящо се събрание

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. В прозореца за подробности за събитието, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете: "Повторение".

 2. За да изберете желаната честота на повторение на събранието, натиснете клавиша за интервал и след това използвайте стрелка надолу, докато чуете честотата, в която искате събранието да се провежда. За избор натиснете интервал.

Направи онлайн събрание

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн събрание чрез Skype или Microsoft Teams.

Забележка: В зависимост от вашата организация и дали Office 365 абонати Skype и/или Microsoft Teams може да не е налична.

В прозореца за подробности за събитието направете едно от следните неща:

 • Ако или Skype или Microsoft Teams е достъпен за вас, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете или "изкл, екипите събрание, превключвател" и "Изключване на събрание на Skype, превключвате ключ." Опцията чувате се определя от вашия администратор. Натиснете Enter, за да включите на събранието в онлайн събрание.

 • Ако Skype и Microsoft Teams са налични, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете "Добави онлайн събрание," и след това натиснете стрелка надолу, за да изберете между наличните опции и натиснете Enter, за да потвърдите избора си.

Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в случай на тялото след изпращането на поканата.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×