Използването на екранен четец, за да изберете и прочетете текстови полета и изображения в Word

Използването на екранен четец, за да изберете и прочетете текстови полета и изображения в Word

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, - за да избирате и четете изображения, фигури и текстови полета в документи на Word 2016.

Използвайки екрана Селекция в Word 2016, можете да покажете като списък всички изображения, фигури и текстови полета в рамките на документа. Можете да прочетете списъка с разказвача и да изберете елементи от списък, за да прочетете или редактирате алтернативни текстове.

Забележки: 

В тази тема

Достъп до текст в текстови полета

Тъй като текстовите полета плават над текстовия слой на документа, екранните четци не могат да ги намират при четене на основния текст. За достъп до текст в текстово поле използвайте екрана Селекция.

Съвет: За да можете бързо да преместите фокуса върху първата плаваща фигура, например текстово поле, натиснете Ctrl+Alt+5. След това, за да обхождате циклично плаващите фигури, натискайте клавиша Tab. За да се върнете към нормалната навигация, натиснете Esc.

 1. В документа натиснете Alt+H, за да отворите раздела Начало.

 2. За да отворите екрана Селекция, въведете SL и след това P. Разказвачът обявява "Бутон Покажи всички". Текстовите полета, изображенията и фигурите се показват в списък.

  Забележка: Ако във вашия документ има прекъсвания (например такива за нова страница или нова секция), екранът Селекция показва само елементите до следващото прекъсване.

 3. Използвайте клавишите със стрелка, за да се придвижите в списъка. Разказвачът произнася елементите в списъка, докато се придвижвате.

 4. За да изберете текстово поле, натиснете интервал.

 5. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. Разказвачът произнася: "Елемент от менюто Изрязване".

 6. В разказвача използвайте клавишите със стрелка, за да се придвижите до елемента Редактиране на текст, и натиснете клавиша ENTER. Натиснете кой да е клавиш, за да поставите курсора в текстовото поле.

  В JAWS трябва да първо да вградите текстовото поле в текста на документа. За да вградите текстовото поле в текста, отидете на Обтичане с текст, използвайте стрелка надясно или наляво, за да отидете на В текста, и натиснете клавиша Enter. Натиснете клавиша Esc, за да се върнете в основния текст на документа.

 7. Разказвачът сега може да чете текста вътре в текстовото поле. За да стартирате четенето, натиснете Caps Lock+M. За да се върнете след това към основния текст на документа, натиснете двукратно клавиша Esc.

  За да прочетете текста на съдържанието на полето в JAWS, натиснете Alt+5 от цифровата клавиатура.

Достъп до изображения с помощта на екрана на селекцията

Изображения, които не са вградени изображения могат да бъдат недостъпни за екранни четци. За да получите достъп до всички изображения в документ, използвайте екрана на селекцията .

Съвет: За да можете бързо да преместите фокуса върху първата плаваща фигура, например изображение, натиснете Ctrl+Alt+5. След това, за да обхождате циклично плаващите фигури, натискайте клавиша Tab. За да се върнете към нормалната навигация, натиснете Esc.

 1. В документа натиснете Alt+H, за да отворите раздела Начало.

 2. За да отворите екрана Селекция, въведете SL и след това P.

  Изображенията, фигурите и текстовите полета се показват в списък.

  Забележка: Ако във вашия документ има прекъсвания (например такива за нова страница или нова секция), екранът Селекция показва само елементите до следващото прекъсване.

 3. Използвайте клавишите със стрелка, за да се придвижите в списъка. Разказвачът произнася елементите в списъка, докато се придвижвате.

 4. За да изберете изображение, натиснете клавиша за интервал.

 5. За да се върнете към основния текст на документа, натиснете Esc. Разказвачът обявява името на файла на документа.

 6. Разказвачът сега може да прочетете алтернативния текст към изображението, ако има такъв. За да стартирате четенето, натиснете Caps Lock+M.

  В JAWS натиснете Ctrl+5 от цифровата клавиатура.

Достъп до вградени изображения без използване на екрана на селекцията

Ако искате да работите върху вградените изображения, докато четете документ, не е необходимо да отваряте екрана Селекция.

 1. Разказвачът обявява изображенията, докато изчита документа. За да спрете на изображение, натиснете клавиша Ctrl.

  Съвет: Ако сте пропуснали точното място и трябва да се върнете или отидете напред в документа дума по дума, натиснете стрелка наляво или надясно, докато не чуете разказвачът да обявява изображението.

 2. За да изберете изображението, натиснете Shift+стрелка надясно.

 3. Сега можете да работите върху изображението. Например за да отворите контекстното меню за картина, натиснете Shift+F10.

Вж. също

Използването на екранен четец, за да вмъкнете картина или изображение в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте TalkBack, вградени Android екранен четец, да достигнете до и прочетете текстови полета и изображения в Word документи на вашия телефон.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Прочетете текста в текстови полета

 1. Отворете документа, Word на телефона. Плъзнете надясно, докато TalkBack започва да чете документа текст един абзац в даден момент.

 2. За да преминете към следващия абзац, плъзнете надясно. Когато чуете "Правоъгълник, текстовото поле" сте достигнали текстово поле в рамките на документа. TalkBack чете текста на съдържанието на полето. Когато сте готови, плъзнете надясно, за да прочетете останалата част на документа или да се придвижите до следващото текстово поле.

Достъп до изображения в текст

 1. Отворете документа, Word на телефона. Плъзнете надясно, докато TalkBack започва да чете документа текст един абзац в даден момент.

 2. За да преминете към следващия абзац, плъзнете надясно. Когато стигнете до изображение, TalkBack чете изображението алтернативен текст, последван от "изображение". Ако изображението има няма алтернативен текст, чувате просто "изображение". Когато сте готови, плъзнете надясно, за да прочетете останалата част на документа или да се придвижите до следващата снимка.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да изберете и прочетете текстови полета в документи на Word .

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

Прочетете текста в текстови полета

Като текстови полета плават над текста слой на документа, разказвача не ги четете при четене на основния текст, така че да имате стигнете до тях поотделно.

 1. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Правоъгълник."

 3. Разказвач сега може да чете съдържанието на текстовото поле. За да започнете да четете, плъзнете надолу с три пръста. За да преминете към следващото текстово поле, плъзнете надясно.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word, като използвате достъпни функции

Използвайте Word Online с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да изберете и прочетете изображения в документи на Word.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

Достъп вградени изображения

 1. Вашият екранен четец съобщава изображенията, когато се чете чрез документ. За да спрете върху изображението, натиснете клавиша Ctrl.

  Забележка: Ако пропуснете точното място и трябва да се върнете или препращане в документа на word в даден момент, натиснете клавиша със стрелка наляво или надясно, докато чуете вашия екранен четец обяви изображението.

 2. За да изберете изображението, натиснете Shift + стрелка надясно.

 3. Сега можете да работите върху изображението. Например за да отворите контекстното меню за картина, натиснете Shift+F10.

Вж. също

Използването на екранен четец, за да вмъкнете картина или изображение в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×