Използването на екранен четец, за да добавите алтернативен (алтернатива) текст към изображения в OneNote

Използването на екранен четец, за да добавите алтернативен (алтернатива) текст към изображения в OneNote

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте OneNote 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте алтернативен текст към изображения и да направите бележките си по-достъпни.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

Добавянето на алтернативен текст към снимки и изображения, които сте вмъкнали в OneNote, е полезен начин за предоставяне на описания на визуално съдържание във вашите бележки. Тези описания могат да предоставят важен контекст за хора с визуални или когнитивни увреждания.

 1. В OneNote страница Изберете картината, която искате да добавите алтернативен текст към. За да изберете картина, използвайте нагоре или надолу стрелка, докато е съобщавам изображението, което искате. В OneNote, изображенията са обявени като: "< име на файл > изображение." В JAWS чувате: "< име на файл > графика."

 2. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10. След това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Алтернативен текст", и натиснете интервал. Отваря се диалоговият прозорец Алтернативен текст с фокус в текстовото поле Заглавие.

 3. Въведете заглавието на алтернативния текст за изображението. Алтернативният текст трябва да описва действието или предназначението на изображението, а не вида му.

 4. За да се преместите в текстовото поле Описание, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Описание". Въведете описание за изображението.

 5. След като въведете заглавие и описание, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", и след това натиснете интервал. Диалоговият прозорец Алтернативен текст се затваря и фокусът се връща към страницата.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавяте алтернативен текст към изображения и да направите бележките си по-достъпни.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

 • Уверете се, че сте включили TalkBack преди стартирането на OneNote за Android.

Добавянето на алтернативен текст към снимки и изображения, които сте вмъкнали в OneNote, е полезен начин за предоставяне на описания на визуално съдържание във вашите бележки. Тези описания могат да предоставят важен контекст за хора с визуални или когнитивни увреждания.

 1. На страница в OneNote изберете картината, към която искате да добавите алтернативен текст. За да изберете картина, плъзгайте надясно или наляво, докато името на желаното изображение не бъде произнесено. TalkBack произнася изображенията като: "Избрано, <име на файл>, изображение".

 2. За да отворите контекстното меню, докоснете двукратно и задръжте върху екрана. Отваря се контекстното меню и чувате: "Отваряне".

 3. За да отворите диалоговия прозорец Алтернативен текст , плъзнете надясно, докато чуете "бутонът" още опции "", Докоснете двукратно екрана, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за алтернативен текст" и след това Докоснете двукратно екрана. Диалоговия прозорец " Алтернативен текст " се отваря с фокус върху полето Заглавие на текст, и ще чуете: "Алтернативен текст, редактиране, < име на файл >."

 4. Въведете заглавието на алтернативния текст за изображението с помощта на екранната клавиатура. Алтернативният текст трябва да описва действието или предназначението на изображението, а не вида му.

  Забележка: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. TalkBack произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, когато сте върху него, вдигнете пръста си. В зависимост от настройките на устройството ви, може да се наложи да докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака.

 5. За да добавите описание към изображението, плъзгайте надясно, докато не чуете "Описание, поле за редактиране", докоснете двукратно екрана и след това въведете описанието с помощта на екранната клавиатура.

 6. След като въведете заглавието и описанието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Готово", и след това докоснете двукратно екрана. Диалоговият прозорец Алтернативен текст се затваря и фокусът се връща към страницата.

Вж. също

Използване на екранен четец за четене на страници в OneNote

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Windows 10 с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте алтернативен текст към изображения и да направите бележките си по-достъпни.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

Добавянето на алтернативен текст към снимки и изображения, които сте вмъкнали в OneNote, е полезен начин за предоставяне на описания на визуално съдържание във вашите бележки. Тези описания могат да предоставят важен контекст за хора с визуални или когнитивни увреждания.

 1. На страница в OneNote изберете картината, към която искате да добавите алтернативен текст. За да изберете картина, плъзгайте надясно или наляво, докато името на желаното изображение не бъде произнесено. Разказвачът произнася изображенията като: "<име на файл>, изображение".

 2. За да отворите контекстното меню, докоснете двукратно екрана с два пръста. Отваря се контекстното меню и чувате: "По избор".

 3. За да отворите диалоговия прозорец " Алтернативен текст ", плъзнете надясно, докато чуете "Бутон на картина", Докоснете двукратно екрана, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Бутон за алтернативен текст" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря диалоговия прозорец " Алтернативен текст ".

 4. За да добавите алтернативен текст, плъзгайте наляво, докато не чуете "Заглавие, текст за редактиране, <име на файл>", докоснете двукратно екрана и въведете заглавието на алтернативния текст за изображението с помощта на екранната клавиатура. Алтернативният текст трябва да описва действието или предназначението на изображението, а не вида му.

  Забележка: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. Разказвачът произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, когато сте върху него, вдигнете пръста си и след това докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака.

 5. За да добавите описание към изображението, плъзгайте пръста си в горната половина на екрана, докато не чуете елемент, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Описание, текст за редактиране", докоснете двукратно екрана и след това въведете описанието с помощта на екранната клавиатура.

 6. След като въведете описанието, плъзгайте пръста си в горната половина на екрана, докато не чуете елемент, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон "Готово", и след това докоснете двукратно екрана. Диалоговият прозорец Алтернативен текст се затваря и фокусът се връща към страницата.

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote Online с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте алтернативен текст към изображения и да направите бележките си по-достъпни.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате OneNote Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като OneNote Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за OneNote Online.

Добавянето на алтернативен текст към снимки и изображения, които сте вмъкнали в OneNote, е полезен начин за предоставяне на описания на визуално съдържание във вашите бележки. Тези описания могат да предоставят важен контекст за хора с визуални или когнитивни увреждания.

 1. В OneNote страница изберете изображението, което искате да добавите алтернативен текст към. За да изберете изображение, използвайте нагоре или надолу стрелка, докато изображението е таксувани. Разказвач съобщавам изображения като: "Изображение".

 2. За да отворите контекстно меню, натиснете Shift + F10. Ще чуете: "Изрязване, елемент от менюто." След това натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Редактиране на текст, елемент от менюто," и след това натиснете клавиша за интервал. Отваря диалоговия прозорец " Алтернативен текст ".

 3. Въведете алтернативния текст за изображението. Алтернативният текст трябва да описва действието или предназначението на изображението, а не вида му.

 4. Когато сте готови, натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Алтернативен текст се затваря и фокусът се връща към страницата.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote Online

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×