Използването на екранен четец, за да вмъкнете картина или изображение в Word

Използването на екранен четец, за да вмъкнете картина или изображение в Word

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и JAWS или "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да вмъкнете картина или изображение. Можете също да добавите алтернативен текст, за да направите картината по-достъпна.

Забележки: 

В тази тема

Вмъкване на изображение или картина от компютъра

 1. Изберете мястото в документа, на което искате да вмъкнете изображението.

 2. Отворете диалоговия прозорец Вмъкване на картина като натиснете Alt + N, P.

 3. Отидете до местоположението на картината на вашия компютър, изберете картината и след това натиснете клавиша Enter. Оригиналната картина е вградена във вашия документ.

  Важно: За да се чете правилно от екранния четец, картината трябва да е вградена в текста.

 4. По подразбиране Word 2016 вмъква картината вградена в текста. При другите версии обаче, например мобилната или Word 2016 for Mac, не става така.

  За да сте сигурни, че картината е вградена в текста на документа, изберете картината и натиснете Alt+JP, за да отворите лентата Формат на картината.

 5. Натиснете PO и след това Enter. При това се появява бутонът Позиция и се избира Вътре в текста.

  Съвети: 

  • Ако картината е с голям размер на файла и прави документа твърде голям, можете да намалите размера на документа, като го свържете с картината, вместо да я вграждате.

  • В диалоговия прозорец Вмъкване на картина отидете с клавиша с Tab до бутона Вмъкване, натиснете клавиша със стрелка надолу, за да отворите падащото меню, и след това изберете Връзка към файл.

Вмъкване на изображение от онлайн източник

Можете да вмъкнете картина от местоположение в уеб

 1. Изберете мястото в документа, на което искате да вмъкнете изображението.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на картини и да потърсите изображения онлайн, натиснете Alt+N, F, за да отворите полето за търсене на изображения с Bing

 3. В полето за търсене с Bing, което вече е избрано, въведете дума или фраза, която описва търсената картина, и натиснете Enter.

 4. Натискайте Alt+стрелка надясно или Alt+стрелка наляво за придвижване в резултатите от търсенето. (В разказвача просто натискайте клавишите със стрелки). Word 2016 описва всяко изображение, когато бъде избрано

 5. За да вмъкнете избраното изображение, натиснете Alt + Enter. (В разказвача, просто натиснете Enter). Word 2016 изтегля и вмъква изображението във вашия документ.

  Съвет: За повече източници на онлайн изображения, от диалоговия прозорец Вмъкване на картини влезте, за да прегледате личните си акаунти, като например за OneDrive, Facebook или Flickr.

Добавяне на алтернативен текст към изображение

След като вмъкнете картината в документа, можете да добавите алтернативен текст, за да направите документа колкото е възможно по-достъпен.

 1. В документа изберете картината, към която искате да добавите алтернативен текст.

 2. За да отворите раздела Формат в Инструменти за картини, натиснете Alt+JP, след което натискайте клавиша Tab, докато стигнете до бутона Форматиране на обект. Натиснете Enter, за да отворите екрана Форматиране на картина. Ще чуете "Сянка" – първата опция. Разказвачът не изговаря името на екрана.

  Забележка: Ако не чуете "Сянка", е възможно навигацията с клавиатурата да е поставила фокуса в друга област. Натискайте F6, докато не чуете "Сянка".

 3. На екрана Форматиране на картина (след като чуете "Сянка"), натиснете Shift+Tab, за да отидете в менюто с опции на инструмента. Ще чуете името на една от тези опции, произнесено на глас:

  • Ефекти

  • Оформление и свойства

  • Картина

  • Запълване и линия

 4. За да преместите бутона оформление и свойства , натиснете стрелка надясно, докато чуете името на бутона. След това натиснете клавиша Tab, за да преместите в Текстовото поле, първата опция в менюто.

 5. За да се придвижите до опцията Алтернативен текст, натиснете отново клавиша Tab и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до полето Заглавие.

 6. Въведете заглавието на алтернативния текст за изображението. Алтернативният текст трябва да описва действието или предназначението на изображението, а не вида му.

 7. Натиснете отново клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до полето Описание, и въведете описание.

 8. Когато приключите с въвеждането на заглавието и описанието, натиснете ESC, за да се върнете към основния текст на документа.

Вижте също

Използването на екранен четец за вмъкване на хипервръзка в Word

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да вмъкнете картина или изображение.

Забележки: 

В тази тема

Вмъкване на изображение или снимка от вашия телефон

 1. Във вашия документ отидете на мястото, където искате да вмъкнете изображение.

 2. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете наляво с един пръст, докато чуете: "Селектор на раздел, Начало бутон, свити." Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изскачащ прозорец, Начало, < броя на наличните раздели и мястото на текущия раздел в менюто списък >, избран." Сега е разширен главното меню.

 5. В менюто, плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "Вмъкнете, < броя на наличните раздели > и мястото на текущия раздел в списъка на менюто". Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "бутон" Вмъкни ", свити." Вмъкване на раздел опции са на разположение.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "снимки бутон, свити," и след това Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзнете надясно или наляво, докато чуете "снимки бутон," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът на снимки .

 8. Плъзнете надясно, докато чуете името на файла, който искате да вмъкнете, Докоснете двукратно екрана.

 9. Плъзнете надясно, докато чуете: "бутон" Вмъкни приложение лента "." Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете снимката във вашия документ.

Забележка: За да бъде прочетен правилно от екранен четец, картината трябва да е вградена в текста. По подразбиране Word Mobile Вмъкване на картина, вградена в текста. За да се уверете, че картината е вградена в текста на документа, плъзнете надясно, докато чуете "Обтичане бутона текста, свити," и след това Докоснете двукратно екрана. Опции за Текст на повече редове са на разположение. Плъзнете надясно, докато чуете "Разстояние, вградена в текста бутон" а след това Докоснете двукратно екрана.

Вмъкване на картина от камерата

Можете да вмъкнете картина от камерата на устройството.

 1. Във вашия документ отидете на мястото, където искате да вмъкнете картина.

 2. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете наляво, докато не чувате: "Селектор на раздел, Начало бутон, свити." Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изскачащ прозорец, Начало, < броя на наличните раздели и мястото на текущия раздел в менюто списък >, избран." Сега е разширен главното меню.

 5. В менюто, плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "Вмъкнете, < броя на наличните раздели > и мястото на текущия раздел в списъка на менюто". Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "бутон" Вмъкни ", свити." Вмъкване на раздел опции са на разположение.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "снимки бутон, свити," и след това Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзнете надясно, докато чуете "Изброява" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът на камерата .

 8. Плъзнете надясно, докато чуете "Поемане снимка бутон," посочете камерата в желаната посока и след това Докоснете двукратно екрана, за да направите снимка.

 9. Плъзнете надясно, докато чуете "Изберете бутона" а след това Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете направената снимка във вашия документ.

Забележка: За да бъде прочетен правилно от екранен четец, картината трябва да е вградена в текста. По подразбиране Word Mobile Вмъкване на картина, вградена в текста. За да се уверете, че картината е вградена в текста на документа, плъзнете надясно, докато чуете "Обтичане бутона текста, свити," и след това Докоснете двукратно екрана. Опции за Текст на повече редове са на разположение. Плъзнете надясно, докато чуете "Разстояние, вградена в текста бутон" а след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използването на екранен четец за вмъкване на хипервръзка в Word

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Online с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да добавите картини, графики и снимки към вашия документ. Можете да добавяте снимки от вашия компютър или устройство или от онлайн източник, като например Office.com.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Internet Explorer. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Вмъкване на картина от компютъра ви

Следвайте тези стъпки, за да вмъкнете картина, която е на компютъра ви, във вашия документ.

 1. Поставете точката на вмъкване във вашия документ там, където искате да бъде картината.

 2. За да преместите фокуса върху лентата, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете име на раздел.

 3. За да отидете до бутона Добави, натискайте клавиша Tab, след което натиснете клавиша Enter.

 4. За да отидете до бутона Картина, натискайте клавиша Tab, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Избор на файл за качване с фокус в полето Име на файл.

  Забележка: Обикновено, когато вмъквате картина, Word Online търси във вашия компютър изображения с най-често срещаните формати (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, .ico, .png и .wmf). Може обаче да извършите търсенето сред всички файлови формати. За да направите това, в диалоговия прозорец Изберете файл за качване натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до полето Файлове с изображения, и след това изберете Всички файлове (*. *).

 5. Направете едно от следните неща:

  • Въведете името на картината, която ще използвате, и след това натиснете клавиша Enter.

  • Потърсете картина в друга папка, като натискате Shift+Tab, докато не чуете име на папката, и след това натиснете клавиша Enter. За да преглеждате папките, използвайте клавиша Tab и клавишите със стрелки. За да отидете на едно ниво нагоре, натиснете Ctrl+назад. За да отидете до първата картина в папка, натиснете клавиша Tab. Когато чуете името на желаната от вас картина, натиснете клавиша Enter.

Вмъкване на картина от уеб

Ако нямате идеалната картина на компютъра си, можете да търсите в уеб.

Забележка: Когато използвате изображения, снимки и графична колекция, вие сте отговорни за спазването на авторското право. За изображенията може да ви помогне филтърът за лицензи в Bing.

 1. Поставете точката на вмъкване на мястото във вашия документ, където искате да вмъкнете изображението.

 2. За да преместите фокуса върху лентата, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете име на раздел.

 3. За да отидете до бутона Вмъкване, натискайте клавиша Tab, и след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да отидете до бутона Онлайн картини, натискайте клавиша Tab, и след това натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картини. Ще чуете "Търсене с Bing", и фокусът е в полето Търсене на изображения с Bing.

 5. Напишете дума или фраза, описваща типа на желаното от вас изображение, и после натиснете клавиша Enter. Описват се резултатите от търсенето.

 6. Когато стигнете до този, който искате да използвате, натиснете клавиша Enter. (Или, за да изберете изображението, натиснете клавиша за интервал и след това, за да се придвижите до бутона Вмъкни, натиснете клавиша Tab и след това натиснете клавиша Enter.)

Добавяне на алтернативен текст към изображение

 1. Изберете изображението, към което искате да добавите алтернативен текст.

 2. Натиснете Ctrl + F6, докато чуете името на раздела на лентата, натиснете клавиша Tab, докато стигнете до раздела формат , след което натиснете клавиша Enter.

 3. За да отидете до бутона Алтернативен текст, натискайте клавиша Tab, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Алтернативен текст с фокус в полето Заглавие. (В Разказвач чувате "Избрано изображение".)

 4. Стигнете с клавиша Tab до полето Описание и въведете текста, който искате.

 5. Отидете с клавиша Tab до бутона OK и натиснете интервал.

Вж. също

Използването на екранен четец, за да вмъкнете и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×