Използването на екранен четец за вмъкване на таблица в Outlook

Използването на екранен четец за вмъкване на таблица в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Създаване и редактиране на таблица в имейл съобщението в Outlook с помощта на екранен четец вашата клавиатура. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

В тази тема

Конвертиране на текст в таблица

Ако имате блок от текст, който използва едни и същи разделители, е лесно да го конвертирате в таблица.

 1. Изберете частта от текста, която искате да конвертирате в таблица.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Конвертиране на текст в таблица , натиснете Alt + N, T, V.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако текстът използва знака за край на абзац като разделител, натиснете Alt+P.

  • Ако текстът използва запетая като разделител, натиснете Alt+M.

  • Ако текстът използва табулатор като разделител, натиснете Alt+T.

 4. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Таблицата се създава и фокусът се връща към съобщението с избраната таблица.

Конвертиране на таблица в текст

 1. Поставете курсора някъде в таблицата, която искате да конвертирате в текст.

 2. Натиснете Alt + J, L, за да отворите раздела " оформление " на Инструменти за таблица.

 3. Натиснете V, за да отворите диалоговия прозорец Конвертиране на таблица в текст, и после направете едно от следните неща:

  • Ако искате текстът да използва знака за край на абзац като разделител, натиснете P.

  • Ако искате текстът да използва запетая като разделител, натиснете M.

  • Ако искате текстът да използва табулатор като разделител, натиснете T.

 4. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Фокусът се връща към съобщението с избрания текст.

Вмъкване на таблица

Можете да зададете размерите на таблицата, като например броя колони и редове и тяхната височина и ширина. Outlook вмъква основен тип таблица с мрежа, която да използвате.

Забележка: За да направите таблицата колкото е възможно по-достъпна, е важно да зададете заглавен ред.

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора там, където искате да вмъкнете новата таблица.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на таблица , натиснете Alt + N, T, аз.

 3. Въведете желания брой колони.

 4. Натиснете клавиша Tab и въведете желания брой редове.

 5. Ако искате да използвате тези размери в бъдеще, натиснете Alt+S, за да изберете опцията Запомни размерите за нови таблици.

 6. За да затворите диалоговия прозорец Вмъкване на таблица, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", и след това натиснете Enter. Outlook добавя таблицата към съобщението и фокусът се премества върху първата колона на първия ред.

 7. За да проверите дали вашата таблица има заглавен ред, натиснете Alt + J, T, за да отворите раздела проектиране на Инструменти за таблица.

 8. Натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Вкаран, горен ред отметка в квадратчето." С JAWS, чувате: "таблица стил опции групово поле, горен ред квадратчето за отметка отметнати." Ако чувате "Неотметнато", натиснете клавиша за интервал, за да превключите заглавния ред, в противен случай, натиснете клавиша Esc, за да се върнете на фокуса към таблицата.

 9. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате в таблицата и да въведете своята информация в клетките.

Използване на вградените стилове на таблици

След като създадете таблица, можете бързо да промените облика ѝ с помощта на вградените стилове в Outlook.

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. Натиснете Alt + J, T, за да отворите раздела проектиране на Инструменти за таблица.

 3. Натиснете S, за да отворите менюто Стилове на таблици.

 4. Използвайте клавишите със стрелки за придвижване в списъка със стилове, докато не намерите желания стил, като например "Таблица с мрежа 1, лека".

 5. За да изберете желания стил, натиснете Enter. Избраният стил се прилага към таблицата и фокусът се връща към таблицата.

Изтриване на таблица

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора някъде в таблицата, която искате да изтриете.

 2. Натиснете Alt + J, L, за да отворите раздела " оформление " на Инструменти за таблица.

 3. За да изтриете цялата таблица, натиснете D, T. Таблицата се изтрива и фокусът се връща в съобщението.

Задаване на свойства на таблицата

Използвайте диалоговия прозорец Свойства на таблицата, за да дадете заглавие и описание на таблицата, така че да я направите по-достъпна, или да промените подравняването в таблицата.

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора някъде в таблицата, която искате да редактирате.

 2. За да отворите диалоговия прозорец " Свойства на таблицата ", натиснете Alt + J, L, O.

 3. За да зададете подравняването на таблицата спрямо основния текст на съобщението, направете едно от следните неща:

  • За да подравните таблицата с левия ръб на текста, натиснете Alt+L.

  • За да подравните таблицата с центъра на текста, натиснете Alt+C.

  • За да подравните таблицата с десния ръб на текста, натиснете Alt+H.

 4. За да изберете как основният текст да обтича таблицата, направете едно от следните неща:

  • Ако искате текстът да обтича таблицата отстрани, натиснете Alt+A.

  • Ако искате таблицата да е отделена от текста, натиснете Alt+N.

 5. За да дадете таблицата заглавие и описание, натиснете Alt + T и след това натиснете клавиша стрелка надясно, докато чуете: "Избраните, алтернативен текст елемент." С JAWS, чувате: "алтернативен текст tab."

 6. Натиснете клавиша Tab и въведете заглавието на таблицата, а след това натиснете Tab и въведете описанието.

 7. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Фокусът се връща към съобщението.

Добавяне на колони или редове към таблица

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора на мястото в таблицата, където искате да добавите колони или редове.

 2. Натиснете Alt + J, L, за да отворите раздела " оформление " на Инструменти за таблица.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраното място, натиснете A.

  • За да добавите ред под избраната точка, натиснете B, E.

  • За да добавите колона вляво от избраното място, натиснете L.

  • За да добавите колона вдясно от избраното място, натиснете R.

 4. Менюто се затваря и фокусът се връща към таблицата.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Клавишни комбинации за навигация в пощата на Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Можете да създадете и редактирате таблица в своето имейл съобщение в Поща на Outlook с помощта на "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows.

Забележки: 

В тази тема

Конвертиране на текст в таблица

Ако имате блок от текст, който използва едни и същи разделители, е лесно да го конвертирате в таблица.

 1. Докато пишете съобщение, изберете частта от текста, която искате да конвертирате в таблица.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Вмъкване, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Таблица", след което докоснете двукратно екрана.

  Таблицата се създава и фокусът се връща към съобщението с избраната таблица. Чувате свойствата на таблицата.

Вмъкване на таблица

Когато вмъкнете празна таблица в имейл, Outlook добавя основен тип таблица с мрежа, с три реда и три колони. По-късно можете да добавите още колони и редове, ако е необходимо.

Забележка: За да направите таблицата колкото е възможно по-достъпна, е важно да зададете заглавен ред.

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора там, където искате да вмъкнете новата таблица.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Вмъкване, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Таблица", след което докоснете двукратно екрана.

  Таблицата се създава и фокусът се връща към съобщението с избраната таблица. Чувате свойствата на таблицата.

Използване на вградените стилове на таблици

След като създадете таблица, можете бързо да промените облика ѝ с помощта на вградените стилове в Outlook.

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Таблица, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Стилове на таблици", след което докоснете двукратно екрана.

 5. В менюто Стилове на таблици плъзгайте надясно, докато не чуете желания стил на таблица, след което докоснете двукратно екрана.

  Избраният стил се прилага към таблицата и фокусът се връща към таблицата.

Изтриване на таблица

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора някъде в таблицата, която искате да изтриете.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Таблица, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Чувате: "Бутон Изтрий, свито". Фокусът е върху бутона Изтрий. Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 5. За да изтриете цялата таблица, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изтриване на таблица", след което докоснете двукратно екрана.

  Таблицата се изтрива и фокусът се връща към съобщението.

Промяна на свойства на таблицата

Можете да промените подравняването в таблицата, да дадете заглавие и описание на таблицата, за да я направите достъпна, да промените опциите за стил на таблицата и др.

 1. Докато пишете съобщение, поставете курсора някъде в таблицата.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Таблица, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 4. В менюто Таблица плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана.

  • За да промените подравняването на таблицата, изберете Подравняване. В менюто Подравняване плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите заглавието и описанието на алтернативния текст, изберете Алтернативен текст. В диалоговия прозорец въведете заглавието на таблицата, плъзнете надясно и след това докоснете двукратно екрана. Въведете описанието на таблицата. Плъзнете с един пръст нагоре върху екрана, докато не чуете "Бутон Готово", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да промените опциите за стил на таблицата, изберете Опции за стил. В менюто Опции за стил плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция за стил, след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне на колони или редове към таблица

 1. Докато пишете съобщение, преместете курсора в таблицата на мястото, където искате да добавите колона или ред.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Таблица, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Вмъкване, свит", след което докоснете двукратно екрана.

 5. В менюто Вмъкване плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана.

  Колоната или редът се добавя в таблицата. Фокусът се премества върху добавения ред или колона в таблицата.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Създаване и редактиране на таблица в имейл съобщението в Outlook Web App чрез клавиатурата и разказвача, вградени Windows екранен четец, когато съставяте съобщение с поща.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

Вмъкване на таблица

Когато вмъквате таблица в съобщението си, можете да зададете броя на колоните и редовете. Outlook Web App вмъква основни тип на мрежата за таблица за употреба.

 1. Когато съставяте съобщение, поставете курсора там, където искате да вмъкнете новата таблица.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Format, <selected option>, бутон." След това натиснете клавиша стрелка надясно, докато чуете ", бутон", и натиснете клавиша за интервал.

 3. Натиснете клавиша стрелка надясно, докато чуете "Вмъкване на таблици, бутон свити," и след това натиснете клавиша за интервал. Отваря менюто Вмъкване на таблица .

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Вмъкване на таблица, неотметнати меню, квадратчето за отметка" и след това натиснете клавиша за интервал. Отваря диалоговия прозорец Вмъкване на таблица и ще чуете: "Диалоговия прозорец Вмъкване на таблица, фокусирани върху OK."

 5. За да изберете броя на колоните в таблица, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Брой колони, редактиране, <current number>," и въведете броя на колоните, които искате.

 6. За да изберете броя на редовете в таблицата, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Брой редове, редактиране, <current number>," и въведете броя на редовете, които искате.

 7. Когато сте готови, за да вмъкнете таблица, натиснете клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK" и натиснете клавиша Enter. Диалоговия прозорец се затваря и фокусът се премества към тялото на имейл съобщението.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×