Използвайте съветника за връзка към данни, за да импортирате данни в Publisher

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Има един свят на данни извън Publisher програма, която можете да използвате с вашата програма от Publisher, но как можете да импортирате данните и го защитени? Отговорът е всичко за правилното свързване.

За повече информация за импортирането на данни защитено, вижте общ преглед на връзките на данните на Office.

Използвайте съветника за импортиране на външни данни

В Publisher можете да импортирате външни данни с помощта на циркулярните документи. Използвайте циркулярни документи, за да създадете голям брой документи, които предимно са идентични, но включва някои уникални информация, например обявяване на продукт, които изпращате до вашия Топ 100 клиенти. Можете да импортирате текстови файлове, работни листове на Excel и Access таблици или заявки директно, без да използвате файл за връзка. За повече информация вижте Създаване на поща или циркулярни имейли в Publisher.

Импортиране на текстов файл със стойности, разделени със запетая стойности (CSV) (.csv) е лесно. Ако вашия текстов файл е .csv файл, който не използва разделителя на списъка, който е дефиниран на вашия компютър, или ако вашия текстов файл не е в .csv файл, можете да използвате Schema.ini файл, за да зададете правилния файлов формат.

Импортиране на файла

 1. Щракнете върху Пощенски съобщения > Избор на получатели > Използвай съществуващ списък.

  Забележки: Ако използвате Publisher 2007, в менюто инструменти , щракнете върху пощенски съобщения и каталози > ЦиркулярниЦиркулярни имейли, или Обединяването за каталоги след това направете едно от следните неща:

  • В прозореца на задачите Циркулярни документи щракнете върху Създаване или свързване към списък с получатели.

  • В Циркулярни имейли прозореца на задачите, щракнете върху Създаване или свързване към списък с получатели.

  • В Обединяване за каталог на прозореца на задачите, щракнете върху Създаване или свързване към списък с продукти.

 2. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща:

  • За да използвате съществуващ .odc файл, щракнете двукратно върху .odc файл. Данните са импортирани, и сте готови.

  • За да създадете нов .odc файл, щракнете върху Нов източники след това следвайте всяка стъпка от процедурата.

   Съветник за връзка към данни се появява.

 3. На страницата добре дошли в съветника за връзка към данни щракнете върху Други/разширени.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства на връзката на данните .

  За повече информация относно различните опции в различните диалогови прозорци щракнете върху помощ.

 4. В раздела доставчик изберете Microsoft Jet 4.0 OLE DB доставчики след това щракнете върху напред.

 5. В раздела връзки в полето Изберете или въведете име на базата данни , въведете пълния път до папката, която съдържа текстовия файл.

  За да ви помогне да Намерете папката, щракнете върху бутона Преглед до полето.

 6. Щракнете върху раздела всички , изберете Разширени свойстваи след това щракнете върху Редактиране на стойност.

 7. В полето на Свойството стойност въведете една от следните неща:

  • Ако текстовия файл има заглавки на колони, въведете текст; HDR = да.

  • Ако текстовия файл няма заглавки на колони, въведете текст; HDR = №.

 8. Щракнете върху OK.

 9. За да гарантирате, че сте въвели правилния информация, щракнете върху раздела връзка и след това щракнете върху Тест на връзката.

 10. Направете едно от следните неща:

  • Ако получите съобщение за грешка, проверете стойностите, които сте въвели в предишните стъпки.

  • Ако получите съобщение "тестване на връзката е успешно", щракнете върху OK.

 11. Щракнете върху OK.

  Съветник за връзка към данни се появява.

 12. В страницата на избиране на база данни и таблица , под име на колона изберете текстовия файл, който искате да импортирате и щракнете върху напред.

 13. Записване на файл за свързване на данни и готово на страницата въведете име за .odc файл в полето Име на файл и след това щракнете върху Готово.

  За да промените местоположението на папката, която е папката Мои източници на данни по подразбиране, щракнете върху Преглед.

 14. Ако желаете за да направите по-лесно откриваеми файл за връзка, можете да въведете допълнителна информация в полетата Описание, Истинско имеи Ключови думи за търсене .

Използвайте Schema.ini файл, за да зададете различни списъци разделител знак или текстов файлов формат

Schema.ini файл е текстов файл, който съдържа записи, които заместете текста драйвер настройките по подразбиране в системния регистър на Windows. Като цяло за да използвате Schema.ini файл, който трябва да направете следното:

 • Съхранете файла Schema.ini в същата папка, като текстов файл, който импортирате.

 • Дайте име на файла Schema.ini.

 • В първия ред на файла Schema.ini въведете името на текстовия файл, който се свързвате към данни, заградено с квадратни скоби.

 • Добавете допълнителна информация, за да зададете различни текстов файлов формат.

Следващите раздели показват често срещани примери за използване на файла Schema.ini.

Пример: Задайте знак точка и запетая (;) като разделител

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Пример: Задайте на знак за табулация като ограничител

[Products.txt] Format=TabDelimited

Пример: Укажете файл с фиксирана ширина

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Най-горе на страницата Начало на раздела

Импортиране на текстов файл с помощта на ODBC драйвер е най-малкото следния процес. Първо ако е необходимо, дефиниране на потребителски DSN на компютъра за драйвер ODBC текст. Второ импортиране на текстов файл с помощта на потребителя DSN. Ако вашия текстов файл е стойности, разделени със запетая (CSV) файл, който не използва разделителя на списъка, който е дефиниран на вашия компютър, или ако вашия текстов файл не е в .csv файл, можете да използвате Schema.ini файл, за да зададете правилния файлов формат.

Дефиниране на потребителски DSN

 1. Отворете контролния панел и след това щракнете върху система и защита > Административни инструменти > ODBC източници на данни (32-битова) или ODBC източници на данни (64-битова).

 2. В диалоговия прозорец Администратора на източници на данни за ODBC , в раздела Потребителски DSN щракнете върху Добави.

 3. В диалоговия прозорец Създаване на нов източник на данни изберете Microsoft текст драйвер (*.txt; *.csv)и след това щракнете върху Готово.

  Появява се диалоговият прозорец Настройка на ODBC текст .

 4. Въведете име в Име на източник на данни.

 5. Изчистете отметката от квадратчето Използвай текущата директория .

 6. Щракнете върху избор на директория.

 7. В диалоговия прозорец Изберете директория Намерете папката, която съдържа текстовия файл, който искате да импортирате, се уверете, че текстовия файл се появява в списъка под полето Име на файл и след това щракнете върху OK.

 8. Щракнете два пъти върху OK.

За повече информация относно различните опции в различните диалогови прозорци щракнете върху помощ.

Импортиране на файла

 1. Щракнете върху Пощенски съобщения > Избор на получатели > Използвай съществуващ списък.

  Забележки: Ако използвате Publisher 2007, в менюто инструменти , щракнете върху пощенски съобщения и каталози > ЦиркулярниЦиркулярни имейли, или Обединяването за каталоги след това направете едно от следните неща:

  • В прозореца на задачите Циркулярни документи щракнете върху Създаване или свързване към списък с получатели.

  • В Циркулярни имейли прозореца на задачите, щракнете върху Създаване или свързване към списък с получатели.

  • В Обединяване за каталог на прозореца на задачите, щракнете върху Създаване или свързване към списък с продукти.

 2. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща:

  • За да използвате съществуващ .odc файл, щракнете двукратно върху .odc файл. Данните са импортирани и сте готови.

  • За да създадете нов .odc файл, щракнете върху Нов източники след това следвайте всяка стъпка от процедурата.

   Съветник за връзка към данни се появява.

 3. На страницата добре дошли в съветника за връзка към данни щракнете върху ODBC DSN.

 4. На страницата за свързване към ODBC източник на данни изберете потребителски DSN, който току-що създадохте и след това щракнете върху напред.

 5. В страницата избор на база данни и таблица изберете текстовия файл под име на колона и след това щракнете върху напред.

 6. Записване на файл за свързване на данни и готово на страницата въведете име за .odc файл в полето Име на файл и след това щракнете върху Готово.

  За да промените местоположението на папката, която е папката Мои източници на данни по подразбиране, щракнете върху Преглед.

 7. Ако желаете за да направите по-лесно откриваеми файл за връзка, можете да въведете допълнителна информация в полетата Описание, Истинско имеи Ключови думи за търсене .

Използвайте Schema.ini файл, за да зададете различни списъци разделител знак или текстов файлов формат

Schema.ini файл е текстов файл, който съдържа записи, които заместете текста драйвер настройките по подразбиране в системния регистър на Windows. Като цяло за да използвате Schema.ini файл, който трябва да направете следното:

 • Съхранете файла Schema.ini в същата папка, като текстов файл, който импортирате.

 • Дайте име на файла Schema.ini.

 • В първия ред на файла Schema.ini въведете името на текстовия файл, който се свързвате към данни, заградено с квадратни скоби.

 • Добавете допълнителна информация, за да зададете различни текстов файлов формат.

Следващите раздели показват често срещани примери за използване на файла Schema.ini.

Пример: Задайте заглавка на колона

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Пример: Задайте знак точка и запетая (;) като разделител

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Пример: Задайте на знак за табулация като ограничител

[Products.txt] Format=TabDelimited

Пример: Укажете файл с фиксирана ширина

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Най-горе на страницата Начало на раздела

 1. Щракнете върху Пощенски съобщения > Избор на получатели > Използвай съществуващ списък.

  Забележки: Ако използвате Publisher 2007, в менюто инструменти , щракнете върху пощенски съобщения и каталози > ЦиркулярниЦиркулярни имейли, или Обединяването за каталоги след това направете едно от следните неща:

  • В прозореца на задачите Циркулярни документи щракнете върху Създаване или свързване към списък с получатели.

  • В Циркулярни имейли прозореца на задачите, щракнете върху Създаване или свързване към списък с получатели.

  • В Обединяване за каталог на прозореца на задачите, щракнете върху Създаване или свързване към списък с продукти.

 2. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща:

  • За да използвате съществуващ .odc файл, щракнете двукратно върху .odc файл. Данните са импортирани и сте готови.

  • За да създадете нов .odc файл, щракнете върху Нов източники след това следвайте всяка стъпка от процедурата.

   Съветник за връзка към данни се появява.

 3. На страницата добре дошли в съветника за връзка към данни щракнете върху Microsoft SQL Server.

 4. В страницата на Свързване към сървър за база данни направете следното:

  • Въведете името на сървъра за база данни в полето Име на сървъра.

   Ако базата данни е на вашия компютър, въведете (локален).

  • Под идентификационни данни за влизаненаправете едно от следните неща:

   • За да използвате Windows потребителското си име и парола, щракнете върху Използвай удостоверяването за Windows.

   • За да използвате база данни потребителско име и парола, щракнете върху Използвай следното потребителско име и паролаи след това въведете базата данни потребителско име и парола в съответните полета.

 5. Щракнете върху Напред.

 6. В страницата избор на база данни и таблица изберете базата данни в полето на база данни , изберете таблица, изглед или дефинирани от потребителя функция под име на колона и след това щракнете върху напред.

 7. Записване на файл за свързване на данни и готово на страницата въведете име за .odc файл в полето Име на файл и след това щракнете върху Готово.

  За да промените местоположението на папката, която е папката Мои източници на данни по подразбиране, щракнете върху Преглед.

 8. Ако желаете за да направите по-лесно откриваеми файл за връзка, можете да въведете допълнителна информация в полетата Описание, Истинско имеи Ключови думи за търсене .

Най-горе на страницата Начало на раздела

Импортиране на данни от база данни на SQL Server с помощта на ODBC драйвер е следния процес. Първо ако е необходимо, дефиниране на потребителски DSN на вашия компютър за ODBC драйвер. Второ импортиране на данни от база данни на SQL Server.

Дефиниране на потребителски DSN

 1. Отворете контролния панел и след това щракнете върху система и защита > Административни инструменти > ODBC източници на данни (32-битова) или ODBC източници на данни (64-битова).

 2. В диалоговия прозорец на Администратора на източници на данни за ODBC изберете раздела Потребителски DSN и след това щракнете върху Добави.

 3. В диалоговия прозорец Създаване на нов източник на данни изберете SQL Serverи след това щракнете върху Готово.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на нов източник на данни на SQL Server .

 4. Въведете името на източник на данни в полето име .

 5. Ако желаете въведете описание на източника на данни в полето Описание .

 6. Въведете името на сървъра на базата данни в полето сървър .

  Ако базата данни е на вашия компютър, въведете (локален).

 7. Щракнете върху Напред.

 8. Под как трябва да проверите SQL Server автентичност ИД на регистрация?, направете едно от следните неща:

  • За да използвате Windows потребителското си име и парола, щракнете върху с Windows NT удостоверяване чрез ИД за влизане на мрежата.

  • За да използвате база данни потребителско име и парола, щракнете върху удостоверяване с SQL Server с ИД за влизане и паролата, въведена от потребителяи след това въведете базата данни потребителско име и парола в съответните полета.

 9. Щракнете върху напред два пъти и след това щракнете върху Готово.

 10. За да гарантирате, че сте въвели правилния информация, щракнете върху Тест на източника на данни .

 11. Направете едно от следните неща:

  • Ако получите съобщение за грешка, проверете стойностите, които сте въвели в предишните стъпки.

  • Ако получите съобщението "Тестове ЗАВЪРШИ успешно!", щракнете върху OK.

 12. Щракнете два пъти върху OK.

За повече информация относно различните опции в различните диалогови прозорци щракнете върху помощ.

Импортиране на данни от база данни на SQL Server

 1. Щракнете върху Пощенски съобщения > Избор на получатели > Използвай съществуващ списък.

  Забележки: Ако използвате Publisher 2007, в менюто инструменти , щракнете върху пощенски съобщения и каталози > ЦиркулярниЦиркулярни имейли, или Обединяването за каталоги след това направете едно от следните неща:

  • В прозореца на задачите Циркулярни документи щракнете върху Създаване или свързване към списък с получатели.

  • В Циркулярни имейли прозореца на задачите, щракнете върху Създаване или свързване към списък с получатели.

  • В Обединяване за каталог на прозореца на задачите, щракнете върху Създаване или свързване към списък с продукти.

 2. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща:

  • За да използвате съществуващ .odc файл, щракнете двукратно върху .odc файл. Данните са импортирани и сте готови.

  • За да създадете нов .odc файл, щракнете върху Нов източники след това следвайте всяка стъпка от процедурата.

   Съветник за връзка към данни се появява.

 3. На страницата добре дошли в съветника за връзка към данни щракнете върху ODBC DSN.

 4. На страницата за свързване към източник на данни за ODBC изберете името на източника на данни, което сте дефинирали в предишния раздел и след това щракнете върху напред.

 5. В страницата избор на база данни и таблица изберете базата данни в полето на база данни , изберете таблица, изглед или функция под име на колона и след това щракнете върху напред.

 6. Записване на файл за свързване на данни и готово на страницата въведете име за .odc файл в полето Име на файл и след това щракнете върху Готово.

  За да промените местоположението на папката, която е папката Мои източници на данни по подразбиране, щракнете върху Преглед.

 7. Ако желаете за да направите по-лесно откриваеми файл за връзка, можете да въведете допълнителна информация в полетата Описание, Истинско имеи Ключови думи за търсене .

Най-горе на страницата Начало на раздела

Най-горе на страницата

Вж. също

Общ преглед на връзките на данни на Office

Използвайте съветника за връзка към данни, за да импортирате данни в Word

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×