Използвайте обобщена таблица, за да се направят външни таблични данни достъпни в Excel Services

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Ако искате да работите с данни в таблица въз основа на връзката с външни данни в Excel Services, не можете да използвате диапазон от външни данни (наречени също таблица със заявки). Трябва да създадете обобщена таблица, която изравнява многомерни, йерархични данни в таблица или две измерения. Ето как става това.

Сравняване на многомерни и двумерни данни

1. Конвертиране на многомерни обобщена таблица...

2... приспособят двумерна обобщена таблица...

3. …така че да можете да видите изравнените таблични данни в Excel Services.

Какво искате да направите?

Научаване как Excel Services поддържат връзки към външни източници на данни

Научаване за разликите между отчетите с обобщена таблица, които са свързани с външни данни и диапазони от външни данни

Създаване на двумерен, табличен отчет с обобщена таблица

Създаване на отчет с обобщена таблица и свързването му с външен източник на данни

Добавяне, оформяне и подреждане на полетата в областта "Етикети на редове"

Промяна на настройките на опции и полета на обобщена таблица

Оформяне на отчета с обобщена таблица като двумерна таблица

Персонализиране на проекта на отчета с обобщена таблица

Публикуване на работната книга в Excel Services

Научаване как Excel Services поддържат връзки към външни източници на данни

Обобщени таблици, които са предназначени да събират много числови данни в суми и общи суми и да работят с многомерни данни, които са организирани в йерархия. От друга страна диапазони от външни данни са двумерни таблици, структурирани като редове и колони, които показват несумирани записи от източник на данни.

Когато използвате съветника за връзка с данни или Microsoft Query, за да се свържете с външни данни, вие обикновено създавате диапазон от външни данни. Единственото изключение от това е, когато създавате отчет с обобщена таблица, който е свързан към външни данни. Обобщена таблица не създава диапазон от външни данни. Тази разлика по начин, че да се създават връзки е важно да се разбере, когато публикувате работна книга в Excel Services, тъй като Excel Services само поддържа връзки с външни данни въз основа на обобщени таблици и не поддържа диапазони от външни данни.

Най-горе на страницата

Научете за разликите между обобщени таблици, които са свързани към външни данни и диапазони от външни данни

Когато работите с обобщена таблица, който е свързан към външни данни, има разлики между поведението на обобщена таблица и диапазон от външни данни, които трябва да имате предвид, включително следните:

Групиране и подгрупи данни на обобщена таблица в ред, отляво надясно

По принцип групираните данни се основава на сортиране на данни от една или повече колони. Например ако искате да видите всички служители групирани по техните отдели, можете да изпълнявате основен сортиране на данните по отдели и вторично сортиране по служители. Можете също да влагате групи, като продуктова линия, категория и продукт, или география "," страна/регион "," щат/провинция и град. По подразбиране обобщени таблици, които автоматично се сортират в групи и подгрупи отляво надясно за да по-лесно да видите свързани данни, за да покажете заглавна и обобщена информация и да разгънете или свиете свързани елементи.

Данни, групирани по Продуктова линияи подгрупирани във всяка Продуктова линия по категория

Продуктова линия

Категория

Продукт

Машини

Самолет

За монтиране на крило

За монтиране на опашка

Усилвател

Кола

269 HP

454 HP

Ауспуси

Пътник

Нагорещен

Стандартен

SUV

Малък

Поставяйки колона с уникални стойности в областта "Етикети на редове" отляво, можете автоматично да изравните данните.

Едни и същи данни Продуктова линия плоска чрез добавяне на колоната ID-Num

ID-Num

Продуктова линия

Категория

Продукт

WM-345

Машини

Самолет

За монтиране на крило

TM-231

Машини

Самолет

За монтиране на опашка

BSTR-567

Машини

Самолет

Усилвател

6C-734

Машини

Кола

269 HP

8C-121

Машини

Кола

454 HP

MF-202

Ауспуси

Пътник

Нагорещен

MF-321

Ауспуси

Пътник

Стандартен

MF-211

Ауспуси

SUV

Малък

Ако не искате да показвате колоната, след добавянето на колоната към обобщената таблица, можете да скриете колоната. (Изберете колоната и след това в раздела Начало , в групата клетки щракнете върху стрелката до формат, посочете скриване и показванеи след това щракнете върху Скрий колоните.)

Важно: Ако обобщена таблица открие два или повече дублирани редове с данни от източника на данни, обобщената таблица показва само един ред. Ако искате всички редове, дори дублираните редове, показани в обобщена таблица, трябва да добавите колона, която съдържа уникални стойности в таблицата, заявката или изгледа, които импортирате от източника на данни. Ако източникът на данни няма уникална колона, можете да добавите такъв в източника на данни. Например може да добавите колона с тип данни AutoNum към таблица на Microsoft Office Access или колона от тип данни Identity към таблица на Microsoft SQL Server или изчисляема колона, която показва уникален номер за всеки запис към база данни на заявка или се вие w.

Редактиране на данни на клетки и добавяне на изчисляеми колони

Преди да публикувате работната книга в Excel Services, можете да редактирате данните в диапазона от външни данни, но данните на обобщената таблица са винаги само за четене.

Ако щракнете двукратно върху клетка в диапазон от външни данни, влизате в режим на редактиране и можете да промените стойността или дори да въведете формула. Забележете обаче, че не променяте оригиналната стойност в източника на данни и следващия път, когато обновите данните, новата стойност може да бъде презаписана в зависимост от настройката на свойството на диапазона от външни данни Ако броят на редовете се променя при обновяване на данните.

Ако щракнете двукратно върху етикетите на редовете клетка в обобщена таблица, клетката разгъва или свива елементите в този етикет на ред. Когато преобразувате отчет с обобщена таблица в двумерна таблица, изглаждане има ефект на вземане на всички стойности на реда в групата отляво на клетката не изчезват или се показват отново.

Можете да добавяте изчисляеми колони навсякъде в таблица на Microsoft Office Excel, който се базира на диапазон за външни данни, или можете да вмъкнете колони и да запълните надолу формули в диапазон от външни данни. Не можете да вмъквате изчисляеми колони вътре в отчет с обобщена таблица, (въпреки че можете да вмъквате изчисляеми полета). Въпреки това можете да добавите колона, която запълва надолу данни или формули непосредствено отляво или отдясно на обобщената таблица и вътре в попълнена формула, можете да използвате препратки към клетки в обобщената таблица.

Създаване на диаграми

Ако искате да създадете диаграма въз основа на данните в обобщената таблица, можете да създадете обобщена диаграма, който се държи подобно на стандартните диаграми, но има някои разлики, включително следните:

Взаимодействие     Със стандартните диаграми вие създавате една диаграма за всеки изглед на данните, които искате да видите, но изгледите не са интерактивни. С обобщени диаграми можете да създадете единствена диаграма и да разглеждате интерактивно данните по различни начини като променяте оформлението на отчета или детайлите, които се показва. В Excel Services както на стандартна диаграма и обобщена диаграма може да се актуализира въз основа на взаимодействието на потребителя с работната книга, но и двете диаграми се показват като статични изображения.

Типове диаграми     Типа на диаграма по подразбиране за стандартна диаграма е колонната диаграма с клъстери, която сравнява стойностите в категориите. Типа на диаграма по подразбиране за обобщена диаграма е колонна диаграма, която сравнява приноса на всяка стойност за общата сума по категории. Можете да промените обобщена диаграма във всеки тип диаграма освен xy (точкова), борсова или мехурчеста.

Елементи на диаграма     Обобщени диаграми съдържат същите елементи като стандартните диаграми, но те също съдържат полета и елементи, които могат да бъдат добавени към, завъртян или премахнат, за да покажете различни изгледи на вашите данни. Категориите, сериите и данните в стандартните диаграми са полетата за категории, полета за серии и полета за стойности в обобщени диаграми. Обобщени диаграми може да съдържа филтри за отчет. Всеки от тези полета съдържа елементи, които в стандартните диаграми се показват като етикети или серия имената на категориите легенди.

Форматиране     Повечето форматиране, включително елементите, оформление и стил, се запазва, когато ви обновяване обобщена диаграма. Въпреки това линии на тренда, етикети на данни, отсечки на грешкаи други промени в серия от данни не се запазват. Стандартните диаграми не губят това форматиране, след като са приложени.

Преместване или преоразмеряване на елементи     В обобщената диаграма можете не може да преместите или преоразмерите чертожна област, легенда, заглавия на диаграми и надписи на оси, въпреки че можете да изберете една от няколко предварително зададени позиции за легендата и можете да промените размера на шрифта на заглавия. В стандартна диаграма можете да премествате и преоразмерявате всички тези елементи.

След като създадете обобщена диаграма, ако предпочитате, можете да го преобразувате в стандартна диаграма. За повече информация вижте статията Създаване на обобщена таблица за anaylze данни в работен листили Създаване на обобщена диаграма.

Сравняване на свойствата на диапазон от външни данни и опциите на обобщена таблица

Диапазони от външни данни и обобщени таблици имат свойства, които можете да използвате за управление на данните, форматиране и оформление и поведението при обновяване на данните.

Диапазони от външни данни и обобщени таблици ви позволяват да ширината на колоната, запази колона за сортиране, филтриране, форматиране на клетки и оформлението на данните, ако външните данни се обновят.

В диапазон от външни данни също така имате възможност да включително номерата на редовете, като първата колона от данни. В обобщена таблица няма подобна опция. Вижте раздел, група и подгрупи данни на обобщена таблица в реда отляво-надясноза обсъждане за добавянето на уникална колона в източника на данни.

Когато обновявате диапазон от външни данни, можете да контролирате какво се случва със съществуващите данни, ако броят на редовете в диапазона от данни се променя, като зададете една от следните опции:

 • Вмъкни клетки за новите данни, изтрий неизползваните клетки (по подразбиране)

 • Вмъкни цели редове за новите данни, изчисти неизползваните клетки

 • Запиши новите данни върху съществуващите клетки, изчисти неизползваните клетки

Когато обновявате отчет с обобщена таблица, той просто внася новите данни. Въпреки това може да бъдат подканени и да решите дали да презапишете съществуващите клетки от текущия отчет.

Филтриране на данни

Филтрирането на данни във външен диапазон и обобщени таблици приличат много, но има и някои разлики, включващи следното:

 • Диапазони от външни данни използват Текстов филтър, Номер филтъри Филтър за дата команди, докато обобщени таблици използват командите Филтър за етикет, Филтър за стойности Филтър за дата .

 • Меню за филтър на диапазон за външни данни винаги премахва елементи, които вече не са валидни, и филтър никога не включва нови елементи с приложен филтър след операция за обновяване, но обобщена таблица има опции, за да управлявате това поведение. За повече информация вижте раздела Опции за обобщена таблица промяна и настройки на поле.

 • Обобщена таблица има отчет филтър функция (не е налично за диапазон за външни данни), който позволява на потребителите да работят с подмножество от данни в обобщената таблица.

Сортиране на данни

В диапазон от външни данни можете да извършите сортиране с много колони с до 64 колони, можете да изберете всяка колона като първичен сортиране и можете да изберете други колони като вторични сортирания. Въпреки това процесите на сортиране на данни в обобщена таблица и сортиране на диапазон за външни данни са различни. За разлика от диапазон от външни данни в обобщена таблица можете да извършите само първичен сортиране най лявата колона. Всички други колони изпълнение вторични сортирания въз основа на колоната вляво. Накратко можете да изпълнявате само първичен и вторично сортиране в ред, отляво надясно.

Освен това, когато поставяте колона с уникални стойности като първа колона отляво, можете да сортирате само по тази колона, тъй като в действителност създавате първична група за всеки ред. В зависимост от нуждите на потребителите ви, може да пожелаете да сортирате предварително данните в Excel и след публикуването на работната книга в Excel Services да изключите сортирането като изчистите квадратчето Сортиране в екрана с инструменти на уеб част Microsoft Office Excel Web Access.

Използване на хипервръзки

За разлика от диапазоните от външни данни, в клетки на обобщена таблица не се поддържат активни хипервръзки. Хипервръзката се третира като текст, но в Excel или Excel Services не можете да последвате хипервръзката към уеб страница или документ.

Най-горе на страницата

Направете двумерен, табличен обобщена таблица

Има няколко стъпки, които са необходими, за да изгладите многомерни данни в двумерен, табличен обобщена таблица. За най-добри резултати Направете последователно следните процедури.

Най-горе на страницата

Създаване на обобщена таблица и я свържете с външния източник на данни

 1. Изберете празна клетка.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Обобщена таблица и след това върху Обобщена таблица.

  Изображение на лентата на Excel

  Показва се диалоговият прозорец Създаване на обобщена таблица.

 3. Щракнете върху Използване на външен източник на данни.

 4. Щракнете върху Избиране на връзка.

  The Показва се диалоговият прозорец Съществуващи връзки .

 5. В списъка Покажи в горната част на диалоговия прозорец изберете категорията на връзките, от която искате да изберете връзка, или изберете Всички съществуващи връзки (което е по подразбиране).

 6. Изберете връзка от списъка Избор на връзка и след това щракнете върху Отвори.

 7. Въведете местоположение. Направете едно от следните неща:

  • За да поставите обобщената таблица в нов работен лист, започвайки от клетка A1, щракнете върху Нов работен лист.

  • За да поставите обобщената таблица в съществуващ работен лист, изберете Съществуващ работен листи след това въведете първата клетка на диапазона от клетки, където искате да поставите обобщената таблица.

   Като алтернатива щракнете върху Свий диалоговия прозорец Изображение на бутон да скриете временно диалоговия прозорец, изберете началната клетка в работния лист и след това щракнете върху Разгъни диалоговия прозорец Изображение на бутон .

 8. Щракнете върху OK.

Празна работна таблица, с актуален показан, се добавя към местоположението, което сте въвели.

Най-горе на страницата

Добавяне, оформяне и подреждане на полетата в областта "Етикети на редове"

Използвайте списъка с полета на обобщената таблица за да добавите, оформите и подредите полетата, и за да се уверите, че всички полета са добавени в областта "Етикети на редове".

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да добавите полета към отчета, направете едно или повече от следните неща:

   • Отметнете квадратчето до всяко име на поле в секцията за полета в списъка с полета. Всяко поле се поставя в област по подразбиране на секцията за оформление, но вие можете да пренаредите полетата.

    По подразбиране нечисловите полета се добавят към областта "Етикети на редове", числовите полета се добавят към областта "Стойности", а полетата за дата/час се добавят към областта "Етикети на колони".

   • За да преместите поле в областта "Етикети на редове", щракнете с десния бутон върху името на полето и след това изберете Добавяне към етикетите на редовете в контекстното меню.

    Съвет: Можете също да щракнете и задържите бутона натиснат върху име на поле и след това да плъзнете полето от секцията за полета към област в раздела за оформление.

  • За да преподредите полета, щракнете върху името на полето в една от тези области и след това изберете една от следните команди:

Премести нагоре   

Премества полето една позиция нагоре в областта.

Премести надолу   

Премества полето с една позиция надолу в областта.

Премести в началото   

Премества полето в началото на областта.

Премести в края   

Премества полето в края на областта.

Премести в етикетите на редове   

Премества полето в областта за етикети на редове.

 • За да премахнете поле, щракнете върху полето Име в една от областите за оформление и след това щракнете върху Премахни полетоили изчистете отметката от квадратчето до всяко име на поле, която искате да премахнете, в секцията.

  Съвет: Можете също да щракнете и задържите върху име на поле в секцията за оформление и след това да плъзнете името на полето извън списъка с полета на обобщената таблица.

  Забележка: Изчистването на поле за отметка в секцията за полета премахва всички копия на полето от отчета.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките на опции и полета на обобщена таблица

За да гарантирате, че обобщена таблица се държи подобно на външен диапазон, направете следното:

Промяна на опции на обобщена таблица   

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции за обобщена таблица.

 3. За да направите така, че ширината на колоната автоматично да се настройва след операция за обновяване, щракнете върху раздела Оформление и форматиране, а след това под секцията Показване отметнете квадратчето Автопобиране на ширината на колоните при обновяване.

 4. За да запазите форматирането след всяко обновяване на данните, щракнете върху раздела Оформление и форматиране и след това под секцията Показване отметнете квадратчето Съхранявай форматирането на клетките при актуализиране.

 5. За да гарантирате, че менюто "Филтър" премахва елементите, които вече не са валидни след операция за обновяване, щракнете върху раздела Данни и в полето Брой на елементите, които трябва да се запазят във всяко поле изберете Няма.

Промяна на настройките на поле   

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

 2. За да включите нови елементи в отчет с обобщена таблица с приложен филтър, за всяко поле, с десния бутон върху клетка, щракнете върху Настройки на поле в контекстното меню, щракнете върху раздела междинни суми и филтри и след това под секцията филтри , изберете Включвай новите елементи в ръчния филтър квадратчето за отметка.

Най-горе на страницата

Оформете обобщената таблица като двумерна таблица

За да оформите обобщена таблица като двумерна таблица, направете следното:

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

 2. В раздела Проектиране, в групата Оформление щракнете върху Междинни суми и след това щракнете върху Не показвай междинни суми.

 3. В раздела Проектиране, в групата Оформление щракнете върху Общи суми и след това щракнете върху Без редове и колони.

 4. В раздела Проектиране, в групата Оформление щракнете върху Оформление на отчет, а после върху Покажи в табличен вид.

 5. В раздела Опции, в групата Показване/скриване щракнете върху Горен колонтитул на поле.

Най-горе на страницата

Персонализиране на проекта на обобщената таблица

Вградените стилове за обобщена таблица и опциите за стил са проектирани за многомерни данни, а не за двумерна таблица. Когато изравни отчета в двумерна таблица, тези стилове не се показват граници на клетки и Редове на ленти и квадратчета за отметка на Колони на ленти в групата Опции за стилове на обобщена таблица на раздела проектиране не засягат формата на клетките. Въпреки това можете да персонализирате стил на обобщена таблица, така че всяка клетка има граница на клетка и обобщената таблица да използва условно форматиране, за да покажете ленти редове или колони.

Персонализиране на стил на обобщена таблица   

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

 2. В раздела Проектиране, в групата Опции за стилове на обобщена таблица изберете желания от вас стил и след това направете следното:

  1. Щракнете с десния бутон върху видим стил, превъртете през галерията, или за да видите всички налични стилове, щракнете върху Още в долната част на лентата за превъртане.

  2. Щракнете върху Дублирай.

   Показва се диалоговият прозорец Модифициране на бърз стил за обобщена таблица.

  3. По желание въведете ново име в полето Име.

  4. В полето Елемент на таблица изберете Цялата таблица и след това щракнете върху Формат.

   Показва се диалоговият прозорец на Форматиране на клетки.

  5. Щракнете върху раздела Граница и след това създайте граница на клетка.

  6. По желание щракнете върху разделите Запълване и Шрифт и направете други промени.

  7. Щракнете двукратно върху OK.

  8. Щракнете върху бутона Още отгоре на плъзгача и след това под категорията По избор щракнете върху стила на обобщена таблица, който току-що сте създали.

Показване на лентови редове или лентови колони с помощта на условно форматиране   

 1. Изберете всички колони в обобщената таблица.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, а след това върху Управление на правила.

  Изображение на лентата на Excel

  Показва се диалоговият прозорец Диспечер на правилата за условно форматиране.

 3. За да добавите условен формат, щракнете върху Ново правило.

  Показва се диалоговият прозорец Ново правило за форматиране.

 4. Под Избор на тип правило щракнете върху Използвайте формула, за да определите кои клетки да се форматират.

  1. Под Редактиране на описанието на правилото в полето Форматиране на стойностите, при които тази формула е вярна въведете формула.

  2. Направете едно от следните неща:

   • За да направите редовете на ленти, въведете следната формула:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • За да направите колоните на ленти, въведете следната формула:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • За да направите редовете и колоните на ленти, въведете следната формула:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Щракнете върху Формат, за да се покаже диалоговият прозорец Форматиране на клетки.

 2. Изберете форматирането на число, шрифт, граници или запълване, което искате да приложите, когато стойността на клетката отговаря на условието, а след това щракнете върху OK.

  Можете да изберете повече от един формат. Форматите, които избирате, се показват в полето Визуализация.

Най-горе на страницата

Публикуване на работната книга в Excel Services

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху стрелката до Публикуване, а след това щракнете върху Услуги на Excel под Разпространяване на документа на други хора.

 2. В полето Име на файл въведете пътя до сървъра и приемете предложеното име за работната книга или въведете ново име, ако е необходимо.

  На компютър, на който се изпълнява Windows Vista   

  • В адресната лента изберете местоположение в мрежата, което е достъпно за очакваните потребители, а след това щракнете върху Запиши.

   На компютър, който изпълнява Microsoft Windows XP   

  • В полето Запиши в изберете местоположение в мрежата, което е достъпно за очакваните потребители, и след това щракнете върху Запиши.

   Въведете например http://сървър/сайта/име на файл

   Забележка: Excel може да публикува работна книга на сървъра само в XML базиран файлов формат на Microsoft Office Excel 2007 (.xlsx) или двоичен файлов формат на Office Excel 2007 (.xlsb).

 3. Щракнете върху OK.

 4. За да проверите дали видимите области на работната книга се показват правилно в браузъра, отметнете квадратчето Отвори тази работна книга в браузъра след записа.

 5. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×