Изображения в Power View

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Изображенията са чудесен начин за добавяне на визуална привлекателност към лист на Power View в Excel или към Power View в SharePoint. Вие имате възможност за:

Лист на Power View с фоново изображение
Изображенията на спортните дисциплини филтрират спортните състезания в контейнер с плочки. Изображенията на националните флагове в сегментатора филтрират целия лист.

В тази статия

Добавяне на статични изображения в Power View

Добавяне на фоново изображение

Добавяне на изображение

Използване на обвързани с данни изображения в Power View

Изображения като раздели в контейнер с плочки

Изображения в карта

Изображения като стойност в сегментатор

Задаване на свойства на изображения в Power Pivot за използване в Power View

Задаване на изображение по подразбиране в Power Pivot

Управление на реда на сортиране

Източници на обвързани с данни изображения

Изображения от външен сайт

Изображения, съхранявани в модела на данни

Изображения в папка на SharePoint

Добавяне на статични изображения в Power View

Можете да добавяте изображения и фонови изображения за целите на дизайна или идентифицирането. Картините и фоновите изображения не се повтарят автоматично на всеки лист или във всеки изглед на работна книга или отчет. Можете да използвате уникални изображения или да използвате изображенията повторно във всеки лист или изглед.

Добавяне на фоново изображение

 1. Ако се намирате в Excel, уверете се, че сте в лист на Power View. В противен случай използвайте Вмъкване > Power View.

 2. В раздел Power View > секция Фоново изображение > Задаване на изображение.

  Можете да промените позицията на изображението, като използвате или Разтягане, или Мозайка или Център.

 3. Задайте прозрачност. Колкото по-висок е процентът, толкова по-прозрачно (и по-слабо видимо) е изображението.

Добавяне на изображение

 1. От празното платно на лист на Power View в раздела Power View > Вмъкване > Картина.

 2. Достигнете до изображението и щракнете върху Отвори.

 3. След като изображението се появи на листа, можете:

  • да го преместите – изберете го и посочете края на изображението, докато видите показалеца със сочеща ръка;

   Показалец със сочеща ръка в Power View

  • да промените размера му – изберете го и посочвайте върху манипулаторите за промяна на размера в средата и в ъглите на краищата на изображението, докато не видите показалеца с двупосочна стрелка.

   Показалец с двупосочна стрелка за промяна на размера в Power View

Най-горе на страницата

Използване на обвързани с данни изображения в Power View

Обвързаните с данни изображения са част от данните във вашия модел на данни. Например може да имате снимки на служителите във вашата фирма или на вашите продукти.

Можете да използвате тези изображения в Power View по начини, които правят отчета ви по-смислен и увлекателен:

Може да се наложи да зададете свойства в Power Pivot , така че да можете да използвате изображения в Power View. Обвързани с данни изображения могат да бъдат Входящи или изходящи към модела на данни. Им източник е от значение в как можете да ги използвате.

Изображения като раздели в контейнер с плочки

Контейнер с плочки с изображения на спортни дисциплини в Power View
Изображенията на спортните дисциплини – в този случай бързо пързаляне с кънки – филтрират стълбовидната диаграма в този контейнер с плочка.

Плочки в Power View са контейнери с динамични навигационна лента. Плочки закон като филтри – те филтрират съдържанието на плочката на стойност, избран в лентата с раздели. Изображения направи чудесен разделите в плочки.

 1. В лист или изглед на Power View създайте визуализация, която искате да присъства в плочката.

 2. Плъзнете полето за изображение в полето Мозайково по.

Power View създава плочки с изображения в лентата с раздели.

Можете да направите много повече с плочки. Прочетете за плочките в Power View.

Изображения в карта

Карти с изображения на национални флагове в Power View
Тези карти показват изображението на националния флаг и броя на медалите за всяка страна.
 1. В лист на Power View добавете полетата, които искате да присъстват в картата.

 2. От раздела Проектиране > Таблица > Картичка.

Power View подрежда полетата по същия начин, по който са подредени в Полета, с две изключения:

 • Полето по подразбиране се показва като заглавие.

 • Изображението по подразбиране е увеличено и ясно откроено.

Прочетете за картите в Power View.

Изображения като стойност в сегментатор

сегментатор с изображения филтрира други визуализации в power view
Изображенията на различните спортни дисциплини служат като филтри в сегментатора отляво. Сегментаторът филтрира всички визуализации в този лист по критерия фигурно пързаляне.
 1. В лист или изглед на Power View щракнете върху празно платно.

 2. В "Списък с полета" отметнете квадратчето за полето, което съдържа желаните от вас изображения.

 3. Power View създава таблица с тези изображения.

 4. В раздела Проектиране > Сегментатор.

  Съвет:  Ако опцията Сегментатор е сива, проверете дали в таблицата няма повече от едно полета. Можете да направите сегментатор само от таблица с едно поле.

 5. Сега като щракнете върху изображение в сегментатора, листът се филтрира спрямо стойностите, свързани с това изображение.

Прочетете за сегментаторите в Power View.

Най-горе на страницата

Задаване на свойства на изображения в Power Pivot за използване в Power View

Задаване на изображение по подразбиране в Power Pivot

Можете да зададете изображение по подразбиране в Power Pivot, ако данните ви са в Excel. Изображенията по подразбиране са по-големи и по-ясно откроени, когато се добавят към карта. За да бъдат зададени като изображение по подразбиране, изображенията (или връзките към изображенията) трябва да бъдат в таблица, в която не се дублират, т.е. всеки ред трябва да съдържа различно изображение.

 1. В раздела Power Pivot в Excel > Управление на модел на данни.

  Не виждате раздела Power Pivot ? Разрешаване на Power Pivot.

 2. Щракнете върху Разширени > Поведение на таблица.

 3. Задайте Идентификатор на ред – например колона, която съдържа уникални идентификатори. Стойностите в колоната за идентификатор на редове трябва да бъдат уникални.

 4. Задайте Изображение по подразбиране с името на вашата колона с изображения.

Съвет:  Ако зададете и Етикет по подразбиране, той се показва под изображението в контейнер с плочки.

Прочетете за конфигурирането на свойствата на поведението на таблицата за отчети на Power View.

Управление на реда на сортиране

Друго предимство на задаването на изображение по подразбиране е, че можете да управлявате реда на сортиране на изображенията. По подразбиране изображенията в сегментатори и плочки са сортирани по файловото име на изображението, но ако посочите изображение като изображение по подразбиране, изображенията ще бъдат сортирани по колоната за идентификатор на редове. Ако посочите друга колона като колона за етикет по подразбиране, тогава изображенията ще бъдат сортирани по стойностите в тази колона.

Ако данните ви са в Excel и изображенията са в таблица, в която има дублиращи се редове, все още можете да зададете сортиране по друго поле.

 1. В раздела Power Pivot > Управление на модел на данни.

  Не виждате раздела Power Pivot ? Разрешаване на Power Pivot.

 2. Щракнете в колоната, която съдържа изображения или URL адреси на изображения.

 3. От раздела Начало >Сортиране по колона.

 4. Колоната с изображения е в полето Сортиране.

 5. В полето По изберете името на колоната, по която да сортирате изображенията.

 6. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Източници на обвързани с данни изображения

Изображенията във вашия отчет на Power View може да произлизат от няколко източника:

Изображения от външен сайт

Когато изображенията са от външен сайт, Power View осъществява достъп до изображенията анонимно, затова изображенията трябва да позволяват анонимен достъп. Така изображенията може да не са видими дори ако читателят на отчета разполага с разрешения да ги преглежда.

Процедурата за изображения от външни сайтове е валидна и за изображения от SharePoint, с изключение на това, разбира се, че URL адресът сочи към външен сайт, а не към сайт на SharePoint.

Да предположим, че имате достъп до набор от изображения на външен сайт, а в Excel имате таблица с колона, която съдържа имената на изображенията. Най-гъвкавият начин за управление на връзките към изображенията е да създадете изчисляема колона за насочване на името на изображението и URL адреса към местоположението на изображенията във външния сайт.

 1. Копирайте URL адреса на външния сайт.

 2. В раздела Power Pivot в Excel > Управление на модел на данни.

  Не виждате раздела Power Pivot ? Разрешаване на Power Pivot.

 3. Щракнете в празна клетка в колоната Добавяне на колона и въведете знак за равенство (=), URL адреса в кавички (" ") и името на колоната с изображенията в квадратни скоби ([]). Например:

  = "http://contoso.com/images" & [ImageNameColumn]

 4. Power Pivot запълва всяка клетка в колоната с URL адрес и името на изображението.

 5. Щракнете върху заглавието на колоната, щракнете с десния бутон, изберете Преименуване на колона и задайте на колоната описателно име.

 6. За да се уверите, че това работи, копирайте една от стойностите и я поставете в полето за адрес на браузър. Изображението трябва да се покаже.

Забележка: Външните изображения не могат да бъдат показани в листовете на Power View в Office 365. Изображенията трябва да бъдат съхранени в таблица в модела на данните.

Изображения, съхранявани в модела на данните

Включването на изображенията в модела на данните има предимства:

 • Работната книга е завършена. Можете да я изтеглите офлайн и все още да виждате изображенията.

 • Изображенията ще се показват в листовете на Power View в Office 365.

Изображенията трябва да са в колона с тип двоични данни. Не можете да видите изображенията в Power Pivot; във всяко поле на колоната ще пише само "Двоични данни". Но когато добавите полето в Power View, изображенията ще бъдат показани.

Важно: Изображения в двоична колона се виждат в списъка с полета в Power View само ако основната таблица има колона идентификатор на ред. Прочетете за конфигурирането на свойствата на поведението на таблицата за отчети на Power View.

Ако имате достъп до SQL сървър, можете да съберете изображенията в SQL Server и след това да ги качите на своя модел. Вижте този Microsoft блог публикация, Добавяне на изображения с Power Pivot: визуализиране на Олимпийските игри с Power View в Excel 2013, за повече информация.

Забележка:  Power View не поддържа OLE обекти като изображения.

Това означава, че не можете да импортирате в модела си изображения от Access, тъй като Access съхранява изображенията като OLE обекти.

Изображения в папка на SharePoint

Ако използвате Power View в SharePoint (а не Power View в Excel), можете да създадете връзка с изображения от папка на SharePoint по същия начин, по който създавате връзка с изображения от външен сайт.

Забележка: В настолното приложение на Excel на вашия компютър листовете на Power View могат да показват изображения, съхранявани в сайт на SharePoint, само ако изображенията позволяват анонимен достъп, какъвто повечето конфигурации на SharePoint не позволяват. Затова Power View в Excel може да не е в състояние да покаже изображенията дори ако вие и читателите на вашата работна книга разполагате с разрешения за преглед на изображенията директно в сайта на SharePoint.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×