Извличане и вкарване на файл в библиотека на SharePoint

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато извличате файл от библиотека на сайт на Microsoft Windows SharePoint Services, трябва да проверите дали друг не прави промени във файла, докато вие го редактирате. Докато файлът се извлича, може да го редактирате, затваряте, отваряте отново и дори да работите с файла на твърдия диск. Другите потребители не могат да променят файла и да виждат промените, докато не го вкарате обратно.

В тази статия

Общ преглед

Извличане на файл от библиотека на SharePoint

Вкарване на файл в библиотека на SharePoint

Промяна на местоположението, където работите върху извлечени файлове

Общ преглед

Когато извличате файлове, преди да започнете работа върху тях, ще избегнете конфликти и объркване, ако много хора работят върху едно и също множество от файлове. Когато файлът се извлече при вас, само вие може да правите промени в него. Може да извличате всеки файл на SharePoint сайта, за който имате разрешение, както и да извличате файлове директно от следните програми от 2007 Microsoft Office system: Word, Excel, PowerPoint и Visio.

Когато вкарате файл, може да напишете коментари за промените, направени във файла. Това помага на хората да разберат какво се променя във файла от една версия в друга. Това е изключително полезно, ако много хора работят върху файла или ако предстои файлът да премине през няколко корекции. Ако вашата библиотека проследява версии на файла, коментарите ви стават част от хронологията на версиите на файла. Това помага, ако хората трябва да разгледат или да възстановят предишна версия.

Вашата организация може да изисква да извлечете файла, преди да го редактирате. Когато се налага извличане, трябва да вкарате файла, когато го създавате в библиотека или го качвате в библиотека.

Когато при вас се извлече файл, промените, които правите, може да не са видими за останалите потребители, докато не върнете обратно файла. Може да настъпят ситуации, в които искате да вкарате файл, така че другите да виждат вашите промени, но да искате да запазите файла извлечен, за да продължите работа върху него. Когато вкарвате файл, може да продължите работа върху него освен ако библиотеката ви не проследява главната и второстепенната версия и вие вкарате главната. Обикновено главната версия е значително променена след последната главна версия, докато второстепенната версия обикновено е незначително променена след последната версия. Например главната версия може да включва значителен дял ново съдържание, докато второстепенната може да съдържа само поправки на правописни грешки.

Когато използвате програма от Office, за да извлечете файл на сайта Windows SharePoint Services 3.0, файлът се съхранява по подразбиране на твърдия диск в папка с чернови, намираща се в папката Моите документи. Може да промените това местоположение на друго на твърдия диск или в мрежата, както и може да укажете извлечените файлове да се съхраняват на уеб сървъра, когато работите върху тях. Администраторът може да зададе местоположение по избор или да предотврати промяната на местоположението според потребностите на вашата организация.

Когато извличате файл от сайта на Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, файлът се съхранява на сървъра, докато работите върху него, но все пак трябва да вкарате файла, преди останалите да видят вашите промени. В повечето случаи, когато извличате файл от Windows SharePoint Services 3.0, се появява съобщение, информиращо ви къде ще се съхранява файлът, докато е извлечен. Подобно съобщение не се показва, когато извличате файл от сайт на Windows SharePoint Services 2.0.

Когато документът е извлечен, прозорецът на задачите Управление на документи в програмата от Office дава команда, когато файлът трябва да се вкара обратно.

Ако и главната, и второстепенната версия се проследяват, може да бъдете подканени да изберете между извличане на главната или на второстепенната версия.

Най-горе на страницата

Извличане на файл от библиотека на SharePoint

Използвайте тази процедура, за да извлечете файл, който е вече отворен в програма от Office. Може и да извлечете файл от библиотеката на SharePoint сайта.

Направете следното в следните програмите от Издание на Office 2007:

Word, Excel или PowerPoint

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху сървъри след това щракнете върху Извлечи.

  По подразбиране документите на Word се отварят често в изглед "Четене на цял екран". В този случай може да се наложи да щракнете върху Оформление за печат, за да превключите на изглед "Оформление за печат", преди да завършите тази стъпка.

 2. Ако се появи съобщение, което описва къде се съхранява файлът по време на извличането, щракнете върху ОК.

  В повечето случаи това съобщение се показва, ако извличате файл от сайт на Windows SharePoint Services 3.0.

  Съвет: В съобщението, описващо къде се съхранява файлът по време на извличането, може да промените опциите за работа с извлечените файлове.

Visio

 1. В менюто Файл щракнете върху Извличане.

 2. Ако се появи съобщение, описващо къде се съхранява файлът по време на извличането, щракнете върху ОК.

  В повечето случаи това съобщение се показва, ако извличате файл от сайт на Windows SharePoint Services 3.0.

  Съвет: В съобщението, описващо къде се съхранява файлът по време на извличането, може да промените опциите за работа с извлечените файлове.

Най-горе на страницата

Вкарване на файл в библиотека на SharePoint

Използвайте тази процедура за вкарване на файл, докато е отворен в програмата от Office. Може и да върнете файла от библиотеката на SharePoint сайта.

Направете следното в тези програми от Издание на Office 2007:

Word, Excel или PowerPoint

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху сървъри след това щракнете върху Вкарване.

  По подразбиране документите на Word се отварят често в изглед "Четене на цял екран". В този случай може да се наложи да щракнете върху Оформление за печат, за да превключите на изглед "Оформление за печат", преди да завършите тази стъпка.

 2. Ако бъдете подканени да извлечете главна или второстепенна версия, щракнете върху Второстепенна версия, ако направихте незначителна промяна, или върху Главна версия при по-голяма промяна.

 3. В полето Коментари за версии въведете коментари за промените.

  Тези коментари се показват като част от хронологията на версиите за файла в библиотеката на SharePoint, което може да е от полза, ако вие или някой друг иска да разгледа информация за предишни версии.

 4. Ако е налице отметката Запази документа извлечен след вкарване на тази версия, може да я изберете, ако ще работите върху файла.

  Тази опция е налична, ако библиотеката ви не проследява версии, ако проследява всички версии по един и същи начин или ако вкарвате второстепенна версия. Тази опция не е налична, ако вкарвате главна версия или ако публикувате файл.

Visio

 1. В менюто Файл щракнете върху Вкарване.

 2. Ако бъдете подканени да извлечете главна или второстепенна версия, щракнете върху Второстепенна версия, ако направихте незначителна промяна, или върху Главна версия при по-голяма промяна.

 3. В полето Коментари за версии въведете коментари за промените.

  Тези коментари се показват като част от хронологията на версиите за файла в библиотеката на SharePoint, което може да е от полза, ако вие или някой друг иска да разгледа информация за предишни версии.

 4. Ако е налице отметката Запази документа извлечен след вкарване на тази версия, може да я изберете, ако ще работите върху файла.

  Тази опция е налична, ако библиотеката ви не проследява версии, ако проследява всички версии по един и същи начин или ако вкарвате второстепенна версия. Тази опция не е налична, ако вкарвате главна версия или ако публикувате файл.

Най-горе на страницата

Промяна на местоположението, където работите върху извлечените файлове

Тази настройка променя местоположението, където работите върху файла, който ще извлечете. Ако в момента работите върху извлечен файл, тази процедура не променя местоположението му.

Направете следното в тези програми от Издание на Office 2007:

Word, Excel или PowerPoint

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции за вашата програма: Опции на Word, Опции на Excelили Опции на PowerPoint.

 2. В диалоговия прозорец, който се появява, щракнете върху Запис.

 3. В раздела Опции за редактиране офлайн за управление на документи на файлове на сървъра направете едно от следните действия:

  • Използвайте тази процедура за работа с извлечени файлове на твърдия диск или на място в мрежата:

   1. Под Запиши извлечените файлове към щракнете върху Местоположение на черновите на сървъра на този компютър.

   2. В полето Местоположение на чернови на сървъра въведете мястото на твърдия диск, на което искате да работите с извлечени файлове или щракнете върху Преглед, за да намерите местоположението.

  • За да работите с извлечени файлове на уеб сървъра, под Запиши извлечените файлове на щракнете върху Уеб сървъра.

   Когато изберете тази опция, ще работите с извлечените файлове на уеб сървъра или на сайта, където се съхраняват файловете. Не може да персонализирате конкретното местоположение.

 4. Щракнете върху ОК.

Visio

 1. В менюто Инструменти изберете Опции.

 2. В диалоговия прозорец Опции щракнете върху раздела Общи и след това изберете Опции за услуги.

 3. В диалоговия прозорец, който се появява, щракнете върху Опции за редактиране офлайн.

 4. В раздела Опции за редактиране офлайн за управление на документи на файлове на сървъра направете едно от следните действия:

  • Използвайте тази процедура за работа с извлечени файлове на твърдия диск или на място в мрежата:

   1. За да работите върху извлечените файлове на твърдия диск, под Запиши извлечените файлове на щракнете върху Местоположение на черновите на сървъра на този компютър.

   2. Под Местоположение на чернови на сървъра въведете мястото на твърдия диск, на което искате да работите с извлечени файлове, или щракнете върху Преглед, за да намерите местоположението.

  • За да работите върху извлечените файлове на местоположението на сървъра под Запиши извлечените файлове на щракнете върху Уеб сървър.

   Когато изберете тази опция, работите с извлечените файлове на уеб сървъра или на сайта, където се съхраняват файловете. Не може да персонализирате конкретното местоположение

 5. Щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×