Избор на правилния изглед за задачата в PowerPoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да преглеждате вашите PowerPoint слайдове по различни начини в зависимост от задачата в ръка. Някои изгледи са полезни, когато създавате вашата презентация, а някои са най-полезни за изнасяне на вашата презентация.

Можете да намерите на опциите за преглед на различни PowerPoint в раздела изглед , както е показано по-долу.

Показва менюто "Изглед" в PowerPoint

Можете също да намерите най-често използваните изгледи в лентата на задачите в долната дясна част на прозореца на слайда, както е показано по-долу.

Показва бутоните за изглед в долната част на екрана в PowerPoint

Забележка: За да промените изгледа по подразбиране в PowerPoint, вижте Промяна на изгледа по подразбиране.

Изгледи за създаване на вашата презентация

Вградена презентация на PowerPoint за изложение на цветя

Можете да стигнете до изглед Нормален от лентата за задачи Бутон "Нормален" изглед в PowerPoint в долния край на прозореца на слайда, или през раздела Изглед на лентата.

Нормален изглед е режим на редактиране, където ще работите най-често за създаване на вашите слайдове. По-долу нормален изглед показва миниатюри на слайдовете отляво, голям прозорец, показващ текущия слайд и секция под текущия слайд, където можете да пишете бележките на докладчика за този слайд.

Показва "Нормален" изглед в PowerPoint

Изглед на подреждане на слайдове

Можете да стигнете до изглед Подреждане на слайдове от лентата за задачи Показва бутона за изглед на слайд в PowerPoint в дъното на прозореца на слайда или от раздела Изглед на лентата.

Изглед на Подреждане на слайдове (по-долу) показва всички слайдове във вашата презентация в хоризонтално последователност, миниатюри. Изглед на слайдшоу е полезно, ако трябва да реорганизиране на вашите слайдове, можете да просто щракнете и плъзнете слайдовете на ново място или добавяне на секции за организиране на вашите слайдове в смислен групи.

Показва изгледа "Сортиране на слайдове" в PowerPoint

За повече информация за секции вижте Организиране на вашите слайдове на PowerPoint в раздели.

Изглед на страница за бележки

Можете да скривате или показвате вашите бележки на представящия с бутона Бележки бутон за бележки в PowerPoint в долната част на прозореца на слайда, но можете да стигнете до изгледа Страница за бележки през раздела Изглед на лентата.

Прозорецът Бележки се намира под прозореца на слайда. Можете да отпечатате вашите бележки или да включите бележките в презентация, която можете да изпратите на аудиторията, или просто да ги използвате като обозначения за себе си, докато представяте.

Показва екрана "Бележки на докладчика" в PowerPoint

За още информация относно бележките вж. Добавяне на бележки на представящия към вашите слайдове.

Изглед "Структура"

Можете да стигнете до изглед " структура " от раздела " изглед " на лентата. (В PowerPoint 2013 и по-късно, можете да вече не стигнете до изглед " структура " от нормален изглед. Трябва да стигнете до него от раздела " изглед ".)

Използвайте изглед " структура ", за да създадете структура или история дъска за вашата презентация. Той показва само текста на вашите слайдове, не картини или други графични елементи.

Показва структурен изглед в PowerPoint

Изгледи на образци

За да стигнете до изглед на образци, в раздела Изглед, в групата Изгледи образци изберете желания изглед на образци.

Изгледите Образец включват Слайд, Изложение и Бележки. Основното предимство на работата в изглед на образец е, че можете да правите общовалидни промени във всеки слайд, страница с бележки или изложение, свързани с вашата презентация.

За още информация относно работата с образци вж.:

Изгледи за представяне и преглед на вашата презентация

Изглед на слайдшоу

Можете да стигнете до изгледа слайдшоу от лентата за задачите Показва бутона "Изглед на слайдшоу" в PowerPoint в долната част на прозореца на слайда.

Използвайте изгледа на слайдшоу, за да представите презентацията на своята аудитория. Изгледът на слайдшоу заема целия екран на компютъра, точно както действителната презентация ще изглежда на голям екран, когато вашата аудитория я види.

Изглед на представящия

За да стигнете до изгледа Представящ, в изгледа Слайдшоу, в долния ляв ъгъл на екрана щракнете върху Бутон "Показвай изглед на представящия" в PowerPoint , след което щракнете върху Показвай изглед на представящия (както е показано по-долу).

Използвайте изгледа Представящ, за да гледате бележките си, докато изнасяте вашата презентация. В изгледа Представящ аудиторията ви не може да вижда вашите бележки.

Показва менюто в изгледа на представящия в PowerPoint

За повече информация за използването на изгледа на представящия вж. Преглеждане на бележките на представящия при изнасяне на слайдшоу.

Изглед за четене

Можете да стигнете до изгледа четене от лентата за задачите бутон за изглед за четене в PowerPoint в долната част на прозореца на слайда.

Повечето хора, преглед на PowerPoint презентация без представящ ще искате да използвате изгледа за четене. Той показва презентация на цял екран като изглед на слайдшоу, и включва няколко прости контроли за по-лесно да преминавате през слайдовете.

Изгледи за създаване на вашата презентация

Има няколко изгледа в PowerPoint, които могат да ви помогнат да създадете професионален презентация.

Вградена презентация на PowerPoint за изложение на цветя

Нормален изглед е основният изглед за редактиране, където напишете и дизайн на вашите презентации. Нормален изглед има четири работни области:

Normal View

1: раздела структура Това е чудесно място да започнете да пишете вашето съдържание – да заснемете идеите си, планиране как искате да ги представя и преместване на слайдове и текст около. Раздела "структура" показва текста във вашия слайд в структуриран вид.

Забележка: За да отпечатате копие на структура на вашата презентация, само текста (както се вижда в изглед "структура") и нито една от графика или анимация, първо щракнете върху раздела " файл ".

След това щракнете върху печат, щракнете върху слайдове на цяла страница под други настройки, щракнете върху контур и след това щракнете върху печат в горната част.

2: раздела Слайдове  Преглед на слайдовете в презентацията като миниатюрна изображения по време на редактиране. Миниатюрите по-лесно за вас, за да се придвижвате между вашата презентация и да видите ефектите на желаните промени в проекта. Можете също така лесно да пренареждане, Добавяне или изтриване на слайдове тук.

3: екрана "слайдове" В раздела горе вдясно на прозореца на PowerPoint екрана слайд показва голям изглед на текущия слайд. С текущия слайд, показани в този изглед можете да добавите текст и да вмъквате картини, таблици, SmartArt графики, диаграми, графични обекти, текстови полета, филми, звуци, хипервръзки и анимации.

4: прозорец за бележки В екрана бележки под слайда екран можете да въведете бележки, които се отнасят за текущия слайд. По-късно можете да отпечатате бележките си и да се отнасят към тях, когато изнасяте презентацията. Можете също да отпечатате бележки, за да дадете на вашата аудитория или включите бележките в презентация, която можете да изпращате на публиката или публикуване на уеб страница.

Можете да превключите между слайдове и структура раздели. За да увеличите или скриване на екрана, който съдържа разделите структура и слайдове, вижте Показване и скриване на раздела "структура" или "слайдове".

Забележка: Преглед на линийката или линии на мрежата в нормален изглед, в раздела изглед , в групата Показване отметнете квадратчето линийка "или" линии на мрежата .

Изглед на подреждане на слайдове

Изглед на подреждане на слайдове ви дава изглед на вашите слайдове под формата на миниатюри. Този изглед улеснява можете да сортирате и организирате последователността на вашите слайдове, по който създавате вашата презентация и след това също както подготовка на вашата презентация за печат.

Можете да добавите секции в изглед на подреждане на слайдове, както и и сортиране на слайдове на различните категории или раздели. Можете да стигнете до Изглед подреждане на слайдове от лентата на задачите в дъното на прозореца на слайда или от раздела " изглед " на лентата.

Четири секунди закъснение за удостоверяване на прокси сървъра, както се вижда в Wireshark.

Изглед на страница за бележки

Прозорец за бележки се намира под прозореца на слайда. Можете да въведете бележки, които се отнасят за текущия слайд. По-късно можете да отпечатате бележките си и да се отнасят към тях, когато изнасяте презентацията. Можете също да отпечатате бележки, за да дадете на вашата аудитория или включите бележките в презентация, която можете да изпращате на публиката или публикуване на уеб страница.

Когато искате да прегледате и работите с вашите бележки във формат на цяла страница, в раздела изглед , в групата Изгледи на презентация, щракнете върху Страница с бележки.

Изгледи на образци

Изгледи на образци включват, слайд, изложение, и преглед на бележки. Това са основните слайдовете, които съхраняване на информация за презентацията, включително фон, цвят, шрифтове, ефекти, контейнер размери и позиция. Основното предимство на работа в изглед на образци е, че на образец за слайд "," образец за бележки или образец за изложение, можете да правите промени универсален стил към всеки слайд, страница с бележки или изложение, свързани с вашата презентация.

За повече информация относно работата с образци, вижте Какво е образец за слайд? и Създаване и персонализиране на образец за слайд.

Изгледи за представяне на вашата презентация

Изглед на слайдшоу

Използвайте изгледа "Слайдшоу", за да изнесете презентацията си пред аудиторията си. Изглед на слайдшоу заема целия екран на компютъра, точно както презентацията ще изглежда на голям екран, когато я вижда аудиторията. Можете да видите как ще изглеждат вашите графики, времена, филми, анимационни ефекти и ефекти за преход по време на презентация.

За да излезете от изгледа "Слайдшоу", натиснете ESC.

Изглед на представящия

Изглед на представящия е ключ базирани на слайдшоу изглед, който можете да използвате при изнасяне на вашата презентация. Като използвате два монитора, можете да използвате други програми и да преглеждате бележки на докладчика, че вашата аудитория не може да видите.

За да използвате изгледа на представящия, уверете се, че компютърът ви има няколко възможности за монитор, включване на поддръжката на няколко монитора и включване на изгледа на представящия.

За повече информация относно използването на изгледа на представящия вижте Преглед на бележките на докладчика насаме при изнасяне на презентация на няколко монитора.

Изглед за четене

Използвайте изгледа за четене, за да представите презентацията да не аудитория (чрез голям екран, например), но вместо това на някого разглеждане на вашата презентация на своите компютри. Или използвайте изгледа за четене на вашия собствен компютър, когато искате да видите презентацията, не в изглед на слайдшоу на цял екран, но в прозорец с прости контроли, които правят лесно да прегледате презентацията. Можете винаги да превключите от изглед за четене към един от други изгледи, ако искате да промените презентацията.

Изгледи за подготовка и отпечатване на вашата презентация

За да ви помогне да спестите хартия и мастило, ще искате да подготвите заданието за печат, преди да отпечатате. PowerPoint предоставя изгледи и настройки, за да ви помогнат да определите какво искате да отпечатате (слайдове, изложения или страници с бележки) и как искате тези работни места, за да отпечатате (в цвят, нива на сивото, черно-бяло, с рамки и други).

За по-подробна информация за печат и визуализация на печата вижте Отпечатване на вашите слайдове на PowerPoint или изложения.

Изглед на подреждане на слайдове

Изглед на подреждане на слайдове ви дава изглед на вашите слайдове под формата на миниатюри. Този изглед е лесно да сортирате и организирате последователността на вашите слайдове, да се подготвите за отпечатване на слайдовете. Можете да стигнете до Изглед подреждане на слайдове от лентата на задачите в дъното на прозореца на слайда или от раздела " изглед " на лентата.

Четири секунди закъснение за удостоверяване на прокси сървъра, както се вижда в Wireshark.

Print Preview

Визуализацията на печата ви позволява да зададете настройките за това, което искате да отпечатате – изложенията, страниците с бележки и структура или слайдове. Щракнете върху файл > печати след това изберете опции под Настройки.

Изгледи за създаване на вашата презентация

Има няколко изгледа в PowerPoint, които могат да ви помогнат да създадете професионални презентации.

Вградена презентация на PowerPoint за изложение на цветя

Нормален изглед е основният изглед за редактиране, където напишете и дизайн на вашите презентации. Нормален изглед има четири работни области:

Normal View

1: раздела структура Това е чудесно място да започнете да пишете вашето съдържание – да заснемете идеите си, планиране как искате да ги представя и преместване на слайдове и текст около. Раздела "структура" показва текста във вашия слайд в структуриран вид.

Забележка: За да отпечатате копие на структура на вашата презентация, само текста (както се вижда в изглед "структура") и нито една от графика или анимация, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху печат, изберете изглед "структура" под печат Каквои след това щракнете върху OK.

2: раздела Слайдове Това е чудесно място да виждате слайдовете във вашата презентация като миниатюрна изображения по време на редактиране. Миниатюрите по-лесно за вас, за да се придвижвате между вашата презентация и да видите ефектите на желаните промени в проекта. Можете също така лесно да пренареждане, Добавяне или изтриване на слайдове тук.

3: екрана "слайдове" В раздела горе вдясно на прозореца на PowerPoint екрана слайд показва голям изглед на текущия слайд. С текущия слайд, показани в този изглед можете да добавите текст и да вмъквате картини, таблици, SmartArt графики, диаграми, графични обекти, текстови полета, филми, звуци, хипервръзки и анимации.

4: прозорец за бележки В екрана бележки под слайда екран можете да въведете бележки, които се отнасят за текущия слайд. По-късно можете да отпечатате бележките си и да се отнасят към тях, когато изнасяте презентацията. Можете също да отпечатате бележките към ръка за аудиторията си или да включите бележките в презентация, която можете да изпращате на публиката или публикуване на уеб страница.

Можете да превключите между слайдове и структура раздели. За да увеличите или скриване на екрана, който съдържа разделите структура и слайдове, вижте Показване и скриване на раздела "структура" или "слайдове".

Забележка: За да видите линийката или линии на мрежата в нормален изглед, в раздела изглед , в групата Покажи/Скрий квадратчето линийка "или" линии на мрежата .

Изглед на подреждане на слайдове

Подреждане на слайдове изглед ви предоставя изглед на вашите слайдове под формата на миниатюри. Този изглед улеснява можете да сортирате и организирате последователността на вашите слайдове, по който създавате вашата презентация и след това също както подготовка на вашата презентация за печат.

Можете да стигнете до Изглед подреждане на слайдове от лентата на задачите в дъното на прозореца на слайда или от раздела " изглед " на лентата.

Четири секунди закъснение за удостоверяване на прокси сървъра, както се вижда в Wireshark.

Изглед на страница за бележки

Прозорец за бележки се намира точно под прозореца на слайда. Можете да въведете бележки, които се отнасят за текущия слайд. По-късно можете да отпечатате бележките си и да се отнасят към тях, когато изнасяте презентацията. Можете също да отпечатате бележките към ръка за аудиторията си или да включите бележките в презентация, която можете да изпращате на публиката или публикуване на уеб страница.

Когато искате да прегледате и работите с вашите бележки във формат на цяла страница, в раздела изглед , в групата Изгледи на презентация, щракнете върху Страница с бележки.

Изгледи на образци

Изгледи на образци включват слайд, изложение, и преглед на бележки. Това са основните слайдовете, които съхраняване на информация за презентацията, включително фон, цвят, шрифтове, ефекти, контейнер размери и позиция. Основното предимство на работа в изглед на образци е, че на образец за слайд "," образец за бележки или образец за изложение, можете да правите промени универсален стил към всеки слайд, страница с бележки или изложение, свързани с вашата презентация.

За повече информация относно работата с образци, вижте Какво е образец за слайд? и Създаване и персонализиране на образец за слайд.

Изгледи за представяне на вашата презентация

Изглед на слайдшоу

Използвайте изгледа "Слайдшоу", за да изнесете презентацията си пред аудиторията си. Изглед на слайдшоу заема целия екран на компютъра, като например Актуално представяне. В този изглед можете да видите презентацията си начина, по който вашата аудитория ще. Можете да видите как ще изглеждат вашите графики, времена, филми, анимационни ефекти и ефекти за преход по време на презентация.

За да излезете от изгледа "Слайдшоу", натиснете ESC.

Забележка: За да излезете от презентацията, докато сте в изглед на слайдшоу, натиснете ESC.

Изглед на представящия

Ключ изгледа, базиран на слайдшоу, които можете да използвате, докато изнасяте презентацията се нарича изглед на представящия. Като използвате два монитора, можете да използвате други програми и да преглеждате бележки на докладчика, че вашата аудитория не може да видите.

За да използвате изгледа на представящия, уверете се, че компютърът ви има няколко възможности за монитор, включване на поддръжката на няколко монитора и включване на изгледа на представящия.

За повече информация относно използването на изгледа на представящия вижте Преглед на бележките на докладчика насаме при изнасяне на презентация на няколко монитора.

Изгледи за подготовка и печат на презентация

За да ви помогне да спестите хартия и мастило, ще искате да подготвите заданието за печат, преди да отпечатате. PowerPoint предоставя изгледи и настройки, за да ви помогнат да определите какво искате да отпечатате (слайдове, изложения или страници с бележки) и как искате тези работни места, за да отпечатате (в цвят, нива на сивото, черно-бяло, с рамки и други).

Изглед на подреждане на слайдове

Подреждане на слайдове изглед ви предоставя изглед на вашите слайдове под формата на миниатюри. Този изглед е лесно да сортирате и организирате последователността на вашите слайдове, да се подготвите за отпечатване на слайдовете. Можете да стигнете до Изглед подреждане на слайдове от лентата на задачите в дъното на прозореца на слайда или от раздела " изглед " на лентата.

Четири секунди закъснение за удостоверяване на прокси сървъра, както се вижда в Wireshark.

Print Preview

Визуализацията на печата ви позволява да укажете настройките за това, което искате да отпечатате – изложенията, страниците с бележки и структура или слайдове, преди да отпечатате. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете печат, щракнете върху Визуализация на печатаи след това изберете опция под Печатай.

Изгледи в PowerPoint , които можете да използвате, за да редактирате, отпечатвате и deliver презентацията са следните:

 • Вградена презентация на PowerPoint за изложение на цветя

 • Изглед на подреждане на слайдове

 • Изглед на страница за бележки

 • Изглед "структура" (налични в PowerPoint 2016 for Mac и по-нови версии)

 • Изглед на слайдшоу

 • Изглед на представящия

 • Образци изгледи: слайд, изложение и бележки

Можете да превключвате между PowerPoint изгледи на две места:

Използвайте менюто изглед , за да превключвате между изгледи

Менюто "изглед" в PowerPoint

Достъп до три основни изгледа (нормален "," Подреждане на слайдове или слайдшоу) в долната лента на прозореца на PowerPoint

Бутоните за изглед в долната част на прозореца на PowerPoint

Изгледи за създаване или редактиране на вашата презентация

Няколко изгледа в PowerPoint може да ви помогне да създадете професионална презентация.

 • Нормален изглед     Нормален изглед е основният изглед за редактиране, където напишете и дизайн на вашите презентации. Нормален изглед има три работни области:

  • Екран с миниатюри

  • Екран за слайдове

  • Прозорец за бележки

  Екрана с миниатюри и екрана "слайдове" и екрана "бележки" в PowerPoint за Mac

  Забележка: PowerPoint for Mac 2011 разделя екрана с миниатюри на два работни области: в раздела структура и раздела Слайдове

 • Изглед на подреждане на слайдове     Изглед на подреждане на слайдове ви дава изглед на вашите слайдове под формата на миниатюри. Този изглед улеснява можете да сортирате и организирате последователността на вашите слайдове, по който създавате вашата презентация и след това също както подготовка на вашата презентация за печат. Можете да добавите секции в изглед на подреждане на слайдове, както и и сортиране на слайдове на различните категории или раздели.

 • Изглед на страница с бележки     Прозорец за бележки се намира под прозореца на слайда. Можете да въведете бележки, които се отнасят за текущия слайд. По-късно можете да отпечатате бележките си и да се отнасят към тях, когато изнасяте презентацията. Можете също да отпечатате бележки, за да дадете на вашата аудитория или включите бележките в презентация, която можете да изпращате на публиката или публикуване на уеб страница.

 • Изглед "структура"    (Въведен в PowerPoint 2016 for Mac) Изглед "структура" показва вашата презентация като структура от заглавията и основния текст от всеки слайд. Всяко заглавие се показва в лявата страна на екрана, който съдържа структурен изглед, както и икона на слайд и номер на слайда. Работа в изглед "структура" е особено полезно, ако искате да направите глобална редакции, общ преглед на вашата презентация, промените последователността на водещи символи или слайдове или прилагане на промените във форматирането.

 • Образци на изгледи     Изгледи на образци включват слайд, изложение, и преглед на бележки. Това са основните слайдовете, които съхраняване на информация за презентацията, включително фон, цветове на тема, шрифтове на тема, ефекти на тема, размери на контейнера и позиции. Основното предимство на работа в изглед на образци е, че на образец за слайд "," образец за бележки или образец за изложение, можете да правите промени универсален стил към всеки слайд, страница с бележки или изложение, свързани с вашата презентация. За повече информация относно работата с образци вижте Промяна на образец за слайд.

Изгледи за представяне на вашата презентация

 • Изглед на слайдшоу     Използвайте изгледа "Слайдшоу", за да изнесете презентацията си пред аудиторията си. В този изглед слайдовете заемат целия екран на компютъра.

 • Изглед на представящия     Изглед на представящия ви помага да управлявате вашите слайдове, докато представяте чрез проследяване на колко време е изтекъл, който слайд е следващия и изобразяване на бележки, който само вие можете да видите (докато също така ви позволява да водите бележки от събрание като ви представяне).

Изгледи за подготовка и отпечатване на вашата презентация

За да ви помогне да спестите хартия и мастило, ще искате да подготвите заданието за печат, преди да отпечатате. PowerPoint предоставя изгледи и настройки, за да ви помогнат да определите какво искате да отпечатате (слайдове, изложения или страници с бележки) и как искате тези работни места, за да отпечатате (в цвят, нива на сивото, черно-бяло, с рамки и други).

 • Изглед на подреждане на слайдове     Изглед на подреждане на слайдове ви дава изглед на вашите слайдове под формата на миниатюри. Този изглед е лесно да сортирате и организирате последователността на вашите слайдове, да се подготвите за отпечатване на слайдовете.

 • Визуализация на печата     Визуализацията на печата ви позволява да зададете настройките за това, което искате да отпечатате – изложенията, страниците с бележки и структура или слайдове.

Вж. също

За проектирането на презентация

Организиране на слайдовете в раздели

Отпечатване на слайдове и изложения

Изнасяне на презентацията

Използване на изгледа на представящия в PowerPoint за Mac

В PowerPoint Onlineкогато файлът е съхранен в OneDrive, изгледът по подразбиране е изгледа за четене. Когато файлът е съхранен на OneDrive за бизнеса или SharePoint Online, изгледът по подразбиране е изглед за редактиране.

Изглед за създаване на вашата презентация

Изглед за редактиране

Можете да стигнете до Изглед за редактиране от раздела " изглед " или от лентата на задачите в дъното на прозореца на слайда.

Изглед за редактиране е режим на редактиране, където ще работите най-често за създаване на вашите слайдове. По-долу Изглед за редактиране показва миниатюри на слайдовете отляво, голям прозорец, показващ текущия слайд и бележките под текущия слайд, където можете да пишете бележки на докладчика за този слайд.

Редактиране на изглед в PowerPoint Online

Изгледи за представяне и преглед на вашата презентация

Изглед на слайдшоу

Можете да стигнете до изглед на слайдшоу от лентата за задачите Показва бутона "Изглед на слайдшоу" в PowerPoint в долната част на прозореца на слайда.

Използвайте изгледа "Слайдшоу", за да изнесете презентацията си пред аудиторията си. Изглед на слайдшоу заема целия екран на компютъра, точно както презентацията изглежда на голям екран, когато я вижда аудиторията.

Изглед за четене

Забележка: Изглед за четене не е наличен за PowerPoint Online файлове, съхранени в OneDrive за бизнеса/SharePoint Online.

Можете да стигнете до Изгледа четене от раздела " изглед " или от лентата за задачите бутон за изглед за четене в PowerPoint в долната част на прозореца на слайда.

Повечето хора, преглед на PowerPoint презентация без представящ ще искате да използвате изгледа за четене. Той показва презентация на цял екран като изглед на слайдшоу, и включва няколко прости контроли за по-лесно да преминавате през слайдовете. Можете също да видите бележките на докладчика в изглед за четене.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×