Редове и колони

Избиране на съдържанието на клетки в Excel

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В работен лист, можете да изберете клетки, диапазони, редове или колони – например, за да форматирате данните в селекцията или да вмъкнете други клетки, редове или колони. Можете също да изберете цялото или част от съдържанието на клетката и включване на режим на редактиране, така че да можете да променяте данните.

Можете да изберете клетки и диапазони в таблица на Microsoft Excel точно както бихте ги избрали в работен лист, но избирането на редове и колони на таблица е различно от избирането на редове и колони на работен лист.

Забележка: Ако работният лист е защитен, може да не сте в състояние да избирате клетки или тяхното съдържание в работен лист.

Избиране на клетки, диапазони, редове или колони

За да изберете

Направете следното

Единична клетка

Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

Диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

Голям диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

Голям диапазон от клетки без превъртане

Щракнете върху първата клетка в диапазона да я изберете и след това щракнете в полето име в левия край на лента за формули.

Поле за "Име"

Поле за "Име"

Въведете препратката към клетка на последната клетка в диапазона, който искате да бъде избрано и след това задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате ENTER.

Всички клетки в работен лист

Щракнете върху бутона Избери всички .

бутон ''избери всички''

За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущият диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

Забележка: За да изберете всички клетки в диапазона на активен, натиснете CTRL + SHIFT + *.

Несъседни клетки или диапазони от клетки

Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

Note Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

Цял ред или колона

Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

Заглавие на ред.

Заглавие на колона

Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

Забележка Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

Съседни редове или колони

Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона; след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

Несъседни редове или колони

Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция; след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

Първа или последна клетка от ред или колона

Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

Клетките до началото на работния лист

Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

Повече или по-малко клетки от активната селекция

Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между active cell и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

Забележки: 

  • За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

  • Excel маркира избраните клетки или диапазони, като ги осветява. Тези осветявания не се появяват при отпечатване. Ако искате да покажете клетки с осветяване, когато отпечатвате работен лист, можете да използвате функциите за форматиране, за да приложите оцветяване на клетка.

  • Когато Scroll Lock е включен, в лентата на състоянието се показва Scroll Lock. Натискането на клавиш със стрелка, докато е включен Scroll Lock, ще превърта един ред нагоре или надолу или една колона наляво или надясно. За да използвате клавишите със стрелки за преместване между клетки, трябва да изключите Scroll Lock.

  • Ако селекцията се удължава, когато щракнете върху клетка или натиснете стрелки, за да се придвижвате работния лист, причината може да е натиснат F8 или Shift + F8, за да разширите или да добавите към селекцията. В този случай Разширяване на селекцията или Добавяне към селекция се показва в лентата на състоянието. За да спрете разширяване или добавяне към селекция, натиснете F8 или Shift + F8 отново.

Най-горе на страницата

Избиране на съдържанието на клетка

За да изберете съдържанието на клетка

Направете следното

В клетката

Щракнете двукратно върху клетката и след това плъзнете през съдържанието на клетката, което искате да изберете.

В лентата за формули

Щракнете върху клетката и след това плъзнете през съдържанието на клетката, което искате да изберете в лентата за формули.

Като използвате клавиатурата

Натиснете клавиша F2, за да редактирате клетката, използвайте клавишите със стрелки, за да позиционирате точката на вмъкване, след което натиснете SHIFT+СТРЕЛКА, за да изберете съдържанието.

Най-горе на страницата

Избиране на редове и колони в таблица на Excel

Можете да избирате клетки и диапазони в таблица също както бихте ги избрали в работен лист, но избирането на редове и колони на таблица се различава от избирането на редове и колони на работен лист.

За да изберете

Направете следното

Колона на таблица със или без заглавки на таблица

Щракнете върху горния ръб на заглавката на колоната или върху колоната в таблицата. Появява се следната избираща стрелка и посочва, че щракването избира колоната.

Избираща стрелка на колона на таблица

Забележка    Еднократното щракване върху горния ръб избира данните на колоната на таблицата. Двукратното щракване избира цялата колона на таблицата.

Можете също да щракнете някъде в колоната на таблицата и след това да натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ или пък можете да щракнете върху първата клетка в колоната на таблица и след това да натиснете CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ.

Забележка    Еднократното натискане на CTRL+ИНТЕРВАЛ избира данните на колоната на таблица. Двукратното натискане на CTRL+ИНТЕРВАЛ избира цялата колона на таблица.

Ред на таблица

Щракнете върху лявата граница на ред на таблицата. Появява се следната избираща стрелка и посочва, че щракването избира реда.

Избираща стрелка на ред на таблица

Можете да щракнете върху първата клетка в реда на таблицата и след това да натиснете CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО.

Всички редове и колони на таблицата

Щракнете върху горния ляв ъгъл на таблицата. Появява се следната избираща стрелка и посочва, че щракването избира данните от цялата таблица.

Избираща стрелка на ъгъл на таблица

Щракнете двукратно върху горния ляв ъгъл на таблицата, за да изберете цялата таблица, включително заглавките на таблицата.

Можете също да щракнете някъде в таблицата и след това да натиснете CTRL+A, за да изберете всички данни в таблицата, или пък можете да щракнете върху клетката горе вляво в таблицата и след това да натиснете CTRL+SHIFT+END.

Натиснете два пъти CTRL+A, за да изберете цялата таблица, включително заглавките на таблицата.

Най-горе на страницата

Научете повече

Забележка: В някои случаи избирането на клетка може да доведе до избор на няколко съседни клетки, както и. За съвети как да решите този проблем, вижте тази публикация как да спра Excel от маркирането две клетки наведнъж? в Общността.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×