Избиране на правилната функция за дата

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Access предоставя вградени функции, които можете да използвате в изрази, за да форматирате, създавате, анализирате и изчислявате дати и часове. Изберете таблица, която съответства на това, което искате да направите.

Искам да…

Покажа дата или час в конкретен формат

Разделяне на дата или час на части

Преобразуване на числа и текст в дати и часове

Събиране или изваждане на дати

Вмъкна днешната дата или текущия час

Показване на дата или час в конкретен формат

Показвайте датите в желания от вас формат. Колоната Резултат предполага, че полето [Начална_дата] съдържа стойността на датата и часа за 11 януари 2012 17:30:15.

Функция

Използване

Пример

Резултат

Формат*

Универсална функция за формат, използвана за създаване на формати по избор за дата и час.

Format([Начална_дата],"гггг-мм-дд")

2012-01-11

FormatDateTime*

Прилага един от 5 вградени формати за дата и час към стойност.

FormatDateTime([Начална_дата],vbLongDate)

Сряда, 11 януари 2012

MonthName*

Преобразува число в име на месец. Връща грешка, ако подадете число извън обхвата 1-12.

MonthName(12)

Декември

WeekdayName*

Преобразува число в име на ден от седмицата. Връща грешка, ако подадете число извън обхвата 1-7.

WeekdayName(2)

Понеделник

* Липсва в приложенията на Access.

Научете повече за форматиране на дати в настолна база данни и приложения на Access.

Нагоре

Разделяне на дата или час на части

Понякога искате просто да знаете една част от стойността на дата или час, например годината или минутата. Всички тези функции връщат целочислени стойности, които съответстват на интервала, който търсите. Колоната Резултат предполага, че [StartDate] съдържа датата и часа 11 янр 2012 17:30:15.

Функция

Използване

Пример

Резултат

Година

Връща частта за годината от стойността на датата и часа.

Year([Начална_дата])

2012 г.

Месец

Връща частта за месеца от стойността на датата и часа (от 1 до 12).

Month([Начална_дата])

1

Ден

Връща частта за деня от стойността на датата и часа (от 1 до 31).

Day([Начална_дата])

11

WEEKDAY*

Връща числовата стойност на деня от седмицата (от 1 до 7). По подразбиране неделя се приема за първия ден от седмицата, но вие можете да зададете друг ден като първи ден.

Weekday([Начална_дата])

4

Час*

Връща частта за часовете от стойността на датата и часа (от 0 до 23).

Hour([Начална_дата])

17

Минута*

Връща частта за минутите от стойността на датата и часа (от 0 до 59).

Minute([Начална_дата])

30

Втората*

Връща частта за секундите от стойността на датата и часа (от 0 до 59).

Second([Начална_дата])

15

DatePart

Конфигурируема версия на горните функции, където можете да зададете коя част от стойността на датата и часа искате.

DatePart("гггг",[Начална_дата])

2012 г.

* Липсва в приложенията на Access.

Нагоре

Преобразуване на числа и текст в дати и часове

Access съхранява датите и часовете като числа с двойна точност с плаваща запетая. Например 11 януари 2012 17:30 се записва като 40919.72917. Целочислената част вляво от десетичния знак представлява датата. Дробната част вдясно от десетичния знак представлява часа. Тези функции ви помагат да създавате това число с плаваща запетая от други стойности, например цели числа или текст.

Функция

Използване

Пример

Резултат (как се съхранява от Access)

DateSerial

Забележка:  В приложение на Access използвайте функциите DateFromParts или DateWithTimeFromParts.

Създава стойност на дата от цели числа, които вие подавате за годината, месеца и деня.

DateSerial(1,11,2012)

40919.0

CDate*

Преобразува текст в стойност на дата и час. Работи с частта за дата и час от числото.

Съвет: Използвайте булевфункция IsDate , за да определите дали може да се преобразува текстов низ в стойност на дата/час. Например IsDate("1/11/2012") връща True.

CDate(“11/1/2012 17:30”)

40919.72917

DateValue*

Преобразува текст в стойност на дата и час, но не преобразува частта за час.

DateValue(“11/1/2012 17:30”)

40919.0

TimeValue*

Преобразува текст в стойност на дата и час, но не преобразува информацията за дата.

TimeValue(“11/1/2012 17:30”)

0.72917

TimeSerial

Забележка:  В приложение на Access използвайте функциите TimeFromParts или DateWithTimeFromParts.

Създава стойност на час от цели числа, които вие подавате за часа, минутата и секундата.

TimeSerial(17,30,15)

0.72934

* Липсва в приложенията на Access.

Нагоре

Събиране или изваждане на дати

Тези функции ви позволяват да събирате или да изваждате интервали от дати, както и да изчислявате разликата между две стойности на дата и час.

Функция

Използване

Пример

Резултат

DateAdd

Добавя определен интервал (например 2 месеца или 3 часа) към стойност на дата и час. За да извадите, използвайте отрицателно число за втория аргумент.

DateAdd("m", 1, "11/1/2012")

2/11/2012

DateDiff

Определя броя на времевите интервали (например дни или минути) между две стойности на дата и час.

Забележка:  Не забравяйте, че можете също просто да извадите една стойност на дата от друга, за да получите броя на дните между тях, например, #15/2/2012# – #1/2/2012# = 14.

DateDiff(“d”,”11/1/2012”,”4/15/2012”)

95

Вижте как можете да изчислите броя на дните между две дати.

Нагоре

Вмъкване на днешната дата или текущия час

Използвайте тези функции, за да определите текущите дата или час. Колоната Резултат предполага, че текущите системни дата и час са 11 янр 2012 17:30:15.

Функция

Използване

Пример

Резултат

Сега

Връща текущите системни дата и час.

Now()

11.1.2012 17:30:15

Дата

Забележка:  В приложение на Access използвайте функцията Today.

Връща текущата системна дата.

Date()

11.1.2012

Време*

Връща текущия системен час.

Time()

17:30:15

Таймер*

Връща броя на на секундите, изминали след полунощ.

Timer()

63015

* Липсва в приложенията на Access.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×