Изберете данните в обобщена таблица

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За да приложите форматиране, копиране на данни или правите промени в обобщена таблица, можете да изберете или отделни клетки или области на данни с помощта на команди или с помощта на мишката. Показалецът на мишката се променя в зависимост от това, което се опитвате да изберете:

 • За да изберете клетки, използвайте обикновения Microsoft Office Excel мишката показалеца Курсор за избор на Excel .

 • За да изберете области на данни, поставете показалеца на мишката в горната или от лявата страна на полета и етикети, така че показалеца на мишката се променя на надолу стрелка Стрелка надолу или стрелка надясно Стрелка .

Забележка : Ако не виждате показалеца на мишката Промени фигурата, в раздела Опции , в групата действия щракнете върху избори след това се уверете, че Разрешаване на селекция Изображение на бутон е избрано.

Какво искате да направите?

Избиране на отделни клетки

Избиране на целия отчет

Изберете всички елементи в поле

Изберете етикетите на елементите, данни или и двете

Изберете всички екземпляри на единичен елемент

Избиране на един екземпляр на елемент

Избор на няколко елемента

Избор на междинни суми и общи суми

Избиране на отделни клетки

 1. Посочете към първата клетка, която искате да изберете, като се уверите показалеца на мишката е Курсор за избор на Excel .

 2. Щракнете, за да изберете единична клетка, или щракнете и плъзнете, за да избере множество клетки.

Най-горе на страницата

Избиране на целия отчет

 1. Щракнете върху обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Действия щракнете върху Избор, а след това върху Цялата обобщена таблица.

Най-горе на страницата

Избиране на всички елементи в поле

Посочете горния ръб на полето, докато показалецът се промени на мишката надолу стрелка Стрелка надолу и след това щракнете върху.

Например за да изберете елементите "Изток" и "Запад", посочете горната част на Регион и след това щракнете еднократно.

Команда ''Добавяне на място'' в Word 2013

Най-горе на страницата

Избиране на етикети на елементи, на данни или и двете

 1. Изберете елементите.

 2. В раздела Опции , в групата действия щракнете върху избори след това щракнете върху това, което искате да изберете:

  Етикети и стойности Изображение на бутон да изберете и двете.

  Стойности Изображение на бутон да изберете само стойностите за елементите.

  Етикети Изображение на бутон да изберете само етикетите на елементите.

Най-горе на страницата

Избиране на всички екземпляри на единичен елемент

Посочете горния ръб на елемент от поле за колона, докато показалецът се промени на мишката надолу стрелка Стрелка надолу или посочете левия ръб на елемент от поле за ред, докато показалецът се промени мишката дясна стрелка Стрелка и след това щракнете върху.

Например за да изберете и двата реда за Голф, щракнете върху левия ръб на Голф.

Пример за избиране на всички екземпляри на елемент на обобщена таблица

Най-горе на страницата

Избиране на един екземпляр на елемент

 1. Посочете горния ръб на елемент от поле за колона, докато показалецът се промени на мишката надолу стрелка Стрелка надолу или посочете левия ръб на елемент от поле за ред, докато показалецът на мишката се промени в стрелка надясно Стрелка .

 2. Щракнете веднъж и след това щракнете още няколко пъти, като изчаквате между щракванията, за да не се получи двукратно щракване.

Например за да изберете само реда за Трим1 на Голф, щракнете върху левия ръб на Голф, след това щракнете отново.

Пример за избиране на един екземпляр на елемент в отчет с обобщена таблица

Ако обобщена таблица има няколко етикети на редове, щракнете върху неколкократно, докато сте избрали само елементите, които искате. Например за да изберете единичен екземпляр на елемент в най-вътрешните четири етикети на редове, можете да щракнете четири пъти.

Най-горе на страницата

Избор на няколко елемента

 1. Посочете горния ръб на елемент от поле за колона, докато показалецът се промени на мишката надолу стрелка Стрелка надолу или посочете левия ръб на елемент от поле за ред, докато показалецът на мишката се промени в стрелка надясно Стрелка .

 2. Щракнете върху колкото пъти е необходимо да изберете един от елементите, които искате. За повече информация вижте избиране на един екземпляр на елемент.

 3. Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете, или задръжте клавиша CTRL и щракнете, за да изберете допълнителни елементи в същото поле.

 4. За да отмените селекция на елемент, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху елемента.

Най-горе на страницата

Избиране на междини суми и общи суми

 1. Посочете към горния ръб на междинна сума или обща сума в етикет на колона, докато показалецът се промени на мишката надолу стрелка Стрелка надолу или посочете левия ръб на междинна сума или обща сума в етикет на ред, докато показалецът се промени на стрелка надясно Стрелка .

 2. Щракнете веднъж, за да изберете всички общи суми за етикета, а след това щракнете отново, за да изберете само текущата междинна или обща сума.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×