За управлението на правата за достъп до информация (IRM)

Забележка : Може да създавате съдържание с ограничено разрешение с помощта на управлението на правата за достъп до информация само в Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003Office Excel 2003 и Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003Office Excel 2003Office PowerPoint 2003.

В наши дни поверителната информация може да се управлява само чрез ограничаване на достъпа до мрежите от компютри, в които се съхранява информацията. След като обаче на потребителите се предостави достъп, няма ограничения какво може да се прави със съдържанието и на кого да бъде изпращано. Това разпространение на съдържание лесно позволява конфиденциалната информация да достигне до хора, които за никога е била предназначена. Microsoft Office 2003 предлага нова функция - управление на правата за достъп до информация (IRM), което ви помага да не допуснете конфиденциалната информация да попадне в ръцете на неподходящи хора - било случайно, било поради небрежност. IRM ви помага главно да управлявате файловете си, дори след като са напуснали работния ви плот!

Създаване на съдържание с ограничено разрешение

IRM позволява на отделния автор да създаде документ, работна книга или презентация с ограничено разрешение за определени хора, които ще имат достъп до съдържанието. Авторите използват диалоговия прозорец Разрешение (Файл | Разрешение | Да не се разпространява), за да дадат на потребителите достъп за четене и промяна, а също и за да зададат дати за срок на използване за съдържанието. Например, Боб може да даде на Сали разрешение да печата даден документ, но не и да го редактира. След това Боб може да даде разрешение на Джон да печата, копира и редактира документа, но да ограничи достъпа му до този документ за 5 дни. Авторите могат да свалят ограниченото разрешение от документ, работна книга или презентация, като просто натиснат Неограничен достъп в подменюто Разрешение .лента с инструменти

Освен това, администраторите за фирмите може да създават правила за даване на разрешение, които се предлагат в Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 и Microsoft Office PowerPoint 2003, в подменюто Разрешение и да дефинират кой може да има достъп до информацията и какво ниво на редактиране или възможности на Office имат потребителите за даден документ, работна книга или презентация. Например, администратор на фирма може да дефинира правила, наречени “Вътрешнофирмени”, които да указват документите, работните книги и презентациите, за които се използват тези правила, да могат да бъдат отваряни само от потребители в рамките на домейна на фирмата. Могат да се покажат до 20 персонализирани набори правила (по азбучен ред) в подменюто Разрешение в даден момент, така че отделните автори да ги използват за съдържанието, което създават.

В Word, Excel и PowerPoint, авторите може да ограничават разрешението за документи, работни книги и презентации потребител по потребител, като използват един от следните подходи:

Нива на достъп

На потребителите или групите може да се даде набор от разрешения в съответствие с нивото на достъп, което им е присвоено от авторите, като се използва диалоговият прозорец Разрешение:

  • Четене    Потребителите с достъп за четене може да четат документ, работна книга или презентация, но нямат разрешение да го редактират, печатат или копират.

  • Промяна    Потребителите с достъп за промяна може да четат, редактират и записват промените на документ, работна книга или презентация, но нямат разрешение да го печатат.

  • Пълен контрол    Потребителите с достъп за пълен контрол имат пълното разрешение за авторство и могат да правят всичко с документа, работната книга или презентацията, което може да прави един автор: да задават дати на изтичане на срока за съдържанието, да предотвратяват печат и да дават разрешения на потребители. Авторите винаги имат достъп тип пълен контрол.

Правила за даване на разрешения

Разрешенията за документи, работни книги и презентации може да се ограничават, като се използват всякакви персонализирани набори от правила, които е създал администраторът. Тези правила са достъпни за подменюто Разрешение .

Показване на съдържание с ограничено разрешение

Потребителите, които получат или отворят съдържание с ограничено разрешение, просто трябва да отворят документа, работната книга или презентацията, както биха направили със съдържание, за което няма ограничено разрешение. Ако потребителите нямат Office 2003 или следваща версия, инсталирани на компютъра си, могат да изтеглят програма, която им позволява да показват това съдържание.

Показване на разрешенията в Word, Excel или PowerPoint

В Word, Excel или PowerPoint, потребителите могат да показват разрешенията, които са им дадени в диалоговия прозорец Моето разрешение:

Показване на съдържание, когато няма налични Office 2003 или следваща версия

Ако потребителите трябва да прочетат или отворят съдържание с ограничено разрешение, но нямат Office 2003 или следваща версия в наличност на компютъра, който използват, могат да си изтеглят добавката Rights Management за Internet Explorer друга програма, която поддържа съдържание с ограничено разрешение.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×