За работните потоци, включени в SharePoint

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Работни потоци на SharePoint са предварително програмирани мини приложения, които опростяване и автоматизиране на голямо разнообразие от бизнес процеси. Работните потоци могат да варират от събиране на подписи "," обратна връзка или одобрения за план или документ, проследяване на текущото състояние на рутинна процедура. Работни потоци на SharePoint са предназначени да ви спести време и усилия и да последователността и ефективността до задачи, които изпълнявате периодично.

Какво е работен поток на SharePoint?

Вероятно вече знаете какво е блоксхема. Това е графично представяне на даден процес с указания какво се случва на всяка стъпка.

Процес на работния поток

Един работен поток на SharePoint прилича на автоматизирана блоксхема, която спестява много труд, догадки и случайности от вашия стандартен работен процес.

Погледнете например процеса на одобрение на документ на илюстрацията. Изпълнението на този процес на ръка може да означава много проверки и проследявания, пренасочване на документи и изпращане на напомняния – и всяка от тези задачи трябва да бъде изпълнена от вас или от един или повече от вашите колеги. Това означава много излишна работа и (може би още по-лошо) непрекъснат поток от прекъсвания.

Но когато използвате работния поток за одобрение на документи на SharePoint, за да изпълните процеса, всички от които проверяват и проследяване и напомняне и препращане се извършва от работния поток, автоматично. Ако някой е в края на завършване на задача, или ако възникне някои други проблеми, повечето от работните потоци, включени генерира известие, за да ви информира за него. Никой в групата трябва да активно наблюдение на процеса, защото с работен поток на SharePoint, е винаги активно наблюдение на процеса на себе си.

А изпълнението на работен поток на SharePoint е лесно. Трябва само да изберете желания тип работен поток, да зададете опциите, които ще работят най-добре във вашата ситуация, и след това да оставите работния поток да поеме работата. И разбира се, можете да отмените или да прекратите работния поток, когато е необходимо.

Всеки от типовете поток включени действат като шаблон. Да добавите версия на работния поток за един-единствен списък или библиотека или цялата колекция от сайтове с помощта на формуляр за иницииране , да зададете опции и селекции, които искате за тази версия. Тези опции и селекции включват кой работният поток възлага задачи на, задача крайни срокове, как може да бъде стартиран работният поток и от кого, инструкциите, за да бъдат включени в задачите съобщения и т.н.

Важно :  По подразбиране работните потоци одобрение, събиране на обратна информация и събиране на подписи не са активирани и не са посочени в списъчното поле Избор на шаблон за работен поток на формуляра за свързване. За да ги направи достъпни за ползване, администраторът на сайта трябва да ги активира на ниво колекция от сайтове.

Това са петте предварително програмирани типа работни потоци.

отметка Един работен поток "Одобрение" маршрутизира документ или друг елемент към посочени хора за тяхното одобрение или отхвърляне. Може да използвате работен поток "Одобрение" и за управление на процес на одобрение на съдържание в списък или библиотека. За да научите повече и за указания стъпка по стъпка вж. Всичко за работните потоци "Одобрение".

работен поток ''събиране на обратна информация'' Един работен поток "Събиране на обратна информация" маршрутизира документ или друг елемент към посочени хора за тяхната обратна информация. Работният поток "Събиране на обратна информация" обединява цялата обратна информация от участниците за собственика на работния поток и предоставя запис на процеса на преглеждане. За да научите повече и за указания стъпка по стъпка вж. Всичко за работните потоци "Събиране на обратна информация".

Работен поток ''Събиране на подписи''. Работният поток "Събиране на подписи" маршрутизира документ на Microsoft Office към посочени хора за техните цифрови подписи. Обърнете внимание, че работният поток "Събиране на подписи" действа само с документи на Word, работни книги на Excel и формуляри на InfoPath. За да научите повече и за указания "стъпка по стъпка" вж. Всичко за работните потоци "Събиране на подписи".

работен поток с три състояния Работният поток с три състояния е предназначен за проследяване на състоянието на елемент от списък в три състояния (фази). Той може да се използва за управление на бизнес процеси, които изискват организациите да проследяват голям обем от проблеми или елементи – например проблеми с потребителската поддръжка, потенциални продажби или задачи в проект.

При всеки преход между състоянията работният поток възлага задача на човек и му изпраща имейл предупреждение за задачата. Когато тази задача завърши, работният поток актуализира състоянието на елемента и преминава на следващото състояние. Работният поток с три състояния е предназначен за работа с шаблона на списъка "Проследяване на проблем", но може да се използва с всеки списък, който съдържа колоната "Избор", която има три или повече стойности.

За да научите повече и за указания "стъпка по стъпка" вж. Използване на работен поток с три състояния.

работен поток ''одобрение на ликвидиране'' Работният поток за одобрение за публикуване прилича на другите работни потоци на SharePoint по това, че автоматизира маршрутизирането на съдържание към експерти в конкретна област и заинтересовани лица за преглед и одобрение. Това, което прави работния поток за одобрение за публикуване уникален, е, че е проектиран специално за сайтове за публикуване, където публикуването на нови и актуализирани уеб страници се наблюдава стриктно. В тези видове сайтове не може да бъде публикувано ново съдържание, докато не бъде одобрено от всеки одобряващ в работния поток. За да научите повече и за указания стъпка по стъпка вж. Работа с работен поток за одобрение за публикуване

За да добавите или стартирате работен поток, трябва да имате правилното разрешение за списъка, библиотеката или колекцията от сайтове, където се изпълнява работният поток:

  • За да добавите работен поток    По подразбиране трябва да имате разрешение за управление на списъци, за да добавите работен поток. (Групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групата не).

  • За да стартирате работен поток    Също по подразбиране, трябва да имате разрешение "Редактиране" за да стартирате работен поток, който вече е бил добавен. (Групата на членовете и собствениците на групата имат разрешение за редактиране на елементи по подразбиране, посетителите на групата не).
    Друга собственици може да изберете да конфигурирате конкретни работни потоци, така че те може да бъде стартирано само от членове на групата на собствениците на.

Следващата схема предоставя обобщен изглед на основните етапи на планиране, добавяне, изпълнение и модифициране на работен поток на SharePoint. Следват отделните секции на всяка от стъпките.

Процес на работния поток

  • Планиране    Уверете се, че знаете кои опции желаете и каква информация трябва да ви бъде на разположение, когато използвате формуляра за иницииране, за да добавите вашата версия на работния поток.

  • Добавяне    Попълнете формуляра за иницииране, за да добавите вашата версия на работния поток към списък, библиотека или колекция от сайтове.

  • Стартиране    Стартирайте вашия нов работен поток ръчно или автоматично върху документ или друг елемент от списък или библиотека. (Ако го стартирате ръчно, имате възможност да промените някои от настройките на формуляра за свързване на работния поток в по-кратък формуляр за иницииране.) Когато работният поток стартира, той създава задачи, изпраща съобщения за уведомяване и започва да проследява действия и събития.

  • Наблюдение    Докато работният поток се изпълнява, може да покажете страницата "Състояние на работния поток", за да видите кои задачи са изпълнени и какви други действия са се случили. Ако е необходимо, оттук може да уточните текущи и бъдещи задачи, а даже и да отмените или да прекратите изпълнението на този работен поток.

  • Преглеждане    Когато изпълнението завърши, цялата му хронология може да бъде прегледана на страницата "Състояние на работния поток". Също така от страницата за състояние могат да бъдат създадени статистически отчети за общата работа на този работен поток.

  • Промяна    Ако работният поток не работи точно както искате, може да отворите първоначалния формуляр за свързване, който сте използвали при добавянето му, и да направите своите промени в него.

Ако имате нужда от по-голяма гъвкавост при вграден работен поток, можете да го персонализирате допълнително с инструмент от рода на SharePoint Designer 2013. Можете също да създадете свой собствен, оригинален работен поток от самото начало.

С помощта на Workflow Designer създавате правила, които асоциират условията и действията с елементи в списъци и библиотеки на SharePoint. Промените на елементи в списъци или библиотеки задействат действия в работния поток.

Можете например да създадете работен поток, който стартира допълнителен работен поток "Одобрение", ако цената на даден елемент надхвърля определена сума.

Можете също да дефинирате работен поток за набор от свързани документи. Ако например работният поток е свързан към библиотека с документи или ако е филтриран до типа на съдържанието на документа, ще се появи група от контекстни действия за колективна папка за документи. Колективната папка за документи позволява дадена група документи да бъде третирана като едно цяло, така че едно действие на работен поток за колективна папка за документи ще се изпълни за всеки елемент от тази колективна папка с документи.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×