За наследяването при навигация

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато създавате нови подсайтове, можете да укажете дали тези сайтове наследяване на навигация, които показват от техния родителски сайт или дали те се показват навигация, която е уникална за текущия сайт. Вашите опции за конфигуриране на наследяване на навигация се различават в зависимост от това дали са разрешени функциите за публикуване в Microsoft Office SharePoint Server 2007 за вашата колекция от сайтове. За повече информация за навигация разликите между публикуване на сайтове и сайтове не е за публикуване вижте Въведение в навигацията на сайта.

Забележка: За да управлявате навигацията на сайт на SharePoint, трябва да имате ниво на разрешение пълен контрол "или" проектиране за сайта. Имате един от тези нива на разрешение, ако имате достъп до страницата за сайтове на настройки за сайта и виждате командата навигация под изглед и усещане (на сайтове, не е за публикуване, ще видите "Бързо стартиране" и горната лента за връзки командите под изглед и усещане вместо навигация).

Какво искате да направите?

Научете как опции за навигация се различават между сайт за публикуване и сайт не е за публикуване

Наследяването при навигация за подсайт в рамките на колекция от сайтове на публикуване

Наследяването при навигация за подсайт в рамките на колекция от сайтове не е за публикуване

Научете как опции за навигация се различават между сайт за публикуване и сайт не е за публикуване

Преди да започнете да персонализирате навигацията за вашия сайт, трябва да определите дали налични с Office SharePoint Server 2007 функциите за публикуване са разрешени за сайтовете в колекцията ви от сайтове. Важно е да знаете дали вашият сайт е сайт за публикуване, защото опции за персонализиране на навигацията за сайт за публикуване са по-широко от тези, които са налични за сайт не е за публикуване.

Определяне кои опции за персонализиране на навигацията, имате

В зависимост от типа на сайта ще виждате различни опции за навигация в страницата "Настройки на сайта". Ето как можете бързо да определите с кой тип сайт работите:

 1. В менюто Действия за сайта посочете Настройки на сайта. Ако е необходимо, щракнете върху Настройки на сайта.

 2. Вижте списъка с връзки в страницата Настройки на сайта под Изглед и усещане.

  • Ако виждате връзка, озаглавена навигация, след което работите със сайт за публикуване и можете да персонализирате вашия сайт с помощта на навигация страницата Настройки на сайта.

  • Ако виждате връзки озаглавен горната лента за връзки и "Бързо стартиране", след което работите със сайт за публикуване и имате по-ограничен набор от опции за конфигуриране на навигация достъпни за вас.

Най-горе на страницата

Наследяването при навигация за подсайт в рамките на колекция от сайтове на публикуване

Ако функциите за публикуване са разрешени за сайтовете в колекцията ви от сайтове, можете да използвате навигацията страницата Настройки на сайта, за да конфигурирате навигация наследяването за горната лента (глобална навигация) и "бързо стартиране" (текуща навигация) за вашия сайт. Има няколко начина, можете да конфигурирате навигация и не е необходимо да приложите същите настройки към горната лента за връзки и бързо стартиране ".

Например, ако конфигурирате наследяване на навигация за множество подсайтове в колекция от сайтове и искате тези сайтове да имат съгласувани глобална навигация, но искате да предоставите на посетителите на сайта начин да се придвижвате към сайтове, работни области, списъци, и библиотеки в отделни подсайтове, можете да конфигурирате сайтове, за да наследяват им горната лента (глобална навигация) от текущия сайт, докато конфигурирате бързо стартиране "(текуща навигация) за всеки подсайт да покажете навигационните елементи под текущия сайт .

Конфигуриране на навигация наследяването за горната лента за връзки

Drop-down menu in top link bar displaying subsites of the current site

 1. Направете едно от следните неща:

  • В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

  • В менюто Действия за сайта посочете към Настройки на сайта и след това щракнете върху Промяна на всички настройки на сайта.

 2. В колоната Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка: Командата за навигация се показва под изглед и усещане , само ако са разрешени функциите за публикуване на вашия сайт и имате пълен контрол "или" проектиране на ниво на разрешение.

 3. В секцията Глобална навигация направете едно от следните неща:

  • За да покажете един и същ горната лента за връзки като родителския сайт, щракнете върху Покажи същите навигационни елементи като родителския сайт.

   Изберете тази опция, ако искате да предоставите на посетителите на сайта с един лесен начин да стигнете до други сайтове в колекцията от сайтове и искате този сайт да има последователен вид и усещане с други сайтове в колекцията от сайтове.

  • За да покажете горна лента за връзки, която е уникална за текущия сайт, щракнете върху Покажи навигационните елементи под текущия сайт

   Изберете тази опция, ако искате този сайт, за да покажете опции за навигация, които се отнасят само за текущия сайт.

Най-горе на страницата

Наследяването при навигация за бързо стартиране "

Диалогов прозорец "Ръчна настройка на акаунти"

 1. Направете едно от следните неща:

  • В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

  • В менюто Действия за сайта посочете към Настройки на сайта и след това щракнете върху Промяна на всички настройки на сайта.

 2. В колоната Изглед и усещане щракнете върху Навигация.

  Забележка: Командата за навигация се показва под изглед и усещане , само ако са разрешени функциите за публикуване на вашия сайт и имате пълен контрол "или" проектиране на ниво на разрешение.

 3. В секцията Текуща навигация направете едно от следните неща:

  • За да покажете същите навигационни елементи като родителския сайт, щракнете върху Покажи същите навигационни елементи като родителския сайт.

   Изберете тази опция, ако искате да предоставите на посетителите на сайта с един лесен начин да стигнете до други сайтове в колекцията от сайтове и искате този сайт да има последователен вид и усещане с други сайтове в колекцията от сайтове.

  • За да покажете връзките за навигация за текущия сайт, елементи под текущия сайт и за сайтове, които са деца на текущия сайт, щракнете върху Показване на текущия сайт, навигационните елементи под текущия сайт и деца на текущия сайт.

   Изберете тази опция, ако искате посетителите на сайта да да можете да използвате бързо стартиране "и двете да достигнете до елементи под текущия сайт и да преминете към сестра подсайтовете в рамките на колекцията от сайтове.

  • За да покажете навигационните елементи под текущия сайт, щракнете върху Покажи само навигационните елементи под текущия сайт.

   Изберете тази опция, ако искате бързо стартиране "за да покажете само елементи под текущия сайт.

Най-горе на страницата

Наследяването при навигация за подсайт в рамките на колекция от сайтове не е за публикуване

Ако за вашата колекция от сайтове не са разрешени функциите за публикуване, можете да конфигурирате наследяване на навигация само за горната лента за връзки. Бързо стартиране "за подсайтовете в колекцията от сайтове винаги ще бъде уникална за отделните подсайтове.

Конфигуриране на наследяване за горната лента за връзки

Когато създавате нов сайт в колекцията от сайтове, за които не са разрешени функциите за публикуване, можете да изберете дали да включите сайта в горната лента за връзки на родителския сайт и дали да използвате горната лента за връзки от родителския сайт на страницата нов сайт на SharePoint. Това ви дава три различни опции за конфигурация вашия сайт:

 • Наследени и включени в родителя     Този сайт е включен като раздел в горната лента за връзки на родителския сайт и използва същата горна лента за връзки като родителския сайт. Горната лента за връзки не може да се персонализира на това ниво, без първо да се прекъсне наследяването от родителския сайт.

 • Наследена не е включен в родителския сайт     Сайтът използва същата горната лента за връзки като родителския сайт, но не е включен като раздел в горната лента за връзки на родителския сайт. Горната лента за връзки не може да се персонализира на това ниво, без първо да се прекъсне наследяването от родителския сайт.

 • Уникални     Този сайт не е включен като раздел в горната лента за връзки на родителския сайт и не използва същата лента за връзки като родителския сайт. Горната лента за връзки може да се персонализира на това ниво и е напълно отделна от родителския сайт.

Забележка: Ако сайтът се преименува от страницата "Заглавие", "Описание" и "Икона", името на сайт не се актуализира на горната лента за връзки. За да промените името, което се появява на горната лента за връзки, трябва да я редактирате.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките на наследяването за горната лента за връзки

По подразбиране когато създавате нов сайт в рамките на колекция от сайтове не е за публикуване, сайта се показва в горната лента за връзки на родителския сайт и новият сайт наследява горната лента за връзки на родителския сайт. За да спрете да използвате горната лента за връзки от родителския сайт, можете да промените настройката по всяко време и да използвате персонализирана горна лента за връзки за вашия подсайт.

 1. В началната страница на сайта щракнете върху менюто Действия за сайта Изображение на бутон и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  Забележка: На сайта, за който се персонализира менюто Действия за сайта, посочете към Настройки на сайта и след това изберете настройките, които искате да видите.

 1. В колоната Изглед и усещане щракнете върху Горна лента за връзки.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете връзки по избор за вашия сайт, щракнете върху Спиране наследяването на връзки.

  • За да използвате същите връзки като родителския сайт, щракнете върху Използване на връзки от родител.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×