За вариациите източници

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Много фирми оперират глобално, а дори на вътрешния си пазар фирмите често трябва да се обръщат към клиенти, които говорят различни езици. Това разнообразие често изисква сайтовете за публикуване да са пригодени за различни култури, пазари и географски райони.

В тази статия

Общ преглед

Конфигуриране на настройки за вариации

Обзор

Поддържането на много различни версии или "вариации" на сайтове или страници за публикуване е трудно, като отнема много време, защото е трудно да се координира създаването и актуализирането на съдържание между вариациите.

За да се опрости този процес, собствениците на сайтове могат да зададат поредица от вариации на сайт и да маркират една като първична, или вариация източник. Промените на вариацията източник могат да се разпространят автоматично или ръчно върху целевите вариации. Актуализациите на вариацията източник осигуряват, че промените са направени във всички други целеви вариации. За да се разреши интегрирането с преводачески услуги от трета страна, тази система е интегрирана с работен поток и импортирането, и експортирането на съдържание. Когато преводът е завършен, актуализациите могат да се импортират и изпратят за окончателно одобрение чрез системата на работния поток.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на настройки за вариации

За да се разрешат функциите за вариации, трябва да конфигурирате настройките за вариации за сайтовете или страниците си за публикуване.

Забележка : Може да имате само една вариация в рамките на колекция от сайтове. Множество вариации източници не се поддържат.

 1. Започвайки от сайта от най-горно ниво на колекция от сайтове, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон , посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

 2. В страницата "Настройки на сайта", под Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Вариации.

 3. В секцията Начална вариация въведете местоположението, където ще се създават вариациите източник и цел.

  В някои случаи може да не се превежда цялата колекция от сайтове. Може да искате да дефинирате като вариация само секцията Новини от сайта. Щракнете върху Преглед и после преминете към секцията от сайта, която искате да зададете като общо местоположение за всички вариации – както източници, така и цели.

 4. В секцията Автоматично създаване направете едно от следните неща:

  • Ако искате автоматично да създадете копие от всички вариации – например френски, испански и немски преводи на уеб сайт или страница – щракнете върху Автоматично създавай вариации на сайт и страница.

  • Ако искате собственикът на сайт или страница да определя кога са били създадени сайтът или страницата, щракнете върху Не създавай автоматично вариации на сайт и страница.

 5. В секцията Повторно създаване на изтрита целева страница определете какво се случва, когато страница на вариация е изтрита, а нейната страница източник на вариация е актуализирана. Например ако източникът на вариация е на английски, а страницата цел на вариацията, която е на японски, е изтрита от собственика на японския сайт, определете дали японската страница цел се създава отново, когато страницата източник се публикува повторно.

  За да определите дали изтрита страница цел се създава отново, направете едно от следните неща:

  • Ако не искате да се създава нова страница цел, когато страницата източник се публикува повторно, щракнете върху Не създавай повторно нова целева страница, когато страницата източник се публикува повторно.

  • За да създадете повторно нова страница цел, когато страницата източник се публикува повторно, ако предишната страница цел е била изтрита, щракнете върху Създай повторно нова целева страница, когато страницата източник се публикува повторно..

 6. За да изпратите имейл известие, че е създаден нов подсайт или страница на сайт цел, както и когато страница цел се актуализира с редакции от вариацията източник, щракнете върху Изпращай уведомяване по имейл на собствениците, когато се създава нов сайт или страница или когато се актуализира страница от системата за вариация.

  Ако се създава подсайт, на собственика на родителския подсайт, в който се създава новият подсайт, се изпраща имейл съобщение. Ако се актуализира страница цел в резултат от направени промени във вариацията източник, на собственика на сайта, в който съществува списък със страницата, се изпраща съобщение.

 7. В секцията Ресурси определете дали искате новата вариация на страница да използва същите ресурси, както и страницата източник, или да използва копия от тези ресурси, които са създадени в местоположението на новата вариация на страница. Направете едно от следните неща:

  • За да използвате съществуващите ресурси, щракнете върху Препратка към съществуващи ресурси.

  • За да копирате ресурсите, щракнете върху Копиране на ресурси.

   Ако страницата на вариацията източник включва изображение, което е в глобална колекция от сайтове и е достъпно за всеки, можете по желание да продължите да използвате това изображение. Обаче, ако страницата на вариацията източник се обръща към ресурси, които са локални за този сайт, може по желание или да копирате ресурсите така, че те да са локални за сайта цел, или да продължите да се обръщате към тях от вариацията източник.

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×