Защо част от информацията не се вижда на таблото?

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Може да откриете, че когато преглеждате табло на PerformancePoint, не виждате всичко, което очаквате. Възможно е някои от елементите на таблото да не са видими за вас. Обикновено това става, когато нямате нужните разрешения или не сте причислени към нужната роля. Ако нямате нужните разрешения, може да не сте в състояние да видите каквото и да е. А в зависимост от ролята ви във вашата организация или ролята за защита, към която сте причислени, може да ви е забранено да виждате определено съдържание.

Какво искате да направите?

Разрешения

Роли

Грешки в данните

Доверие местоположение въпроси

Разрешения

Нужни са ви два вида разрешения, преди да можете да преглеждате табло на PerformancePoint и да взаимодействате с него:

  • Разрешения в SharePoint

  • Разрешения за източници на данни

Разрешения в SharePoint

Разрешенията в SharePoint ви се присвояват от администратора на вашия сайт. Те определят до какво имате достъп във вашия сайт на SharePoint и какво можете да правите там. За да видите табло в сайт на SharePoint, трябва да имате най-малко разрешения за четене за сайта. Вашият администратор може да ви предостави разрешения в качеството ви на отделно лице, като член на дадена група или и двете.

Ако изобщо не виждате таблото, обърнете се към вашия администратор на SharePoint, за да получите нужните ви разрешения.

Забележка : Ако нямате необходимите разрешения, на страницата се показва съобщение "Отказан достъп".

Най-горе на страницата

Разрешения за източници на данни

Данните, които виждате в едно табло, може да идват от различни източници. За да ги преглеждате, трябва да имате разрешения за четене за данните, включени в отчети и карти с резултати на PerformancePoint. Ако не можете да видите определен отчет или карта с резултати, вероятно нямате необходимите разрешения за четене по отношение на данните, съхранени в източника на данни. Обърнете се към вашия ИТ администратор, за да поискате нужните разрешения.

Забележка : Ако имате разрешения за страницата, но не и за данните в определен отчет, ще видите рамката на уеб частта, но не и данните. Ще се покаже съобщение, че нямате необходимите разрешения, за да видите отчета.

Най-горе на страницата

Роли

Цялата разполагана на табло информация е свързана с роля за защита. Също така, всеки човек, който преглежда табло, има присвоена роля за защита. Тази роля определя какво можете и не можете да виждате, както и какво можете и не можете да правите в табло на PerformancePoint. Администраторът на вашия сайт на SharePoint присвоява разрешения на всеки елемент на табло. Така се гарантира, че потребителите ще виждат само разрешената им информация.

Ако сте продавач например, може да сте ограничен да виждате само данните за собствените си продажби, докато мениджърът ви може да вижда данните за продажбите на всеки продавач в екипа. Възможно е вашият мениджър по продажбите от своя страна да е ограничен да вижда само данните за екипа ви. Но областният мениджър по продажбите може да вижда данни за продажбите на всяка група в областта.

Най-горе на страницата

Грешки в данните

В отделни случаи на таблото ще се показва "Err" на места, където очаквате да видите данни. Понякога това се случва, когато таблото не се използва известно време и данните не са обновявани. Натиснете F5, за да обновите таблото.

Най-горе на страницата

Проблеми с надеждните местоположения

PerformancePoint надеждното местоположение представлява местоположение в SharePoint Server 2010 от кои таблото може да се управлява съдържанието. Администраторът определя съдържание в определени списъци и библиотеки "надеждни местоположения", което означава, че съдържанието в тези места, за да получите достъп до източници на данни чрез Услуги на PerformancePoint. Това обозначаване предоставя местоположение за специфични за табло на обекти и данни източници, за да се съхраняват и помага за гарантиране на целостта на данните, които съдържат. Той също така предотвратява използването на източници на лични данни, като например тези, които съществуват в моите сайтове или други местоположения.

Когато отворите табло в сайт на SharePoint, някои проверки възникнат във фонов режим. Разрешенията ви за списъци и библиотеки са проверени. След това се извършват допълнителни проверки за потвърждение, че съдържанието се съхранява в надеждно списък или библиотека, която позволява на данни, за да бъдат достъпни чрез Услуги на PerformancePoint. Ако някои съдържание на табло не съществува в надеждно местоположение, съобщения за грешки се показват в уеб части, които имат подобно съдържание. За повече информация се обърнете към администратора на вашия сайт на SharePoint.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×