Защита чрез парола на вашите бележки

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Защита с парола в OneNote е предназначена да ви помогне да запазите вашите бележки защитени от любопитни очи. Независимо дали използвате OneNote за бележки в клас в училище, бележки от събрание на работното място, личен дневник или блог у дома или лични данни за себе си или вашите приятели и семейство, пароли играе съществена роля при контролиране на достъпа до тези бележки.

Можете да помогнете да пазите вашите частни бележки защитени от любопитни очи чрез защита на секция на бележник на OneNote с парола. Когато дадена секция е защитен с парола, всички нейни страници са заключени, докато въведете правилната парола.

 1. Щракнете с десния бутон върху раздела на секцията, която искате да защитите, и после изберете Защита с парола за тази секция.

  Екранна снимка за това как да се защити с парола секция в OneNote 2016.

 2. В прозореца на задачите Защита с парола изберете Задаване на парола.

 3. В диалоговия прозорец Защита с парола въведете паролата, която искате, в полето Въведете парола.

 4. Потвърдете паролата, като отново я въведете в полето Потвърдете паролата, след което щракнете върху OK.

Забележка : Изберете паролата внимателно. Ако забравите паролата си, никой няма да може да отключи вашите бележки вместо вас (дори и техническата поддръжка на Microsoft).

Заключване на защитените секции от вашия бележник

Ако сте приложили пароли на няколко секции в бележника, можете да ги заключите всички едновременно.

 1. Щракнете с десния бутон върху някой от разделите на защитените (но в момента незаключени) секции и после изберете Защита с парола за тази секция.

 2. В прозореца на задачите Защита с парола изберете Заключи всички.

Смяна на паролата за защитена секция

 1. Щракнете с десния бутон върху раздела на секцията, чиято парола искате да смените, и после изберете Защита с парола за тази секция.

 2. В прозореца на задачите Защита с парола изберете Смяна на паролата. (Ако тази опция не е налична, това означава, че секцията няма парола.)

 3. В диалоговия прозорец Смяна на паролата въведете текущата парола в полето Стара парола.

 4. В полето Въведете нова парола въведете новата парола.

 5. Потвърдете паролата, като я въведете в полето Потвърдете паролата, след което щракнете върху OK.

Премахване на паролата за защитена секция

 1. Щракнете с десния бутон върху раздела на секцията, чиято парола искате да премахнете, и после изберете Защита с парола за тази секция.

 2. В прозореца на задачите Защита с парола изберете Премахване на парола. (Ако тази опция не е налична, това означава, че секцията няма парола.)

 3. В диалоговия прозорец Премахване на парола въведете текущата парола, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Задаване на опции за защита чрез парола

Защитените с парола секции, които сте отключили, ще се заключат отново автоматично, ако не работите по тях. Може да персонализирате този период от време и може да зададете други опции за начините, по които защитата с парола се прилага към вашите защитени секции.

 1. Изберете Файл > Опции.

 2. В диалоговия прозорец Опции за OneNote щракнете върху Разширени.

 3. Под Пароли отдясно направете едно от следните неща:

  • За да заключвате секции на бележник след определен период от време, изберете Заключвай защитените с пароли секции, след като не съм работил(а) в тях в продължение на:, след което изберете интервала от време, който искате.

  • За да заключвате секции на бележник веднага след като сте приключили работа в тях, изберете Заключвай защитените с парола секции веднага след като изляза от тях.

  • За да правите бележки в защитени чрез пароли секции, временно достъпни за други програми, изберете Разреши достъп до защитени с парола секции на програмите добавки, когато секциите бъдат отключени.

 4. Щракнете върху OK, за да приложите предпочитанията си.

Някои важни бележки за паролите

 • Паролите може да бъдат прилагани само към отделни секции, а не към цели бележници.

 • Паролите правят разлика между главни и малки букви. Преди да създавате или въвеждате парола, проверете дали клавишът Caps Lock е изключен.

 • OneNote използва шифроване, за да защити секциите, защитени с парола. Ако забравите паролата си, никой няма да може да отключи вашите бележки вместо вас (даже и техническата поддръжка на Microsoft). Затова трябва да внимавате, когато задавате пароли за секциите на вашия бележник и когато ги сменяте.

 • Защитените с пароли секции не се включват при търсене в бележник. За да включите защитена секция в дадено търсене, ще трябва най-напред да отключите секцията.

 • Етикетите на бележки, използвани в някои от страниците в защитена секция, не се включват в резюмето на етикетите на бележки, освен ако защитената секция не е била отключена.

Най-горе на страницата

В тази статия

Защо да използвате пароли в OneNote?

Прилагане или премахване на защита с парола

Задаване на опции за защита с парола

Защо да използвате пароли в OneNote?

Най-често срещаните сценарии за използването на пароли за помощ за контролиране на достъпа до информацията във вашите бележници включват следното:

Личните данни    Вашия бележник може да включва специална секция или папката, която съдържа лични данни, например домашен адрес, телефонни номера, номер на социална осигуровка, банкови и кредитна карта номера на сметки, идентификационни данни за влизане на уеб сайта и сходна информация. В тази възраст на нарастващите самоличност кражба, да излизате от този тип информация незащитена е рисковано. OneNote шифрова защитени секции, за да поддържате защитата на вашите лични данни.

Гъвкава защита    Ако използвате OneNote, за да документирате живота си в училище, на работа и у дома, вие може да настроите отделни секции за всеки. В зависимост от това как искате да споделите тази информация с други хора можете да зададете различни пароли за различните раздели.

Защитени мобилност    За разлика от компютър парола, която определя достъпа до вашия компютър, но не защитава отделните файлове, записани в него, OneNote защита с парола остава с вашия бележник файл. Той помага защитена секции на вашия бележник, дори ако вашия бележник файл се копира в друг компютър или на файлов сървър или ако вашия лаптоп или Таблет или загуба.

Най-горе на страницата

Прилагане или премахване на защита с парола

Приложите парола към секция

За да предотвратите неупълномощен достъп до вашите бележки, можете да приложите парола към определени раздели на вашия бележник.

 1. Щракнете върху раздела на секцията, която искате паролата, за да приложите към.

 2. В менюто файл щракнете върху Парола този раздел.

 3. В прозореца на задачите Защита с парола щракнете върху Задаване на парола.

 4. В диалоговия прозорец Защита с парола въведете паролата в полето Въведете парола .

 5. Потвърдете паролата, като я въведете в полето потвърдете парола и след това щракнете върху OK.

Когато работите в защитени с парола секция в бележника си, тя остава отключена за даден период от време, които можете да зададете. За да увеличите защита, можете да зададете опцията за заключване на защитените секции веднага след като достигнете от тях или когато затворите OneNote. Когато е заключен защитена секция, правилната парола се изисква да преглеждате и редактирате секцията. Можете лесно да промените или премахнете паролата за секции в бележника си.

Важно : Използвайте сигурни пароли, които комбинират главни и малки букви, цифри и символи. Слаби пароли не се смесват тези елементи. Сигурна парола: Y6dh! et5. Слаба парола: House27. Паролите трябва да е с дължина 8 или повече знака. По-добре е фразата, която използва 14 или повече знаци.

От особена важност е да запомните вашата парола. Ако я забравите, Microsoft не може да я извлече и да ви я предостави. Съхранявайте записаните пароли на сигурно място, далече от информацията, която защитават.

 • Паролите правят разлика между главни и малки букви. Проверете дали клавишът CAPS LOCK е изключен, когато въвеждате парола за първи път.

 • След определен период на неактивност, които можете да зададете се ограничен достъп до раздели с пароли, или след като излезете от OneNote.

 • Защитени с парола секции не са включени в търсенията в бележника. За да включите защитена секция в търсене на бележник, трябва да отключите секцията, преди да започнете да търсите в бележките си.

 • Флагове за бележки, използвани в страниците в защитена секция не са включени в резюмето на флаг за бележки, освен ако разделите първо са отключени.

 • Защитени с парола секции е недостъпен от други хора по време на споделена сесия на живо, дори ако секцията е била отключена по време на сесията. За да включите защитена секция в споделена сесия на живо, трябва да първо да премахнете защитата с парола секция и след това започнете или присъединяване към споделена сесия на живо.

 • Аудио- и видеозаписите се съхраняват като отделни файлове във вашия бележник и не можете да приложите парола към тях.

Най-горе на страницата

Смяна на паролата за секция

Ако паролата за всяка секция от вашия бележник е компрометирана, или ако искате да промените всички ваши пароли периодично за допълнителна защита, можете лесно да промените съществуващата парола за всяка секция от вашия бележник.

 1. Щракнете върху раздела на секцията, чиято парола искате да промените.

 2. В менюто файл щракнете върху Парола за този раздел.

 3. В прозореца на задачите Защита с парола щракнете върху Смяна на паролата.

  Забележка : Ако тази опция е налична, без парола в момента се прилага към избрания раздел.

 4. В диалоговия прозорец Смяна на паролата въведете текущата парола в полето Стара парола .

 5. Въведете новата парола в полето Въведете нова парола .

 6. Потвърдете паролата, като я въведете в полето Потвърдете паролата и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Премахване на паролата за секция

 1. Щракнете върху раздела на секцията, чиято парола искате да премахнете.

 2. В менюто файл щракнете върху Парола този раздел.

 3. В прозореца на задачите Защита с парола щракнете върху Премахване на парола.

  Забележка : Ако тази опция е налична, без парола в момента се прилага към избрания раздел.

 4. В диалоговия прозорец Премахване на парола въведете текущата парола, след което щракнете върху OK.

Заключване на всички защитени с парола секции наведнъж

Можете да заключите всички защитени с парола секции в бележника си едновременно.

 1. В менюто файл щракнете върху Парола този раздел.

 2. В прозореца на задачите Защита с парола щракнете върху Заключи всички.

Съвет : За да можете бързо да заключите всички защитени с парола секции в бележника си, натиснете CTRL + ALT + L.

Най-горе на страницата

Задаване на опции за защита чрез парола

Когато отключване на защитени с парола секции в бележника си, OneNote запазва тези секции, налични за даден период от време, преди да ги заключване отново. Можете да зададете този период от време, и можете да зададете опции по избор за защита с парола.

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В списъка категория щракнете върху пароли.

 3. Под паролинаправете едно от следните неща:

  • За да заключите секции на бележник, след определен период от време, поставете отметка в квадратчето фиксирани защитени с парола секции, след като не са работили в тях следните период от време и след това в списъка, щракнете върху период от време, които искате.

  • За да заключвате секции на бележник веднага след като приключите работата в тях, поставете отметка в квадратчето фиксирани защитени с парола секции веднага след като изляза от тях .

  • За да направите бележки в защитени с парола секции, временно достъпни за други приложения, поставете отметка в квадратчето Разрешаване на добавката приложения за достъп до защитени с парола секции, когато секциите бъдат отключени .

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×