Защита на вашите данни чрез архивиране и възстановяване на процеси

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Архивното копие на вашата база данни ще ви е необходимо или за да възстановите цялата база данни в случай на отказ на системата, или за да възстановите обект, когато само командата Отмени не е достатъчна, за да поправите грешка.

Ако създаването на архивно копие на вашата база данни ви изглежда излишно изразходване на външна памет, помислете за времето, което може да спестите чрез предотвратяването на загубата на данни и структури. Редовното създаване на архивни копия е важно, когато няколко потребители актуализират вашата база данни. Без архивно копие вие не може да възстановите повредени или липсващи обекти, както и всички промени в структурата на базата данни.

В тази статия

Планиране на периодично архивиране

Архивиране на база данни

Архивиране на разделена база данни

Възстановяване на база данни

Възстановяване на обекти в база данни

Планиране на периодично архивиране

Тъй като някои промени или грешки, не може да бъде отменен, не искате да изчакате загуба на данни да се появят, преди да установите, че вие трябва да сте създали архивно копие на базата данни. Например когато използвате заявка за действие , за да изтриете записи или за промяна на данните, всички стойности, които са били актуализирани от заявката не може да бъде възстановен с помощта на отмяна.

Съвет: Преди да изпълните заявка за действие, помислете за създаването на архивно копие, особено ако заявката ще промени или изтрие много данни.

Ако вашата база данни има няколко потребители, преди да извършите архивиране, трябва да се убедите, че всички потребители са затворили своите бази данни, така че всички промени в данните да са записани.

Ако се питате колко често ще трябва да създавате архивни копия от вашата база данни, отговорът обикновено зависи от това колко често вашата база данни е обект на значителни промени. Ето някои общи указания, които ще ви помогнат да вземете решение за честотата:

 • Ако базата данни е архив или ако се използва само за препратки и рядко се променя, достатъчно е да създавате архивни копия само когато структурата или данните се променят.

 • Ако базата данни е активна и данните често се променят, създайте график за регулярното й архивиране.

 • Ако базата данни има повече от един потребител, създавайте архивно копие при всяка промяна на структурата.

  Забележка: За данни в свързана таблица създадете архивни файлове с помощта на всички налични функции за архивиране в програмата, която съдържа свързани таблици. Ако базата данни, която съдържа свързани таблици е база данни на Access, използвайте процедурата в раздела архивиране на разделена база данни.

Най-горе на страницата

Архивиране на база данни

Когато архивирате база данни, Access записва и затваря обектите, които са отворени в изглед за проектиране, и записва копие на файла на базата данни, като използва името и местоположението, които зададете.

Забележка: Access ще отвори отново обектите, ако това е зададено от стойността на свойството Изглед по подразбиране на обектите.

 1. Отворете базата данни, за която искате да създадете архивно копие.

 2. Щракнете върху раздела Файл.

 3. Щракнете върху Запиши и публикувай.

 4. В областта Запиши базата данни като, под Разширени щракнете върху Архивиране на базата данни.

 5. В диалоговия прозорец Запиши като, в полето Име на файла прегледайте името за архивното копие на вашата база данни.

  Ако искате, можете да промените името, но името по подразбиране включва в себе си както името на първоначалния файл на база данни, така и датата, на която архивирате.

  Съвет: 

  Когато възстановявате данни или обекти от архивно копие, бихте искали да знаете от коя база данни и кога е извършено архивирането. Затова обикновено е добра идея да използвате името на файла по подразбиране.

 6. От списъка Запиши като тип изберете като какъв тип файл бихте искали да бъде записана архивираната база данни и след това щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Архивиране на разделена база данни

Разделената базата данни обикновено се състои от два файла на база данни: сървърна база данни, която съдържа само данни в таблици, и клиентска база данни, която съдържа връзки към таблиците в сървърната база данни, заявки, формуляри, отчети и други обекти на базата данни. Всички данни се записват в сървърната база данни. Всички обекти на потребителския интерфейс, например заявки, формуляри и отчети, се съхраняват в клиентската база данни.

Тъй като при архивирането на разделената база данни трябва да архивирате клиентската и сървърната бази данни независимо една от друга, честото извършване на това може да отнема много време. Тъй като сървърната база данни съдържа данните, по-важно е да извършвате периодично архивиране на сървърната база данни. Правете архивно копие на клиентската база данни тогава, когато променяте нейната структура. Тъй като всеки потребител има отделно копие на клиентската база данни и може да прави произволни структурни промени, може да изисквате от потребителите да създават свои собствени архивни копия на клиентската база данни.

Архивиране на сървърна база данни

Преди да стартирате процеса на архивиране, уведомете потребителите, защото изпълнението на процеса на архивиране изисква изключителен достъп до файла на база данни и потребителите може да не могат да използват сървърната база данни, докато се извършва архивирането.

 1. За да отворите само сървърната база данни, стартирайте Access, но не отваряйте база данни.

 2. Щракнете върху Отвори и след това изберете сървърния файл на база данни, който искате да архивирате.

 3. Щракнете върху стрелката до Отвори и щракнете върху Отвори в монополен режим.

  Опция за изключително отваряне на определена база данни

 4. Щракнете върху раздела Файл.

 5. Щракнете върху Запиши и публикувай.

 6. В областта Запиши базата данни като, под Разширени щракнете върху Архивиране на базата данни.

 7. В диалоговия прозорец Запиши базата данни като, в полето Име на файла прегледайте името за архивното копие на вашата база данни.

Прегледайте името по подразбиране за архивния файл на вашата база данни. Ако искате, можете да промените името, но имайте предвид, че името по подразбиране включва в себе си както името на първоначалния файл на база данни, така и датата, на която архивирате.

Съвет: 

Когато възстановявате данни или обекти от архивно копие, трябва да знаете от коя база данни и кога е извършено архивирането. Затова използването на името на файла по подразбиране обикновено е добра идея.

 1. В диалоговия прозорец Запиши като изберете местоположение за записване на архивното копие на вашата сървърна база данни и след това щракнете върху Запиши.

Архивиране на клиентска база данни

За архивиране на клиентска база данни след промяна на структурата, оставете базата данни отворен веднага след като промените своя дизайн. След това следвайте стъпките в раздела архивиране на база данни, започвайки от стъпка 2.

Най-горе на страницата

Възстановяване на база данни

Забележка: Можете да възстановите база данни само ако имате нейно архивно копие.

Архивното копие се счита за "известно добро копие" на файл на база данни, , ако сте уверени в целостта на данните и на структурата му. За създаването на архивни копия трябва да използвате командата Архивиране на базата данни в Microsoft Office Access, но за възстановяването на базата данни може да използвате всяко известно добро копие. Можете например да възстановите база данни от копие, което е записано на USB устройство за външно архивиране.

Когато възстановявате цяла база данни, вие замествате файл на база данни, който е повреден, има проблеми с данните или липсва напълно, с архивно копие на базата данни.

 1. Отворете Windows Explorer и намерете известното добро копие на базата данни.

 2. Копирайте известното добро копие в местоположението, където трябва да бъде заместена повредената или липсваща база данни. Ако бъдете подканени да заместите съществуващ файл, направете го.

Най-горе на страницата

Възстановяване на обекти в база данни

Ако трябва само да възстановите един или повече обекти в база данни, импортирайте обектите от архивното копие на базата данни в базата данни, която съдържа обекта или в която липсва обектът, който искате да възстановите.

Важно: Ако други бази данни или програми имат връзки към обекти в базата данни, която възстановявате, от критична важност е да възстановите базата данни в правилното местоположение. В противен случай връзките към обектите на базата данни няма да работят и ще трябва да бъдат актуализирани.

 1. Отворете базата данни, в която искате да възстановите обект.

 2. За да възстановите липсващ обект, преминете към стъпка 3. За да заместите обект, който съдържа неправилни или липсващи данни или е престанал да работи правилно, направете следното:

  1. Ако искате да запазите текущия обект, за да го сравните с възстановената версия, преименувайте обекта, преди да го възстановите. Ако например искате да възстановите повреден формуляр с име Сметка, можете да преименувате повредения формуляр на Сметка_повреден.

  2. Изтрийте обекта, който искате да заместите.

   Забележка: Винаги внимавайте, когато изтривате обекти на база данни, тъй като те може да са свързани с други обекти в базата данни.

 3. В раздела Външни данни, в групата Импортиране и свързване щракнете върху Access.

 4. В диалоговия прозорец Външни данни - база данни на Access щракнете върху Преглед, за да намерите архивираната база данни, и след това щракнете върху Отвори.

 5. Изберете Импортиране на таблици, заявки, формуляри, отчети, макроси и модули в настоящата база данни и щракнете върху OK.

 6. В диалоговия прозорец Импортиране на обекти щракнете върху раздела, който отговаря на типа на обекта, който искате да възстановите. Ако например искате да възстановите таблица, щракнете върху раздела Таблици.

 7. Щракнете върху обекта, за да го изберете.

 8. Ако искате да възстановите още обекти, повтаряйте стъпки 6 и 7, докато изберете всички обекти, които искате да възстановите.

 9. За да прегледате опциите за импортиране, преди да импортирате обектите, в диалоговия прозорец Импортиране на обекти щракнете върху бутона Опции.

 10. След като изберете обектите и импортирате опциите за настройка, щракнете върху ОК, за да възстановите обектите.

За да автоматизирате създаването на архивни копия, можете да използвате продукт, който извършва автоматизирано архивиране на файлова система, например софтуер за архивиране на файлов сървър или USB устройство за външно архивиране.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×