Защита на база данни на Access 2007

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия обяснява как да помогнете на защитата на вашите Microsoft Office Access 2007 бази данни. Той обяснява понятията, които трябва да разберете, преди да можете да използвате функциите за защита Office Access 2007 правилно и как да използвате инструментите, които имат достъп до предоставя за помага да се осигури база данни.

В тази статия

Какво е новото в защитата на Office Access 2007

Използване на база данни на Office Access 2007 в надеждно местоположение

Окомплектоване, подписване и разпространяване на база данни на Office Access 2007

Разрешаване на забранено съдържание, когато отворите база данни

Използвайте парола на база данни, за да шифровате база данни на Office Access 2007

Как работи защитата с бази данни от по-ранните версии на Access, отворени в Office Access 2007

Изпълнение на опасни изрази (изключване на ограничителния режим)

Какво е новото в защитата на Office Access 2007

Office Access 2007 предоставя подобрен модел на защита, който ви помага да опростите процеса на прилагането на защита към база данни и на отваряне на база данни, която е с активирана защита.

Забележка: Въпреки че модел и техники обсъждат в тази статия подобряване на защитата, най-сигурният начин да помогне за защитата на вашите данни е да съхранявате вашите таблици на сървър, например на компютър с Windows SharePoint Services 3.0и да съхранявате вашите формуляри и отчети на локалния компютър или в мрежата споделя. За информация относно използването на бази данни на Access с Windows SharePoint Services 3.0Вижте статиите експортиране на таблица или заявка към сайт на SharePoint и Импортиране от или свързване на данни към списък на SharePoint.

По-долу е списък с какво е новото в защитата на Office Access 2007 :

 • Възможността за преглед на данни, дори когато не искате да разрешите всяка забранени Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) код или компоненти в база данни. В Microsoft Office Access 2003 ако настроите нивото на защита на високо, който трябваше да код на знак и доверяване на база данни, преди да можете да видите данните. В Office Access 2007можете да отворите бази данни и да видите данни, без да се налага да решите дали трябва да разрешите база данни.

 • По-лесна работа. Ако поставите файлове на база данни (в новия файлов формат на Office Access 2007 или по-ранни файлови формати) в надеждно местоположение, като например папка или мрежа споделяне на файлове можете да определите сигурни, тези файлове ще Отворете и изпълнете без показване на предупредителни съобщения или да иска Можете да разрешите всяка забранено съдържание. Също така ако отворите бази данни от по-ранните версии на Access, като например .mdb или .mde файлове в Office Access 2007и тези бази данни са били цифрово подписани и сте избрали да се доверите на издателя, тези файлове ще се изпълнява без да е необходимо да вземете решения за сигурност. Обаче, не забравяйте, че VBA код в подписана база данни няма да се изпълняват, докато се доверявате на издателя, то няма да се изпълняват, ако става невалиден цифров подпис. Подпис става невалиден, когато някой, освен на лицето, подписал го подправи със съдържанието на база данни. За повече информация за подписване на бази данни вижте секцията как работи защитата с бази данни от по-ранните версии на Access, отворени в Office Access 2007.

  Ако не сте сигурни дали да се доверите на сертификат, статията Как да разпознаем дали един цифров подпис е достоверен предоставя обща информация за проверка на датите и други елементи в сертификат, за да се уверите, че е валиден.

 • Център за сигурност. Центърът за сигурност е диалогов прозорец, който предоставя едно-единствено място за създаване и промяна на настройките за защита за достъп. Можете да използвате центъра за сигурност за създаване или промяна на надеждни местоположения и да зададете опции за защита за Office Access 2007. Тези настройки се отразяват как нови и съществуващи бази данни се държат, когато те са отворени в този екземпляр на Access. Центърът за сигурност също съдържа логиката за изчисляването на компоненти в база данни и за определяне дали базата данни е безопасно да се отвори или дали центърът за сигурност трябва да забрани базата данни и ви позволяват да решите да го активирате. За информация относно използването на центъра за сигурност с Access вижте използване на база данни на Office Access 2007 в надеждно местоположение по-нататък в тази статия.

  За обща информация относно използването на центъра за сигурност вижте статията Преглед на моите настройки за защита и поверителност в центъра за сигурност.

 • По-малко предупредителни съобщения. По-ранните версии на Access, можете да се заемете с най-различни предупредителни съобщения принудително – макрос защита и ограничителния режим, просто да отразяват името на две. По подразбиране ако отворите база данни на Office Access 2007 извън надеждно местоположение, ще видите един инструмент, наречен лентата за съобщения.

  Лентата за съобщения

  Ако знаете, че можете да се доверите на база данни, можете да използвате лентата за съобщения, за да разрешите забранен всички компоненти – заявки за действие (заявки, Добавяне, изтриване или промяна на данни), макроси, ActiveX контроли, изрази (функции, които оценяват единична стойност) и VBA код – когато отваряте база данни, която съдържа една или повече от тези компоненти.

 • Нови начини за влизане и разпространение на файловете, създадени в Office Access 2007 файлов формат. В по-ранните версии на Access сте използвали редактора на Visual Basic, за да приложите сертификат за защита към база данни на отделни компоненти. В Office Access 2007пакетиране на базата данни и след това влезте и разпространение на пакета. Ако извлечете база данни от подписания пакет в надеждно местоположение, базата данни се изпълнява без да се показва на лентата за съобщения. Ако можете да извлечете база данни от подписания пакет ненадеждно местоположение, но са надеждни пакет сертификата и подписът е валиден, не е нужно да се направи сигурност решение. Когато пакетиране и подписване на база данни, която е ненадеждни или който съдържа невалиден цифров подпис, трябва да използвате лентата за съобщения, за да се доверите на базата данни всеки път, да го отворите, освен ако не можете да го поставите в надеждно местоположение.

 • По-силен алгоритъм за шифроване на бази данни във файловия формат на Office Access 2007 , използвайте функцията за парола на база данни. Шифроване на база данни scrambles на данните в таблиците и помага за предотвратяване на нежелано потребители от данните ви за четене.

 • Нов подклас от макрокоманди, които се изпълняват, когато базата данни е дезактивирана. Тези по-безопасни макроси съдържат също възможности за обработка на грешки. Можете също да вграждате макроси (дори такива, които съдържат действия, които Access забранява) непосредствено в кой да е формуляр, отчет или свойство на контрола, които биха работили логично с модул от VBA код или макрос от по-ранна версия на Access.

  За повече информация относно макроси вижте статията Основи на макрос в Access 2007.

В заключение помнете тези правила, докато работите:

 • Ако отваряте базата данни в надеждно местоположение, всички компоненти се изпълняват без необходимост от вземане на решения за доверяване.

 • Ако пакетирате, подпишете и разположите база данни от по-ранна версия на Access (.mdb или .mde файл), всички компоненти се изпълняват, без да е нужно да се вземат решения за доверяване, ако базата данни съдържа валиден цифров подпис от надежден издател и вие се доверите на сертификата.

 • Ако влезете и разполагане на ненадеждните бази данни до ненадеждно местоположение, Центърът за сигурност забранява базата данни по подразбиране и трябва да изберете да разрешите на базата данни всеки път, когато го отворите. За повече информация вижте раздела Разрешаване на забранено съдържание, когато отворите база данни.

Office Access 2007 и защита на ниво потребител

Office Access 2007 не предоставя защита на ниво потребител за бази данни, които са създадени в новия файлов формат (.accdb и .accde файлове). Въпреки това ако отворите база данни от по-стара версия на Access в Office Access 2007 и в тази база данни има приложени защита на ниво потребител, тези настройки все още ще функция.

Ако преобразувате база данни от по-стара версия на Access със защита на ниво потребител в новия файлов формат, Access сваля всички настройки за защита автоматично и се прилагат правилата за защита на .accdb или .accde файлове.

И накрая не забравяйте, че всички потребители могат да видят всички обекти на база данни по всяко време, когато отворите бази данни, които са създадени в Office Access 2007.

Архитектура на защитата на Office Access 2007

За да разберете архитектура на защитата на Office Access 2007 , трябва да запомните, че база данни на Access не е файл в същия смисъл като Microsoft Office Excel 2007 работна книга или Microsoft Office Word 2007 документ. Вместо това, база данни на Access е набор от обекти – таблици, формуляри, заявки, макроси, отчети и т.н. –, които често зависят от всяка друга функция. Например, ако създавате формуляр за въвеждане на данни, можете да въвеждате или съхраняване на данни с този формуляр, освен ако обвържете (връзка) контроли във формуляра в таблица.

Някои от компонентите на Access могат да подложат на опасност защитата, включително заявки за действие (заявки, които вмъкват, изтриват или променят данни), макроси, изрази (функции, които връщат единствена стойност) и VBA код. За да помогне на данните ви да са по-защитени, Office Access 2007 и центърът за сигурност извършват множество проверки за сигурност всеки път, когато отваряте база данни. Процесът работи, както следва:

 • Когато отворите файл на .accdb или .accde в Office Access 2007, Access подава местоположението на базата данни в центъра за сигурност. Ако местоположението е надежден, базата данни се изпълнява с пълна функционалност. Ако отворите база данни от по-стара версия на Access в Office Access 2007, Access подава местоположението и подробни данни за цифров подпис, приложени към тази база данни, ако има такава.

  Центърът за сигурност проверява тези "доказателства", за да прецени доверяването в базата данни, и после информира центъра за сигурност как да отвори базата данни. Access или забранява базата данни, или я отваря с пълна функционалност.

  Забележка: Помнете, че настройките, които вие или вашият системен администратор изберете в центъра за сигурност, управляват решенията за доверяване, които се случват при отварянето на база данни от Access.

  За повече информация относно използването на центъра за сигурност вижте статията Преглед на защитата и настройките за поверителност в центъра за сигурност.

 • При отварянето на базата данни, ако центърът за сигурност дезактивира всякакво съдържание, се показва лентата за съобщения.

  Лентата за съобщения

  За да разрешите всяко забранено съдържание, щракнете върху Опции и след това изберете опции в диалоговия прозорец, който се появява. Access позволява забранено съдържание, и базата данни отваря отново с пълна функционалност. В противен случай забранени елементи няма да работи.

 • Ако отворите база данни, която е създадена в по-стар файлов формат (.mdb или .mde файлове) и тази база данни не е подписана и надеждна, по подразбиране Access забранява всяко изпълнимо съдържание.

Разбиране на дезактивиран режим

Когато Центърът за сигурност оценява база данни като ненадеждни, Office Access 2007 отваря тази база данни в дезактивиран режим – тоест, той се изключва цялото съдържание на изпълним. Това е вярно за бази данни, които са създадени в новия файлов формат на Office Access 2007 и за файловете, създадени в по-ранните версии на Access.

Office Access 2007 забранява следните компоненти:

 • VBA кода и всякакви препратки във VBA кода, както и всички опасни изрази.

 • Опасни действия във всички макроси. "Опасни" действия са всички действия, които могат да позволят на потребителя да модифицира базата данни или да получи достъп до ресурси извън базата данни. Обаче действията, които Access забранява, може понякога да се сметнат за "безопасни". Например ако се доверявате на лицето, което е създало базата данни, можете да се доверите на всички опасни макрокоманди.

 • Няколко типа заявки:

  • Заявки за действие    Те добавят, актуализират или изтриват данни.

  • Заявки за език на дефиниране на данни (DDL)     Те се използват за създаване или промяна на обекти в база данни, например таблици и процедури.

  • SQL транзитни заявки    Те изпращат команди директно на сървър за база данни, който поддържа стандарта Open Database Connectivity (ODBC). Транзитните заявки работят с таблиците на сървъра без участието на ядрото на базата данни на Access.

 • ActiveX контроли.

Когато се отвори база данни, Access може да опитате да заредите добавки – програми, които разширяват функционалността на Access или отворената база данни. Можете също да искате да изпълните съветника, които създавате обекти в отворената база данни. Когато дадена добавка е заредена или стартира се съветникът, Access подава доказателства на центъра за сигурност, която прави допълнителна сигурност решения и двата разрешава или забранява обект или действие. Всеки път, когато Центърът за сигурност забранява база данни и не сте съгласни с това решение, почти винаги можете да използвате лентата за съобщения, за да разрешите съдържанието на. Добавките предоставят изключение от това правило. Ако в центъра за сигурност (в екрана за добавки ), изберете квадратчето Изисквай разширения на приложението да бъдат подписани от надежден издател , Access ви подкани да разрешите добавката, но този процес не включва лентата за съобщения. За информация относно използването на центъра за сигурност вижте използване на база данни на Office Access 2007 в надеждно местоположение по-нататък в тази статия.

Най-горе на страницата

Използване на база данни на Office Access 2007 в надеждно местоположение

Когато поставите база данни на Office Access 2007 в надеждно местоположение, всички VBA код, макроси и безопасни изрази, когато отваряте базата данни. Не е необходимо да вземете решения за доверяване, докато базата данни се отваря.

Процес на използване на база данни на Office Access 2007 в надеждно местоположение следва следните основни стъпки:

 1. Използвайте центъра за сигурност, за да намерите или създадете надеждно местоположение.

 2. Записване, преместване или копиране на база данни на Office Access 2007 в надеждно местоположение.

 3. Отворете и използвайте базата данни.

Следващите групи стъпки обясняват как да намерите или създадете надеждно местоположение и след това да добавите база данни към това местоположение.

Стартиране на центъра за сигурност

 • Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Access.

  Забележка: Не трябва да отворите база данни.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на Access.

 • Щракнете върху Център за сигурност и под Център за сигурност на Microsoft Office Access щракнете върху Настройки на центъра за сигурност.

 • Щракнете върху Надеждни местоположения и след това направете едно от следните неща:

  • Отбележете пътя на едно или повече надеждни местоположения.

  • Създавайте ново надеждно местоположение. За да направите това, щракнете върху Добавяне на ново местоположение и след това попълнете опциите в диалоговия прозорец Надеждно местоположение на Microsoft Office.

   За повече информация за създаване на надеждно местоположение вижте статията Създаване, премахване, или промяна на надеждно местоположение за вашите файлове.

Поставяне на база данни в надеждно местоположение

 • Използвайте любимата си техника за преместване или копиране на файл на база данни в надеждно местоположение. Например можете да използвате Windows Explorer, за да копирате или преместите файла, или можете да отворите файла в Access и да го запишете в надеждното местоположение.

Отваряне на база данни в надеждно местоположение

 • Използвайте любимите си техника за отваряне на файл. Например можете да намерите и щракнете двукратно върху файла в Windows Explorer или, ако Access се изпълнява, можете да щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office да Намерете и отворете файла.

Най-горе на страницата

Окомплектоване, подписване и разпространяване на база данни на Office Access 2007

Office Access 2007 го прави лесно и бързо да влезете и да разпространите база данни. Когато създавате .accdb файл или файл, .accde, можете да пакетирате файл, прилагане на цифров подпис към пакета и след това разпространяване подписания пакет на други потребители. Инструмент за пакетиране и подписване поставя базата данни във файл на Access разполагане (.accdc), подписва файла и след това поставя подписания пакет в местоположение, което можете да определите. Потребителите след това да извлечете базата данни от пакета и да работите директно в базата данни (не в файла на пакета).

Имайте предвид следните факти, когато четете по-нататък:

 • Пакетирането на база данни и подписването на пакета са начини за изразяване на доверие. Когато пакетирате и подписвате база данни, вашият електронен подпис потвърждава, че базата данни не е променяна, след като сте създали пакета.

 • След като базата данни е извлечена от пакета, вече няма връзка между подписания пакет и извлечената база данни.

 • Можете да използвате инструмента за пакетиране и подписване само с бази данни, записани във файлов формат на Office Access 2007 . Access 2007 също предоставя инструменти за влизане и разпространяване на бази данни, които са създадени в по-ранен файлов формат. Трябва да използвате инструмента за цифров подпис, който е подходящ за базата данни файлов формат, който използвате.

 • Към един пакет можете да добавите само една база данни.

 • Процесът подписва с цифров подпис пакет, съдържащ цялата ваша база данни, а не само макроси или модули.

 • Процесът компресира файла на пакета, за да спомогне за намаляване на времето за изтегляне.

 • Можете да извлечете бази данни от файлове на пакети, които са разположени в сървъри на Windows SharePoint Services 3.0.

Стъпките в следващите раздели обясняват как да създадете подписан пакетен файл и как да извлечете и използвате базата данни от подписан пакетен файл.

Създаване на подписан пакет

 1. Отворете базата данни, която искате да пакетирате и подпишете.

 2. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху публикуванеи след това щракнете върху пакетиране и подписване.

  Появява се диалоговият прозорец Избор на сертификат.

 3. Изберете цифров сертификат и щракнете върху OK.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на подписан пакет на Microsoft Office Access.

 4. В списъка Запиши в изберете местоположение за вашия подписан пакет с база данни.

 5. Въведете име за подписания пакет в полето Име на файла и след това щракнете върху Създай.

  Access създава .accdc файла и го поставя в избраното от вас местоположение.

Извличане и използване на подписан пакет

 • Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

  Появява се диалоговият прозорец Отваряне.

 • Изберете за тип на файла Подписани пакети на Microsoft Office Access (*.accdc).

 • Използвайте списъка Търси в, за да намерите папката, съдържаща вашия .accdc файл, изберете файла и след това щракнете върху Отвори.

 • Направете едно от следните неща:

  • Ако изберете да се доверите на сертификата за защита, който е използван за подписването на пакета, се показва диалоговият прозорец Извличане на база данни в. Преминете на следващата стъпка.

  • Ако все още не сте избрали да се доверите на сертификата за защита, се показва следното съобщение.

   консултативно съобщение

   Ако се доверявате на базата данни, щракнете върху Отвори. Ако имате доверие на всеки сертификат от този доставчик, щракнете върху Доверявай се на всичко от този издател. Появява се диалоговият прозорец Извличане на база данни в.

   Забележка: Ако използвате самоподписан сертификат за подписване на пакет на база данни, и след това щракнете върху Доверявай се на всичко от този издател, когато отворите този пакет, пакетите, подписани с помощта на вашите самоподписани сертификати, винаги ще бъдат надеждни.

 • Като опция в списъка Запиши в можете да изберете местоположение за извлечената база данни и след това в полето Име на файл да въведете друго име за извлечената база данни.

  Съвет: Ако извлечете базата данни в надеждно местоположение, нейното съдържание ще бъде автоматично разрешено винаги, когато я отворите. Ако изберете ненадеждно местоположение, някоя част от съдържанието на базата данни може да бъде забранена по подразбиране.

 • Щракнете върху ОК.

Ако не сте сигурни дали да се доверите на сертификат, статията Как да разпознаем дали един цифров подпис е достоверен предоставя обща информация за проверка на датите и други елементи в сертификат, за да може да се уверите, че е валиден.

Най-горе на страницата

Разрешаване на забранено съдържание, когато отворите база данни

По подразбиране Access забранява всяко изпълнимо съдържание в база данни освен ако се доверите на базата данни или поставите базата данни в надеждно местоположение. Когато отворите база данни, Access забранява съдържанието и показва лентата за съобщения.

Лентата за съобщения

За разлика от Access 2003 Office Access 2007 не показва набор от модални диалогови прозорци (диалогови прозорци, които изискват от вас да вземете решение, преди да можете да правите нищо друго) когато отворите база данни. Въпреки това ако искате Office Access 2007 да се върнете към по-ранна това поведение, можете да добавите ключ от системния регистър и да покажете по-стари модален диалогов. Стъпките в края на този раздел обясняват как да промените ключа от системния регистър.

Независимо от Access поведението, когато тя се отваря база данни, ако тази база данни идва от надежден издател можете да изберете да разрешите на изпълним компонентите във файла.

Доверяване на база данни

 1. В лентата за съобщения щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции за защита в Microsoft Office.

 2. Изберете Разреши това съдържание и след това щракнете върху OK.

Ако не виждате лентата за съобщения

 • В раздела Инструменти за бази данни, в групата Показване/скриване щракнете върху Лента за съобщения.

Важно: Когато следвате тези стъпки, Access разрешава всички забранено съдържание, включително потенциално опасен код, докато затворите базата данни. Ако злонамерен код засяга вашите данни или вашия компютър, Access не може да отмените тези щети.

Затворете база данни

 • Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Затвори база данни.

Когато отворите отново базата данни, на лентата за съобщения се появява отново. В този момент можете да затворите лентата за съобщения, като оставите забранено съдържание в дезактивирано състояние или като скриването на лентата. Някой от двата действие има същия ефект – всички забранено съдържание остава забранен.

Забраняване на съдържание

 1. В лентата за съобщения щракнете върху Опции.

  Появява се диалоговият прозорец Опции за защита в Microsoft Office.

 2. Изберете ви помогне в защитата от неизвестно съдържание (препоръчва се) и след това щракнете върху OK.

  Access забранява всички потенциално опасни компоненти.

Скриване на лентата за съобщения

 • Без вземане на решение за сигурност, щракнете върху бутона Затвори (X) в горния ъгъл на лентата за съобщения.

  Лентата за съобщения се затваря.

Показване на лентата за съобщения

 • В раздела Инструменти за бази данни , в групата Покажи/Скрий щракнете върху Лентата за съобщения. Можете също да затворите и отворите отново базата данни да се покаже лентата за съобщения.

Добавяне на ключ от системния регистър за показване на модални диалогови прозорци

Внимание      Неправилното редактиране на системния регистър може сериозно да повреди операционната система, принуждавайки ви да я преинсталирате. Microsoft не може да гарантира, че проблемите, създадени от неправилно редактиране на системния регистър, могат да бъдат решени. Преди да редактирате системния регистър, архивирайте всички ценни данни. За най-актуална информация относно използването и защитата на системния регистър на компютъра вижте помощта за Microsoft Windows.

 1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Изпълнение.

 2. В полето Отвори напишете regedit и натиснете клавиша ENTER.

  Стартира се редакторът на системния регистър.

 3. Разгънете папката HKEY_CURRENT_USER и достигнете до следния ключ от системния регистър:

  Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security

 4. В десния екран на редактора на системния регистър, щракнете с десния бутон върху празното място, посочете Създай и щракнете върху Стойност на дв. дума. Появява се нова празна стойност на дв. дума.

 5. Въведете следното име за стойността: ModalTrustDecisionOnly.

 6. Щракнете двукратно върху новата стойност.

  Показва се диалоговият прозорец Редактиране на DWORD стойност.

 7. В полето Данни за стойности променете стойността 0 на 1 и след това щракнете върху OK.

 8. Затворете редактора на системния регистър.

Сега, когато отворите база данни, която съдържа опасно съдържание, виждате поредица от диалогови прозорци, а не на лентата за съобщения. За да се върнете към първоначалното поведение, повторете тези стъпки и променете стойността 1 на 0.

Най-горе на страницата

Използване на парола на база данни за шифроване на база данни на Office Access 2007

Шифроване на инструмент в Office Access 2007 комбинира и подобрява на две по-големи инструменти – кодиране и база данни на пароли. Когато използвате парола на база данни за шифроване на база данни, направете всички данни не се чете от други инструменти и сила на потребителите да въведете парола, за да използват базата данни. Шифроване, приложена в Office Access 2007 използва по-силен алгоритъм, отколкото е бил използван в по-ранните версии на Access.

Шифроване с помощта на парола на база данни

 1. Отворете базата данни, която искате да шифровате, в монополен режим.

  Отваряне на базата данни в монополен режим

  • Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

  • Потърсете файла, който искате да отворите, в диалоговия прозорец Отваряне и след това изберете файла.

  • Щракнете върху стрелката до бутона Отвори, след което щракнете върху Отвори в монополен режим.

   отваряне на файл в монополен режим

 2. В раздела Инструменти за бази данни , в групата Инструменти за бази данни щракнете върху шифроване с парола.

  Появява се диалоговият прозорец Задаване на парола за базата данни.

 3. Въведете паролата си в полето Парола и я въведете отново в полето Проверка.

  Забележки: 

  • Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи. В несигурните пароли не се смесват такива елементи. Сигурна парола: Y6dh!et5. Несигурна парола: House27. Паролите трябва да бъдат с дължина от 8 или повече знака. По-добре е да използвате фраза за достъп с 14 знака или повече.

  • Изключително важно е да запомните паролата си. Ако я забравите, Microsoft не може да я възстанови. Съхранявайте паролите си, като ги записвате на защитено място, отдалечено от информацията, която защитават.

 4. Щракнете върху OK.

Дешифриране и отваряне на база данни

 1. Отворете шифрованата база данни по начина, по който отваряте всяка друга база данни.

  Появява се диалоговият прозорец Изисква се парола.

 2. Въведете паролата си в полето Въведете парола за базата данни и след това щракнете върху OK.

Премахване на парола

 • В раздела Инструменти за бази данни , в групата Инструменти за бази данни щракнете върху Дешифриране на база данни.

  Появява се диалоговият прозорец Премахване на парола на база данни.

 • Въведете паролата си в полето Парола и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Как работи защитата с бази данни от по-ранни версии на Access, отворени в Office Access 2007

Когато отворите база данни, която е създадена в предишна версия на Access, функции за защита, приложени към тази база данни все още работи. Например ако сте приложили защита на ниво потребител към база данни, тази функция работи в Office Access 2007.

По подразбиране Access отваря всички по-стари ненадеждни бази данни в дезактивиран режим и ги поддържа в това състояние. Можете да изберете да разрешите всяко забранено съдържание всеки път, когато отворите по-стара база данни, или да приложите цифров подпис с помощта на сертификат от надежден издател, можете и да поставите базата данни в надеждно местоположение.

Важно: Стъпките в този раздел не се отнасят за бази данни, използващи някои от новите файлови формати.

За бази данни по-стара от Office Access 2007, можете да приложите цифров подпис на компоненти в базата данни. Цифров подпис потвърждава, че всички макроси, код модули и други изпълним компоненти в базата данни, създадени с подписващия и че никой не е променен ги, тъй като базата данни е подписан.

За да приложите подпис към вашата база данни, ви е нужен първо цифров сертификат. Ако създавате бази данни за търговско разпространение, трябва да получите сертификат от търговски сертифициращ орган (CA). Сертифициращите органи извършват основни проверки дали хората, които създават съдържание (например бази данни), са почтени.

За да научите повече за сертифициращите органи, които предлагат услуги за продукти на Microsoft, вижте раздела Вж. също.

Ако искате да използвате база данни за лични цели или целите на ограничена работна група, Microsoft Office Professional 2007 предоставя инструмент за създаване на самоподписан сертификат. Стъпките в следващите раздели обясняват как да инсталирате и използвате инструмент, наречен SelfCert.exe, за да създадете самоподписан сертификат.

Създаване на самоподписан сертификат

 1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт, посочете Всички програми, посочете Microsoft Office, след това Инструменти на Microsoft Officе, след което щракнете върху Цифров сертификат за VBA проекти.

  -или-

  Намерете папката, съдържаща вашия Office Professional 2007 програмни файлове. Папка по подразбиране е диск: \Program Files\Microsoft Office\Office12. В тази папка Намерете и щракнете двукратно върху SelfCert.exe.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на цифров сертификат.

 2. В полето Името на вашия сертификат въведете име за новия пробен сертификат.

 3. Щракнете двукратно върху OK.

Забележка: Ако не виждате командата Цифров сертификат за VBA проекти или не можете да намерите SelfCert.exe, може да се наложи да инсталирате SelfCert.

Подписване с код на база данни

Забележка: Не забравяйте, че тези стъпки са приложими само когато използвате бази данни в Office Access 2007 , използващи някой от по-ранни файлови формати на база данни, например .mdb файл. За да излезете по-нови бази данни, вижте раздела пакет, влезте и разпространяване на база данни на Office Access 2007.

 1. Отворете базата данни, която искате да подпишете.

 2. В раздела Инструменти за бази данни отидете в групата Макрос и щракнете върху Visual Basic, за да стартирате редактора на Visual Basic.

  Клавишна комбинация  натиснете ALT + F11.

 3. В прозореца на проекта изберете базата данни или проекта на Visual Basic for Applications (VBA), които искате да подпишете.

 4. В менюто Инструменти щракнете върху Цифров подпис.

  Появява се диалоговият прозорец Цифров подпис.

 5. Щракнете върху Изберете, за да изберете вашия пробен сертификат.

  Появява се диалоговият прозорец Избор на сертификат.

 6. Избере сертификата, който искате да приложите.

  Ако сте следвали стъпките от предишната секция, изберете сертификата, който сте създали с помощта на SelfCert.

 7. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Самостоятелен сертификат, и щракнете върху OK отново, за да затворите диалоговия прозорец Цифров подпис.

Съвети за подписване на бази данни от предишни версии

 • Ако желаете да забраните на потребителите на вашето решение случайно да променят вашия VBA проект и по този начин да направят подписа невалиден, заключете VBA проекта, преди да го подпишете.

  Забележка: Заключването на проекта на VBA не пречи на друг потребител да смени цифровия подпис с друг подпис. Корпоративните администратори могат повторно да подпишат шаблони и добавки, така че да контролират какво точно потребителите могат да изпълняват на компютрите си.

 • Когато подписвате VBA проект с цифров подпис, обсъдете получаването на времево клеймо, за да могат другите да проверяват вашия подпис даже и след изтичане на срока на валидност на сертификата, използван за подписа. За повече информация за защитата на VBA и времевото клеймо вж. Microsoft Office Online.

Забележка: Не забравяйте, че тези стъпки са приложими само когато използвате бази данни в Office Access 2007 , които са създадени в по-ранните версии на Access. За да излезете по-нови бази данни, вижте раздела пакет, влезте и разпространяване на база данни на Office Access 2007.

Инсталиране на SelfCert.exe

 1. Стартирайте вашия компактдиск за инсталиране на Office Professional 2007 или друг инсталационен носител.

 2. В "Инсталиране" щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти, а после върху Продължи.

  Забележка: Ако работите в среда, в която Office Professional 2007 е инсталиран на отделни компютри от ИТ администратори, вместо от компактдиск, следвайте тези стъпки:

  1. Щракнете върху бутона Старт в Microsoft Windows, а след това щракнете върхуКонтролен панел.

  2. Щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми.

  3. Изберете 2007 Microsoft Office system и след това щракнете върху Промени.

   Инсталирането започва.

  4. Щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти и след това щракнете върху Продължи.

  5. Продължете със следните стъпки.

 3. Разгънете възлите Microsoft Office и Общи компоненти на Office, като щракнете върху знаците плюс (+) до тях.

 4. Щракнете върху Цифров сертификат за VBA проекти.

 5. Щракнете върху Изпълнение от моя компютър.

 6. Щракнете върху Продължи, за да инсталирате компонента.

 7. След завършване на инсталацията щракнете върху Затвори и след това се върнете към първия набор от стъпки в този раздел.

Най-горе на страницата

Изпълнение на опасни изрази (изключване на ограничителния режим)

Когато добавите израз към база данни и след това доверявате на базата данни или да го поставите в надеждно местоположение, Access се изпълнява този израз в работна среда, наречен ограничителен режим. Достъп до прави това за бази данни, които са били създадени в Office Access 2007 или по-ранни файлови формати за достъп. Access позволява ограничителния режим по подразбиране и режим винаги забранява опасни изрази, дори и след като имате доверие база данни. За повече информация за изразите забранява този ограничителния режим, вижте статията в Microsoft Office Online за Microsoft Jet Expression Service ограничителен режим.

Ако се доверите на база данни и искате да изпълните израз, който е забранен от ограничителния режим, можете да изпълните този израз, като промените ключ от системния регистър и забраните ограничителния режим. Не забравяйте, че за да изпълните тези стъпки, първо трябва да се доверите на база данни.

Следващата фигура показва процеса на взимане на решение, който следвате, за да изпълните опасни изрази.

Процес на взимане на решение за ограничителен режим

Внимание      Неправилното редактиране на системния регистър може сериозно да повреди операционната система, принуждавайки ви да я преинсталирате. Microsoft не може да гарантира, че проблемите, създадени от неправилно редактиране на системния регистър, могат да бъдат решени. Преди да редактирате системния регистър, архивирайте всички ценни данни. За най-актуална информация относно използването и защитата на системния регистър на компютъра вижте помощта за Microsoft Windows.

Ако не сте запознати със системния регистър, или не сте готови с промяната на системния регистър, се свържете с някого, който е или Помислете за преобразуване на база данни от по-стара версия на Access Office Access 2007 файлов формат. Също така трябва да имате разрешения на администратор на компютъра, за да промените стойностите на системния регистър.

Променяне на ключа от системния регистър

Важно: Следването на тези стъпки позволява опасните изрази да се изпълняват във всички екземпляри на Access за всички потребители на компютъра.

 1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Изпълнение.

 2. В полето Отвори напишете regedit и натиснете клавиша ENTER.

  Стартира редакторът на системния регистър.

 3. Разгънете папката HKEY_LOCAL_MACHINE и достигнете до следния ключ от системния регистър:

  \Software\Microsoft\Office\12.0\Access свързване Engine\Engines

 4. В десния екран на редактора на системния регистър щракнете двукратно върху стойността SandboxMode.

  Показва се диалоговият прозорец Редактиране на DWORD стойност.

 5. В полето Данни за стойността променете стойността от 3 на 2 и след това щракнете върху OK.

 6. Затворете редактора на системния регистър.

Важно    Запомнете, че ако не се доверите първо на базата данни, Access забранява всички опасни изрази, независимо дали сте променили тази настройка на системния регистър.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×