Запълване на екрана опции (диалоговия прозорец Форматиране на фон)

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Попълване на препраща към вътрешността на фигура, линия, знак или фон.

Докато работите, може да искате да преместите диалоговия прозорец, така че да можете да видите на фона и диалоговия в същото време.

Я Запълнете със какво?

Без запълване     Щракнете върху тази опция, за да направите фона на слайда прозрачен или безцветен или да премахнете запълването от фона на слайд.

Плътно запълване     Щракнете върху тази опция, за да добавите цвят и прозрачност към фона на слайда.

Градиентно запълване     Щракнете върху тази опция, за да добавите запълване с градиент към фона на слайд.

Запълване с картина или текстура     Щракнете върху тази опция, за да използвате картина като запълване за фона на слайд или да добавите текстура към фона на слайд.

Приложи към всички     Щракнете върху тази опция, за да направите промени във всички слайдове, а не само в точно избраните слайдове.

Фон в начално състояние      Щракнете върху този бутон, за да премахнете направените от вас персонализации на фона и да възстановите настройките по подразбиране.

Плътно запълване

Изберете заглавието по-долу, за да го отворите и да видите подробна информация.

Скриване на обекти на фона     За да направите по-лесен за четене на изложенията на вашите презентации, скриете за контейнер обекти, например фигури, картини, диаграми или графики SmartArt, като поставите отметка в това квадратче.

Цвят     За да изберете цвят за фона на слайда, щракнете върху цвят на Избор на цвят и след това щракнете върху желания цвят. За да промените на цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеи след това или да щракнете върху цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в раздела стандартни са не се актуализира, ако по-късно промените документа тема.

Прозрачност     За да определите до каква степен да можете да виждате през фона на слайда, придвижете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Градиентно запълване

Изберете заглавие на по-долу, за да го отворите и да видите подробна информация.

Скриване на обекти на фона    Ако отметнете това квадратче прави изложенията на вашите презентации по-лесни за четене чрез скриване на обекти, които не са контейнер като фигури, изображения, диаграми и графики SmartArt.

Готови цветове     За да изберете вградени Градиентно запълване, щракнете върху готови цветове Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната опция.

Тип     За да зададете използваната посока при рисуване на градиентното запълване, изберете опция от списъка. Типът, който избирате, определя наличната Посока.

Посока     За да изберете различно напредване на цветове и сенки, щракнете върху Посока и след това върху желаната опция. Наличните Посоки посоки зависят от Типа на градиента, който избирате.

Ъгъл     За да зададете ъгъла, на който е завъртяно градиентното запълване във фигурата, въведете желаната от вас стойност за градусите. Тази опция е налична само ако изберете за ТипЛинейна.

Градиентни стопове се състои от позиция, цвета и прозрачността стойност. Стойността на прозрачност се отнася за градиентни не на цялостния запълване. Окончателна се използват за създаване на нелинейни градиенти. Например, ако искате да създадете на преливане, която върви от червено до зелено до синьо, трябва да добавите три Окончателна – една за всеки цвят. Или, ако искате да създадете градиент, който се появява само в ъгъла на фигура, трябва да използвате Окончателна да направите преливането нелинейни.

Списък със стопове    Градиентното запълване е изградено от няколко градиентни стопа, но вие можете да промените само един градиентен стоп в даден момент. Когато щракнете върху градиентния стоп, който желаете да редактирате, в списъка, позицията, цветът и прозрачността се отразяват на текущите настройки за този градиентен стоп.

Добави     За да добавите градиентен стоп, щракнете върху Добави и след това задайте желаните от вас Позиция на стопа, Цвят и Прозрачност.

Премахване на     За да изтриете градиентни, щракнете върху спиране на число в списък, който искате да изтриете и щракнете върху Премахни.

Позиция на стопа      За да зададете местоположението за промяна на цвета и прозрачността в градиентното запълване, придвижете плъзгача на Позицията на стопа или въведете число в полето до плъзгача.

Цвят     За да изберете цвета, използван за градиентен стоп, щракнете върху цвят на Избор на цвят и след това щракнете върху желания цвят. За да промените на цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеи след това или да щракнете върху цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в раздела стандартни са не се актуализира, ако по-късно промените документа тема.

Прозрачност      За да определите до каква степен да можете да виждате през фона на слайда, на определената Позиция на стопа, придвижете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Сянка от заглавие     За да стартирате Градиентно запълване от края на контейнера и разгънете пасивно, отметнете това квадратче. Този ефект може да бъде доста драматични, ако контейнера не е правоъгълна, като например, звезда форма.

Завърти с фигурата    Отметнете това квадратче, за да завъртите градиентното запълване със завъртането на фигурата.

Картина или текстура за запълване

Изберете заглавие на по-долу, за да го отворите и да видите подробна информация.

Скриване на обекти на фона     За да направите по-лесен за четене на изложенията на вашите презентации, скриете за контейнер обекти, например фигури, картини, диаграми или графики SmartArt, като поставите отметка в това квадратче.

Текстура     За да изберете вградени текстура, щракнете върху този бутон и след това щракнете върху текстурата, която искате.

Вмъкване от файл     За да вмъкнете картина от файл, щракнете върху този бутон и след това намерете картината, която искате да добавите. Щракнете двукратно върху картината, за да я вмъкнете.

Вмъкване от клипборда     За да поставите картина от клипборда, щракнете върху този бутон.

Вмъкване от графична колекция     За да вмъкнете графична колекция, щракнете върху този бутон и след това в полето търси текст въведете дума, която описва клип , които искате, или въведете цялото или част от името на файла на графичната колекция. За да включите графична колекция, която е налична в Office Online във вашето търсене, поставете отметка в квадратчето включи съдържание от Office Online , щракнете върху Почнии след това щракнете върху картина, за да я вмъкнете.

Мозайково с рисунка като текстура     Запълването с картина може да бъде или разтегнато, за да запълни избраната (избраните) фигура(и), или мозайково (повтарящо се хоризонтално и вертикално), за да запълни фигурата. Отметнете това квадратче, за да използвате множество копия на същата картина като текстура за фигурата.

Отмества определя колко да мащабирате картината да се побере във фигура спрямо наляво, надясно, отгоре и отдолу на фигурата. Положителни числа преместете картина ръба към центъра на фигурата и отрицателни числа преместите картина ръб далеч от фигурата.

Отляво     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от лявата граница на фигурата в проценти.

Отдясно     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от дясната граница на фигурата в проценти.

Отгоре     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или текстурата от горната граница на фигурата в проценти.

Отдолу     Въведете число в полето, за да определите разстоянието на картината или мозайката от долната граница на фигурата в проценти.

Показват се облицовка опции, ако изберете квадратчето за отметка мозайково с рисунка като текстура .

Опциите по-долу определят мащабиращия множител за запълването с текстура.

Изместване по X     За да изместите цялото мозайково запълване с картина наляво (отрицателни числа) или надясно (положителни числа), въведете число в полето.

Изместване по Y     За да изместите цялото мозайково запълване с картина нагоре (отрицателни числа) или надолу (положителни числа), въведете число в полето.

Мащаб по X     Въведете число в полето, за да зададете процентна стойност за хоризонталното мащабиране за първоначалното изображение.

Мащаб по Y     Въведете число в полето, за да зададете процентна стойност за вертикалното мащабиране за първоначалното изображение.

Подравняване     Подравняването описва опорната позиция, от която започва мозайковото разполагане на картината. За да зададете разположението на мозайковата картина или текстура, изберете опция от списъка.

Огледален тип     За да зададете дали редуващите се хоризонтални или вертикални части на мозайката да се изобразяват огледално, или изображението да се обръща с всяка следваща част на мозайката, изберете опция от списъка.

Прозрачност     За да определите до каква степен да можете да виждате през картината или текстурата, придвижете плъзгача на Прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процента на прозрачността от 0 (напълно непрозрачно, което е и настройката по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Завърти с фигурата     Отметнете това квадратче, за да завъртите поставянето на картината или текстурата със завъртането на фигурата.

Промените се прилагат веднага

Когато промените опциите в този диалогов прозорец, промените веднага се прилагат към вашия фон, което ви улеснява да видите ефекта на промените във фон, без да затваряте диалоговия прозорец. Въпреки това тъй като промените се прилага незабавно, не е възможно да щракнете върху Отказ в този диалогов прозорец. За да премахнете промените, трябва да щракнете върху Отмени Бутонът "Отмени" в Лентата с инструменти за бърз достъп за всяка промяна, която искате да премахнете.

Можете да отмените едновременно множество промени, които сте направили за една опция на диалоговия прозорец, стига да не сте правили промени на друга опция на диалоговия прозорец между тях.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×