Запиши като

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Щракнете върху опциите в диалоговия прозорец Запиши като, за да запишете файл с указано от вас име на файл, формат и местоположение. Ако записвате файл, който преди това не е записван, диалоговият прозорец Запиши като се появява автоматично, когато щракнете върху Запиши.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Достъп

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Проект

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

Запис на обект като     По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като, когато записвате обект на база данни:

 • Запишете "име на обект" към      Въведете името на новия обект, където име на обект е текущо избрания обект.

 • Като      Или оставете типа на обекта същия като първоначалния обект, или изберете типа обект, в който искате да конвертирате новия обект. Не всички обекти могат да бъдат конвертирани в други типове обекти.

 • OK      За записване на обекта щракнете върху OK.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

Запис на база данни като    По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като, когато записвате база данни:

 • Запиши в      В списъка щракнете върху местоположение, където искате да запишете файла. Използвайте списъка Запиши в, за да се придвижите едно или повече нива нагоре в структурата на папките.

 • Предишна папка     Изображение на бутон Когато премествате през структурата на папките в списъка с файлове, този бутон ви позволява да се върнете към предишната папка, която сте разглеждали. 

 • Едно ниво нагоре     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да търсите в папката, която е едно ниво нагоре в текущата папка структура. 

 • Изтриване     изтриване Щракнете върху този бутон, за да изтриете избрания файл или папка. 

 • Създаване на нова папка     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да създадете нова папка в текущата папка. 

 • Изгледи     Изображение на бутон Щракнете върху стрелката до този бутон, за да покажете опциите за преглед на файлове и папки. 

 • Име на файл      Въведете или изберете име за файла, който записвате.

 • Запиши като тип      В списъка щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Повечето програми на 2007 Microsoft Office system могат да записват файлове в повече от един формат, така че може да се наложи да изберете желания формат.

 • Моите места      Щракнете върху пряк път на лентата Моите места, за да запишете файла на местоположението, представено от краткия път.

  Забележка: Лентата Моите места може да са различни от това, което се показва, защото можете да добавите, премахнете или пренареждане на клавишните комбинации. За повече информация вижте Организиране на бърз достъп до файлове с помощта на лентата Моите места.

  Изображение на лента ''Моите места''

  1. Лента Моите места

 • Инструменти      Щракнете върху Инструменти, за да се покаже списък на задачите, които можете да изпълните. В зависимост от използваната от вас програма се различават и наличните инструменти.

 • Запиши      След като определите местоположението, името на файла и формата на файла, който записвате, щракнете върху Запиши, за да запишете файла. За да запишете файла с архивен файл, щракнете върху стрелката до Запиши, след което изберете Запиши с архивиране.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

Най-горе на страницата

Excel

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като:

 • Запиши в      В списъка щракнете върху местоположение, където искате да запишете файла. Използвайте списъка Запиши в, за да се придвижите едно или повече нива нагоре в структурата на папките.

 • Предишна папка     Изображение на бутон Когато премествате през структурата на папките в списъка с файлове, този бутон ви позволява да се върнете към предишната папка, която сте разглеждали. 

 • Едно ниво нагоре     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да търсите в папката, която е едно ниво нагоре в текущата папка структура. 

 • Изтриване     изтриване Щракнете върху този бутон, за да изтриете избрания файл или папка. 

 • Създаване на нова папка     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да създадете нова папка в текущата папка. 

 • Изгледи     Изображение на бутон Щракнете върху стрелката до този бутон, за да покажете опциите за преглед на файлове и папки. 

 • Име на файл      Въведете или изберете име за файла, който записвате.

 • Запиши като тип      В списъка щракнете върху файлов формат, в който искате да запишете файла. Повечето 2007 Microsoft Office system програми да записвате файлове в повече от един формат, така че може да се наложи да изберете желания формат. За повече информация за файлови формати, вижте файлови формати, които се поддържат в Excel.

 • Моите места      Щракнете върху пряк път на лентата Моите места, за да запишете файла на местоположението, представено от краткия път.

  Забележка: Лентата Моите места може да са различни от това, което се показва, защото можете да добавите, премахнете или пренареждане на клавишните комбинации. За повече информация вижте Организиране на бърз достъп до файлове с помощта на лентата Моите места.

  Изображение на лента ''Моите места''

  1. Лента Моите места

 • Инструменти      Щракнете върху Инструменти, за да се покаже списък на задачите, които можете да изпълните. В зависимост от използваната от вас програма се различават и наличните инструменти.

 • Запиши      След като определите местоположението, името и формата на файла, който записвате, щракнете върху Запиши, за да запишете файла.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

Когато записвате файл като .pdf или .xps формат, виждате също и опциите, посочени по-долу:

Забележка: Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

 • Отвори файла след публикуване      Ако искате да отворите файла в Adobe Reader веднага след записването му, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване.

 • Оптимизиране за      Изберете най-подходящата опция за публикуване на файла си като PDF или XPS:

  • Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване)      Ако предвиждате да разпространявате файла в печатен формат, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване). Този формат гарантира високо качество на печат, но можете да го разпространявате и онлайн.

  • Минимален размер (публикуване онлайн)      Ако планирате да разпространявате файла само онлайн, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн), за да гарантирате, че размерът на файла е възможно най-малкия.

 • Опции      Щракнете върху Опции, за да се покаже диалоговия прозорец Опции за функциите, свързани със записването като PDF или XPS.

Най-горе на страницата

OneNote

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като:

 • Запиши в      В списъка щракнете върху местоположение, където искате да запишете файла. Използвайте списъка Запиши в, за да се придвижите едно или повече нива нагоре в структурата на папките.

 • Предишна папка     Изображение на бутон Когато премествате през структурата на папките в списъка с файлове, този бутон ви позволява да се върнете към предишната папка, която сте разглеждали. 

 • Едно ниво нагоре     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да търсите в папката, която е едно ниво нагоре в текущата папка структура. 

 • Изтриване     изтриване Щракнете върху този бутон, за да изтриете избрания файл или папка. 

 • Създаване на нова папка     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да създадете нова папка в текущата папка. 

 • Изгледи     Изображение на бутон Щракнете върху стрелката до този бутон, за да покажете опциите за преглед на файлове и папки. 

 • Име на файл      Въведете или изберете име за файла, който записвате.

 • Запиши като тип      В списъка щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Повечето програми на 2007 Microsoft Office system могат да записват файлове в повече от един формат, така че може да се наложи да изберете желания формат.

 • Обхват на страници      Щракнете върху някоя опция, за да изберете част от бележника, която искате да бъде записана в отделен файл. Наличните опции са:

  • Избрани страници      записва избраните от вас страници в бележника. Записаните страници се поставят в отделен раздел на бележника.

  • Текуща секция      Записва страниците в текущо показаната секция. Записаната секция се представлява от отделен раздел.

  • Текущ бележник      Записва целия бележник. Тази опция е налична само когато записвате с разширение .pdf, .xps или OneNote .onea архив.

   Забележка: Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

 • Моите места      Щракнете върху пряк път на лентата Моите места, за да запишете файла на местоположението, представено от краткия път.

  Забележка: Лентата Моите места може да са различни от това, което се показва, защото можете да добавите, премахнете или пренареждане на клавишните комбинации. За повече информация вижте Организиране на бърз достъп до файлове с помощта на лентата Моите места.

  Изображение на лента ''Моите места''

  1. Лента Моите места

 • Инструменти      Щракнете върху Инструменти, за да се покаже списък на задачите, които можете да изпълните. В зависимост от използваната от вас програма се различават и наличните инструменти.

 • Запиши      След като определите местоположението, името и формата на файла, който записвате, щракнете върху Запиши, за да запишете файла.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

Когато записвате файл като .pdf или .xps формат, виждате също и опциите, посочени по-долу:

Забележка: Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

 • Отвори файла след публикуване      Ако искате да отворите файла в Adobe Reader веднага след записването му, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване.

 • Оптимизиране за      Изберете най-подходящата опция за публикуване на файла си като PDF или XPS:

  • Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване)      Ако предвиждате да разпространявате файла в печатен формат, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване). Този формат гарантира високо качество на печат, но можете да го разпространявате и онлайн.

  • Минимален размер (публикуване онлайн)      Ако планирате да разпространявате файла само онлайн, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн), за да гарантирате, че размерът на файла е възможно най-малкия.

 • Опции      Щракнете върху Опции, за да се покаже диалоговият прозорец Опции за функциите, свързани със записването като PDF или XPS.

Най-горе на страницата

Outlook

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като:

 • Запиши в      В списъка щракнете върху местоположение, където искате да запишете файла. Използвайте списъка Запиши в, за да се придвижите едно или повече нива нагоре в структурата на папките.

 • Предишна папка     Изображение на бутон Когато премествате през структурата на папките в списъка с файлове, този бутон ви позволява да се върнете към предишната папка, която сте разглеждали. 

 • Едно ниво нагоре     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да търсите в папката, която е едно ниво нагоре в текущата папка структура. 

 • Изтриване     изтриване Щракнете върху този бутон, за да изтриете избрания файл или папка. 

 • Създаване на нова папка     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да създадете нова папка в текущата папка. 

 • Изгледи     Изображение на бутон Щракнете върху стрелката до този бутон, за да покажете опциите за преглед на файлове и папки. 

 • Име на файл      Въведете или изберете име за файла, който записвате.

 • Запиши като тип      В списъка щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Повечето програми на 2007 Microsoft Office system могат да записват файлове в повече от един формат, така че може да се наложи да изберете желания формат.

 • Моите места      Щракнете върху пряк път на лентата Моите места, за да запишете файла на местоположението, представено от краткия път.

  Забележка: Лентата Моите места може да са различни от това, което се показва, защото можете да добавите, премахнете или пренареждане на клавишните комбинации. За повече информация вижте Организиране на бърз достъп до файлове с помощта на лентата Моите места.

  Изображение на лента ''Моите места''

  1. Лента Моите места

 • Инструменти      Щракнете върху Инструменти, за да се покаже списък на задачите, които можете да изпълните. В зависимост от използваната от вас програма се различават и наличните инструменти.

 • Запиши      След като определите местоположението, името и формата на файла, който записвате, щракнете върху Запиши, за да запишете файла.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

Най-горе на страницата

PowerPoint

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като:

 • Запиши в      В списъка щракнете върху местоположение, където искате да запишете файла. Използвайте списъка Запиши в, за да се придвижите едно или повече нива нагоре в структурата на папките.

 • Предишна папка     Изображение на бутон Когато премествате през структурата на папките в списъка с файлове, този бутон ви позволява да се върнете към предишната папка, която сте разглеждали. 

 • Едно ниво нагоре     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да търсите в папката, която е едно ниво нагоре в текущата папка структура. 

 • Изтриване     изтриване Щракнете върху този бутон, за да изтриете избрания файл или папка. 

 • Създаване на нова папка     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да създадете нова папка в текущата папка. 

 • Изгледи     Изображение на бутон Щракнете върху стрелката до този бутон, за да покажете опциите за преглед на файлове и папки. 

 • Име на файл      Въведете или изберете име за файла, който записвате.

 • Запиши като тип      В списъка щракнете върху файлов формат, в който искате да запишете файла. Повечето 2007 Microsoft Office system програми да записвате файлове в повече от един формат, така че може да се наложи да изберете желания формат. За повече информация за файлови формати вижте файлови формати, които се поддържат в PowerPoint.

 • Моите места      Щракнете върху пряк път на лентата Моите места, за да запишете файла на местоположението, представено от краткия път.

  Забележка: Лентата Моите места може да са различни от това, което се показва, защото можете да добавите, премахнете или пренареждане на клавишните комбинации. За повече информация вижте Организиране на бърз достъп до файлове с помощта на лентата Моите места.

  Изображение на лента ''Моите места''

  1. Лента Моите места

 • Инструменти      Щракнете върху Инструменти, за да се покаже списък на задачите, които можете да изпълните. В зависимост от използваната от вас програма се различават и наличните инструменти.

 • Запиши      След като определите местоположението, името и формата на файла, който записвате, щракнете върху Запиши, за да запишете файла.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

Когато записвате файл като .pdf или .xps формат, виждате също и опциите, посочени по-долу:

Забележка: Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

 • Отвори файла след публикуване      Ако искате да отворите файла в Adobe Reader веднага след записването му, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване.

 • Оптимизиране за      Изберете най-подходящата опция за публикуване на файла си като PDF или XPS:

  • Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване)      Ако предвиждате да разпространявате файла в печатен формат, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване). Този формат гарантира високо качество на печат, но можете да го разпространявате и онлайн.

  • Минимален размер (публикуване онлайн)      Ако планирате да разпространявате файла само онлайн, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн), за да гарантирате, че размерът на файла е възможно най-малкия.

 • Опции      Щракнете върху Опции, за да се покаже диалоговият прозорец Опции за функциите, свързани със записването като PDF или XPS.

Най-горе на страницата

Project

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като:

 • Запиши в      В списъка щракнете върху местоположение, където искате да запишете файла. Използвайте списъка Запиши в, за да се придвижите едно или повече нива нагоре в структурата на папките.

 • Предишна папка     Изображение на бутон Когато премествате през структурата на папките в списъка с файлове, този бутон ви позволява да се върнете към предишната папка, която сте разглеждали. 

 • Едно ниво нагоре     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да търсите в папката, която е едно ниво нагоре в текущата папка структура. 

 • Изтриване     изтриване Щракнете върху този бутон, за да изтриете избрания файл или папка. 

 • Създаване на нова папка     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да създадете нова папка в текущата папка. 

 • Изгледи     Изображение на бутон Щракнете върху стрелката до този бутон, за да покажете опциите за преглед на файлове и папки. 

 • Име на файл      Въведете или изберете име за файла, който записвате.

 • Запиши като тип      В списъка щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Повечето програми на 2007 Microsoft Office system могат да записват файлове в повече от един формат, така че може да се наложи да изберете желания формат.

 • Моите места      Щракнете върху пряк път на лентата Моите места, за да запишете файла на местоположението, представено от краткия път.

  Забележка: Лентата Моите места може да са различни от това, което се показва, защото можете да добавите, премахнете или пренареждане на клавишните комбинации. За повече информация вижте Организиране на бърз достъп до файлове с помощта на лентата Моите места.

  Изображение на лента ''Моите места''

  1. Лента Моите места

 • Инструменти      Щракнете върху Инструменти, за да се покаже списък на задачите, които можете да изпълните. В зависимост от използваната от вас програма се различават и наличните инструменти.

 • Запиши      След като определите местоположението, името и формата на файла, който записвате, щракнете върху Запиши, за да запишете файла.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

Най-горе на страницата

Publisher

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като:

 • Запиши в      В списъка щракнете върху местоположение, където искате да запишете файла. Използвайте списъка Запиши в, за да се придвижите едно или повече нива нагоре в структурата на папките.

 • Предишна папка     Изображение на бутон Когато премествате през структурата на папките в списъка с файлове, този бутон ви позволява да се върнете към предишната папка, която сте разглеждали. 

 • Едно ниво нагоре     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да търсите в папката, която е едно ниво нагоре в текущата папка структура. 

 • Изтриване     изтриване Щракнете върху този бутон, за да изтриете избрания файл или папка. 

 • Създаване на нова папка     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да създадете нова папка в текущата папка. 

 • Изгледи     Изображение на бутон Щракнете върху стрелката до този бутон, за да покажете опциите за преглед на файлове и папки. 

 • Име на файл      Въведете или изберете име за файла, който записвате.

 • Запиши като тип      В списъка щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Повечето програми на 2007 Microsoft Office system могат да записват файлове в повече от един формат, така че може да се наложи да изберете желания формат.

 • Моите места      Щракнете върху пряк път на лентата Моите места, за да запишете файла на местоположението, представено от краткия път.

  Забележка: Лентата Моите места може да са различни от това, което се показва, защото можете да добавите, премахнете или пренареждане на клавишните комбинации. За повече информация вижте Организиране на бърз достъп до файлове с помощта на лентата Моите места.

  Изображение на лента ''Моите места''

  1. Лента Моите места

 • Инструменти      Щракнете върху Инструменти, за да се покаже списък на задачите, които можете да изпълните. В зависимост от използваната от вас програма се различават и наличните инструменти.

 • Запиши      След като определите местоположението, името на файла и формата на файла, който записвате, щракнете върху Запиши, за да запишете файла. За да запишете файла с архивен файл, щракнете върху стрелката до Запиши, след което изберете Запиши с архивиране.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

Когато записвате файл като .pdf или .xps формат, виждате също и опциите, посочени по-долу:

Забележка: Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

 • Отвори файла след публикуване      Ако искате да отворите файла в Adobe Reader веднага след записването му, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване.

 • Оптимизиране за      Изберете най-подходящата опция за публикуване на файла си като PDF или XPS:

  • Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване)      Ако предвиждате да разпространявате файла в печатен формат, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване). Този формат гарантира високо качество на печат, но можете да го разпространявате и онлайн.

  • Минимален размер (публикуване онлайн)      Ако планирате да разпространявате файла само онлайн, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн), за да гарантирате, че размерът на файла е възможно най-малкия.

 • Опции      Щракнете върху Опции, за да се покаже диалоговият прозорец Опции за функциите, свързани със записването като PDF или XPS.

Най-горе на страницата

SharePoint Designer

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като:

 • Запиши в      В списъка щракнете върху местоположение, където искате да запишете файла. Използвайте списъка Запиши в, за да се придвижите едно или повече нива нагоре в структурата на папките.

 • Предишна папка     Изображение на бутон Когато премествате през структурата на папките в списъка с файлове, този бутон ви позволява да се върнете към предишната папка, която сте разглеждали. 

 • Едно ниво нагоре     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да търсите в папката, която е едно ниво нагоре в текущата папка структура. 

 • Изтриване     изтриване Щракнете върху този бутон, за да изтриете избрания файл или папка. 

 • Създаване на нова папка     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да създадете нова папка в текущата папка. 

 • Изгледи     Изображение на бутон Щракнете върху стрелката до този бутон, за да покажете опциите за преглед на файлове и папки. 

 • Име на файл      Въведете или изберете име за файла, който записвате.

 • Запиши като тип      В списъка щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Повечето програми на 2007 Microsoft Office system могат да записват файлове в повече от един формат, така че може да се наложи да изберете желания формат.

 • Заглавие на страница      Тази опция показва заглавието на уеб страница.

 • Промяна на заглавие      Щракнете върху Промяна на заглавие, за да се покаже диалоговият прозорец Настройка за заглавие на страница, където можете да създадете или промените заглавието на уеб страница.

 • Моите места      Щракнете върху пряк път на лентата Моите места, за да запишете файла на местоположението, представено от краткия път.

  Забележка: Лентата Моите места може да са различни от това, което се показва, защото можете да добавите, премахнете или пренареждане на клавишните комбинации. За повече информация вижте Организиране на бърз достъп до файлове с помощта на лентата Моите места.

  Изображение на лента ''Моите места''

  1. Лента Моите места

 • Инструменти      Щракнете върху Инструменти, за да се покаже списък на задачите, които можете да изпълните. В зависимост от използваната от вас програма се различават и наличните инструменти.

 • Запиши      След като определите местоположението, името и формата на файла, който записвате, щракнете върху Запиши, за да запишете файла.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

Най-горе на страницата

Visio

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като:

 • Запиши в      В списъка щракнете върху местоположение, където искате да запишете файла. Използвайте списъка Запиши в, за да се придвижите едно или повече нива нагоре в структурата на папките.

 • Предишна папка     Изображение на бутон Когато премествате през структурата на папките в списъка с файлове, този бутон ви позволява да се върнете към предишната папка, която сте разглеждали. 

 • Едно ниво нагоре     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да търсите в папката, която е едно ниво нагоре в текущата папка структура. 

 • Изтриване     изтриване Щракнете върху този бутон, за да изтриете избрания файл или папка. 

 • Създаване на нова папка     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да създадете нова папка в текущата папка. 

 • Изгледи     Изображение на бутон Щракнете върху стрелката до този бутон, за да покажете опциите за преглед на файлове и папки. 

 • Име на файл      Въведете или изберете име за файла, който записвате.

 • Запиши като тип      В списъка щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Повечето програми на 2007 Microsoft Office system могат да записват файлове в повече от един формат, така че може да се наложи да изберете желания формат.

 • Моите места      Щракнете върху пряк път на лентата Моите места, за да запишете файла на местоположението, представено от краткия път.

  Забележка: Лентата Моите места може да са различни от това, което се показва, защото можете да добавите, премахнете или пренареждане на клавишните комбинации. За повече информация вижте Организиране на бърз достъп до файлове с помощта на лентата Моите места.

  Изображение на лента ''Моите места''

  1. Лента Моите места

 • Инструменти      Щракнете върху Инструменти, за да се покаже списък на задачите, които можете да изпълните. В зависимост от използваната от вас програма се различават и наличните инструменти.

 • Запиши      След като определите местоположението, името на файла и формата на файла, който записвате, щракнете върху Запиши, за да запишете файла. За да запишете файла само за четене, щракнете върху стрелката до Запиши, след което изберете само за четене.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

Когато записвате файл като .pdf или .xps формат, виждате също и опциите, посочени по-долу:

Забележка: Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

 • Отвори файла след публикуване      Ако искате да отворите файла в Adobe Reader веднага след записването му, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване.

 • Оптимизиране за      Изберете най-подходящата опция за публикуване на файла си като PDF или XPS:

  • Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване)      Ако предвиждате да разпространявате файла в печатен формат, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване). Този формат гарантира високо качество на печат, но можете да го разпространявате и онлайн.

  • Минимален размер (публикуване онлайн)      Ако планирате да разпространявате файла само онлайн, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн), за да гарантирате, че размерът на файла е възможно най-малкия.

 • Опции      Щракнете върху Опции, за да се покаже диалоговият прозорец Опции за функциите, свързани със записването като PDF или XPS.

Най-горе на страницата

Word

По-долу са посочени бутоните и други опции в диалоговия прозорец Запиши като:

 • Запиши в      В списъка щракнете върху местоположение, където искате да запишете файла. Използвайте списъка Запиши в, за да се придвижите едно или повече нива нагоре в структурата на папките.

 • Предишна папка     Изображение на бутон Когато премествате през структурата на папките в списъка с файлове, този бутон ви позволява да се върнете към предишната папка, която сте разглеждали. 

 • Едно ниво нагоре     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да търсите в папката, която е едно ниво нагоре в текущата папка структура. 

 • Изтриване     изтриване Щракнете върху този бутон, за да изтриете избрания файл или папка. 

 • Създаване на нова папка     Изображение на бутон Щракнете върху този бутон, за да създадете нова папка в текущата папка. 

 • Изгледи     Изображение на бутон Щракнете върху стрелката до този бутон, за да покажете опциите за преглед на файлове и папки. 

 • Име на файл      Въведете или изберете име за файла, който записвате.

 • Запиши като тип      В списъка щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Повечето програми на 2007 Microsoft Office system могат да записват файлове в повече от един формат, така че може да се наложи да изберете желания формат.

 • Заглавие на страница      Когато записвате файл като уеб страница (Уеб страница), Заглавие на страница показва заглавието на уеб страницата

 • Промяна на заглавие      Когато записвате файл като уеб страница (Уеб страница), щракнете върху Промяна на заглавие, за да се покаже диалоговият прозорец Настройка за заглавие на страница, където можете да създадете или промените заглавието на уеб страницата.

 • Моите места      Щракнете върху пряк път на лентата Моите места, за да запишете файла на местоположението, представено от краткия път.

  Забележка: Лентата Моите места може да са различни от това, което се показва, защото можете да добавите, премахнете или пренареждане на клавишните комбинации. За повече информация вижте Организиране на бърз достъп до файлове с помощта на лентата Моите места.

  Изображение на лента ''Моите места''

  1. Лента Моите места

 • Инструменти      Щракнете върху Инструменти, за да се покаже списък на задачите, които можете да изпълните. В зависимост от използваната от вас програма се различават и наличните инструменти.

 • Запиши      След като определите местоположението, името и формата на файла, който записвате, щракнете върху Запиши, за да запишете файла.

 • Отказ      За да се върнете във файла, без да го запишете, щракнете върху Отказ.

 • Трансформация      Ако записваният от вас файл има свързана с него XSL преобразование (.xsl или .xslt файл, наричано още трансформация), тук се показва пътят до трансформацията.

 • Прилагане на трансформация      Ако записвате файла във формат на XML документ в Microsoft Office Word 2003 XML, можете да приложите трансформация, която определя кои данни в XML файла да запише. Записаният файл съдържа само резултатите от трансформацията.

 • Запис само на данните      Ако сте прикачили потребителска схема за прилагане на потребителски XML етикети и искате да откажете форматирането на Word и да запишете само потребителските данни, поставете отметка в това квадратче. За запис на специфични за Word етикети, свойства и информация за форматиране и оформление, изчистете отметката от квадратчето.

 • Трансформация      За да изберете .xsl или .xslt файл за присвояване към вашия XML файл, щракнете върху Трансформация. Бутонът Трансформация е достъпен, когато изберете отметката Приложи трансформация.

Когато записвате файл като .pdf или .xps формат, виждате също и опциите, посочени по-долу:

Забележка: Можете да запишете като PDF или XPS файл от 2007 Microsoft Office system програма само след като инсталирате добавката. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжката за други файлови формати, като например PDF и XPS.

 • Отвори файла след публикуване      Ако искате да отворите файла в Adobe Reader веднага след записването му, поставете отметка в квадратчето Отвори файла след публикуване.

 • Оптимизиране за      Изберете най-подходящата опция за публикуване на файла си като PDF или XPS:

  • Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване)      Ако предвиждате да разпространявате файла в печатен формат, щракнете върху Стандартно (публикуване онлайн и отпечатване). Този формат гарантира високо качество на печат, но можете да го разпространявате и онлайн.

  • Минимален размер (публикуване онлайн)      Ако планирате да разпространявате файла само онлайн, щракнете върху Минимален размер (публикуване онлайн), за да гарантирате, че размерът на файла е възможно най-малкия.

 • Опции      Щракнете върху Опции, за да се покаже диалоговият прозорец Опции за функциите, свързани със записването като PDF или XPS.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×