Записване на файл в Microsoft Office

Можете да запишете файл в папка на вашия твърд диск, местоположение в мрежата, облака, DVD диск, работния плот, флаш устройство или да запишете като друг файлов формат, като напр. RTF, CSV или PDF файл. Макар че трябва да идентифицирате целевото местоположение, ако то е различно от папката по подразбиране, процесът на записване е един и същ, независимо от местоположението, което сте избрали.

По подразбиране програмите от Office записват файловете в работна папка по подразбиране. За да запишете копието в различно местоположение, щракнете върху друга папка в списъка с папки.

Важно: Дори ако функцията Автовъзстановяване е разрешена, трябва да записвате файла често по време на работа, за да се избегне загубата на данни поради неочаквано спиране на тока или друг проблем.

Записване на файл

 1. Натиснете CTRL+Sили щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Запиши.

  Съвет: Можете също да щракнете върху иконата Запиши [Без заглавие] на лентата с инструменти за бърз достъп.

 2. Трябва да въведете име за файла, ако го записвате за първи път.

Забележка: Започвайки от февруари 2019 г., ще започнем да пускаме функция за потребителите на Office 365 в Windows и Mac, която ще ви улесни да записвате файловете си в облака. По подразбиране, ако сте влезли, файловете ще се записват в OneDrive. Ако искате да запишете текущите файлове в друго местоположение, можете да отворите пълния прозорец "Запиши като", като изберете Още опции за записване.

Диалогов прозорец за записване в Microsoft Excel за Office 365
Ако още не сте получили тази актуализация, вашите приложения на Office ще продължат да използват класическата среда за записване.

Записване на копие като нов файл (Запиши като)

Съвет: Ако ще създавате нов файл въз основа на съществуващ файл, но искате вашите промени да се записват само в новия файл, е добре първо да извършите процеса на записване на копие, преди да направите каквито и да е промени. По този начин първоначалният файл ще остане непроменен и всичките ви редакции ще бъдат в новото копие.

 1. Натиснете F12 или щракнете върху Файл > Записване на копие

 2. По подразбиране Office ще запише копието в същото местоположение като оригинала. Ако искате да запишете новото копие в друго местоположение, изберете го в този момент. Ако сте доволни от съществуващото местоположение, преминете към стъпка 3.

 3. Дайте име на своето ново копие и щракнете върху Запиши.

Първоначалният файл ще се затвори и сега ще работите в току-що създаденото ново копие.

Съвет: Ако установите, че често създавате нови файлове въз основа на съществуващи файлове, можете да използвате шаблони, за да направите процеса по-лесен и по-безопасен. Вижте Създаване на шаблон за повече информация.

Избор на друго местоположение за записване на вашия файл

По време на процеса на записване или записване на копие, описан по-горе, можете да изберете друго местоположение за записване на файла.

 1. Изберете облака, уеб сайт или местоположението на устройство, където искате да запишете файла.

  Местоположение

  Описание

  Сайтове – [името на вашата фирма]

  Библиотеки с документи на SharePoint или групи на Office 365

  OneDrive – [името на вашата фирма]

  OneDrive за бизнеса

  OneDrive – личен

  OneDrive за потребители чрез вашия акаунт в Microsoft

  Този компютър

  Вашето локално устройство, включително всички свързани твърди дискове или флаш устройства

  Преглед

  Отваря файловия мениджър, така че да можете да отидете до произволно местоположение на вашия компютър.

 2. Изберете папка от списъка Скорошни папки или щракнете върху Преглед, ако не виждате в списъка местоположението, което искате.

 3. Потвърдете името на файла, което искате да използвате, и щракнете върху Запиши.

Записване като различен или по-стар формат

Можете да искате да запишете файла в друг формат, така че вие или някой друг да можете да отворите файла в друга програма или по-стара версия. Например може да искате да запишете своя документ на Word 2016 като RTF файл или своята работна книга на Excel като CSV файл.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Изберете местоположение на файла, като например OneDrive или "Този компютър", за да съхраните файла.

 4. В полето Име на файл въведете ново име за файла.

 5. В списъка Запиши като тип щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Щракнете например върху RTF формат (.rtf), Word 97-2003 (.doc), уеб страница (.htm или .html) или файл с разделени със запетая стойности (.csv).

  Щракнете върху падащия списък за тип файл, за да изберете друг файлов формат за своя документ

  Забележка: За повече информация относно начина на записване на файл в PDF (.pdf) или XPS (.xps) формати вж. Записване като PDF или Записване като XPS.

 6. Щракнете върху Запиши.

Можете да запишете копие като нов файл, в различен формат или в друго местоположение в Office 2016.

Записване на копие като нов файл (Запиши като)

Съвет: Ако ще създавате нов файл въз основа на съществуващ файл, но искате вашите промени да се записват само в новия файл, е добре първо да извършите процеса на записване на копие, преди да направите каквито и да е промени. По този начин първоначалният файл ще остане непроменен и всичките ви редакции ще бъдат в новото копие.

 1. Натиснете F12 или щракнете върху Файл > Записване на копие

 2. По подразбиране Office ще запише копието в същото местоположение като оригинала. Ако искате да запишете новото копие в друго местоположение, изберете го в този момент. Ако сте доволни от съществуващото местоположение, преминете към стъпка 3.

 3. Дайте име на своето ново копие и щракнете върху Запиши.

Първоначалният файл ще се затвори и сега ще работите в току-що създаденото ново копие.

Съвет: Ако установите, че често създавате нови файлове въз основа на съществуващи файлове, можете да използвате шаблони, за да направите процеса по-лесен и по-безопасен. Вижте Създаване на шаблон за повече информация.

Избор на друго местоположение за записване на вашия файл

По време на процеса на записване или записване на копие, описан по-горе, можете да изберете друго местоположение за записване на файла.

 1. Изберете облака, уеб сайт или местоположението на устройство, където искате да запишете файла.

  Местоположение

  Описание

  Сайтове – [името на вашата фирма]

  Библиотеки с документи на SharePoint или групи на Office 365

  OneDrive – [името на вашата фирма]

  OneDrive за бизнеса

  OneDrive – личен

  OneDrive за потребители чрез вашия акаунт в Microsoft

  Този компютър

  Вашето локално устройство, включително всички свързани твърди дискове или флаш устройства

  Преглед

  Отваря файловия мениджър, така че да можете да отидете до произволно местоположение на вашия компютър.

 2. Изберете папка от списъка Скорошни папки или щракнете върху Преглед, ако не виждате в списъка местоположението, което искате.

 3. Потвърдете името на файла, което искате да използвате, и щракнете върху Запиши.

Записване като различен или по-стар формат

Можете да искате да запишете файла в друг формат, така че вие или някой друг да можете да отворите файла в друга програма или по-стара версия. Например може да искате да запишете своя документ на Word 2016 като RTF файл или своята работна книга на Excel като CSV файл.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Изберете местоположение на файла, като например OneDrive или "Този компютър", за да съхраните файла.

 4. В полето Име на файл въведете ново име за файла.

 5. В списъка Запиши като тип щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Щракнете например върху RTF формат (.rtf), Word 97-2003 (.doc), уеб страница (.htm или .html) или файл с разделени със запетая стойности (.csv).

  Щракнете върху падащия списък за тип файл, за да изберете друг файлов формат за своя документ

  Забележка: За повече информация относно начина на записване на файл в PDF (.pdf) или XPS (.xps) формати вж. Записване като PDF или Записване като XPS.

 6. Щракнете върху Запиши.

Запишете като копие или в друго местоположение в Office 2013.

 1. Изберете облака, уеб сайт или местоположението на устройство, където искате да запишете файла.

  Местоположение

  Описание

  Сайтове – [името на вашата фирма]

  Библиотеки с документи на SharePoint Server 2013 или по-стари версии

  OneDrive – [името на вашата фирма]

  OneDrive за бизнеса

  OneDrive – личен

  OneDrive за потребители чрез вашия акаунт в Microsoft

  Други местоположения в уеб

  Всички други уеб сайтове, до които имате достъп за съхранение на файлове.

  Компютър

  Вашето локално устройство

 2. Изберете папка от списъка Скорошни папки или щракнете върху Преглед, ако не виждате в списъка местоположението, което искате.

 3. Потвърдете името на файла, което искате да използвате, и щракнете върху Запиши.

Когато използвате диалоговия прозорец Запиши като, можете също да запишете файла в ново местоположение, като използвате навигационния екран.

Диалоговият прозорец "Запиши като" в Windows Vista и Windows 7

 1. За да изберете папка или да въведете път към папка, използвайте адресната лента.

 2. За да видите бързо местоположенията, които използвате често, използвайте навигационния екран.

 3. За да видите още типове файлове, щракнете върху стрелката.

Можете също така да използвате диалоговия прозорец Запиши като, за да преименувате файл или да промените местоположението, в което записвате файла, като щракнете върху друга папка.

Можете да искате да запишете файла в друг формат, така че вие или някой друг да можете да отворите файла в друга програма или по-стара версия. Например може да искате да запишете своя документ на Word 2016 като RTF файл или своята работна книга на Excel като CSV файл.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Изберете местоположение на файла, като например OneDrive или "Този компютър", за да съхраните файла.

 4. В полето Име на файл въведете ново име за файла.

 5. В списъка Запиши като тип щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Щракнете например върху RTF формат (.rtf), уеб страница (.htm или .html) или файл с разделени със запетая стойности (.csv).

  Щракнете върху падащия списък за тип файл, за да изберете друг файлов формат за своя документ

  Забележка: За повече информация относно начина на записване на файл в PDF (.pdf) или XPS (.xps) формати вж. Записване като PDF или Записване като XPS.

 6. Щракнете върху Запиши.

Ако използвате Office 2010, можете да записвате файлове в по-стара версия на Office, като изберете версията в списъка Запиши като тип в диалоговия прозорец Запиши като. Например можете да запишете своя документ на Word 2010 (.docx) като документ на версия 97 – 2003 (.doc).

Забележки: 

 • Office 2010 продължава да използва базираните на XML файлови формати, като .docx, .xlsx и .pptx, въведени в изданието на Office 2007. Следователно файловете, създадени с Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 и Microsoft PowerPoint 2010, могат да бъдат отваряни в изданието на Office 2007 без специални добавки или загуба на функционалност. За повече информация вижте Формати Open XML и разширения на имена на файлове.

 • За повече информация относно съвместимостта между файлове от различни издания вж. Използване на проверката за съвместимост.

За информация относно записването на .ACCDB файлове на Microsoft Access 2010 в по-стария .MDB формат вижте Преобразуване на база данни на .accdb в по-стар файлов формат.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. В полето Име на файл въведете ново име за файла.

 4. Щракнете върху Запиши.

Когато използвате диалоговия прозорец Запиши като, можете също да запишете файла в ново местоположение, като използвате навигационния екран.

Диалоговият прозорец "Запиши като" в Windows Vista и Windows 7

 1. За да изберете папка или да въведете път към папка, използвайте адресната лента.

 2. За да видите бързо местоположенията, които използвате често, използвайте навигационния екран.

 3. За да видите още типове файлове, щракнете върху стрелката.

Можете също така да използвате диалоговия прозорец Запиши като, за да преименувате файл или да промените местоположението, в което записвате файла, като щракнете върху друга папка.

Можете да искате да запишете файла в друг формат, така че вие или някой друг да можете да отворите файла в друга програма или по-стара версия. Например може да искате да запишете своя документ на Word 2016 като RTF файл или своята работна книга на Excel като CSV файл.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

 3. Изберете местоположение на файла, като например OneDrive или "Този компютър", за да съхраните файла.

 4. В полето Име на файл въведете ново име за файла.

 5. В списъка Запиши като тип щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Щракнете например върху RTF формат (.rtf), уеб страница (.htm или .html) или файл с разделени със запетая стойности (.csv).

  Щракнете върху падащия списък за тип файл, за да изберете друг файлов формат за своя документ

  Забележка: За повече информация относно начина на записване на файл в PDF (.pdf) или XPS (.xps) формати вж. Записване като PDF или Записване като XPS.

 6. Щракнете върху Запиши.

Ако използвате Office 2010, можете да записвате файлове в по-стара версия на Office, като изберете версията в списъка Запиши като тип в диалоговия прозорец Запиши като. Например можете да запишете своя документ на Word 2010 (.docx) като документ на версия 97 – 2003 (.doc).

Забележки: 

 • Office 2010 продължава да използва базираните на XML файлови формати, като .docx, .xlsx и .pptx, въведени в изданието на Office 2007. Следователно файловете, създадени с Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 и Microsoft PowerPoint 2010, могат да бъдат отваряни в изданието на Office 2007 без специални добавки или загуба на функционалност. За повече информация вижте Формати Open XML и разширения на имена на файлове.

 • За повече информация относно съвместимостта между файлове от различни издания вж. Използване на проверката за съвместимост.

За информация относно записването на .ACCDB файлове на Microsoft Access 2010 в по-стария .MDB формат вижте Преобразуване на база данни на .accdb в по-стар файлов формат.

По подразбиране програмите от Microsoft Office записват файла в работна папка по подразбиране. За да запишете копието в различно местоположение, щракнете върху друга папка в списъка с папки.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши или натиснете CTRL+S.

  Важно: Ако не виждате бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Запиши в менюто Файл.

 2. Ако записвате файла за първи път, получавате подкана да му дадете име.

Може да използвате командата Запиши като, за да преименувате файл или да промените местоположението, в което записвате файла.

Диалоговият прозорец Запиши като в Windows 7 и Windows Vista

Можете също така да запишете файла в ново местоположение, като използвате навигационния екран. диалоговият прозорец "Запиши като" в Windows Vista

1. За да изберете папка или да въведете път към папката, използвайте адресната лента.

2. За да видите бързо местоположенията, които използвате много, използвайте навигационния екран.

3. За да видите още типове файлове, щракнете върху стрелката.

Диалоговият прозорец Запиши като в Microsoft Windows XP

Можете също така да запишете файла в ново местоположение, като използвате списъка Запиши в или местоположенията, записани в лентата Моите места. Диалогов прозорец "Запиши като"

1. За да изберете папка, използвайте списъка "Запиши в".

2. За да видите бързо местоположенията, които използвате много, използвайте лентата "Моите места".

3. За да видите още типове файлове, щракнете върху стрелката.

За да запишете копие на файла, направете следното:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши като или натиснете CTRL+S.

  Важно: Ако не виждате бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Запиши като в менюто Файл.

 2. В полето Име на файл въведете ново име за файла.

 3. Щракнете върху Запиши.

За да запишете копието в друга папка, следвайте стъпките по-горе, но щракнете върху друг диск в списъка Запиши в или друга папка в списъка с папки. За да запишете файла в нова папка, щракнете върху Създаване на нова папка Изображение на бутон .

Ако използвате Издание на Office 2007, можете да споделяте файлове с хората, които използват по-стара версия на Microsoft Office, като запишете файла във файловия формат на версия 97 – 2003. Например можете да запишете вашия документ на Microsoft Office Word 2007 (.docx) като документ на версия 97 – 2003 (.doc).

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Запиши като.

  Важно: Ако не виждате бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Запиши като в менюто Файл.

  Клавишна комбинация За да отворите диалоговия прозорец Запиши като, натиснете Alt+F, A.

 2. В полето Име на файл въведете ново име за файла.

 3. В списъка Запиши като тип щракнете върху файловия формат, в който искате да запишете файла. Щракнете например върху RTF формат (.rtf), уеб страница (.htm или .html) или файл с разделени със запетая стойности (.csv).

 4. Щракнете върху Запиши.

За да научите повече за записването на файлове като PDF файл, вижте Записване като PDF файл; за да научите за записването на файлове като XPS файл, вижте Записване на файл в XPS формат.

Автоматичното възстановяване не заменя редовното записване на файловете ви. Ако изберете да не запишете възстановения файл, след като го отворите, файлът ще бъде изтрит и незаписаните промени ще бъдат загубени. Ако запишете възстановения файл, той замества оригиналния (освен ако укажете ново име за файла). Колкото по-често записвате файловете, толкова повече информация се възстановява, ако има спиране на тока или други проблеми, докато даден файл е отворен.

Вижте процедурата, съответстваща на продукта на Office 2007, който използвате.

Word 2007

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Запиши.

 3. Поставете отметка в квадратчето Записвай информация за автоматично възстановяване на всеки.

 4. В прозореца минути въведете или изберете число, за да определите колко често искате файловете да се записват.

Excel 2007

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Запиши.

 3. Поставете отметка в квадратчето Записвай информация за автоматично възстановяване на всеки.

 4. В прозореца минути въведете или изберете число, за да определите колко често искате файловете да се записват.

InfoPath 2007

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, а след това щракнете върху раздела Разширени.

 2. Поставете отметка в квадратчето При попълване на формуляри записвай информация за автоматично възстановяване на всеки.

 3. В прозореца минути въведете или изберете число, за да определите колко често искате файловете да се записват.

PowerPoint 2007

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на PowerPoint.

 2. Щракнете върху Запиши.

 3. Поставете отметка в квадратчето Записвай информация за автоматично възстановяване на всеки.

 4. В прозореца минути въведете или изберете число, за да определите колко често искате файловете да се записват.

Project 2007

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, а след това щракнете върху раздела Разширени.

 2. Изберете квадратчето за отметка Записвай на всеки.

 3. В прозореца минути въведете или изберете число, за да определите колко често искате файловете да се записват.

Publisher 2007

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции, а след това щракнете върху раздела Разширени.

 2. Поставете отметка в квадратчето Записвай информация за автоматично възстановяване на всеки.

 3. В прозореца минути въведете или изберете число, за да определите колко често искате файловете да се записват.

Visio 2007

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции и след това върху раздела Запиши/Отвори.

 2. Поставете отметка в квадратчето Записвай информация за автоматично възстановяване на всеки.

 3. В прозореца минути въведете или изберете число, за да определите колко често искате файловете да се записват.

Слушаме ви

Тази статия е актуализирана от Бен на 23 януари 2019 г. в резултат на ваши коментари. Ако сте я намерили за полезна, и особено ако не сте, използвайте контролите за обратна връзка по-долу, за да ни кажете как можем да я подобрим.

Вж. също

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×